A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ódon Erdély I. (töredék)

Művelődéstörténeti tanulmányok

Fülszöveg

Erdély múltja nélkül nem érthető a Kárpát-medence, sőt Közép-Európa fejődéstörténete sem. Ami Erdélyben történt a középkorban és az újkor első századaiban, az tipikusnak mondható Európa eme viharos és keserves múltú földrészére is. Mindenekelőtt az, hogy az örökös pusztítások, perzselések, mészárlások ellenére kialakult egy érdekes, színes, színvonalas kultúra ez égtájak alatt, népek kultúrája, amely azt jelzi, hogy szászok és magyarok, románok és örmények, szlávok és székelyek a mostoha viszonyok ellenére is megtalálták az utat az egyetemes európai műveltséghez, úgy, hogy közben saját karakterüket, szellemi önállóságukat is megőrizték. Erdély szellemi arca egyszerre és együtt nyugat-európai és sajátosan keleti, transzszilvániai, heroizmusa nemcsak szakadatlan védharcaiban, hanem kultúrateremtő igényében is megnyilatkozott. Emlékei, szellemi értékei megtizedeltettek a pusztító küzdelmekben, de műemlékei töredékeiben is gazdag és hatalmas kultúráról üzennek a mai érdeklődőnek.

Tartalom

I. KÖTET:
"Csupa legendák és jelek..." (Sas Péter)7
Technikai előszó (Sas Péter)18
TANÚK ERDÉLY MÚLTJÁRÓL
Deér József: A középkori Erdély23
Jakab Elek: Az egykori Erdély nemzeti színeiről51
Köpeczi Sebestyén József: Erdély címere60
Fabritius Károly: Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből86
Mika Sándor: Erdélyi hadizászlók 1601-ből124
Szádeczky Kardoss Lajos: A székely székek133
Bíró Vencel: Ősi magyar emlék Kolozsmonostoron151
Juhász Kálmán: A Maros menti hiteleshelyek legrégibb emlékei164
Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelmek temetkezése194
Rass Károly: Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban204
Bíró Vencel: Erdély XVI-XVII. századi kereskedelmének történetéhez221
Gyakókay Jenő: Erdély várai 1736-ban249
Bíró Vencel: Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében268
Jakab Elek: Volt-e erdélyi országos levéltár?328
Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben336
I. Tóth Zoltán: A balázsfalvi művelődési központ kialakulása398
Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar színészet hőskora414
Gáldi László: Az erdélyi román tudományos élet424
László Ferenc: A kézdivásárhelyi ágyúlelet. Igazi Gábor Áron-ágyú435
ERDÉLY NÉPEI
Kniezsa István: A magyarság megtelepedése Erdélyben443
Grigore Moldovan: A román jobbágyok történetéből453
Neugeboren Emil: A szászok történelmi fejlődése465
Pukánszky Béla: Erdélyi szászok történelmi fejlődése497
Ioan Slavici: Gyermekkorom útjai (részlet)509
Dinicu Golescu: Utazásaim leírása (részlet)526
Szongott Kristóf: Szamosújvár múltja537
Eisler Mátyás: Az erdélyi zsidók múltjáról543
ERDÉLY VALLÁSAI
Karácsonyi János: Az erdélyi püspökség története 1526-ig567
Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus590
Pokoly József: Az erdélyi protestantizmus történelmi jelentősége609
S. Szabó József: A lutheranizmus elterjedése619
Sztripszky Hiador-Alexics György: A görögkeleti románok641
Ioan Lupas: A vallásunió653
Ávedik Félix-Alexa Ferenc: Az örmény nép vallása és az örmény egyház667
Bethlen Gábor kiváltságlevele a zsidókhoz676
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ódon Erdély I. (töredék) Ódon Erdély I. (töredék)
Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Ódon Erdély I. (töredék) Ódon Erdély I. (töredék) Ódon Erdély I. (töredék)

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba