837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848-1948 I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Mezőgazdasági és Erdészeti dolgozók Szakszervezete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.153 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Történetírásunk története5
A magyarországi földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak történeti előzményei13
Parasztmozgalmak a forradalom és a szabadságharc bukásától 1868-ig35
Parasztmozgalmak 1849-től 1859-ig46
Parasztmozgalmak az abszolutizmus 1859-61. évi válsága időszakában55
Parasztmozgalmak a Schmerling-provizórium és a kiegyzés előkészítésének időszakában68
A kiegyezést követő alföldi parasztmozgalom80
A kiegyezés utáni mezőgazdasági tőkés fejlődés és a századvégi agrárszocialista mozgalmak107
A kiegyezés utáni mezőgazdasági tőkés fejlődés s a szegényparasztság helyzete107
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása, és az első kapcsolatok a földmunkásokkal165
Az orosházi, békéscsabai, battonyai események, és a földmunkásmozgalom terjedése181
A hódmezővásárhelyi megmozdulás201
A falusi szegénység mozgalmainak jellege a 90-es évek első felében. Az MSZDP 1894. évi határozata a mezeimunkás-kérdésről219
Fordulat a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikájában. Az ellentétek kiéleződése a pártvezetősés éa a földmunkásszervezetek között 1896-ban233
Várkonyi és a Földmívelő. A földmunkásmozgalom kettészakadása244
A tömegek elkeseredésének fokozódása. Az első aratósztrájk268
A sztárjk mégis kitört272
A Független Szocialista Párt megalakulása. Forradalmi-demokratikus tömegmegmozdulások falun309
A földmunkás- és szegényparaszt-mozgalom átmeneti visszaesése315
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon 1900-1906-ig317
A földmunkásság és a szegényparasztság harcának élénkülés a század első éveiben323
Az Újjászervezett Szociáldemokrata Párt létrejötte, tömegbázisának kialakulása335
A "független szocialisták" kísérlete mozgalmuk újabb fellendítésére350
A szociáldemokrata párt által irányított földmunkásmozgalom a XX. század első éveiben357
A földmunkás és a szegényparasztság tömegharcai az 1905-1906. évi politikai válság idején363
A dunántúli arató- és cselédsztrájkok368
A földmunkásság és a szegényparasztság szerepe a politikai válság harcaiban381
Az 1906. évi, kora tavaszi cselédsztrájkok385
A földmunkásmozgalom szervezeti kereteinek kiépülése394
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak az első világháború előtti években (1906-1914)394
A szociáldemokrata és az "újjászervezett" szociáldemokrata parasztmozgalom408
A független szocialista mozgalom az 1905-1906-os válság után418
Achim András parasztpártja420
A Szaad Gazdák Egylete és az Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapárt431
Földmunkásságunk küzdelme az első világháborút közvetlenül megelőző években437
A szociáldemokrata párt és az agrárprogram ügye. Kísérletek a földmunkásszövetség tevékenységének fellendítésére 1912-1914-ben443
Jegyzetek az I. kötethez451
II. kötet
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak 1918-19-ben, a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején493
Magyarország gazdasági-társadalmi viszonyai az 1918-19-es forradalmak előestéjén493
Az első világháború hatása a mezőgazdaságra és a parasztságra. A forradalmi helyet kialakulása497
Az 1918. novemberi parasztmozgalmak505
A novemberi parasztmozgalmak jellege és értékelése514
A novemberi parasztmozgalom leverése514
A Károlyi-kormány parasztpolitikája521
A KMP és az SZDP agrárprogramja529
A Búza Barna-féle földreform-törvény535
Földfoglaló-mozglom Somogy megyében547
LAz 1919. tavaszi parasztmozgalmak557
A baloldali luxemburgista, kautskysta nézetek felülkerekedése a Kommunisták Magyarországi Pártja agrárálláspontjában577
A Tanácsköztársaság agrárpolitikája582
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek a Tanácsköztársaság idején590
A parasztság érdekében hozott szociális intézkedések hatása600
A gazdasági-pénzügyi helyzet alakulása; termékcsere a város és a falu között607
A parasztpolitika mérlege. A Tanácsköztársaság megdöntése619
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak az ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919-1925)625
A magyar mezőgazdaság általános helyzete az ellenforradalom győzelme után629
A földmunkásság és szegényparasztság politikai-társadalmi helyzete az ellenforradalmi rendszer felülkerekedése után639
A különítményesek és a szegényparasztság. Az ellenforradalom terroritézkedései645
A földmunkásszövetség belső válsága. A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének újjáalakulása650
A földkérdés és a szegényparasztság658
A földmunkásmozgalom fejlődése 1921-ben662
A födlmunkásszövetség szentesi kongresszusa 1921 őszén669
Az 1922-es országgyűlési választások. A mozgalom erősödése a választások alatt673
A mezőgazdasági munkásság mozgalmának szétverése. Az SZDP és a földmunkásszövetség vezetőségének politikája682
A földmunkásság és a szegényparasztság politikai és szervezeti tagoltságának fokozódása696
A földmunkás- és szegényparaszt-mozgalom, és a gazdasági viszonyok704
Az 1923-1924. évi bérmozgalmak721
A mezőgazdasági munkásság és a földkérdés725
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak a kapitalizmus átmeneti stabilizációjától a gazdasági válság kitöréséig (1925-1929)730
A mezőgazdasági munkásság és a gazdasági cselédség helyzete a stabilizáció idején739
A KMP I. kongresszusa. A kommunista párt parasztpolitikája745
Az MSZMP megalakulása és tevékenységének első szakasza750
Az MSZMP ideiglenes agrárprogramja755
Az MSZMP tömegbefolyásának és szervezeti erejének alakulása 1926-ban761
Az MSZMP földmunkás-szakszervezeti politikája. Az 1926-os bérmozgalmi akció768
A hatósági üldözés megerősödése az 1926-os választások után777
A földmunkásszövetség és a földműveléspárt politikája az MSZMP felszámolása után, a gazdasági válság küszöbén a mezőgazdasági munkásság helyzete és mozgalma a gazdasági válság küszöbén783
A földmunkások és a szegényparasztok helyzete, a parasztság szervezkedése és mozgalmai a gazdasági válság időszakában (1929-1933)794
A válság kibontakozása. Tervek és javaslatok a földbirtokosok megsegítésére. A bolettarendszer bevezetése794
A földmunkásság és a szegényparasztság sorsának alakulása, a dolgozóparasztság helyzetének sajátos vonásai a válság kezdeti időszakában798
Földmunkás- és szegényparaszt-megmozdulások 1930 tavaszán805
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyar Parasztpárt politikája. A Kommunisták Magyarországi Pártjának szervezkedése813
A kormány és a helyi hatóságok intézkedései a földmunkásság és a szegényparasztság mozgalmainak elfojtására és leszerelésére818
A földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak és a városi munkásság harcainak összefonódása. A szociáldemokrata párt agrárprogramja821
Új parasztpártok alakulása. A KMP szervezkedése 1930 végén - 1931 elején823
A válság elmélyülése. Az uralkodó osztályok kormányzati válsága828
A földmunkásság és a szegényparasztság helyzetének alakulása a válság elmélyülésének időszakában832
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak837
A parasztmozgalom kiszélesedése840
A szociáldemokrata szervezkedésének térhódítása vidéken843
A kormány fellépése a szociáldemokrata párt vidéki szervezkedés ellen. Az SZDP kivonulása a falvakból846
A kommunista párt szervezkedése851
A szegényparasztság gazdasági helyzete és mozgalmai a gazdasági válság után, a második világháború kitöréséig (1934-1939)855
A mezőgazdasági munkássági bér-, munka- és szociális viszonyai a gazdasági válság után855
A mezőgazdasági munkásság mozgalmainak átmeneti visszaesése a gazdasági válság után. A visszaesés okai875
A német fasizmus uralomra jutásának hatása. A nyilas mozgalom884
A földreform-eszme fokozódó térhódítása891
A mezőgazdasági munkásság bérmozgalmai 1936-ban900
A mezőgazdasági munkásság bérmozgalmai a második világháború kitöréséig913
A kommunista párt és az antifasiszta népfront kérdései926
A szegényparasztság politikai arculata a második világháború kitörése előtt930
A földkérdés a második világháború előtt939
Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon a második világháború időszakában (1939-1945(943
A földmunkásság és szegényparasztság társadalmi és gazdasági helyzete a második világháború idején944
A földmunkások és szegényparasztok politikai mozgalmai. A KMP politikája és a Nemzeti Parasztpárt957
Magyarország háborúbalépésének hatása a parasztság alsó rétegeire976
A KMP atifasiszta, háborúellenes függetlenségi politikája és a szegényparasztság982
A Parasztszövetség meglakulása988
Az 1941. őszi és az 1942. tavaszi antifasiszta, függetlenségi tüntetések993
A mezőgazdasági munkásság és a szegényparasztság gazdasági helyzetének alakulása a háború második felében997
A Parasztszövetség földmunkás-szakosztályának létrejötte és tevékenysége1004
A földmunkások és a szegényparasztok mozgalmainak megerősödése1012
A földmunkásság és a szegényparasztság csatlakozása a Magyar Fronthoz1022
A mezőgazdasági munkásság és a szegényparasztság a felszabadulás után (1945-1948)1030
A demokratikus pártok és a dolgozó parasztság a földreform körüli vitában1032
A földreform-rendelet megjelenése és végrehajtása1040
A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének megalakulása1050
A földreform vívmányainak megvédése: "Földet vissza nem adunk!"1053
Intézkedések az új birtokosok gazdasági megsegítésére1063
A földreform mérlege. A szegényparasztság helyzete a földreform után1071
Jegyzetek a II. kötethez1083
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848-1948 I-II. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848-1948 I-II. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848-1948 I-II. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848-1948 I-II.

A kötetek borítója enyhén foltos, töredezett.

Állapot:
2.680 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba