A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népegészségtani ismeretek

Fülszöveg

A könyv átfogó segítséget nyújt a közegészségtani alapfogalmak megismeréséhez és összefoglalja a népegészségügyi szempontból legfontosabb betegségek járványtanát. A közegészségtan napról napra bővülő interdiszciplináris ismeretekre épülő tantárgy. Magába foglalja a klasszikus járványtant, a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészségügyi irányítás alapelveit és az orvostörténetet egyaránt. Ahhoz, hogy valaki kellő tájékozottsággal rendelkezzen az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés és a prevenció módszereinek területén, tudnia kell a fertőző betegségek kialakulásának biológiai és társadalmi hátterét, a betegségek iránti fogékonyság kritériumait és egyesíteni kell a patológiai, kórélettani és mikrobiológiai ismereteit ahhoz, hogy megértse a globalizáció okozta újra megjelenő fertőzések, járványok kirobbanásainak okait. A bioterrorizmus és a háborús gócpontok újabb kihívásokat jelentenek az orvostársadalom számára. Az AIDS, a malária vagy a SARS vírus okozta járványok arra... Tovább

Tartalom

Előszó (Tompa Anna)5
A magyar közegészségügy története (Tahin Emma)7
Az egészségfejlesztés és módszerei (Forrai Judit - Bán Domonkos - Kaldau Diana)21
Bevezetés a demográfiába (Csépe Péter)29
Epidemiológia a népegészségtanban (Komáromi Bence)35
A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása (Balázs Péter)49
Kockáztanalízis (Tompa Anna)59
Életmód és egészség (Tompa Anna)65
A bel- és külterek levegőszennyeződése (Tompa Anna)69
Környezet-egészségtan, foglalkozás-egészségtan69
Talajhigiéné (Sujbert László)69
Vízhigiéné (Tompa Anna - Sujbert László)79
Hulladékok biztonságos kezelése, veszélyes hulladékok (Sebestyén Gyula - Lelkes Miklós - Tompa Anna)89
A meteorológiai tényezők egészségügyi hatásai (Tompa Anna)94
Munkaegészségtan (Galgóczy Gábor)98
Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai (Forrai Judit)113
Kémiai biztonság és toxikológia (Tompa Anna - Sebestyén Gyula)115
Géntoxikus és immuntoxikus hatások jelentősége a karcinogenezisben (Tompa Anna - Major Jenő)123
Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások közegészségtana (Turai István - Veress Katalin)130
Katasztrófahelyzetek népegészségügyi vonatkozásai (Komáromi Bence)137
Fertőző betegségek járványtana141
Általános járványtan (Antmann Katalin)144
Az enterális fertőző betegségek járványtana (Lelkes Miklós - Janik Leonárd)154
Légúti fertőző betegségek (Antmann Katalin)161
Nem szokványos vírusfertőzések és kórképeik (Ongrádi József)171
Hematogén és limfogén úton terjedő megbetegedések (Dákay Mária)174
Szexuális úton terjedő betegségek epidemiológiája (Simon Tamás)182
HIV/AIDS epidemiológiája (Ongrádi József)186
Vírushepatitisek és a vírusindukált hepatocelluláris carcinoma (Schaff Zsuzsa)192
Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek (Dákay Mária)197
Zoonózisok (Lelkes Miklós - Janik Leonárd)199
Vírusos haemorrhagiás lázak (Antmann Katalin)206
Tuberculosis és lepra (Antmann Katalin)208
Védőoltások (Lelkes Miklós - Pintér Barbara)211
Sterilizálás, fertőtlenítés (Lelkes Miklós - Antmann Katalin - Janik Leonárd)221
Nosocomialis fertőzés (Lelkes Miklós - Janik Leonárd)224
Fogorvosi gyakorlat higiénés követelményei / infekciókontroll (Forrai Judit - Bán Domonkos)229
A nem fertőző betegségek epidemiológiája235
Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája (Morava Endre)237
Mozgásszervi betegségek (Morava Endre)242
Az obesitas és a diabetes mellitus életmóddal összefüggő okai (Jakabfi Péter)247
A daganatos betegségek epidemiológiája és prevenciója (Tompa Anna)252
A globalizáció egészségügyi hatásai és a stressz (Tompa Anna)258
Dohányzás, alkohol, legális és illegális droghasználat népegészségügyi jelentősége (Tompa Anna)261
A balesetek epidemiológiája (Terebessy András)271
Táplálkozás-egészségtan, élelmezéshigiéné277
Élelmiszer-fertőzések, élelmiszer-mérgezések (Dákay Mária)284
Az étkeztetés közegészségügyi előírásai (Leffelholc Eleonóra)290
Egészségmagatartás, egészségvédelem295
A mentálhigiéné népegészségügyi vonatkozásai (Sima Ágnes)295
Az anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem feladatai (Jakabfi Péter - Alliquander Anna)299
Iskola-egészségügy, gyermektáplálkozás, gyermek-közétkeztetés (Kaposvári Júlia)307
A hátrányos helyzetűek közegészségtani vonatkozásai (Forrai Judit - Bán Domonkos - Kaldau Diana)310
Az öregedő társadalmak népegészségügyi vonatkozásai (Sima Ágnes)316
Az egészségügy minősége, minőségbiztosítás (Forrai Judit - Terebessy András)323
Orvostudományi, egészségügyi, közegészségügyi könyvtári információforrások (Guth Éva)329
Irodalom333
Fogalomtár (Tompa Anna)341
Tárgymutató353
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem