807.771

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mester és Tanítvány 2007. február

Diákélet - Konzervatív pedagógiai folyóirat 13. szám

Fülszöveg

A tanítási órák nem egyedüli meghatározói a gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődésének. Legalább ennyire fontos az, hogy mi történik velük, hogyan zajlik sajátos életük az iskola falai között, ahol idejük jelentős részét eltöltik, vagy éppen azon kívül.
Színes diákélet ott van, ahol a közösségi nevelést komolyan veszik és eredményesen művelik. Napjaink oktatáspolitikai környezete nem kedvez a közösségi nevelésnek. Ilyen körülmények között manapság igen kevés igényes írás olvasható a diákéletről. A tanárjelölteknek és a tanártovábbképzések hallgatóinak nem áll rendelkezésére elegendő forrás e rendkívül kényes, éppen ezért nagy kihívást jelentő pedagógiai feladatra való felkészüléshez. Ez a hiány, valamint a szerkesztőségünkbe küldött több érdekes írás eredményeképpen határoztuk el, hogy a Mester és Tanítvány 13. számának fő témája a diákélet lesz.

Tartalom

Bevezető 5
Homília
Gábor Bálint József O. Praem.: A megérintettség többlete - Homília a diákéletről 7
Diákélet
Várnagy Elemér: Helyzetkép pedagógiai vázlata roma fiatalokról 10
Sávoly Mária: Az "emberebb ember" neveléseszmény érvényesülése Sík Sándor
cserkészpedagógiájában 20
Hoffmann Rózsa: A százéves cserkészetről 24
Sík Sándor: Ments meg Uram! 29
Beke András: Diákönkormányzatok az iskolában 30
Drégelyvári Anna: Egy felvidéki magyar gimnázium diákönkormányzatának
bemutatása 40
Hegedűs József Odó OSB: Az iskolák külkapcsolatairól 43
Simándi Szilvia: A tanulmányi kirándulások és a turizmus kapcsolata 53
Ellenőrző-beírások 60
Lafferton Luca - Szabó Márta: Macskakő. Feleselő emlékek - hét hangom 61
Németh Márton: Diákújságunk, a Pannonhalmi Zsemle 69
Műhely
Mészáros György: Harry Potter pedagógiai szemmel 74
Boci-boci tarka - komplex verselemzés 86
Pedagógusok Írták
Bessenyei Ilona: Osztályfőnökként egy ciszterci osztály élén 88
Idézetek 93
Visszhang
Tóth-Barbalics Veronika: Klebelsberg Kuno és a Napkelet tanulmány rovota 94
Kezdő angolosoknak, Haladó angolosoknak 105
Aktuális
Sávoly Mária: Egy példaértékű fiatal élet - nemcsak fiataloknak Kaszap István 107
A PPKE BTK pedagógusoknak szánt képzései a 2007/2008-as tanévben 110
Pályázati felhívás 112
Iskola
Uzsalyné Pécsi Rita: Szák érvényen - széles lehetőségek. Bemutatkozik a pécsi
Szent Mór Katolikus Iskolaközpont 114
A pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont tanárainak alkotásai 122
Portré
Havasi János: Az örökifjú zenepedagógus. Pályaraji Pécsi táláról 126
Mese a névmásokról, A kerítés 135
Könyvismertetés
Kormos József: Beszélgetések és beszédek hittől. erkölcsről és tudományról 134
Anselm Grün: A Megbocsátás Angyala 137
A KPSZTI ROVATA
Gianone Andris: Az Actio Catholica és a katolikus oktatás a II. világháború előtt.
Magyarországon 139
Borián Elréd ponti 143
Névjegy
Hargitai Beáta, Perhács Eszter, Sasvári Tibor és Tóth László 144
Abstract
Éder Mariann: A Mester és Tanítvány 13. számának angol nyelni kivonata 146
Egyéb
Előzetes a Mester és Tanítvány tizennegyedik és tizenötödik számáról 151
A Mester A Tanítvány 1-12. számainak összevont tartalomjegyzéke (szerzők szerint) 152
Kérés olvasóinkhoz és leendő szerzőinkhez 168
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem