Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék)

Szöveggyűjtemény II./Kézirat

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 283 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Töredék kötet. Tankönyvi szám J2-1475/a. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Tartalom

Harmadik rész: Társadalmi és politikai eszmék353
Konzervativizmus355
Burke a francia forradalomról, 1790355
Chateaubriand a hitetlenségről, mint a szellemi süllyedés fő okáról357
XVI. Gergely pápa Mirari vos kezdetű enciklikájából, 1832360
IX. Pius Quanta cura kezdetű enciklikájából, 1864362
Liberalizmus367
A Staatslexikon demokrácia címszava, 1834367
Tocqueville: A demokrácia Amerikában, 1835369
J. S. Mill: A szabadságról, 1859371
Nacionalizmus375
Pajszij előszava a Szláv-bolgár történet című könyvéhez, 1762375
G. A. Wirth beszéde a hambachi tömeggyűlésen, 1832377
Az Ifjú Itália elvei, 1832380
Palacky a cseh tudomány és kultúra új feladatairól, 1837382
Ludovit Stur az anyanyelvi oktatásról, 1848384
Friedrich List a vámszövetségről, 1846385
Szocializmus387
Owen terve a termelő közösség létrehozásáról, 1817387
Saint Simon: Az iparosok kiskétája, 1823-1824389
Fourier: Az új termelő társas világ. 1829390
Blanqui: Aki a levest főzte, az egye meg, 1834391
Proudhon: Mi a tulajdon? 1840393
Louis Blanc: A munka megszervezéséről, 1848394
Engels: A kommunizmus alapelvei, 1847395
Negyedik rész: Tudomány401
Közgazdaságtan403
Smith: A nemzetek gazdasága, 1776403
Malthus a népesedés törvényéről, 1798405
Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei, 1817408
Marx előszava a Tőke első kötetének első német kiadásához, 1867410
Filozófia414
Kant: A tiszta ész kritikája. A második kiadás előszavából, 1787414
Hegel előszavából "A jogfilozófia alapelvei" című könyvéhez, 1821415
Feuerbach: A jövő filozófiájának alapelvei, 1843. (Részletek)418
Marx bevezetőjéből "A hegeli jogfilozófia kritikájához" c. írásához, 1843420
Engels: Bevezetés az "Anti-Dühring"-hez, 1878. (Részlet)422
Lenin: Karl Marx, 1914. (Részlet)424
Szociológia427
Comte: Beszéd a pozitív szellemről című művéből, 1844427
Történettudomány430
Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba című könyvéből, 1883430
Biológia432
Darwin bevezetője "A fajok eredete" című könyvéhez, 1859432
Pszichológia436
Freud: A pszichoanalízis foglalata. (Részlet)436
Fizika439
Einstein székfoglaló beszéde a Porosz Tudományos Akadémián, 1914439
Hadtudomány442
Clausewitz előszava "A háborúról" című könyvéhez, 1833442
Ötödik rész: Irodalmi és művészeti irányzatok445
Klasszicizmus447
Shiller és Goethe esztétikai nézetei447
Romantika452
Friderich Schlegel a romantikus költészetről, 1798452
Shelly előszava "Az Iszlám lázadás" c. művéhez, 1817452
Brodzinski: A klasszicizmus és romanticizmus c. tanulmányából, 1818454
Stendhal: Mi a romanticizmus? 1823-1825456
Victor Hugo: A Cromwell előszavából. 1827457
Kritikai realizmus460
Balzac az "Emberi színjáték"-hoz írt előszavából, 1842460
Dobroljubov: "Mikor jön el az igazi nap?" c. tanulmányából, 1860461
Szaltikov-Scsedrin az irodalom irányzatosságáról, 1871463
Naturalizmus464
Zola: A kísérleti regény c. tanulmányából, 1880464
Mehring: "A naturalizmus és a modern munkásmozgalom" c. cikkéből, 1898467
Szimbolizmus469
Jean Morées: Irodalmi kiáltvány, 1886469
Impresszionizmus472
Félix Fénéon: Az impresszionizmus. 1887472
Szecesszió476
John Ruskin: Előadások a művészetről, 1870 (Részlet)476
William Morris: Művészek, kézművesek és a szépségben újjászülető világ c. cikkéből, 1881478
A "Ver Sacrum" szerkesztősége: Miért adnak ki folyóiratot? 1898479
Futurizmus483
Arnold Schönberg: A szöveghez való viszony, 1912486
Kubizmus490
Apollinaire: A kubista festők c. tanulmányából, 1913490
Szocialista realizmus492
Lunacsarszkij: A szociáldemokrata művészi alkotás feladatai, 1907492
Hatodik rész: Európa politikai története 1850-1914497
A polgái-nemzeti átalakulás 1850-1870499
I. Miklós uralmának utolsó évei 1850-1855499
Bonapartista államcsíny Franciaországban, 1851501
A szilveszteri pátens Ausztriában, 1851502
A császárság visszaállítása Franciaországban, 1852503
A konkordátum, 1855504
A párizsi szerződés, 1856506
Herzen: "Verni vagy nem verni a muzsikot?" című cikkéből, 1857507
A villafrancai fegyverszünet, 1859509
A Deutscher Nationalverein megalakulása, 1859510
II. Sándor orosz cár kiáltványa a jobbágyok felszabadításáról, 1861511
Szentpétervár a jobbágyreform kihirdetésének napján, 1861513
Moldva és Havasalföld egyesítése, 1961514
Bismarck programbeszéde, 1862515
Az 1863-as lengyel felkelés515
Herzen cikke a lengyel felkelésről 1863. február 1.517
Az orosz belügyminiszter az ukrán nyelvű könyvek kiadásának tilalmáról, 1863519
A Nemzetközi Munkásszövetség szervezeti szabályzata, 1864520
Gladstone beszéde a parlamenti reformtörvény második olvasásakor, 1866523
Az orosz gyarmatosítás programja Közép-Ázsiában, 1866525
A prágai szerződés Poroszország és Ausztria között, 1866527
Disraeli beszéde a parlamenti reformtörvény harmadik olvasásakor, 1867529
A német Szociáldemokrata Munkáspárt programja, 1869530
Az emsi távirat 1870. július 13-14.532
A pápai csalatkozhatatlanság dogmája, 1870.533
Osztrák-magyar közös minisztertanács, 1870. július 18.534
Az átrendeződés évei 1871-1890.536
Kiáltvány a német néphez, 1871536
A Párizsi Kommün okmányaiból, 1871536
A Német Birodalom alkotmányaiból, 1871537
A cseh országgyűlés alapcikkelyei, 1871541
A három császár szövetsége, 1873543
A francia alkotmányos törvényekből, 1875543
A németországi Szociáldemokrata Munkáspárt programja, 1875544
Hriszto Botev levele a Bolgár Forradalmi Bizottsághoz, 1876545
Az orosz-német-osztrák viszony az 875-77.547
Frankel Leó az orosz-török háborúról, 1877548
III. Sándor cár kiáltványa trónralépése alkalmával550
Oroszosító törekvések a Lengyel Királyságban az 1880-as években552
A hármas szövetség Németország, Olaszország és Ausztria-Magyarország között, 1882553
Jules Ferry a francia gyarmati politikáról, 1885555
Gladstone beszédéből az ír Home Rule törvényjavaslat benyújtásakor, 1886556
Az Osztrák Szociáldemokrata Munkáspárt elvi nyilatkozata, 1889558
Plehanov beszéde a II. Internacionálé első kongresszusán, 1889560
Útban a világháború felé, 1890-1914562
XIII. Leó pápa "Rerum novarum" kezdetű enciklikájából, 1891562
A francia-orosz szövetség 1891-1894564
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt első kongresszusának határozata a revizionizmusról570
Angol-francia egyezmény 1904568
A II. Internacionálé 1904. évi amszterdami kongresszusának határozata a revizionizmusról570
Az 1905. június 6-i francia minisztertanács572
Ady Endre cikke a moszkvai fegyveres felkelésről, 1905575
Angol-orosz egyezmény 1907576
A II. Internacionálé stuttgarti kongresszusának határozata a militarizmusról és a nemzetközi konfliktusokról, 1907579
Giovanni Gioletti Líbia megszállásáról, 1911580
A lenai sortűz 1912582
A szarajevói válság és a világháború kirobbanása. Burián István naplójegyzetei, 1914584
Hetedik rész. Az Európán kívüli világ589
Afrika591
Usman dan Fodio a kormányzás öt alapelvéről (a 19. század elejéről)591
Andrinampoinimerina, Madagaszkár államalkotó uralkodójának végrendelete és utolsó szózata, 1810591
Csaka, a zuluk királya, 1824593
Uganda királyának levele Gordon ezredeshez, 1876594
A dél-afrikai matoka törzsről az 1880-as években595
A kongói atrocitások az 1880-as években598
A londoni pánafrikai konferencia üzenete a világ népeihez, 1900598
Ázsia602
A Kelet-Indiai Társaság hivatalnokának egy napja, 1780602
Csien Lung kínai császár levele III. György angol királynak, 1792603
Ram Mohan Roy írása 1830 körül604
A taiping ötparancsolat az 1850-es években605
Viktória királynő proklamációja, 1868607
A japán császár öt esküje, 1868607
Szun Jat-szen a három népi elvről, 1906609
Tilak: A bojkott politikai fegyver, 1907612
Gandhi: A passzív ellenállás elmélete, 1908613
A Kuomintang 19012-es programja615
Latin-Amerika617
Haiti függetlenségi nyilatkozata, 1804617
Simón Bolivar kiáltványa Új-Granada (a jelenlegi Kolumbia) lakosaihoz, 1818618
Miksa mexikói császár levele kultuszminiszteréhez, 1867623
Magyar utazó Rio de Janeiroról a XIX. század végén626
Francisco Madero elnöki programja, 1910628
Észak-Amerika630
A Monroe-elv, 1823630
Philadelphia az 1830-as években632
Lincoln beszámolója a Kongresszus rendkívüli ülésszakán, 1861634
Magyar utazó Észak-Amerikában, 1876636
Beveridge szenátor az Egyesült Államok külpolitikájáról, 1900638
Wilson első beiktatási beszédéből 1913. március 4.639
Rövidítések jegyzéke643
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék) Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék) Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék) Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék) Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék) Egyetemes történet 1789-1914 II. (töredék)

A borító enyhén elszíneződött, megtört, kopott, rajta bejegyzés látható. A lapélek kissé foltosak, néhány lap enyhén hullámos. Pár lapon színes aláhúzás, bejegyzés, jelölés található.

Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba