A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Zászlónk 1925. szeptember-1927. június

Ifjúsági lap - XXIV. évfolyam 1-10. szám/XXV. évfolyam 1-10. szám

Tartalom

XXIV. évfolyam 1925. szeptember-1926. június

I. Valláserkölcsi elmélkedések és ünnepi megemlékezések.
A katholikus Magyarország szíve megdobbant.
Irta dr. Ackermann 25
A lélek a vizek fölött. Irta Sík Sándor 26
A szentek községe. Irta Prohászka Ottokár - 49
Érző szív a holt tetemben. (Széchenyi I.) Irta Radványi K. 50
Levelet kaptunk Lengyelországból. Irta Sawicky László 62
A karácsonyé) Cherubja a szent Szüz. Irta Prohászka Ottokár 73
A lélek embere. (Prohászka O.) Irta Sík Sándor 85
A szent Imre Kollégium jubilál. Irta Radványi K. 105
A legbölcsebb magyar, (Deák F.) Irta dr. A. K. 129
Régi és új március. Irta Sík Sándor 153
Az én detektoros készülékem. Irta Gáspár Pál 201
Mennem kell, az Ur hívott. Irta dr. Tóth Tihamér 212
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül (Cserkész Nagytábor), Irta Radványi Kálmán 225
II. Történelmi és irodalmi megemlékezések.
A pannonhalmi székesegyház jubileuma. Irta dr. Mihályi Ernő 1
Amikor a nagyhatalmak is tehetetlenek 20
A jó öreg Gvadányi. Irta Brisits Frigyes 37
A százesztendős mozdony. Irta R. K. 44
A tengerek sárkányai. (Vikingek.) Irta Ackermann K. 59
Nagy emberek szórakozottsága. Irta dr. Walter János 66
Régi világ ágyúi. Irta dr. Ackermann K 76
Középkori sakk 138
A Szent István csatahajó pusztulása, Irta Jenovay Jenő 154
Mindig szívükben maradok. (Rákóczi F.) Irta Balanyi György 177
Dante. Irta Ijjas Jankovits Antal 232
Szent Ilona szigetén. Irta Jenovay Jenő 246
III. Elbeszélések, jelenetek.
Tóbiás Gyurka labdája. Irta Ajtai Kálmán 6
Záp Ferkó mint kereskedelmi lángész. Irta Radványi Kálmán 12
A fekete herceg. Regény. Irta Ackermann K.
16, 42, 65, 93, 116, 140, 164, 186, 217
Az új fiú. Irta Puskapor 19
Az elátkozott kastély Irta Puskapor 21
A hadifogoly. Irta Radványi Kálmán 29
Kovács Pista az idegen légióban. Irta Ajtai K. 34
Horogh Pistáék kényelmesen utaznak. Irta Radványi K. 38
Timár Karcsi a temetőben. Irta Radványi K. 53
Lőrinc, a lakatos. Irta Orbán Dezső 56
Upman előfizetőket gyűjt 60
Gerundium. Irta Puskapor 68
Hiszek! Irta Leszkay András 69
Sapka szívében megszületett a kis Jézus. Irta Gyulai Ádám
ÜA meséskönyv álmai. Irta Szondy György 79
A három királyok csillaga. Irta Ajtai Kálmán 87
Upman keresztrejtvényei 97
Pisti felköszönti az osztályfőnök urat. Irta Puskapor 98
Hóember - jóember. Irta Orbán Dezső 108
Hajótörés. Irta Jenovay Jenő
Upman és a téli sport
Az égig érő fa. Irta Ajtai Kálmán 133
Upman sorsjátékot rendez 144
Cápát fognak a matrózok. Irta Jenovay Jenő 146
Az értesítő. Irta Puskapor 147
Vihar után. Irta Krajcsovics Márton 149
Mennyibe kerül egy ágyú. Irta Ackermann K. 157
Upmant megrövidítik 163
A burlingtoni jaguár. Irta Puskapor 168
A memorádió 171
Csergő Tamás pisztolya. Irta Ajtai Kálmán 181
Kaland az emberevők között. Irta Jenovay Jenő 189
Upman húsvéti öntözködése 191
Akik elvesztették a földet. Irta Orbán Dezső 193, 205
Me Hercule! Irta Puskapor 196
Tigrisvadászaton Indiában. Irta Jenovay Jenő 202
Upman kirándul 215
A zsakett. Irta Puskapor 220
Magyar kaland. Irta Ackermann K. 226
Upman felfedezi az északi sarkot 240
IV. Költemények.
Ősi bánat. Irta Horváth Béla 5
A Dnyeper hőse. Irta Horváth Béla 5
Magyar vagyok. Irta Gáncsov Károly 23
Uram Jézus! Irta Horváth Béla 28
A csonka határon. Irta Fekete Alfréd 47
Szervusz pajtás! Irta Grátzer Antal 47
Temetőben. Irta Horváth Lajos 52
Gyerekek. Irta Környey Paula 64
Városban. Irta Környey Paula 64
Búg a gyár. Irta Horváth Béla 81
Habokon járó Jézus. Irta Környey Paula 86
A kivert magyar keserve. Irta Forgách Ferenc 103
Lelkem az Ur Jézus harangja. Irta Halász Béla 103
Magyar énekesek. Irta Horváth Béla 120
Boldog új esztendőt. Irta Gáncsov Károly 124
Hulló csillagok. Irta Gallus Sándor 124
Uj magyar. Irta Leszkay András 124
Gyónás után. Irta Meskó Zoltán 127
Bizodalmas ének. Irta Gőgös Ferenc 139
Nagypéntek. Irta Környey Paula 160
Testvéremnek. Irta Baracska István 175
Apám. Irta Németh László 175
Magyar kereszt. Irta Sajó Sándor 178
Poéta vágyak. Irta Tábory Pál 185
Édesanyám könyve. Irta Géza Pál 204
Pünkösdi harangszó. Irta Tábori Pál 208
Csatahajó. Irta Horváth Béla 243
V. Természettudományi, technikai, kereskedelmi, földrajzi értekezések, leírások, cserkészet.
Milyen lesz a rádió 50 év múlva. Irta R. K. 9
Hogyan fényképeznek holland tájképeket Kaliforniában ? 11
Mégis mozog a föld (Helgoland) 14
Fonográf az emberi fül mintájára 33
A vakondok mint várépítő és bányamester. Irta Hudyma Emil 39
Rádiótelefon a diákmühelyben. Irta Nemoda Sándor 77
Higanyból arany. Irta R. K. 82
Különös emberi lakások Irta dr. Honti Jenő 89
Vándorló rózsa - zöld pázsiton (Pásztormadár) 96
Amit még a fizikusok sem tudnak megfejteni.
Irta Mattyasovszky Kasszián 106, 169
Egy amoeba ábrándozása a halhatatlanságról.
Irta Hudyma Emil 114
Egycsöveskészülék visszakapcsolással s anélkül.
Irta Nemoda S. 120
Egy magyar ember utazása Szumatra szigetére.
Irta dr. Honti Jenő 130, 160, 209, 229
Séta a rettenetes gyíkok temetőjében. Irta Hudyma Emil 135
Az aeolhárfa 166
Rádió: Kétcsöves készülék. Irta Nemoda S. 167
Dráma az őserdőben. Irta dr. Tóth Tihamér 179
A napóra 183
Rádió : Három-négy-öt-csöves készülék 214
Repülőgépen az északi sarkra. Irta N. S. 234
út a tökéletes hangszóróhoz. Irta Nemoda Sándor 242
Idill a táborban. Irta Puskapor 244
VI. Vegyesek.
Kaland a vízilóval 8
Nemzeti ünnep Chilében 10
Óvakodjunk az elgázoltatástól 11
Robinzon igazi szerzője
Baglyok a moziban
Sportbélyegek 23
Sasvadászat a sasok segítségével 28
Ábelesz Amerikában 32
Ping-pong tragédia 32
Majom tréfa 41
Hogyan látja Amerika Európát 54
Meddig élnek az állatok? 55
Karcsi rádiózik 60
Indián-cserkészet 67
Karcsi biciklit kölcsönöz 78
Földlakók a Marson 81
Rádió a legsötétebb Afrikában 86
Széchenyi-pályázat eredménye 101
Udvarias unatkozók 107
Nett Olivér csodagyertyái 118
Rádió a külvárosban 122
Amundsen és a bélyeg 122
Karácsonyi pályázatunk eredménye 125
Milliárdot érő bélyegek Irta Jászay E. János 137
Egész évi naptár egy levélbélyegen 139
Téli vadászat puska nélkül. Irta R. K 143
Gömbike tornászik 145
Fal Gyuri bizonyítványa 151
Jazz-band Kóczéknál 150
Bélyegritkaságok. Irta Jászay E. János 173
Hozzászólás a bélyegnaptárhoz. Irta Szajkó József S. J. 180
A világhírű Mauritius bélyegek. Irta Jászay E.
János 192
Szent Imre és Amerika 195
Rajzpályázat eredménye 197
A világhíres Merkur-bélyegek. Irta J. E. J. 208
Ballada a csúzliról 211
Robinson puskája 219
Moszkitóírtás repülőgéppel 221
Sportesemények 223
Amikor még füst emelte magasba a léggömböt 228
Góliát naptár. Irta Szajkó József 233
Nemzeti Nagytábor 235
Kócz Matyiék mégis mennek moziba 239
Keötseög Nep. János rádió-álma 241
Madárbölcseség Afrikában 245
Vll. Rejtvények.
Történelmi rejtvény 23
Keresztrejtvény 47, 71, 150, 175, 198, 223
VIII. Sakk.
Rovatvezető dr. Schwarz Eggenhofer Artúr.)

XXV. évfolyam 1926. szeptember-1927. június

Valláserkölcsi elmélkedések és ünnepi megemlékezések.
Zászlónk szó! az ö testvéreihez- Irta Radványi
Találkoztam Díbiskcgizikkel Irta dr. Tóth Tihamér
Ecce qtiomoio raoritor mstus, (Szent Ferenc).
Irta Balanyi György
Az eszmék hegyei és fönsíkfai a szenrek. Irta
Prohászka Ottokár
Strobl Alajos meghalt. Irta: Radványi Kálmán
Márton Mester jubilál. Irta: Radványi Kálmán
Március idusán. Irta: Prohászka Ottokár
Fiúk, árvák lettünk. Irta: Sík Sándor
A fájdalom és öröm szertartásai
Ottokár püspökről való legenda Irta Ajtai Kálmán
A diadalmas világnézet. Irta Brisits Frigyes
Az ondavai vámos. Irta Prohászka Ottokár
Prohászka bucsúbeszéde tanítványaitól
Prohászka mint geológus. Irta Hudyma Emil
A láthatatlan püspök. Irta Jandik József
II. Történelmi és irodalmi megemlékezések.
Rákóczi temploma
A régi világ kínzóeszközei- Irta: Ackermann
Magyar diákok szent Alajos centenriáriumán
Rómában. Irta: Hudyma Emil
Az ókori népek haditengerészete, Irta: R. K.
Kaland az amerikai őserdőben. (Xantus János).
Irta: Mézes János
Torkon ragadom a végzetet (Beethoven)
Irta: R K.
Az elásott Buddha-templom titka
Newton Izsák. Irta dr. Ferenczi Zoltán
III. Elbeszélések, jelenetek
A fekere herceg (regény). Irta Ackermann Kálmán
Orbán mester unokája. Irta Ackermann K.
Az őrűlt köszörűs. Irta Puskapor
Upman is jubilál
Madárkáim, énekeljetek. Irta Ajtai Kálmán
A pisztoly. Irta Sárándy István
Az alterego. Irta Puskapor
A viszontlátás. Irta Ajtai Kálmán
A titánok köre. Irta Puskapor
Karácsony a temetőben. Irta Radvány Kálmán
A hólyagmalac. Irta Szondy György
Az erősebb
Az elveszeit csillag. Irta Tábory Pál
Az üvegedény. Irta Puskapor
Upman föllép képviselőnek
Magyarok. Irta Ősi Pál
Vak Pista. Irta Bárány Ferenc
Upman pótérettségit tesz
A krumplicukor. Irta Puskapor
A három kis cserépbögre. Irta Kovács István
A csodapemzli. Irta Puskapor
Barátom a cigánypurdé. Irta Temesi Győző
Upman és a pengőszámítás 184
Majd a jövő órán. Irta Ajtai Kálmán 195
A hiúz. Irta Halácsy Endre 204
Gutenberg. Regény. Irta Orbán Dezső 208, 244, 279, 301
A bosszú. Irta Puskapor 214
Upman és a spanyol
Dávid a lator Irta Ajtai Kálmán 226
Éjféli látogatás. Irta Füzy Matild 233
A kardvas. Irta Mézes János 239
Április bolondja. Irta Puskapor 248
Róka-fi. Irta Füzy Matild 268
Upmant nagy baleset éri 284
A barlangligeti kincs. Irta Kovács István 291
Szellemjárás a táborban. Irta Halácsy Endre 311
Égő hajó az óceánon. Irta Jenovay Jenő 313
IV. Költemények.
Megyeri legenda. Irta Tábori Pál 6
Élesszük a tüzet Irta Radits József 48
Ifjúság. Irta Horváth Béla 60
Lantos Sebestyén. Irta Horváth Béla 74
Karácsony éjjel. Irta Csaba Nándor 9
Egy álmot láttam. Irta gr. Haller Alfréd 107
Cserkésztemetés. Irta Tábory Pál 109
Szavak, szavak, fehérruhás igék. Irta Horváth Béla 119
Szilveszteréji álom. Irta Radványi Kálmán 129
Hó. Irta Arady Zsolt 137
A Tátra. Irta Arady Zsolt 137
Hogy az áldozat teljessé legyen. Irta Mezei Elemér 145
Pozsony. Irta Ölvedi László 161
Testvér! egy percre. Irta Mezei Elemér 185
Akkor... és most. Irta Gőgös Ferenc 194
Beszélgetés a bányásszal. Irta Ölvedi László 197
így imádkoztam. Irta Horváth Béla 204
Március. Irta Dezsényi Béla 211
Könny és mosoly. Irta Ámon Ferenc 211
Árvák. Irta Sík Sándor 257
Az első dal dala. Irta Meskó Zoltán 286
Fáklyafutás. Irta Tábory Pál 306
Az anyám. Irta Nagy Kálmán 295
V. Természettudományi, technikai, kereskedelmi,
földrajzi értekezések, leírások, cserkészet.
Nemzeti Nagytábor a megyeri dombokon. Irta
Radványi Kálmán 2
A legújabb szumátrai földrengések 7
Állatkerti séták. Irta Hudyma Emil 8, 42, 75, 113
Kísérletek a forgó mágneses térrel 14
Rádiótelefon a diákmühelyben. Irta Nemoda Sándor 18, 57, 88, 118, 152, 178, 217
Egy magyar ember utazása Szumátra szigetére.
Közli Dr. Honti J. 24, 54, 72, 121
Mit mondtak a Nagytáborról azok, akik nem cserkészek. Irta Sik Sándor 34
A világ legmagasabb antennája 46
Vendégségben a Havaii-szigeti királynőnél. Irta Jenovay Jenő 47
Mammut-hydroplán 49
Az akácfa hangyakatonái
Rádió a Nemzeti Nagytáborban. Irta Nemoda S. 60
Magyar út a tengerhez. Irta Ackermann Kálmán 69
A felvidéki magyar cserkészet munkája. Irta Arady Zsolt 80
A tenger a legnagyobb sóbánya. Irta R. K. 85
A tüz és gőz országa. (Uj Zeeland). Irta R. K. 90
A képrádió jövője. Irta Nemoda S. 102
Télen-nyáron táboroznak az amerikai fiúk. Irta Temesi Győző
Brazilia régi fővárosában. Irta Jenovay Jenő 124
Miért esik a macska mindig talpra. Irta Ferenczy Zoltán
Amikor átmentünk az egyenlítőn. Irta J. J. 136
Forradalom a kábeltáviratozásban. Irta Müller Kálmán 41
Látogatás egy rizsültetvényen. Irta dr. Honti Jenő 143
Halló! Itt New-York. És ott ? - London. Irta Gáspár Pál 164
A világ legelső telefonja 167
Pesten tizenöt fok melegben is korcsolyáznak.
Irta Loczka Alajos 175
Amerikai nagyméta - a Base-ball. Irta Temesi Győző 201
A titokzatos Kína. Irta dr. Honti Jenő 212
Óriások és törpék a dinamók világában. Irta Müller K. 231
Világító festékek. Irta Loczka Alajos 234
Nincs többé ingatlan a világon. Irta Iszlai János 236
Indián romantika az amerikai cserkészetben. Irta Temesi Győző 241
Istenítélet a jávai őserdőben 249
Cavendish megméri a föld tömegét. Irta dr. Ferenczi Zoltán 270
A Como-tó partján. Irta Gáspár Pál 271
Lindberg átrepülte az Atlanti-óceánt. Irta R. K. 293
A képrádió legújabb módszerei. Irta Nemoda Sándor 296
Szórakozás vagy államalkotás. Irta Temesi Győző 298
A tengerfenék színes fotográfiái. Irta R. K. 304
A Mississippi letépte láncait. Irta dr. Honti Jenő 307
VI. Vegyesek.
Vulkánok a tenger fenekén 8
Nagytábori tréfa 19
Rákóczi tábortűz a nemzeti Nagytáborban 23
Atlétikai rekordok 31
A nemzeti nagytábor gazdasági adatai 36
Amerika rivierája elpusztult 39
Mit tanult Muki a görög mitológiából 41
A nagytábor mérlege 45
Enyves Muki meg a banán 74
Lengeffy Tóbiás tánciskolája 78
Horogh Marciék rádióznak 89
Sporthírek
A nagyszállodások étlapja 95
Bandi karácsonyi álma
A repülő motorkerékpár 109
Diákok a szoborkiállításon 133
A jövő repülőgépe 137
Olivér síel 140
Muzsikáló fénysugár 145
Bizonyítványosztás Zápéknál 171
Beethoven végrendelete
Az első tavaszi számtanóra 197
A Golfáramlatról 06
Heliograf tökéletesítése 207
Fej, vagy írás?
Rádión vezényelt légi flotta
A világ legnagyobb hangszórója 221
Mit lát a hal a vízből 228
Húsvéti öntözködés 232
A boomerang-pajzs 240
Milyen az osztrák ifjúság 2
Matyi és Karcsi pénzeznek 278
Autóverseny a Rózsadombon 30
VII. Fakadó rügyek.
Rádiópályázatunk
Fotoművészeti pályázatunk 53
Gyorsvonati mozdony modellje 63
Egyszerű desztilláló készülék 63
Signore. Irta Schilzong J. 93
Házilag készített forgókondenzátor 94
Fényképezés lemez és film nélkül 94
Rádiópályázatunk eredménye 95
Uram, én követlek (Vers) Irta Pethö Dezső 127
Bujdosó magyarok című pályázatunk 157
Kiégett izzólámpa fölhasználása (Técsy István) 158
Az újév hajnalán (Vers) Irta Meskó Zoltán 159
Égi könnyek (Vers) Irta Szomorondy Ernő 159
A költő sorsa és a költészet (Vers) Irta Gáncsov K. 159
Turulmadár (Vers) Irta Preicz Sándor 159
Irodalmi pályázatunk eredménye 187
Magyar álom (Vers) Irta Bécsi Ferenc 190
Az Úr hajója (Vers) Irta Gáspár Ferenc 190
A keresztút (Vers) Irta Magyarka Ferenc 190
Téli kép (Vers) Irta Wessely József 190
Megölelt az apám lelke (Vers) Irta Frank László 190
Fotopályázatunk eredménye 191
Vágd fiam, vágd Forgách. Irta Zsíros István 222
Confiteur (Vers) Irta Dezsényi Béla 222
Amit a szél mesél (Vers) Irta Riesz Ede 223
Barátomhoz (Vers) Irta Meskó Zoltán 223
Áldott a földnek minden porszeme (Vers) Irta Gáncsov Károly 223
Úton (Vers) Irta Egely Imre 223
Betegen (Vers) Irta Takács József 253
A megbocsájtás Irta Fehér Tibor 253
Néma magyar panasz (Vers) Irta Szomorondi Ernő 254
Petőfi (Vers) Irta Bődi Béla 255
A Vág felett (Vers) Irta Lévai Alajos 255
Kémiai pályázatunk elintézése 287
Krisztus dalnoka (Vers) Irta Gáncsov Károly 287
A Szent Jobb-pályázat elintézése 317
Búcsú az iskolától (Vers) Irta Meskó Zoltán 319
VIII. Rejtvények.
Keresztrejtvény (Jászai Dezső és Sipos Ferenc) 61
Betűrejtvény 127
Labyrinth-rejtvény és betűrejtvények 107. 171, 232
Sakk. Rovatvezető: dr. Schwarz Eggenhoffer
Arthur 30, 62, 92, 123, 156, 186, 220, 25, 285,
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június Zászlónk 1925. szeptember-1927. június

A XXIV. évf. 5-8. és 10. számai, valamint a XXV. évf. 1. és 3. számai hiányosak. Több lap kissé foltos.

Állapot: Közepes
24.000 Ft
9.600 ,-Ft 60
48 pont kapható
Kosárba