1.034.226

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Csillagászat és természetföldrajz

Szerző

Kiadó: Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 343 oldal
Sorozatcím: Természettudományok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 963-8323-14-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK
A csillagászat rövid története5
BEPILLANTÁS AZ ŐSKOR CSILLAGÁSZATÁBA5
Az első lépések5
A kőkörök6
AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIA: "A CSILLAGÁSZAT SZÜLŐFÖLDJE"7
CSILLAGÁSZAT AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN9
CSILLAGÁSZAT AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁGBAN10
Thalész (i.e. kb. 640-550)11
Anaximandrosz (i.e. kb. 610-546)11
Pithagorász (i.e. kb. VI. sz.)11
Eudoxosz (i.e. kb. 408-350)11
Arisztotelész (i.e. kb. 384-322)13
Arisztarkhosz (i.e. kb. 310-230)13
Eratoszthenész (i.e. kb. 276-195)14
Hipparkhosz (i.e. kb. 190-125)15
Ptolemaiosz (i.e. kb. 83-161)16
Ptolemaiosz bolygórendszere17
A NAGY FORDULAT18
Kopernikusz (1473-1543)18
Galileo Galilei (1564-1642)20
Tycho Brahe (1546-1601)22
Johannes Kepler (1571-1630)22
Isaac Newton (1643-1727)24
Newton után24
A Naprendszer26
A NAPRENDSZER RÖVID BEMUTATÁSA26
A Naprendszer alkotóelemei26
A Naprendszer felépítése27
Méretek és távolságok a Naprendszerben27
ÉLETET ADÓ CSILLAGUNK, A NAP28
A Nap legfontosabb adatai28
A Nap anyaga29
A Nap szerkezete29
A Nap légköre29
A Nap belseje29
A napfelszín alakzatai30
A granulák30
A napfoltok30
A napfoltok kialakulása31
A napfoltciklus31
Jelenségek a kromoszférában32
A napkitörések (flerek vagy erupciók)32
A protuberanciák32
Szpikulák32
A naptevékenység földi hatásai32
A napszél32
A napkitörések hatásai33
BOLYGÓK33
Merkúr33
A Merkúr belső szerkezete34
A Merkúr felszíne34
A Vénusz35
A régi idők Vénusza35
Megdöbbentő eredmények36
Feltárulkozik a Vénusz36
A Vénusz belseje37
A Vénusz légköre37
A Vénusz felszíne38
Mars39
A Mars a korai időkben39
A Mariner-9 és a Vikingek40
A Mars belső felépítése40
A Mars légköre41
A Mars felszíne41
A Jupiter43
A legnagyobb planéta43
A Jupiter-szondák43
A Jupiter légköre44
A felhőzet alatt - a Jupiter belső felépítése45
A Jupiter gyűrűje és mágneses tere45
A Szaturnusz45
Uránusz47
Neptunusz47
A Plútó48
A KISBOLYGÓK48
Az első kisbolygó felfedezése48
A kisbolygók mérete és alakja49
A kisbolygók eredete49
Néhány érdekesség a kisbolygókról49
Föld-horzsolók49
Elkalandozó kisbolygók49
A legtávolabbi kisbolygó49
Az első igazi kép egy kisbolygóról49
Magyar kisbolygók50
A NAPRENDSZER HOLDJAI50
A Föld holdja, a Hold50
A Hold felszíne50
A holdkőzetek51
A Hold fejlődése52
Néhány fontos adat52
A Galilei-holdak54
Az Ió54
Az Európa54
A Ganymedes és a Callisto55
A Titán - a Szaturnusz legnagyobb holdja55
A Neptunusz óriásholdja, a Triton55
AZ ÜSTÖKÖSÖK56
Égi borzalmak56
Egy híres "üstökösvadász" és a katalógusok56
A Messier-katalógus57
Az "Új általános katalógus"57
Az üstökösök természete57
Az üstökösmagok57
Üstökösmagból üstökös - a kóma és a csóva57
Az üstökösök pályái58
Néhány érdekesség az üstökösökről58
Megszökött üstökösök58
Az üstökösök halála58
Néhány nevezetes üstökös59
NÉHÁNY SZÓ A HULLÓCSILLAGOKRÓL59
A meteorrajok60
Elnevezésük60
A meteorrajok eredete60
A meteorok fénye, mérete és tömege60
Meteoritok és metoritkráterek60
Napi több ezer tonna!60
A meteoritok összetétele60
Csúcstartó meteoritok61
Nagy meteoritkráterek61
A csillagok között62
A CSILLAGKÉPEK62
Bevezető62
Néhány csillagkép63
A Sarkcsillag - a tájékozódás alapja63
A cirkumpoláris csillagképek64
Nyári csillagképek67
Őszi csillagképek68
Téli csillagképek70
Tavaszi csillagképek71
A CSILLAGOK ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI71
A csillagok száma72
A csillagok egymástól való távolsága72
A parallaxis módszer72
A parszek (parallaxis szekundum)72
A legközelebbi csillagok73
Látszó fényesség, abszolút fényesség, fényerősség74
Szín, hőmérséklet, színkép74
A csillagok tömege75
A Hertzsprunk-Russell-diagram (HRD)75
A CSILLAGOK SZÜLETÉSE, ÉLETE ÉS HALÁLA76
A csillagok születése76
A csillagok élete77
A csillagok halála77
Kis tömegű csillagok halála77
Közepes tömegű csillagok halála78
Nagy tömegű csillagok pusztulása78
CSILLAGANYAGBÓL VAGYUNK81
A Tejútrendszer85
BEVEZETŐ85
A TEJÚTRENDSZER TERMÉSZETE85
A Tejútrendszer méretei85
A mag körüli vidék86
A Tejútrendszer középpontja86
A Tejútrendszer forgása86
Por- és gázködök86
A gömbhalmazok87
A Tejútrendszer fejlődése87
A Naprendszer helyzete a Tejútrendszerben87
Túl a Tejútrendszeren88
KITÁGUL A VILÁGMINDENSÉG88
Új galaxis!88
Az Androméda-köd88
A Magellán-felhők88
A galaxisok száma89
A GALAXISOK ALAPVETŐ JELLEMZÉSE89
A galaxisok osztályozása89
Spirál alakú galaxisok (spirálgalaxisok)89
Elliptikus (korong) alakú galaxisok90
Szabálytalan (irreguláris) alakú galaxisok90
A galaxisok fejlődése90
A galaxisok távolsága90
AZ UNIVERZUM SZÉTSZÓRÓDÁSA91
A galaxisok távolodása91
A Doppler-effektus (Doppler-hatás)91
Az Univerzum szétszóródása91
A GALAXISHALMAZOK92
A Lokális Halmaz (a Lokális Csoport)92
Néhány nagy halmaz92
A galaxisok sajátmozgása93
A "Nagy Mozgató"93
KÜLÖNLEGES GALAXISOK93
Seyfert-galaxisok93
Rádiógalaxisok93
Kvazárok94
Az aktív galaxisok energiafejlesztői94
A Világegyetem keletkezése és fejlődése96
KÉT ELMÉLET HARCA96
Az állandó állapotú Világegyetem elmélete96
A robbanási elmélet96
Az "őstojás"97
A "NAGY BUMM"97
A robbanás és tágulás97
A galaxisok eredete98
A felfúvódó Világegyetem99
Hőmérséklet-ingadozások a háttérsugárzásban99
A Nagy Egyesített Elmélet99
Vissza a galaxisokhoz100
A Naprendszer eredete101
KATASZTRÓFA VAGY SZELÍD FEJLŐDÉS?101
Katasztrófaelméletek101
A fejlődéselméletek102
A fordulat102
A bolygókká tömörödése folyamata103
BOLYGÓNK, A FÖLD
A Föld, mint bolygó108
A Föld gömbhéjai109
A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE109
A FÖLD VÍZBURKA (HIDROSZFÉRA)109
A FÖLD LÉGKÖRE (ATMOSZFÉRA)110
A FÖLD ÉLŐVILÁGA (BIOSZFÉRA)110
A változó Föld112
A MARS - A MEGDERMEDT BOLYGÓ112
ÓRIÁSOK PÁRVIADALA112
FELSZÍN, DOMBORZAT, FELSZÍNALAKTAN113
AZ EMBER FELSZÍNFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGE114
A Föld felszíne és ábrázolása: a térkép115
A FÖLD FELSZÍNE115
A FÖLD FELSZÍNÉNEK ÁBRÁZOLÁSA: A TÉRKÉP116
A földrajzi környezet ábrázolása116
A méretarány és az aránymérték116
A térkép fajtái116
A térkép jelrendszere116
A névrajz117
A térkép színei118
A térkép kerete118
A térkép hálózata118
A Föld újrafelfedezése118
Föld-megfigyelés a világűrből118
Az űrfelvételek fajtái119
A Földet felépítő anyagok (ásványtani alapismeretek)121
BEVEZETÉS121
Kőzetek és ásványok121
A kőzetek121
Az ásványok121
Az ásványok csoportosítása123
Terméselemek123
Szulfidok123
Oxidok és hidroxidok123
Szilikátok124
Foszfátok, arzenátok126
Szulfátok és rokonaik126
Karbonátok, nitrátok, borátok126
Halogenidek126
Organikus vegyületek127
Az ásványtan története127
A FÖLD KŐZETEI
Magmás kőzetek (magmatitok)132
A MAGMÁS KŐZETEK KELETKEZÉSE132
A MAGMÁS KŐZETEK ÁSVÁNYAI135
A MAGMÁS KŐZETEK SAVANYÚSÁGA135
Savanyú magmás kőzetek135
Semleges (neutrális) magmás kőzetek136
Bázikus magmás kőzetek136
Ultrabázikus magmás kőzetek136
Üledékes kőzetek138
AZ ÜLEDÉKES KŐZETEK KELETKEZÉSE - AZ ÜLEDÉK-SZEMCSÉK ANYAG ÉS EREDETE138
Szárazföldekről származó üledékszemcsék139
Hordalék és üledék141
Medencén belüli (intrabazinális) eredetű üledékszemcsék142
Kemogén szemcsék142
Biogén szemcsék142
Vulkánkitörésekből származó üledékszemcsék142
AZ ÜLEDÉKSZEMCSÉK MÉRETE143
AZ ÜLEDÉKEK OSZTÁLYOZOTTSÁGA143
AZ ÜLEDÉK EGYIK ALKOTÓELEME, AZ "ŰR": POROZITÁS143
AZ ÜLEDÉK KŐZETTÉ VÁLÁS, A DIAGENEZIS143
Összenyomódás hatására bekövetkező diagenezis143
Cementáció hatására bekövetkező diagenezis144
AZ ÜLEDÉKES KŐZETEK OSZTÁLYOZÁSA144
Extrabazinális kőzetek (terrigén törmelékes kőzetek)144
Törmelék, kavics, brecsa, konglomerátum144
Homok, homokkő145
Kőzetliszt, agyag, agyagpala145
Intrabazinális üledékes kőzetek145
A mészkő145
A dolomit147
A tűzkő147
Piroklasztitok147
Metamorf kőzetek149
A METAMORFÓZIS149
KIS TELÜLETEKET ÉRINTŐ METAMORFÓZIS149
NAGY TELÜLETEKET ÉRINTŐ METAMORFÓZISOK149
Palás szerkezetű metamorfitok149
Agyagpala149
Fillit149
Csillámpala150
Gneisz150
Néhány nem palás szerkezetű metamorfit150
Kvarcit150
Márvány150
Szerpentinit150
Végül egy érdekes metamorfózis: a gránitosodás150
A FÖLD KŐZETBURKA
Bepillantás a földtan (geológia) tudományába153
VITA A FÖLD KORÁRÓL153
"A KÖVEK BESZÉLNEK"155
A települési törvény155
Kormeghatározás az ősmaradványok segítségével156
A RELATÍV KORMEGHATÁROZÁS ÉS A FÖLDTÖRTÉNETI KUTATÁSOK NEHÉZSÉGEI157
A KÖLCSÖNÖS VISZONY MEGÁLLAPÍTÁSA (KORRELÁCIÓ)158
Kőzettani korreláció158
Őslénytani korreláció158
A Dollo-törvény158
Széles elterjedés, időbeli azonosság159
A vezérkövületek160
Bepillantás az őslénytan (paleontológia) tudományába161
AZ ŐSLÉNYTAN SZEREPE ÉS TÖRTÉNETE161
A FOSSZILIZÁLÓDÁS NÉHÁNY MÓDOZATA163
Teljes fosszíliák163
Lenyomat képződése164
Kőbél kialakulása165
Az életnyomok165
A földtörténeti korbeosztás166
A RELATÍV FÖLDTÖRTÉNETI KORTÁBLÁZAT166
AZ ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS166
A radiometrikus kormeghatározás166
KORTÁBLÁZAT - ÉVEKKEL167
A Föld szerkezete és a földtörténet169
MEGLEPŐ TAPASZTALATOK169
A LEMEZVÁNDORLÁS ELMÉLETE170
A kontinensvándorlás elmélete170
Az óceánfenék szétterülésének elmélete172
Vulkáni hátság és földrengések172
Az óceánfenék mágnesezettsége172
Rétegtani érdekességek172
Az óceánfenék szétterülése - a lemeztektonika megszületése172
A Föld szerkezete és felépítése174
A FÖLD KIALAKULÁSA174
A FÖLD SZERKEZETE174
A FIZIKAI TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSAI175
A FÖLD BELSŐ HŐMÉRSÉKLETE176
A hőmérséklet változásának mérése176
A lágyköpeny hőmérséklete és halmazállapota176
A FÖLD VEGYI ÖSSZETÉTELE176
A mag anyagai176
A maghéj anyagai és a földmágnesség176
A mágneses deklináció177
Pólusvándorlás és pólusátfordulás177
A köpeny anyagai177
A KŐZETBUROK (LITOSZFÉRA)177
A felső földköpeny legfelső rétege178
A földkéreg178
A szárazföldi kéreg178
Az óceáni kéreg178
A lemeztektonika alapjai179
A FÖLD KŐZETLEMEZEI179
A Föld nagyobb kőzetlemezei179
A kőzetlemezek határai180
A kőzetlemezek mozgása180
A LEMEZMOZGÁSOKAT ELŐIDÉZŐ FOLYAMATOK180
A lágyköpeny forró területei180
A magma180
A kőzetburok megrepesztése180
A láva181
Hasadékvölgy-képződés (riftesedés)181
Hasadékvölgyből óceán - az óceáni kéreg születése182
Óceáni hátság kialakulása182
Az óceánfenék szétterülése182
A szétterülés egyéb mozgatórugói183
Táguló Föld?183
AZ ALÁTOLÓDÁS184
ÓCEÁNI KŐZETLEMEZEK ÖSSZEÜTKÖZÉSE185
KONTINENSEK ÖSSZEÜTKÖZÉSE185
EGYMÁS MELLETT ELCSÚSZÓ LEMEZSZEGÉLYEK185
A Föld tűzhányó-tevékenysége (vulkánosság)186
AZ ÓCEÁNI HÁTSÁGOK TŰZHÁNYÓ-TEVÉKENYSÉGE ÉS AZ ÚJ ÓCEÁNI LITOSZFÉRA FELÉPÍTÉSE186
Hasadéktűzhányók186
Az óceáni litoszféra alsó részének felépítése - a peridotit 187
Az óceáni kéreg alsó részének felépítése - a gabbró187
Az óceáni kéreg felső részének felépítése - a bazalt187
AZ ALÁTOLÓDÁSI ÖVEZETEK TŰZHÁNYÓ-TEVÉKENYSÉGE188
A magmacseppek és összetételük188
A gránit és a diorit190
Riolit és andezit190
Kürtős tűzhányók heves robbanásai190
A FÖLD FORRÓ PONTJAINAK VULKÁNOSSÁGA191
A VULKÁNI FORMAKINCS192
Mélységi formák192
A tűzhányók192
MÉLYSÉGI MAGMÁS KŐZET- ÉS ÉRCKÉPZŐDÉS198
Előkristályosodás198
Főkristályosodás198
Pegmatitos fázis198
Pneumatolitos fázis199
Hidrotermás fázis199
VULKÁNI KÍSÉRŐ- ÉS UTÓMŰKÖDÉSEK199
A földrengés202
A FÖLDRENGÉSEK TÉRBELI ELOSZLÁSA202
A FÖLDRENGÉSEK ELŐIDÉZŐI202
RENGÉSFÉSZEK ÉS RENGÉSKÖZPONT203
FÖLDRENGÉSEK ELŐREJELZÉSE204
A kőzetlemezek mozgása és a hegységképződés208
A HEGYSÉGKÉPZŐDÉS NYERSANYAGAI208
A HEGYSÉGKÉPZŐDÉS208
Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer összehasonlítása208
Hegységképződés óceáni- és szárazföldi kőzetlemez összeütközésekor208
Hegységképződés két óceáni kőzetlemez összeütközésekor210
Hegységképződés óceáni medence összezárulásakor210
A HEGYSÉGKÉPZŐDÉS RÉSZFOLYAMATAI211
A gyűrődés211
A vetődés212
A szárazföldek és a tengerek szintingadozása214
A szárazföldek újjászületése215
A Föld története221
A FÖLDTÖRTÉNETI ŐS- ÉS ELŐIDŐ ( 4600 millió évtől 590 millió évvel ezelőttig)221
Az ősidő - a kéregképződés időszaka221
A kontinensek kialakulásának kérdése222
A táguló Föld222
A tisztán óceáni kéreg elmélete222
A kontinentális magok elmélete222
A földtörténeti előidő - az üledék- és a hegységképződés időszaka224
Az ősföldek225
Az élet kialakulása és fejlődése225
Az ózonburok születése225
A FÖLDTÖRTÉNETI ÓIDŐ (590 millió évtől 248 millió évvel ezelőttig)227
A földtörténeti óidő időszakai227
A szárazföld meghódításának kezdetei228
A perm időszak tömeges fajkihalásai232
A FÖLDTÖRTÉNETI KÖZÉPIDŐ (248 millió évtől 65 millió évvel ezelőttig)232
A földtörténeti középidő időszakai232
A triász időszak eseményei232
A jura időszak eseményei233
A kérta időszak eseményei235
Fajkihalások a kréta és a harmadidőszak határán236
A FÖLDTÖRTÉNETI ÚJIDŐ (65 millió évtől napjainkig)236
A földtörténeti újidő időszakai236
A FÖLD LÉGKÖRE (ATMOSZFÉRA)
A Föld légkörének kialakulása244
A Föld mai légkörének összetétele245
OSZTÁLYOZÁS TÉRFOGATSZÁZALÉK ALAPJÁN245
OSZTÁLYOZÁS ÁLLANDÓSÁG ALAPJÁN245
Állandó gázok245
Változó gázok245
Erősen változó gázok245
A légkör kiterjedése és tömege246
A LÉGKÖR KITERJEDÉSE246
A LÉGKÖR TÖMEGE246
A légkör szerkezete247
TROPOSZFÉRA247
SZTRATOSZFÉRA247
MEZOSZFÉRA248
TERMOSZFÉRA VAGY IONOSZFÉRA248
EXOSZFÉRA248
MAGNETOSZFÉRA248
A besugárzás és a légkör kőháztartása250
A NAPSUGÁRZÁS SORSA250
A LEVEGŐ FELMELEGEDÉSE250
AZ ÜVEGHÁZHATÁS251
A NAPSUGARAK HAJLÁSSZÖGE251
A BESUGÁRZÁST MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK251
A HŐMÉRSÉKLET JÁRÁSA252
A hőmérséklet napi járása252
A hőmérséklet évi járása253
AZ IZOTERMA TÉRKÉP253
A NAPFÉNYTARTAM253
Víz a légkörben255
A LEVEGŐ VÍZGŐZTARTALMA255
FELHŐKÉPZŐDÉS255
KÖDKÉPZŐDÉS257
A CSAPADÉK257
A talajmenti csapadék257
A hulló csapadék257
A levegő felemelkedése felmelegedés miatt257
A levegő felemelkedése domborzati akadály miatt258
A csapadéktérkép259
A csapadékvíz pusztító hatása259
A légkör nyomása, a légnyomás261
A TORRICELLI-FÉLE KÍSÉRLET261
A PARTI-TAVI SZÉL262
A SZÉL263
Az eltérítőerő264
A légköri képződmények alapvető formái: ciklonok és anticiklonok266
CIKLONOK266
ANTICIKLONOK267
Légtömegek és időjárási frontok268
A LÉGTÖMEG FOGALMA ÉS JELLEMZŐI268
A LÉGTÖMEGEK OSZTÁLYOZÁSA268
IDŐJÁRÁSI FRONTOK268
Fronttípusok268
Hidegfront268
Melegfront268
Okklúziós front268
Veszteglő front268
Mérsékelt övezeti és trópusi ciklonok keletkezése269
MÉRSÉKELT ÖVEZETI CIKLONOK269
TRÓPUSI CIKLONOK (HURRIKÁNOK, TÁJFUNOK)270
A nagy földi légkörzés272
A LÉGÁRAMLÁSOK RENDSZERE272
A monszunok274
TRÓPUSI MONSZUNOK274
MÉRSÉKELTÖVI MONSZUNOK275
A légkörhöz fűződő globális problémák rövid áttekintése276
AZ ÜVEGHÁZHATÁS276
AZ ÓZONLYUK276
A SAVAS ESŐK277
A FÖLD VÍZBURKA (HIDROSZFÉRA)
A Föld vízkészlete281
A víz körforgása282
Óceánok, tengerek283
A VILÁGTENGER283
A TENGERVÍZ HŐHÁZTARTÁSA283
A TENGERVÍZ SÓTARTALMA284
A TENGERVÍZ MOZGÁSAI284
A hullámzás284
A magas partok pusztulása284
Lapos tengerpartok épülése285
A TENGERJÁRÁS286
A folyótorkolatok287
A tölcsértorkolat287
A deltatorkolat287
A tengeráramlások288
A meleg és hideg tengeráramlások288
A TENGERFENÉK DOMBORZATA289
Végül egy érdekesség: a tengerek gyöngyszemei, az atollok289
A tavak291
A TAVAK SZÜLETÉSE291
A külső erők által létrehozott tómedencék291
A belső erők által kialakított tómedencék292
A TAVAK PUSZTULÁSA292
A felszíni vízfolyások293
FORRÁSOK293
A VÍZGYŰJTŐ TERÜLET ÉS A VÍZVÁLASZTÓ293
VÍZHOZAM, VÍZJÁRÁS ÉS SEBESSÉG294
FOLYÓSZAKASZ JELLEGEK294
Hordalékkúpok295
A FOLYÓVIZEK FELSZÍNFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGE296
Felsőszakasz-jellegű folyóvizek felszínformáló tevékenysége296
Szurdok (kanyon) kialakulása296
A középszakasz-jellegű vízfolyások felszínformáló tevékenysége297
Alsószakasz jellegű vízfolyások felszínformáló tevékenysége297
Felszín alatti vizek299
TALAJNEDVESSÉG ÉS TALAJVÍZ299
RÉTEGVÍZ, RÉSVÍZ, ÁSVÁNYVÍZ ÉS HÉVÍZ299
A KARSZTOSODÁS300
A karsztvíz300
A karbonátos kőzetek mállása300
A karsztjelenségek300
A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG
A talaj305
A TALAJ KIALAKULÁSA ÉS SZERKEZETE305
TALAJFAJTÁK; A TALAJFAJTÁK FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE306
A földrajzi övezetesség307
AZ ÉGHAJLAT307
AZ ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG307
A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG309
A földrajzi övezetek310
FORRÓ (TRÓPUSI) ÖVEZET310
Egyenlítői (ekvatoriális) öv ("mindennapos esők", egyenlítői esőerdők öve)310
Az erdőirtás312
Egyenlítői környéki (szubekvatoriális) vagy átmeneti öve (nyári esők, szavannák öve)314
Térítői öv (sivatagi, félsivatagi öv)317
A szél felszínalakító tevékenysége (defláció)319
Az elsivatagosodás319
Forró (trópusi) monszun vidék321
A MÉRSÉKELT ÖVEZET322
Meleg-mérsékelt (szubtrópusi öv)322
Mediterrán tartományok324
Meleg-mérsékelt monszun tartományok (szubtrópusi monszun tartományok)325
Valódi mérsékelt öv326
Óceáni tartományok326
Mérsékelten szárazföldi tartományok (nedves kontinentális tartományok)328
Szárazföldi tartományok (száraz kontinentális tartományok)329
Szélsőségesen szárazföldi (félsivatagi, sivatagi) tartományok330
Hideg-mérsékelt (szubarktikus) öv331
HIDEG (ARKTIKUS) ÖVEZET332
Sarkköri (szubpoláris) öv332
Sarkvidéki (poláris) öv333
Függőleges övezetesség335
Függelék: Példák földrajzi számításokra337
Tárgymutató340

Simon Tamás

Simon Tamás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Simon Tamás könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv