A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmunk költői remekei

A Nagyméltóságú VKM. által megtanulásra előírt, illetőleg ajánlott remekművek magyarázatos gyüjteménye a közép- és polgári iskolák számára/Iskolai segédkönyv a magyar nyelv és irodalom tanításához

Előszó

Évek hosszú tapasztalata arról győzött meg, hogy a magyarnyelvi oktatás nyolcévi komoly munka dacára sem jut el a kívánt eredményhez. Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy tanítványaink megfelelő szó-... Tovább

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
Balassa Bálint:
Katona-ének11
Valedicit Patriae13
Boldogtalan vagyok...14
Gróf Zrinyi Miklós: Szigeti Veszedelem I. É. 1-6.16
Egyházi énekek a XVII. századból
Boldogasszony Anyánk17
Ah, hol vagy magyarok18
Kurucdalok
Most jöttem Erdélyből18
Egy bujdosó szegény legény19
Csinom Palkó20
Ne higyj, magyar22
A Rákóczi nóta22
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse24
A feszülethez25
Kazinczy Ferenc:
A nagy titok25
Írói érdem25
Lukai25
Himfy26
Nehéz és könnyű26
Csokonai Vitéz Mihály:
A Reményhez26
Szegény Zsuzsi a táborozáskor27
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz28
Fohászkodás30
A jámborság és középszer31
A közelítő tél33
Osztályrészem34
Életphilosophia35
Napoleonra36
Kisfaludy Sándor:
Kesergő Szerelem36
Kisfaludy Károly:
Szülőföldem szép határa!37
Rákosi szántó a török alatt38
Mohács38
Kölcsey Ferenc:
Hymnus41
Remény, Emlékezet42
Zrínyi dala42
Huszt44
Zrínyi második éneke44
Katona József:
A Bánk Bánból Tiborc panasza45
Vörösmarty Mihály:
Zalán Futásából az első ének bevezető sorai47
Salamon48
Szép Ilonka50
A szegény asszony könyve55
Kis gyermek halálára56
Szózat57
Az élő szobor59
Liszt Ferenchez60
Fóti dal62
Merengőhöz65
Keserű pohár67
Emlékkönyvbe68
A vén cigány68
A puszta sír70
Magyarország címere71
Etele71
Kölcsey71
Bajza József:
Sóhajtás71
Czuczor Gergely:
Hunyadi72
Alföldi legény73
Eötvös József báró:
Búcsú74
Mohács75
Végrendelet76
Garay János:
Kont76
Az obsitos78
Petőfi Sándor:
Dalaim82
Honfi-dal83
A hazáról84
Ha az isten...85
Véres napokról álmodom...86
Egy gondolat bánt engemet...87
Magyar vagyok88
Nemzeti dal89
A magyarok Istene90
A ledőlt szobor91
Élet vagy halál93
Csatadal94
A székelyek95
Csatában96
Befordultam a konyhára96
A virágnak megtiltani nem lehet96
Temetésre szól az ének...97
Ez a világ amilyen nagy...97
Alku98
Ereszkedik le a felhő...98
Reszket a bokor, mert...98
Hol a leány, ki lelkem röpülését...99
Szeptember végén100
Rózsabokor a domboldalon...101
Bucsú101
Hazámban103
Távolból104
Füstbe ment terv105
A jó öreg korcsmáros105
Szülőföldemen106
Szüleim halálára107
Arany Jánoshoz109
Ha férfi vagy, légy férfi110
Csokonai111
Megy a juhász szamáron...112
A magyar nemes112
Pató Pál úr113
Téli világ114
Falu végén kurta kocsma...115
A téli esték115
Anyám tyúkja118
Az Alföld118
A csárda romjai120
A Tisza122
A puszta télen124
János vitéz: János vizét utja Tündérországba125
János vitéz Tündérországban127
Arany János:
A rab gólya129
Fiamnak130
Letészem a lantot131
Ősszel132
A dalnok búja134
Itthon136
Enyhülés136
A vigasztaló137
Széchenyi emlékezete138
Rendületlenűl145
Epilogus146
Rozgonyiné147
Both bajnok özvegye149
Szibinyáni Jank150
V. László152
Mátyás anyja154
Ágnes asszony155
Szondi két apródja158
A walesi bárdok160
Tetemrehívás163
A méh románca165
Családi kör166
Az ó torony169
A hamis tanu171
Szent László173
Rege a csodaszarvasról175
A fülemile178
Toldi Estéje I. É. 1-4.180
Toldi Szerelme I. É. 1-2.181
Buda Halála I. É. 1. és IX. É.182
A Nagyidai Cigányok I. É. 1-4.182
Tompa Mihály:
Tornácomon184
Őszi tájnak...185
Pusztán186
A madár fiaihoz187
A gólyához188
Az én lakásom190
Uj Simeon192
Kedves nőmnek194
Ikarus194
Télen, nyáron...196
Vajda János:
A virrasztók197
Hajótöröttek198
Luzitán dal199
A vaáli erdőben201
Őszi tájék201
Húsz év mulva203
Madách Imre:
Péter apostol beszéde Az Ember Tragédiájából203
Gyulai Pál:
Hadnagy uram204
Pókainé205
Horatius olvasásakor208
Az Igazság és Hamisság210
Szeretnélek még egyszer látni...210
Éji látogatás211
Lévay József:
Mikes212
Szüretünk214
Tóth Kálmán:
Előre215
Szász Károly:
Hazámhoz217
A magyar zene217
Reviczky Gyula:
Imakönyvem218
Vargha Gyula:
A kassai harangok219
Aratás felé223
Endrődi Sándor:
A celli búcsú224
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv225
Kozma Andor:
Magyarok symphoniája227
A karthagói harangok231
Szabolcska Mihály:
Ákácvirágzás idején233
A Grand Cafében233
Salzburgi csapszékban234
Mért nem születtél te...234
Ady Endre:
Prológus235
A föl-földobott kő235
Párisban járt az Ősz236
A halál lovai237
Sajó Sándor:
Magyar ének 1919-ben237
Hit239
Végvári:
Eredj, ha tudsz!240
Nagy magyar télben...242
Papp-váry Elemérné:
Hitvallás243
Sík Sándor:
Hazátlan folyók244
Karácsonyi álom245
Mécs László:
Vadócba rózsást oltok, hogy szebb legyen a föld246
Szeles, esős őszi este248
Magyar népdalok:
Amerre én járok248
Amott kerekedik248
Cserebogár, sárga cserebogár249
Káka tövén költ a ruca249
Mi piroslik ott a síkon249
Nagyabonyban csak két torony látszik250
Édes anyám most küldött egy levelet250
Nincs jobb élet a juhásznál250
Hortobágyi pusztán fuj a szél250
Még azt mondják, az orromon250
Népballadák:
Kádár Kata251
Kőmives Kelemenné252
Kerekes Izsák254
Függelék: A) Prózai szemelvények
Kölcsey Ferenc Parainesiséből256
Széchenyi István Hitel c. munkájának ajánló sorai257
Kossuth Lajos 1848. júl. 11-iki beszédéből a bevezető és befejező sorok258
Deák Ferenc Felirati javaslatának bevezető része259
Gyulai Pál beszéde Arany János ravatalánál260
Beöthy Zsolt: A Magyar Irodalom Kis-Tükréből a bevezető sorok261
Prohászka Ottokár: Az új honfoglalókhoz262
B) Verstani áttekintés
1. A ritmus264
2. Az ütem265
3. Nemzeti versformák266
4. A rím269
5. Klasszikus versformák271
6. Nyugateurópai versformák275
A megtanulásra szánt anyag beosztása277
Tartalommutató279
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem