A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Műemlékvédelem 2012/1-6.

A Magyar Műemlékvédelem folyóirata - LVI. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám
140 éves az intézményes magyar műemlékvédelem 1
Szentesi Edit: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Magyarországon 2
Bardoly István: „Kellő személyzettel és némi hatalommal" - Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez III. 30
Csikós Veronika: A soproni volt ferences templom káptalantermének helyreállítása (1949-1951) 67
Szakács Béla Zsolt: Dercsényi Dezső és a román kori művészet kutatása 78
Dercsényi Dezső: Sopron Európa-díja 86
RECENZIÓ
Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves fordulójára.
Veszprém, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2010. (Szakács Béla Zsolt) 93
KIÁLLÍTÁS
Gyulafehérvári székesegyház. Kiállítás Mudrák Attila felvételeiből a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Örökség Galériájában (Sarkadi Márton) 97
Történelmünk leghitelesebb okmányai. Válogatás a KÖH gyűjteményeinek kincseiből
(Somorjay Sélysette) 101

3. szám
Kövesi László: A tornaszentandrási középkori ikerszentélyes templom falvizesedésének okai
és megszüntetésük lehetőségei 105
Kertész Róbert - Sudár Balázs - Bana Zsolt - Kómár Mihály: Egy elfeledett muszlim imahely:
a szolnoki Szulejmán szultán-dzsámi 110
Radovics Krisztina: A Krucsay-oltár restaurálása 126
Bardoly István: Adalékok a Krucsay-oltár 1954/1955. évi restaurálásához 137
MONUMENTA DEPERDITA
Velladics Márta: Hajós, Érseki-kastély (tsz.: 660) 140
KÖSZÖNTÉS
Simon Zoltán: „Jaj, az idő múlik..." László Csaba köszöntése 156
László Csaba írásainak válogatott bibliográfiája (1979-2010) 158
RECENZIÓ
K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Pécs, 2011. (Valter Ilona) 160
Terdik Szilveszter: a mostani világnak ízléssé, és a rítusnak módja szerint".
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez. Nyíregyháza, 2011. (Golub Xénia) 162
KIÁLLÍTÁS
Az arany Bizánc és a kelet. Schallaburg, 2012. március 31. - november 4. (Lővei Pál)

4. szám
Bakos Péter: Egy elfeledett „földvár" és annak hányattatott sorsa 169
Deák Jenő: Konzerválni vagy újjávarázsolni? Jelentés a pásztói Szent Lőrinc-plébániatemplom restaurálási munkálatairól 181
Jánó Mihály: Riadalom és megnyugvás Homoródoklándon, 1937-ben 188
Zentai Tünde: Peterd hímes temploma 196
Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula villányi úti épületei 207
Sándor József: Köz-épületek között avagy egy hivatal több épülete 216
RECENZIÓ
Karták könyve. Műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye.
2. bőv. kiad. Szerk. Fejérdy Tamás. Budapest, 2011. (Lővei Katalin) 224
Rejtőzködő kincsek. TÉKA. Tájértékek Magyarországon.
Szerk. Máté Zsuzsanna, Kollányi László. Budapest, 2011. (Fülöp András) 226
Johann Schwertner - Georg Kanháuser - Paolo Tomasella - Zeljko Trstenjak - Paulus Wall - Winkler Gábor, Domen Zupancic: Arbeiterviertel und Arbeiterstädte zwischen 1750 und 1950 /
Munkásnegyedek és munkásvárosok 1750 és 1951 között / Insediamenti operai e cittá
del lavoro dal 1750 al 1950 / Radni ka naselja i gradovi izme u 1750. i 1950. godine /
Delavska stanovanja in ohmo ja naselij med leti 1750 in 1950. Maria Saal, 2011. (Nagy Gergely) 229

5. szám
A TOPOGRÁFIA IGÉZETÉBEN
B. Benkhard Lilla - Ivicsics Péter - Mentényi Klára: A helyszíni kutatások eredményeinek beépülése a kőszegi műemléki topográfiába. Chernel utca 1. 233
Csejdy Júlia - Simon Zoltán: Tállyám emlékezete... Bevezető 262
Simon Zoltán: A középkor és a kora újkor építészeti emlékei Tállyán 265
Csejdy Júlia: Református tulajdonú telkek és épületek Tállyán a XVIII-XIX. században 276
Baláisik Tamás: Újabb adatok a Badacsony építészeti értékeinek történetéhez 289
Bazsó Gábor - Schmidt Péter: A régi Pest egy jelentéktelen, de rögzítendő emléke 310
Jernyei Kiss János: Barokk freskófestészet Magyarországon. Beszámoló az OTKA-kutatásról 313
RECENZIÓ
Gheorghe Lanevschi: Arh. Szántay Lajos monografie omagial.
Arad, Asocia ia Eured, 2011. (Dávid Gyula) 319
Gerle János: Korb Flóris, Giergl Kálmán. Budapest, Holnap Kiadó, 2010. (Borovi Dániel) 322

6. szám
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szentivánfa már ismert és újonnan feltárt középkori falképei 325
Prohászka Péter: A szentgyörgyi katolikus templom Könyöki József leírása és rajzai tükrében 338
Mohay Gábor: Karád, egykori tiszttartói lak kutatása 345
Borovi Dániel: A budapesti Rudolf trónörökös-emlékmű 362
Fejérdy Tamás: André Malraux és a magyar műemlékvédelem (vázlat) 372
Lővei Pál: „Hagyatéki anyagok" műemlékvédelmünk múltjából 374
Edelmaier Kamilla: A lengyelországi művészeti emlékek katalógusa 376
KIÁLLÍTÁS
Takács Imre: A Dunakanyar a középkorban. Megnyitó beszéd a váci Tragor Ignác Múzeum Görög Templom Kiállítótermében rendezett kiállításon 384
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem