A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény

A középiskolák II. osztálya számára

Tartalom

A felvilágosodás irodalmából (1722-1820)
Voltaire: Candide (részletek)7
Voltaire: A Vadember (részletek)12
Voltaire: Levél Rousseau-nak16
Jean-Jacques Rousseau: Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet)20
Jean-Jacques Rousseau: Levél Voltaire-nek21
Jean-Jacques Rousseau: Emil vagy a nevelésről (részletek)25
Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége (részlet)28
Bessenyei György: Magyarság (részlet)29
Bessenyei György: Tariménes utazás (részletek)31
Batsányi János: Bíztatás33
Batsányi János: A franciaországi változásokra33
Batsányi János: A látó34
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részletek)36
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielnek40
Kazinczy Ferenc: A Tövisek és virágok epigrammáiból42
Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet)43
Kármán József: A nemzet csinosodása (részletek)45
Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása (részletek)48
Fazekas Mihály: Hortobágyi dal50
Fazekas Mihály: Nyári esti dal51
Fazekas Mihály: A kelletekorán jött csendes esőhöz52
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem53
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.)54
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)57
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél58
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék a barátnémhoz60
Berzsenyi Dániel: Napóleonra61
Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz (részletek)61
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve64
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem71
Csokonai Vitéz Mihály: A rózsabimbóhoz71
Csokonai Vitéz Mihály: Az esküvés72
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság73
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez74
Csokonai Vitéz Mihály: A Tihanyi Ekhóhoz75
Csokonai Vitéz Mihály: Még egyszer Lillához78
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz79
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban83
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor84
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részletek)85
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról86
Petőfi Sándor: Csokonai89
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz91
Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése95
Johann Wolfgang Goethe: Vadrózsa98
Johann Wolfgang Goethe: Prometheus99
Johann Wolfgang Goethe: A Tündérkirály100
Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala101
George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja102
A reformkorszak irodalmából (1820-1848)
Katona József: Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (részletek)107
John Keats: Óda egy görög vázához109
Percy Bysshe Shelley: A szerelem filozófiája111
Percy Bysshe Shelley: Az Éjhez111
Percy Bysshe Shelley: Dal112
Percy Bysshe Shelley: Dal113
Victor Hugo: Egy barikádon (részlet)114
Victor Hugo: A tenger munkásai (részlet)115
Alphonse de Lamartine: A tó118
Alexander Szergejevics Puskin: Falu121
Alexander Szergejevics Puskin: Az emlékmű123
Kisfaludy Károly: A kérők (részlet)125
Kisfaludy Károly: Mohács129
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa133
Bajza József: Észrevételek a Conversations-lexiconi pörhöz (részletek)134
Kölcsey Ferenc: Elfojtódás136
Kölcsey Ferenc: Rákos nimfájához136
Kölcsey Ferenc: Rákóczi hajha138
Kölcsey Ferenc: Csolnakon139
Kölcsey Ferenc: Himnusz140
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas142
Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (részletek)144
Kölcsey Ferenc: Körner Zrinyijéről (részletek)147
Kölcsey Ferenc: A szatmári adózó nép állapotáról (részletek)149
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala150
Kölcsey Ferenc: Huszt152
Kölcsey Ferenc: Emléklapra152
Kölcsey Ferenc: Rebellis vers152
Kölcsey Ferenc: Országgyűlési napló (részletek)153
Kölcsey Ferenc: Búcsú az Országos Rendektől155
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)169
Vörösmarty Mihály: A három egyesült fejedelmekre174
Vörösmarty Mihály: Zalán futása (Előhang)175
Vörösmarty Mihály: Utóhang Cserhalomhoz176
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund177
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (részletek)180
Vörösmarty Mihály: A két szomszédvár (részlet)200
Vörösmarty Mihály: Szózat203
Vörösmarty Mihály: Pázmán203
Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albuma204
Vörösmarty Mihály: Az úri hölgyhöz205
Vörösmarty Mihály: Ábránd208
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz (Laurának)209
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban210
Vörösmarty Mihály: Laurának214
Vörösmarty Mihály: Országháza214
Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó216
Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe216
Vörösmarty Mihály: Előszó217
Vörösmarty Mihály: A vén cigány219
Petőfi Sándor: A borozó222
Petőfi Sándor: Hazámban222
Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára224
Petőfi Sándor: A virágnak megtiltani nem lehet224
Petőfi Sándor: Távolból225
Petőfi Sándor: Füstbement terv226
Petőfi Sándor: Egy estém otthon227
Petőfi Sándor: István öcsémhez228
Petőfi Sándor: Megy a juhász szamáron229
Petőfi Sándor: Az alföld230
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)232
Petőfi Sándor: Ha életében237
Petőfi Sándor: Fekete kenyér238
Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros238
Petőfi Sándor: Alku240
Petőfi Sándor. Éj van240
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha241
Petőfi Sándor. A négyökrös szekér241
Petőfi Sándor: A bánat? Egy nagy óceán242
Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem tért243
Petőfi Sándor: A nép244
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert244
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet245
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!246
Petőfi Sándor: A XIX. század költői247
Petőfi Sándor: Téli világ249
Petőfi Sándor: A Tisza250
Petőfi Sándor: A nép nevében252
Petőfi Sándor: Az ítélet254
Petőfi Sándor: Úti levelek (III. levél)255
Petőfi Sándor: Palota és kunyhó258
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz260
Petőfi Sándor: A költészet262
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél263
Petőfi Sándor: Szeptember végén265
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?266
Petőfi Sándor: Nemzeti dal267
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor naplójából (részlet)268
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger272
Petőfi Sándor: Respublika272
Petőfi Sándor: A nemzethez274
Petőfi Sándor: A vén zászlótartó276
Petőfi Sándor: Akasszátok föl a királyokat!278
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes279
Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú280
Petőfi Sándor: Csatában281
Arany János: Válasz Petőfinek283
Nádaskay Lajos: Bírálat Petőfi Sándor Versek c. kötetéről284
Eötvös József: Petőfi költeményeiről (részlet)288
Ady Endre: Petőfi nem alkuszik (részlet)290
Babits Mihály: Petőfi koszorúi294
Révai József: Emlékbeszéd Petőfi Sándorról (részletek)296
Illyés Gyula: Petőfi (részletek)299
Illyés Gyula: Segesváron313
Nagy László: Föltámadt piros csizma315
Simon István: Petőfi Aranyéknál317
Gyulai Pál: Hadnagy uram320
Czuczor Gergely: Riadó321
Sárosi Gyula: Arany trombita (részlet)324
Zalár József: Föl a vörös tollakkal327
Heinrich Heine: Áll egy fenyő329
Heinrich Heine: Mint egy virág, olyan vagy329
Heinrich Heine: Irányköltészet330
Heinrich Heine: Utazás a Harzban (részletek)331
Heinrich Heine: Németország (részletek)333
Heinrich Heine: A takácsok335
Heinrich Heine: 1849. októberében (részlet)336
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény

A borító egyik sarka megtört.

Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba