A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1927. január-december I-II.

Társadalmi és tudományos szemle - XIV. évfolyam 1-24. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.120 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Tanulmányok
Reiner János: A katolikus és nemzeti királyság1
Dr. Meszlényi Antal: A katolikus államvallás és az autonómia megbuktatása 1848-ban50
Dr. Egyed István: Liberalizmus és konzervativizmus97
Trugly Margit: George Bernhard Shaw104
Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila: Az új országgyűlés145
Székely Nándor: A cionizmus193
Gillis-Trugly: H. G. Wells202
Dr. Conlegner József: A magyarországo katolikus egyházi vagyon241
Nagy L. József: Volta Sándor (1745-1827)289
Riegl Sándor: Egy katolikus csillagász ünneplése297
Dr. Schütz Antal: Prohászka Ottokár, a hittudós337
Sík Sándor: Prohászka Ottokár, a költő342
Dr. Brisits Frigyes: Prohászka Ottokár, a szónok350
Bangha Béla: Miből eredt Prohászka nagysága?354
Gróf Apponyi Albert: Prohászka Ottokár385
Szentirmay Imre: A pragmatika szankció és mai érvénye393
Bangha Béla: Prohászka, a hitszónok433
Székely Nándor: Magyarországi zsidó írók443
Gillis-T. M.: Anatole France481
Dr. Balogh Albin: Egy-két keresztény emlék Esztergom középkorából488
Dr. Meszlényi Antal: II. Rákóczi Ferenc belső életének fejlődése529
Gálffy László: A híres német «névtelen»538
Tárca
Viktor Feli: A nádszál10
Lischerong Gáspár: A mormonok Mekkájában12
Lischerong Gáspár: Útban Kína felé59
Dénes Gizella: A «Szent Ellenmondás»152
Környey Paula: Boldog Erzsike209
Az ír ember mexikói tanulmányútja358
Pakocs Károly: Új kolosszeum300
Horn Emil: Látogatás a Gif-apátság úrnőjénél301
R. H. Benson-Jászay: A lódobogás303
Gáspár Jenő: A zengő szobor358
A szürkeköpenyeges ember403
Mihály László: Így történt449
Dénes Gizella: Az utolsó barázda493
Székely Nándor: A házra gyász nehezedett543
Pajzs és Kard
Bangha Béla: A «jezsuitizmus»18
A marlborough-i herceg házassága22
A Szent Jobb története24
Szabó Jenő: Süllyedés vagy emelkedés?24
Bangha Béla: «Magyar-katolikus» vagy «katolikus-magyar»?65
Szent Ágoston, a predesztináció és Gönczy Pál68
C. G. Rádiókultúra70
Pezenhoffer Antal: Debrecen, a «tiszta faj», «vallásszabadság» stb.114
Irredenta és a nemzetiségek kezelése118
Radikális Helikon120
Dr. Málnási Ödön: Szubjektiv és objektiv történetírás166
Pezenhoffer Antal: A volt nemzetgyűlés összetétele és a katolicizmus167
Péhm József: Mi az igazság a gályarabok ügyében?170
-a: Tánc és tánc173
C. G.-Destek: A rádió és az istentiszteletek174
A «természettudományos» világnézet220
«Lysistrata az asszony jövője»221
Bilkei Ferenc: Luther és a törökök222
Papok a tudományban223
Az ördög és a teológia224
Pezenhoffer Antal: Mit köszönhet - Raffay szerint - a világ a protestantizmusnak?273
Bozóky Gyula: «Mit üzen a rádió?»277
Hegedüs Lóránt és a bibliamagyarázat278
B. B.: A kereszténység válsága?315
A munkásság és a keresztény mozgalmak317
Dr. Mihelics Vid: Az egyke problémájához320
-a: Prohászka halála és a «magyar» sajtó367
Dr. Czékus Géza: A passiójátékok369
Székely Nándor: «A missziókérdés és a zsidóság»416
Dr. V. J. A.: Elválás és házasság418
-r: Gyula és Csaba420
Dr. V. J. A.: Az «együttműködés a forradalmi eszmékkel szemben»421
Bangha Béla: A mózesi teremtéstörténet «hat napja»459
P. V.: Hozzászólás «a nyári szünet meghosszabbításá»-nak kérdéséhez462
T.: Fel kell támasztani a Katolikus Népszövetséget463
Koródy-Katona János: A törvényhozás teendői a vasárnapi munkaszünet körül506
A prostitució kérdéséhez508
Dr. Czapik Gyula: «A cél szentesíti az eszközt!»511
B. B.: Gondolkozás-e a szabadgondolkozás?352
-r.: A misztika és a Pester Lloyd555
Pükösdi királynőválasztás és más divatbetegségek556
Katolikus vezérférfiak közreműködése a liberális sajtóban558
Radnay István: Egy plakát igazmondása559
Napló
Dr. Czékus Géza: A választások után26
Dr. Czapik Gyula: Pasics Nikola28
Székely Nándor: A zsidóság tagsága, felekezeti, faji és nemzetiségi tagozódásai73
Houston Stewart Chamberlain78
Anglia útban az Egyház felé122
Pestalozzi jubileuma126
Bangha Béla: Most tíz éve158
Dr. Szalay Albert: Charles Maurras és az «Action Francaise»212
Bangha Béla: Pasteur-Laënnec-Volta217
A szabakőmíves világszövetség bomlása218
Dr. Koudela Géza: Beethoven tragédiája264
Dr. Czékus Géza: Széljegyzetek az erkölcsvédelmi rendelet fogadtatásához268
Bangha Béla: A kultuszminiszter római útja308
Dr. M. V.: Az albán konfliktus311
Dr. V. J. A.: Ausztrália betelepítése313
Lischerong Gáspár: Kína kapujában362
Bangha Béla: Harminc évig Erdély püspöki trónján410
Darányi Ignác411
Az új olasz munkatörvény413
Eucharisztikus világkongresszus Budapesten454
Református nagygyűlés497
Dr. V. J. A.: A főkegyúri jog501
Lischeron Gáspár: Sanghaitól - Tientsinig547
Szemlék és kritikák
Katolikus volt-e Shakespeare?31
Érdi László: Anatole France történetírói kisérletezése35
Dr. Muntyán István: Egy modern pogány festő lélekfejlődése36
Csóka Lajos: A Hármas-szövetség befolyásának gyengülése79
Újabb vita a «Krisztus követésének» szerzője körül83
Szira Béla: Színházi Szemle85
Székely Nándor: Zsidó felekezeti ujságok és zsidó ujságírók128
Bodrossi Lajos: Jugoszlávia közoktatása132
Dr. Szathmáry József: Német könyv a magyar lélekről135
Brassói: Erdélyi levél177
T. M.: Még egyszer Shakespeare katolicizmusáról181
Dr. Ujváry Géza: A legújabb francia katolikus regény183
Dr. Czapik Gyula: Jézus pöre226
Dr. szegedi Révai József: Az erdélyiek papköltője230
Gáspár Jenő: Színházi Szemle280
Dr. Szabó Imre: Radikálisék «Irodalmi Lexikon»-ja327
Dr. vitéz Rákosi György: «A világháború amilyennek én láttam»374
A kettészakadt irodalom464
Ki az az Erdős Renée?473
Hajós József: Orvostudomány vagy elfogultság?516
Dr. Kühár Flóris: Kritikai megjegyzések egy bölcselettörténethez519
-r.: A nagy Wells - önmagáról523
Ady és a Soli Deo Gloria Szövetség564
C. S.: Brandes György, a plágium-hős569
Könyvek
Katolikus krónika
m. t.: Cavour gróf mint Macchiavelli46
A szentszék és az «Action Francaise»47
A Vaughan-család92
Wahlen Ferenc: Egy katolikus nemzetközi sajtóiroda terve 70 év előtt93
Gálffy László: Maurras és a katolicizmus94
Dr. báró Vécsey Aurél: Népek-Szövetsége és Róma140
Dr. V. A.: A stockholmi kongresszus folytatása141
A zene királya és a hit142
G. L.: Az amerikai katolikus iskolakérdés háttere142
Világnézeti körkérdések144
Az Isten rabjai190
Hajsza egy norvéd konvertita ellen191
A «sárga veszedelem»191
Fogas egyházi kérdés az Egyesült-Államokban236
A római-kérdés megoldása felé237
Francia béke-munka238
A kínai zavarok vallási szempontból239
Dr. V. J. A.: Az «Action Francaise» protestáns megvilágításban287
Dr. V. J. A.: A kínai vértanuk288
Dr. V. J. A.: Cseh egyházpolitika334
Ausztria új választások előtt335
Dr. V. J. A.: A szovjet és Kína336
A. Henninghaus: A kínai helyzet és a katolikus missziók380
Új egyházművészeti iskola Párisban382
Dr. V. J. A.: Az anglikánok újabb irányváltoztatása383
Lischerong Gáspár: Kína polgárháborúja429
C. C.: Az Egyesült-Államokból478
Dr. V. A.: A «vallásegyenlőség» hazájából526
Dr. V. A.: VI. Henrik boldoggáavatása527
A temesvári apácák és a «magyar» sajtó574
Dr. V. J. A.: Új katolikus nagyhatalom574
Norvégia az Egyház felé575
Lischerong Gáspár: Kína tudományos kutatója576
II. kötet
Tanulmányok
Csóka Lajos: Mussolini577
Dr. Prohászka Adorján: A kommunisták földreformja Magyarországon588
Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila: Van-e alaptörvény a magyar alkotmányjogban?597
Dr. Pálosi Ervin: Katolikus jogi oktatásunk661
Barabás Albert: A római kérdés jelenlegi állása737
Dr. Lippay István: A céhekről742
Tornyos Gyula: A Kolumbus lovagok785
Dr. Pálosi Ervin: Az egyetemek, a jogakadémiák és a jogásztúltermelés az 1921-1925. években833
Bangha Béla: A kultúra hitvallása881
Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila: A magyar koronaőrség890
Dr. Bánáthi Géza: «A cél szentesíti az eszközt!»929
Pezenhoffer Antal: Az oláh konkordátum935
Köveskuti Jenő: Vajda János és kritikusai977
Strecke Ernő: A bolsevizmus technikája986
Dr. Mester János: A magyar szellem története1027
Saly Dezső: Anglia harca a bolsevizmus ellen1073
Dr. Incze István: Kapitalizmus és kereszténység1085
Tárca
Somlay Károly: A hárs alatt600
Pierre L'Ermire-Trugly: A szakácsnő605
Bán Ferenc: Az özvegyasszony ládája681
John S. Sexton-Trugly: A zálogos684
Bibó Lajos: Péter végre nekidurálja magát751
Dénes Gizella: Túl a rácson794
Somlay Károly: A hethei földesurak848
Eötvös Sándor: Utasok898
Bárány Ferenc: A két Csúvár946
Mauks Ernő: Az újénekű madarak989
Váth János: A kancellár hűsége1043
Balla Borisz: A Huba-utcában vártak...1089
Pajzs és Kard
B. B. A felekezeti előítéletek forrása609
Dr. Lippay István: A kartellek és a «Gazdasági Népszövetség»617
A «Hegyi-beszéd» tánckísérettel620
Siklósi Ferenc: A zsidók megtérítése694
Magyar helyzetkép698
B. B.: Miért Jézus «Szive»?755
Rothermere lord és az erdélyi protestánsok759
t. e. a.: Az Államvasutak új elnöksége és a felekezeti egyensúly760
r.: Pro Domo. «Magyar kultúra» - katolikus kultúra761
Hazaárulás, családárulás799
G. J.: Szent István és Koppány801
A «zsidó áldozatkészség» és a Nemzeti Színház jubileuma803
Vakoló irodalmi propaganda804
l. n.: A sokoldalú Baltazár806
Bangha Béla: Amire nincs pénz854
Székely Nándor: Tanulságok Debrecen és Kalocsa vitájából856
B. B.: Kell-e klasszikus műveltség?858
G. J.: Szent Pál «tűzhalála» és a bukaresti halotthamvasztó859
A liberális sajtó díszkeresztényei860
Dr. Turchányi Egon: Hogyan lehet a katolikus mozgalmakhoz megfelelő anyagi alapot teremteni?902
G. S.: Luther-szobor Budapesten?906
Sz. A.: A szentek a reklám szolgálatában908
B. B.: Családi élet és az evangéliumi erkölcs950
-r-ő.: Nyolcvan pengős pogányság953
Lendvai István: A numerus clausus ügyéhez954
Pezenhoffer Antal: Ravasz beszéde a protestantizmus emlékünnepén1004
Iván Mihály: A katolicizmus és a felekezetek segélyezése a városok háztartásában1010
A «királyi magyar» egyetemi nyomda1012
Pezenhoffer Antal: A főkegyúri jog1053
Magyarország «jóhíre» és a külföld1056
Dr. Radó Polikárp: Jézus «testvérei»1102
Pezenhoffer Antal: Államtitkári üzenet az új hercegprimásnak1104
Csiki Jenő: «Testvérek» egymás között1108
Napló
A székesfehérvári püspöki szék betöltéséhez622
Barabás Albert: Nemzetiség és vallás kérdése a Keleten623
Saly Dezső: A cseh probléma626
Radnay István: Keynes új gazdasági rendszere629
Dr. Bánfi Ferenc: Magyar sziget az örökváros kőtengerében699
Egy keresztény úttörő704
Barabás Albert: A cárizmus bukása új megvilágításban709
b. a.: Az osztrák akció713
Saly Dezső: A szociáldemokrácia válsága715
Miért kell feltámasztani a Katolikus Népszövetséget?763
Molnár Arkangyal: Az első kínai úttörő766
Lausanne és Debrecen810
Dr. Liszt Nándor: A társaság kedvence815
b. a.: Hinduk és mohamedánok küzdelme Indiában817
Dr. Czékus Géza: A katolikus nagygyűlés909
G. J.: A «Nagyasszony» botránya956
Háromszéki Gáspár: Balfelé tolódás az erdélyi irodalomban959
Dr. Czapik Gyula: Miért nem tett koszorút a katolikus Egyház a Kossuth-szoborra?992
Gróf Széchényi György: A negyvennyolcas lelkesedés és Kossuth Lajos a magyar törvénytárban997
A kecskeméti jogakadémia adatai1001
Dr. báró Vécsey József Aurél: Törvény az egyke ellen1047
Dr. Prohászka Adorján: Iskolaharc Németroszágban1094
Liberális újságharc a hercegprimási kinevezés körül1098
M. L.: Az oláh vandalizmus és a katolikusok1100
Szemlék és Kritkák
Gáspár Jenő: Színházi Szemle633
Tótágas a «Tótágas»körül637
Dr. Mayer-Hajós: Orvostudomány vagy elfogultság?641
Dr. Tordai Ányos: Drámai költemény a nagy «miért»-ről647
Gáspár Jenő: Mohács emléke a magyar elbeszélő irodalomban718
Bán Ferenc: A magyar képzőművészet új útjairól721
B. B.: Pastor pápatörténetének újabb kötetei724
Bangha Béla: Debrecentől - Pannonhalmáig768
Dr. Walter János: Destrukció a tanári könyvtárakban772
Székely Nándor: Elmélkedés a Visztula hajósán822
Dr. Tordai Ányos: Keresztény nemzeti irodalomkritika870
Székely Nándor: Film-szemle915
Dr. Gervay Mihály: «Európa szellemi élete»918
Dr. Artner Edgár: A katakombák hittana922
F. L.: «Királyok Királya»1058
Könyvek
Katolikus krónika
r.: A mexikói vandalizmus653
A tokiói katolikus egyetem732
Dr. V. J. A.: A lausanne-i konferencia735
Egy feledésbement szerzetesintézmény780
A. B.: Afrika misszióiból781
Cz. G.: A fuldai püspöki konferencia a lakáskérdésről783
Az irek és a zenei kultúra829
E. Pucci: Chopin halála830
Pigerre kapitány832
Jánosi József: Olaszország nem kér a vallási megoszlásból878
Dr. V. J. A.: Korea879
Kínai vélemény a kereszténységről880
Dr. V. J. A.: Protestáns röpirat a Boldogságos Szűzről927
Dr. V. J. A.: A japán katolicizmus974
Dr. V. J. A.: A nyugat védelme1023
Dr. V. J. A.: A Róma politikája1070
«Lelkiismereti szabadság»1119
Massalsky herceg a nagyoroszországi katolicizmus jövőjéről1120
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem