A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A hiány (dedikált példány)

Szerző
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 658 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-220-895-1
Megjegyzés: Kornai János szerző által dedikált példány. Orosz és német nyelvű tartalomjegyzékkel. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A könyv címe ismert jelenségcsoportra utal. Valamennyien találkozunk vele mint fogyasztók: ismételten "hiánycikkek" zavarják az ellátást, sokan várnak arra, hogy telefont kapjanak, új autóhoz jussanak stb. A lakáshiány egyike legnyomasztóbb társadalmi gondjainknak. Emellett termelőként is minduntalan hiányokat tapasztalunk. Nem ritka a fennakadás az anyagok, félkész termékek, alkatrészek utánpótlásában. Éles formában jelentkezik az építőipari és szerelési kapacitás hiánya a beruházások megvalósítsa során. Mindinkább a termelés növekedésének fékezőjévé válik a munkaerőhiány.
Sok gyakorlati szakember és elméleti közgazdász úgy véli: itt sokféle különálló jelenségről van szó; noha a tünetek hasonlítanak, a kiváltó ok mindegyik esetben más és más. Ezzel szemben a könyvben kifejtett gondolatmenet szerint valamennyi felsorolt jelenség egy tőről fakad, s végső soron közös fő okokra vezethető vissza. Azt helyezi előtérbe, ami a sokféle hiányjelenségben, s azok magyarázatában közös.... Tovább

Tartalom

Előszó13
Jelölések15
Bevezetés17
A fő téma körvonalazása17
Leírás, metodika, magyarázat21
Elmélet és formalizálás23
Tapasztalati alátámasztás24
Források, irodalmi háttér25
Néhány egyéb körülhatárolás29
Első rész
Alkalmazkodás árak nélkül33
Bevezetés35
A termelő - Pillanatnyi alkalmazkodás37
Bevezetés37
A termelő alkalmazkodásának fokozatai37
A termelés növelésének korlátai39
A korlátok effektivitása és keménysége41
Erőforráskorlátos versus keresletkorlátos rendszer42
Hiány és slack a termelésben46
Kényszerhelyettesítés51
Az output összértékének kényszerű módosítása54
A pillanatnyi kényszeralkalmazkodás formáinak együttes jelentkezése55
Megfigyelés és mérés57
Normál hiány és normál slack a termelésben62
A termelő - Rövid távú alkalmazkodás65
Bevezetés65
Az összesített termelési terv65
Az inputkombináció72
Az outputkombináció74
Az input- és outputkombinációk tervezésének néhány közös problémája76
A vállalati vezetők motivációjáról77
A vevő - A vásárlási folyamat80
Bevezetés80
A vásárlási folyamat kezdete: siker vagy kényszerhelyettesítés82
A vásárlási folyamat egyik folytatása: keresés87
A vásárlási folyamat másik folytatása: várakozás88
Sorban állás89
Erőfeszítés az eladó megnyerésére91
A vevő attitűdje93
A vevő - A kereslet formálódása97
Bevezetés97
Egy egyszerű "hüvelykujj-szabály"97
A vállalat anyagkeresleti függvénye100
A kereslet Clower-féle értelmezése105
A kereslet megfigyelése és mérése107
Halmozási tendencia115
A központi anyagelosztásról118
Az eladó123
Bevezetés123
Hosszú távú, rövid távú és pillanatnyi kínálat125
Termelés raktárra vagy megrendelésre129
Normál input- outputkészlet, normál rendelésállomány131
A kínálat függvénye134
Az eladó attitűdje137
A termelés és a forgalom normál állapota140
Bevezetés140
Parciális elemzés - Egy termék piaca sorban állással140
A piac normál állapota - Első megközelítés145
A normál állapot tartós eltolódásai147
A részpiacra vonatkozó megállapítások évrényességi körének kitágítása148
Általános interdependencia - Leontief-gazdaság151
Tartósan távol a walrasi egyensúlytól155
Vegetatív szabályozás160
A piacon mutatkozó hiány és slack mutatóinak aggregálása és "sűrítése"162
Az alkalmazkodás súrlódásai167
Bevezetés167
A készlet és a kényszerhelyettesítés összefüggése167
Az eladó előrebecslési hibája172
A vevő keresletének ingatagsága176
A vevő tájékozatlansága179
Az eladó alkalmazkodásának késlekedése és merevsége185
Első szintézis: a hiány, a slack és a súrlódás hármas összefüggése189
Szétválasztás: súrlódás versus a slack "kiszívása"193
A "rövidebb oldal" elvéről198
A beruházó - Intézményi keretek202
Bevezetés202
Az igénylő magatartása - Az expanzió belső kényszere és a beruházási éhség204
Az allokátor magatartása - A beruházás terv feszítettsége208
A beruházás mint termelő folyamat, és a beruházási piac212
A beruházási feszültség213
A beruházási szféra többszintű szabályozása215
Az allokátor mint igénylő217
A gazdaságirányítás reformot követő változásokról219
A beruházási feszültség újratermelésének elégséges oka222
A beruházási ciklus224
A beruházó - Hosszú távú alkalmazkodás230
Bevezetés230
A kiindulópont: elosztás állandó arányok mellett231
Választás hiányjelzések alapján233
Bevezető példa: társadalmi költség a kihasználás függvényében234
Kísértés halasztásra239
A tűrési határok242
A "tűzoltó módszer"243
Foglalkoztatottság247
Bevezetés247
Csoportosítás248
A keresletkorlátos munkaerőpiac251
Az erőforráskorlátozás munkaerőpiac259
Munkaerőhiány264
"Kapun belüli munkanélküliség"267
Az átmenet a tiszta erőforráskorlátos munkaerőpiac felé270
A munkaerőpiac "egyensúlya"277
Társadalmi hasznok és költségek a társadalmi kapacitás kihasználásának függvényében280
Bevezetés280
A társadalmi kapacitás kihasználása283
Társadalmi hasznok és költségek - Módszertani megjegyzések285
Társadalmi hasznok a kihasználás függvényében286
A termelés belső fizikai ráfordításai287
Külső fizikai veszteségek és terhek289
Az államapparátus fenntartása291
Társadalmi közérzet292
A "jóléti optimum"294
A megfigyelés és a mérés feladatai297
A tervező látásmódja és "feltételes reflexei"299
Rendszerközi összehasonlítások303
Még egyszer a feltevésekről306
Második rész
Alkalmazkodás árak jelenlétében311
Bevezetés313
A vállalat - Költségvetési korlát és nyereség315
Bevezetés315
A vállalat pénzügyi mérlege és költségvetési korlátja - Számviteli összefüggések315
Kemény költségvetési korlát - A tiszta eset317
Majdnem kemény költségvetési korlát320
Puha költségvetési korlát322
Elemi események és általános magatartás326
Megállapítások a kapitalista és a szocialista gazdaságról328
A vállalati pénzjövedelmek újraelosztásának indítékai és hatásai331
Ellentendenciák334
A költségvetési korlát helye a mikroelméletben336
A vállalat - Az árak iránti érzékenység339
Bevezetés339
Jövedelmi hatás341
Helyettesítési hatás - A pillanatnyi kezdeti kereslet343
Helyettesítési hatás - Kényszerhelyettesítés, rövid távú alkalmazkodás348
Hipotézisek és tapasztalati ellenőrzésük lehetőségei352
Az output pillanatnyi és rövid távú alkalmazkodása356
Aszimetria: árérzékenység az input és az output oldalán357
Az ár hatása a beruházási döntésre - Output360
Az ár hatása a beruházási döntésre - Input363
Relatív árak és hiány366
Kitérő: a közületről367
Az árak alakulása a vállalatközi szférában369
Bevezetés369
Könnyen és nehezen adminisztrálható árak371
Adminisztratív, áladminisztratív és szerződéses árak374
Az árszínvonal méréséről377
Árfelhajtó erők és ellenerők - A vállalati érdekeltség szerepe379
A hiány és a költségnövekedés hatása383
Állami beavatkozás a vállalatközi árakba386
A probléma árelméleti hátteréről393
Bérek393
Bevezetés393
A rövid távú bérpolitika kialakítása397
A nominálbér és a reálbér hatása a munkaerő aggregált keresletére és kínálatára405
A relatív bérek hatása a munkaerő allokációjára412
Bérfeszültség és bérfelhajtás416
A bérfelhajtó erők és ellenerők kompromisszuma422
Termékek és szolgáltatások elosztása a háztartások között427
Bevezetés427
Ingyenes juttatás, névleges és effektív ár428
A telítődési szint430
Elosztási sémák432
Árverés433
Kiutalás436
Sorban állás441
Gondolatkísérlet: a tiszta árveréses elosztás feltételei443
Kombinált sémák447
A sémák szerepének arányai - Általános összefüggések451
A sémák szerepének arányai - Történelmi tendenciák454
A háztartás - Fogyasztói magatartás459
Bevezetés459
A folyamat kezdete: döntések a párhuzamos elosztás dilemmáiban461
A folyamat folytatása: a relatív árak hatása464
A folyamat pénzügyi vetülete: kényszerköltés vagy elköltetlen pénz467
A háztartási pénzmegtakarítás motívumai471
A vevő attitűdje475
A fogyasztási szektor hiánymutatói479
A fogyasztói ár és a hiány intenzitása - Első megközelítés483
A fogyasztási szektor általános helyzete489
Vita a Clower-Barro-Grossman irányzattal492
A fogyasztói ár és a fogyasztási szektorba mutatkozó hiány496
Bevezetés496
Szemléltető példa498
A többi szektor elszívó hatása501
A fogyasztás központi makortervezése - Első megközelítés503
A fogyasztás központi makrotervezése - Kiegészítő megjegyzések510
Néhány általános következtetés511
A hiányintenzitás eltérése termékcsoportok szerint - Történeti kiindulópontok514
Lakáshiány és lakbér518
A nem-adminisztratív fogyasztói árakról526
A pénz - Monetáris és fiskális politika528
Bevezetés528
A vállalat rövid lejáratú finanszírozása531
A beruházások finanszírozása534
Megtakarítás és beruházás540
Az állami költségvetés többlete vagy hiánya543
A "keynesizmus versus monetarizmus" vita visszangja546
Makroösszefüggések - A szívás modellje549
Bevezetés549
A második víztároló és a csap550
Az első víztároló és a szivattyúzás554
Lékek és tömítések556
A beáramlás és a zsilip557
A szívás modellje első közelítésben558
Dezaggregált szemlélet560
A szivattyúzás hajtóerői562
A hiány allokációja567
Szívás és infláció572
A paternalizmus fokozatai575
Bevezetés575
A vállalat helyzete a szocialista gazdaságban576
Tendenciák és ellentendenciák578
Paternalizmus és a költségvetési korlát felpuhulása582
Zármegjegyzések: a tudatos cselekvés lehetőségei és korlátai583
Függelékek
Matematikai függelék - Sorban állás a piacon (Társszerző: Jörgen W. Weibull)589
Bevezetés589
A piac szerkezete590
A vásárlási algoritmus590
A vevő attitűdje 594
A vevők állapotváltozói595
A kínálati ráta és kiszolgálási sebesség596
A sor596
A modell összefoglalása: exogén paraméterek és függvények598
A modell összefoglalása: dinamikus összefüggések599
A piac normál állapota - A megoldás létezése és egyértelműsége600
A piac normál állapota - Stabilitás602
A normál állapot értelmézése603
A függvények és paraméterek változtatása604
Függés a kínálati rátától606
Függés az ártól607
Függés a sorban állási és a kényszerhelyettesítési hajlandóságtól609
A matematikai állítások bizonyításáról610
A számítógépes szimulációk specifikációja611
Matematikai függelék - A kényszerhelyettesítés, a készlet és a súrlódás összefüggései (Társszerző: Simonovits András)613
Az eladó előrebecslési hibája613
A vevő ingadozása616
Irodalomjegyzék619
Névmutató647
Tárgymutató651
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány) A hiány (dedikált példány)

A védőborító javított, kissé sérült, hiányos. A könyv kötése megtört.

Az előzéklapon a szerző, Kornai János névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba