A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmunk költői remekei

A Nagyméltóságú VKM. által megtanulásra előírt, illetőleg ajánlott remekművek magyarázatos gyüjteménye a közép- és polgári iskolák számára/Iskolai segédkönyv a magyar nyelv és irodalom tanításához

Előszó

Évek hosszú tapasztalata arról győzött meg, hogy a magyarnyelvi oktatás nyolcévi komoly munka dacára sem jut el a kívánt eredményhez. Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy tanítványaink megfelelő szó-... Tovább

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
Balassa Bálint:
Katona-ének11
Valedicit Patriae13
Boldogtalan vagyok...14
Gróf Zrinyi Miklós: Szigeti Veszedelem I. É. 1-6.16
Egyházi énekek a XVII. századból
Boldogasszony Anyánk17
Ah, hol vagy magyarok18
Kurucdalok
Most jöttem Erdélyből18
Egy bujdosó szegény legény19
Csinom Palkó20
Ne higyj, magyar22
A Rákóczi nóta22
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse24
A feszülethez25
Kazinczy Ferenc:
A nagy titok25
Írói érdem25
Lukai25
Himfy26
Nehéz és könnyű26
Csokonai Vitéz Mihály:
A Reményhez26
Szegény Zsuzsi a táborozáskor27
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz28
Fohászkodás30
A jámborság és középszer31
A közelítő tél33
Osztályrészem34
Életphilosophia35
Napoleonra36
Kisfaludy Sándor:
Kesergő Szerelem36
Kisfaludy Károly:
Szülőföldem szép határa!37
Rákosi szántó a török alatt38
Mohács38
Kölcsey Ferenc:
Hymnus41
Remény, Emlékezet42
Zrínyi dala42
Huszt44
Zrínyi második éneke44
Katona József:
A Bánk Bánból Tiborc panasza45
Vörösmarty Mihály:
Zalán Futásából az első ének bevezető sorai47
Salamon48
Szép Ilonka50
A szegény asszony könyve55
Kis gyermek halálára56
Szózat57
Az élő szobor59
Liszt Ferenchez60
Fóti dal62
Merengőhöz65
Keserű pohár67
Emlékkönyvbe68
A vén cigány68
A puszta sír70
Magyarország címere71
Etele71
Kölcsey71
Bajza József:
Sóhajtás71
Czuczor Gergely:
Hunyadi72
Alföldi legény73
Eötvös József báró:
Búcsú74
Mohács75
Végrendelet76
Garay János:
Kont76
Az obsitos78
Petőfi Sándor:
Dalaim82
Honfi-dal83
A hazáról84
Ha az isten...85
Véres napokról álmodom...86
Egy gondolat bánt engemet...87
Magyar vagyok88
Nemzeti dal89
A magyarok Istene90
A ledőlt szobor91
Élet vagy halál93
Csatadal94
A székelyek95
Csatában96
Befordultam a konyhára96
A virágnak megtiltani nem lehet96
Temetésre szól az ének...97
Ez a világ amilyen nagy...97
Alku98
Ereszkedik le a felhő...98
Reszket a bokor, mert...98
Hol a leány, ki lelkem röpülését...99
Szeptember végén100
Rózsabokor a domboldalon...101
Bucsú101
Hazámban103
Távolból104
Füstbe ment terv105
A jó öreg korcsmáros105
Szülőföldemen106
Szüleim halálára107
Arany Jánoshoz109
Ha férfi vagy, légy férfi110
Csokonai111
Megy a juhász szamáron...112
A magyar nemes112
Pató Pál úr113
Téli világ114
Falu végén kurta kocsma...115
A téli esték115
Anyám tyúkja118
Az Alföld118
A csárda romjai120
A Tisza122
A puszta télen124
János vitéz: János vizét utja Tündérországba125
János vitéz Tündérországban127
Arany János:
A rab gólya129
Fiamnak130
Letészem a lantot131
Ősszel132
A dalnok búja134
Itthon136
Enyhülés136
A vigasztaló137
Széchenyi emlékezete138
Rendületlenűl145
Epilogus146
Rozgonyiné147
Both bajnok özvegye149
Szibinyáni Jank150
V. László152
Mátyás anyja154
Ágnes asszony155
Szondi két apródja158
A walesi bárdok160
Tetemrehívás163
A méh románca165
Családi kör166
Az ó torony169
A hamis tanu171
Szent László173
Rege a csodaszarvasról175
A fülemile178
Toldi Estéje I. É. 1-4.180
Toldi Szerelme I. É. 1-2.181
Buda Halála I. É. 1. és IX. É.182
A Nagyidai Cigányok I. É. 1-4.182
Tompa Mihály:
Tornácomon184
Őszi tájnak...185
Pusztán186
A madár fiaihoz187
A gólyához188
Az én lakásom190
Uj Simeon192
Kedves nőmnek194
Ikarus194
Télen, nyáron...196
Vajda János:
A virrasztók197
Hajótöröttek198
Luzitán dal199
A vaáli erdőben201
Őszi tájék201
Húsz év mulva203
Madách Imre:
Péter apostol beszéde Az Ember Tragédiájából203
Gyulai Pál:
Hadnagy uram204
Pókainé205
Horatius olvasásakor208
Az Igazság és Hamisság210
Szeretnélek még egyszer látni...210
Éji látogatás211
Lévay József:
Mikes212
Szüretünk214
Tóth Kálmán:
Előre215
Szász Károly:
Hazámhoz217
A magyar zene217
Reviczky Gyula:
Imakönyvem218
Vargha Gyula:
A kassai harangok219
Aratás felé223
Endrődi Sándor:
A celli búcsú224
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv225
Kozma Andor:
Magyarok symphoniája227
A karthagói harangok231
Szabolcska Mihály:
Ákácvirágzás idején233
A Grand Cafében233
Salzburgi csapszékban234
Mért nem születtél te...234
Ady Endre:
Prológus235
A föl-földobott kő235
Párisban járt az Ősz236
A halál lovai237
Sajó Sándor:
Magyar ének 1919-ben237
Hit239
Végvári:
Eredj, ha tudsz!240
Nagy magyar télben...242
Papp-váry Elemérné:
Hitvallás243
Sík Sándor:
Hazátlan folyók244
Karácsonyi álom245
Mécs László:
Vadócba rózsást oltok, hogy szebb legyen a föld246
Szeles, esős őszi este248
Magyar népdalok:
Amerre én járok248
Amott kerekedik248
Cserebogár, sárga cserebogár249
Káka tövén költ a ruca249
Mi piroslik ott a síkon249
Nagyabonyban csak két torony látszik250
Édes anyám most küldött egy levelet250
Nincs jobb élet a juhásznál250
Hortobágyi pusztán fuj a szél250
Még azt mondják, az orromon250
Népballadák:
Kádár Kata251
Kőmives Kelemenné252
Kerekes Izsák254
Függelék: A) Prózai szemelvények
Kölcsey Ferenc Parainesiséből256
Széchenyi István Hitel c. munkájának ajánló sorai257
Kossuth Lajos 1848. júl. 11-iki beszédéből a bevezető és befejező sorok258
Deák Ferenc Felirati javaslatának bevezető része259
Gyulai Pál beszéde Arany János ravatalánál260
Beöthy Zsolt: A Magyar Irodalom Kis-Tükréből a bevezető sorok261
Prohászka Ottokár: Az új honfoglalókhoz262
B) Verstani áttekintés
1. A ritmus264
2. Az ütem265
3. Nemzeti versformák266
4. A rím269
5. Klasszikus versformák271
6. Nyugateurópai versformák275
A megtanulásra szánt anyag beosztása277
Tartalommutató279
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei Irodalmunk költői remekei

A borító kopott, elszíneződött. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található. A könyv kötése enyhén megtört.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba