863.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A fizika kultúrtörténete

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 491 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN: 963-281-172-0
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó11
Bevezetés13
A fizikatörténet kapcsolata mai életünkkel13
Értékelés és periodizáció14
Időbeosztás a tudományos tevékenység intenzitása alapján14
A tudományos megismerés, ahogy a ma fizikusa látja15
Periodizáció az elméleti szintézis szerint18
A modellalkotás szerepe19
A tudományelmélet elemei20
Periodizáció a fizika társadalmi szerepe szerint25
Az egyes korszakok alapvető karakterisztikumai26
Az antik örökség31
A görögök adóssága31
A tudomány kezdetei31
Egyiptom és Mezopotámia33
Összhangzó szép rend41
Előzetes áttekintés: időbeli, térbeli és logikai kapcsolatok41
Misztika és matematika: Püthagorasz45
Gondolat és valóság49
Platón a megismerésről és az ideákról51
Az anyag és mozgás. Az arisztotelészi szintézis54
Atomok és elemek54
A földi mogzás: a peripatetikus dinamika58
Az égi mozgás64
Az arisztotelészi világkép68
Részlet Arisztotelész Metafizikájából70
Az antik szaktudományok csúcsteljesítményei72
Arkhimédész72
Az égi mozgások ptolemaioszi rendszere81
A kozmosz méretei. Geográfai83
Eszközök, technika86
Geometria88
A hellenizmus alkonya90
Pesszimista bölcsek90
Ágoston az asztrológia képtelenségeiről93
Ágoston az időről94
Az örökség sáfárai99
Ezer év mérlege99
Miért nincs folytatás?99
Európa formát ölt100
A technika forradalma105
Kolostorok, egyetemek107
Az antik örökség átmentése112
A közvetlen csatorna112
Bizánc114
Az arab közvetítés115
Vissza a forráshoz116
Hinduk és arabok117
A tízes számrendszer117
Algebra - Algoritmus118
Az arab csúcsteljesítmény119
Nyugat magára talál121
Fibonacci: a számolás művésze121
Jordanus Nemorarius, a statikus122
A leíró mozgástan: Nicole d'Oresme és a Merton College124
A megreformált peripatetikus dinamika125
Buridan impetuselmélete126
Fizika az asztronómiában127
Eredmények128
Nicole d'Oresme érvei a Föld mozgása mellett129
Természetfilozófia a középkorban131
Hit, tekintély, tudomány131
Hit és tapasztalat134
A reneszánsz és a fizika135
Művészet, filológia, természettudomány135
Előrelépés a mechanikában137
A művészek tudománya138
Leonardo da Vinci139
A nyomtatott könyv szerepet kap141
Rombolás és alapozás145
A világ 1600 körül145
Számmisztika és valóság149
Vissza Platónhoz - új szellemben149
A múltba néző forradalmár: Kopernikusz150
Egy kompromisszum: Tycho de Brahe158
A világ harmóniája: Kepler159
Galilei - és akiket elhomályosít163
Az égi és földi vlág egysége163
Lejtő. Inga. Hajítás167
Galilei nagysága173
A háttérben: Stevin és Beeckman175
A csatlakozás lehetősége177
Az új filozófia: a kételyből módszer lesz178
Bacon és az induktív módszer178
Módszer a biztos igazságok fellelésére: Descartes181
Descartes mozgástörvényei183
Az első kozmogónia184
Mi, magyarok188
Fény, vákuum, anyag a XVII. század közepe táján189
A Snellius-Descartes-törvény189
A Fermat-elv192
Vákuum és légnyomás194
Kezdő lépések a ma kémiája felé198
Descartes-on túl, Newtonon innen: Huygens200
A dinamika huygensi axiómái200
A matematikai inga204
A cikoidális inga205
A fizikai inga207
Az ütközési törvények mint az inerciarendszerek ekvivalenciájának következményei209
A körmozgás211
Newton és a Principia. A newtoni világkép212
A Newtonra váró feladatok212
Az erőhatás a mozgásállapot változatója és nem fenntartója213
Az egyetemes gravitáció törvénye218
Részletek a Principiából220
A filozófus Newton225
A klasszikus fizika kiteljesedése233
A XVIII. század induló tőkéje233
Eredmények, és amiről még nem esett szó233
Hullám vagy részecske233
A koordinátageometria240
A differenciál- és integrálszámítás: az egészen "nagyok" vitája242
Descartes mellett és ellen247
Voltaire és a filozófusok249
Méltó utódok: D'Alembert - Euler - Lagrange251
A továbbhaladás lehetséges útjai251
A newtoni mechanika, ahogy azt Euler az utókor számára kidolgozta253
Az első variációs elv a mechanikában: Maupertuis256
Az első "pozitivista": d'Alembert258
A statika eredményei260
Modern gondolatok260
A fény százada262
A felvilágosodás262
Részletek Holbach: A természetről című művéből263
A Nagy Enciklopédia266
D'Alembert. Elöljáró beszéd267
Kant: A tiszta ész bírálata. Részletek a Bevezetőből271
Az effluviumtól az elektromágneses térig273
Petrus Peregrinus és Gilbert273
A haladás menetrendje275
Kvalitatív elektrosztatika277
A mérő elektrosztatikája281
Az elektromos töltések áramlása284
Az áram mágneses tere: a newtoni gondolat kiterjesztése287
Faraday: a legnagyobb kísérletező290
Maxwell: az elektromágneses tér295
Az elektromágneses fényelmélet299
Lorentz elektronelmélete302
Hő és energia303
A hőmérő303
A caloricum mint előremutató elmélet: Joseph Black304
És mégis mozgás a hő: Rumford305
Fourier elmélete a hővezetésről307
A Carnot-ciklus310
A hő kinetikus elmélete311
Az energiamegmaradás tétele312
A termodinamika második főtétele315
Entrópia és valószínűség316
Anyagszerkezet és elektromosság: a klasszikus atom319
A kémia mint az anyag atomos felépítésének propagálója319
Az elektron: J. J. Thomson320
Ismét a kémia segít: a periódusos rendszer324
Az első elképzelések az atom felépítéséről324
Az egész számok újra felbukkannak: a vonalas színképek326
A huszadik század fizikája333
"Felhők a XIX. századi fizika egén"333
Befejezés vagy kiindulás333
Mach és Ostwald334
A relativitáselmélet337
Az előzmények: az abszolút sebesség mérésének meghiúsulása337
Beillesztési kísérletek339
A főszereplők: Lorentz, Einstein, Poincaré344
Távolság és időmérés345
A tömeg-energia-ekvivalencia349
Az anyag mint a tér geometriájának meghatározója351
Einstein a téridőről354
A kvantumelmélet357
A feketesugárzás a klasszikus fizikában357
Planck: a megoldáshoz az entrópián keresztül vezet az út360
Az energiakvantum megjelenik363
Einstein: a fény is kvantált365
Bohr: az atom "klasszikus" kvantumelmélete366
A sugárzási formula statikus levezetése: előjáték a kvantumelektronikához368
A mátrixmechanika: Heisenberg369
Einstein és Heisenberg372
A hullámechanika: Schrödinger374
Heisenberg: a koppenhágai értelmezés378
Operátorok. Kvantumelektrodinamika385
A kauzalitás problémája389
Neumann János a kauzalitásról és a rejtett paraméterekről392
Mi maradt a klasszikus fizikából?394
Magszerkezet. Magenergia396
Visszatekintés az első három évtizedre396
Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai403
Miért fluoreszkál az uránsó: Becquerel404
A hősi kor főszereplői: a Curie házaspár és Rutherford405
A Rutherford-Bohr-modell kialakul409
Az első mesterséges magátalakítás411
A kvantummechanika a magjelenségekre is alkalmazható411
Rutherford sejtése, Chadwick mérése: a neutron412
A mag felépítése: magmodellek413
A maghasadás: kísérleti evidencia, eméleti kétely416
A láncreakció. az atomenergia nagybani felszabadítása valósággá válik419
Fúziós energiatermelés: a csillagok fűtőanyaga az ember kezében422
A fizikus felelőssége423
Törvény és szimmetria424
A történész szerepe a ma fizikájának leírásában424
Az elemi részek megjelenési sorrendje425
Néhány szó a kozmikus sugárzásról428
Gyorsítók. Detektorok429
Az alapvető kölcsönhatások430
Megmaradási törvények433
Szimmetria-invariancia-megmaradás434
Jobb-bal-szimmetria?437
A kis aszimmetria növeli az esztétikumot440
Vissza az apeironhoz?441
Energia az elemi részek segítségével?443
Az ember és a kozmosz444
Új információs csatornák444
A csillagok energiatermelése446
Születés, élet, halál - csillagléptékben448
Az Univerzum kialakulása452
"A semmi és a végtelen között"454
Irodalom457
Hivatkozásjegyzék (összeállította: ifj. Gazda István)461
Név- és tárgymutató (Készítette: Várkonyi Judit, ifj. Gazda István)473

Simonyi Károly

Simonyi Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Simonyi Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete

A védőborító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
8.900 ,-Ft
134 pont kapható
Kosárba