A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1983/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXVI. évfolyam 1-4. szám

Előszó

"Az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokságának szállásmesteri részlege 1918 nyarán is összeállította a szokásos bizalmas (A parancsnok vagy a vezérkari főnök által saját kezűleg felbontandó)... Tovább

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Siklós András: Adalékok az Osztrák - Magyar Monarchia belső helyzetéhez 1918 tavaszán és nyarán1
Varga László: Egy finánctőkés karrier. A Weiss-család és Weis Manfréd36
Romsics Ignác: Franciaország, Bethlen és a frankhamisítás67
Held József: Nándorfehérvár (Belgrád) védelme 1456-ban. (Ellentétes nézetek vitája)87
Elmélet és módszertan
D. F. Markov: A történeti-komparatív és a komplex kutatási módszerek a társadalomtudományban. (A közép- és délkelet-európai népek története és kultúrája tanulmányozásának tapasztalatairól)96
Figyelő
Simon Róbert: Ki mit mire cserélt Mekkában az iszlám előestéjén?117
Műhely
Szűcs Jenő: Háztartás és család a 13. századi Magyarország szolgai állapotú parasztnépességében136
Balázs Magdolna - Katus László: Középdunántúli paraszti háztartások a 18. században159
Veress Éva: A történetileg változó család problémájáról172
Első dolgozatok
Nagy Valéria: A kivándorlást gátló tényezők Hajdú-Bihar megyében a századfordulón176
Balázs Ilona: Az osztrák szociáldemokrácia társadalmi bázisához, 1918-1934188
Elekes Lajos (1914-1982) R. F.199
2. szám
Heckenast Gusztáv: Bécsi svéd követjelentések Magyarországról, 1652-1662205
Ira Berlin - Herbert Gutman: Osztályszerkezet és az amerikai munkásosztály fejlődése 1840-1890 között (A bevándorlók és gyermekeik, mint bérmunkások)224
Kende János - Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon, 1870-1910238
David Montgomery: Nacionalizmus, amerikai patriotizmus és osztálytudat a bevándorló munkások között az Egyesült Államokban az I. világháború idején255
Közlemények
Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről281
Gergely Ferenc: A magyar cserkészmozgalom újjászervezése és problémái, 1919-1933306
Litván György: Új adalék Károlyi Mihály és a KMP kapcsolatához333
Kolossa Tibor (1922-1982) (Sz. M.)347
Tanulmányok
Glatz Ferenc: Marxi elmélet és történeti szaktudomány353
Jemnitz János: Marx és a nyugat-európai munkásmozgalom367
Közlemények
Soós István: Egy ismeretlen Széchenyi istván levél375
Ferber Katalin: Egy nemzeti jövedelem- és vagyonszámítás 1921-ből380
Műhely
T. Mérey Klára: Az iparban dolgozók statisztikai adataiból kibontható néhány történeti probléma vizsgálata415
Figyelő
Beszámoló a "Marx és a történelem" c. tudományos ülésszakról (Cs. S.)436
István Hunyadi: Az özvegy nők helyzete Nyugat-Magyarország paraszttársadalmában a 16. században446
Szeredi Péter: Ankét Korom Mihály: Magyarország ideiglenes kormánya és a fegyverszünet (1944-1945) c. könyvéről458
Életművek
Kosáry Domonkos: Két írás, négy évtized464
Kosáry Domonkos műveinek bibliográfiája510
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1983/1-4. Történelmi Szemle 1983/1-4. Történelmi Szemle 1983/1-4. Történelmi Szemle 1983/1-4. Történelmi Szemle 1983/1-4. Történelmi Szemle 1983/1-4.

A kötetek borítója és lapélei foltosak, gerincük elszíneződött. Néhány lapon bejegyzések találhatóak.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba