A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földműveléstan

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 453 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Előszó

ELŐSZŐ A HARMADIK KIADÁSHOZ
A harmadik kiadásban megtartottam az előző kiadás beosztását és fejezeteit. Tartalmában annyiban változott, hogy egyes részeket kihagytam, míg a gépesítés és a... Tovább

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz...................................................5
Előszó a második kiadáshoz .............................................6
Előszó a harmadik kiadáshoz ....................................................................................6
bevezetés
1. A földműveléstan fejlődésének rövid története .......................................................7
2. A mezőgazdasági termelés feladata és sajátosságai ..............................................12
I. A mezőgazdasági növények növekedési és fejlődési feltételei
1. A növény és a környezet ........................................................17
2. A fény jelentősége a földművelésben ............................................19
A fény szerepe a növények életében.................................19
A fényviszonyok szabályozási módjai.............................21
3. A növény és a talaj hő gazdálkodása ......................................................................21
A növények hőgazdálkodása ................................................................................21
A talaj hőgazdálkodása ........................................................................................24
A hőgazdálkodás szabályozási módjai ..............................................................28
4. A levegő és a szél jelentősége a földművélésben ...................................29
A légköri levegő összetétele és jelentősége ........................................................29
A talajlevegő összetétele és jelentősége..............................................................30
A szél jelentősége a földművelésben .........................31
A talajlevegő szabályozásának módjai ..............................................................31
A szélviszonyok szabályozásának módszerei ..................................................31
5. A növény és a talaj vízgazdálkodása ......................................................................32
A növények vízgazdálkodása.......................................................................32
A talaj vízgazdálkodása ............................................ 34
A talajnedvesség előfordulási formái ................................. 36
A vízgazdálkodás-szabályozás módjai ................................ 40
6. A talaj táplálóanyag-gazdálkodása ..................................... 41
7. A talaj szerkezete és a szerkezet agronómiai jelentősége..................... 43
8. A nagy termések elméletének alaptételei ................................. 48
Irodalom ..........................................................57
II. Talajvédelem
1. A talajvédelem jelentősége ........................................... 59
2. A talajpusztulás megjelenési formái és okai.............................. 61
3. Az erózió elleni védekezési eljárások ..................................66
Vízrendezés, földrendezés, táblásítás .................................66
Talajművelés ............................68
Trágyázás, vetés ....................................................................................................71
Növényápolás..........................................................................................................72
Vetésforgó...................................................................................72
Egyéb eljárások .......................................................73
4. A defláció elleni védekezési eljárások ......................................................75
5. A mezővédő fásítás ..................................................................75
Irodalom ...............................................................................81
III. Telkesítés és talajjavítás
1. A telkesítés és a talajjavítás jelentősége ................................ 83
2. Telkesítési eljárások ................................................. 84
Erdőirtás............................................................................................84
A rétek és legelők feltörése..................................................85
Tófenék telkesítése ................................................................................................86
3. Talajjavítási eljárások ..................................................86
Egyenetlen területek elrónázása ..........................................................................86
Vizenyős területek lecsapolása ..............................................87
Láptalajok javítása ..................................................90
Savanyú kötött talajok javítása ........................................96
Szikes talajok javítása .............................................................................98
Homoktalajok javítása ................. .................................102
Irodalom ............................................................ 107
IV. Öntözési alapismeretek
1. Az öntözés történetének rövid áttekintése ................................................................109
2. A hazai öntözés jelentősége....................................................................109
3. Az öntözés talajfizikai vonatkozásai ...............................................................112
4. Az öntözés időpontját és az öntözővíz mennyiségét meghatározó tényezők............114
5. Az öntözés módjai ...................................................................116
Barázdás áztatás ..................................................................................................117
Sávos csörgedeztetés ..........................................................................120
Árasztó öntözés ..................................................................................................121
Esőszerű öntözés ....................................................................................................121
Altalaj öntözés .................................................................................125
6. Tereprendezés és talajegyengetés ...............................................................126
7. Az öntözőtelepek belső berendezése ...................................................................126
8. Az öntözés hatása hazai talajtípusokon ..................................................................127
9. Szántóföldi növények öntözésének irányelvei ................................129
10. Rétek és legelők öntözésének irányelvei ................................. 130
Irodalom ............................................................ 131
V. Trágyázás
1. A trágyázás célja és története .........................................................133
2. A trágya érvényesülését befolyásoló tényezők ..........................................................135
A talaj táplálóanyag-tartalma..............................................................................135
A talaj kémhatása ................................................................................................136
A talaj adszorbeáló képessége ..............................................................................136
A talaj biodinamikája............................................................................................138
A hazai talajtípus-csoportok jellemzése ............................................................142
3. A trágyák csoportosítása .............................................................................143
4. Az istállótrágya ......................................................................145
Az istállótrágya összetétele ......................................... 146
Az istállótrágya erjesztése .......................................... 148
Az istállótrágya érlelési módszerei .................................. 150
Az istállótrágya érlelési és tárolási helyei ............................. 154
A trágyáié .................................................. 156
Az istállótrágya hatása a talajban ................................... 157
Az istállótrágyázás irányelvei .......................................
5. A zöldtrágya ..............................................................164
6. Egyéb szervestrágyák.................................................168
Szalmatrágya ..................................................... 168
Kombájntarló..................................................... 169
Kukoricaszár ...................................................170
Pillangósok tarló- és gyökérmaradványai ............................. 170
Komposzt ........................................................171
Városi szemét ....................................................172
Fekália ......................................................... 172
Tőzeg ........................................................... 173
Baromfitrágya .................................................... 173
Ipari szerves hulladékok............................................ 174
7. A baktériumtrágyák .................................................. 177
8. A műtrágyázás jelentősége ...........................................178
9. Nitrogénműtrágyák.................................................181
10. Foszfátműtrágyák ................................................184
11. Káliumműtrágyák..................................................185
12. Mésztrágyák........................................................188
13. Gipsztrágyák ......................................................189
14. Nyomelem-trágyák ................................................192
15. összetett műtrágyák ................................................194
16. A műtrágyák hatása a növények növekedésére és fejlődésére................198
17. A műtrágyázás módjai .............................................199
18. A műtrágyaszükséglet meghatározása ..................................200
19. A műtrágyák átalakulása a talajban ..................................202
20. A műtrágyázás irányelvei .......................................... 204
Foszforműtrágyázás ...............................................204
Nitrogénműtrágyázás ............................................ 204
Káliumműtrágyázás ............................................... 205
Irodalom ...............................................................205
VI. Szántóföldi gyomnövények...................................207
1. A gyomnövény fogalma és a gyomok kártétéle ....................................................207
A gyomnövény fogalma ....................................................................................207
A gyomnövények kártétele .............................................210
2. A gyomnövények terjedése ................................................................................213
3. A gyomnövények csoportosítása ...............................................217
4. A termőhelyi viszonyok hatása a gyomnövényekre................................222
5. A szántóföldi gyomnövények elleni védekezés alapvető eljárásai....................222
Megelőző eljárások.............................................225
Gyomirtó eljárások ................................................228
6. A vegyszeres gyomirtás............................................ 228
A gyomirtó vegyszerek és hatásuk ..........................228
A gyomirtó szerek hatása a különböző növényfajokra ..................231
A vegyszeres gyomirtás rövid technológiája ..........................232
7. A gyomosság számbavételi módszerei ..................................236
Szemmértékes módszer ............................................236
8. A talaj gyommag-fertőzöttségének meghatározása .........................239
Szabadföldi mintavétel .,..........................................240
Talajminták kimosása.............................................. 240
Nehéz oldat készítése ..............................................241
A gyommagvak kiválasztása ....................................... 241
Irodalom ............................................................242
VII. Talajművelés
A) A talajművelés általános alapjai
1. A talajművelés célja .........................................................245
2. A talajművelés alapvető eljárásai ......................................246
A talaj forgatása .................................................................................................247
A talaj lazítása és porhanyítása .....................................248
A talaj keverése ..................................................249
A talaj tömörítése ..................................................................249
A talajfelszín egyengetése ........................................249
3. A talajművelést befolyásoló talajtulajdonságok............................250
4. A barázdaszelet tulajdonságai .........................................257
A tarló-barázdaszelet ..............................................257
A gyep-barázdaszelet ..............................................257
Az ugar-barázdaszelet ..........................................258
5. A szántás mint a talajművelés alapeljárása .............................258
Az eke fejlődése .................................................. 258
A szántás agrotechnikai követelményei ..............................260
A csoroszlya...................................................... 260
Az ekevas ........................................................263
A kormánylemez ..................................................264
Az előhántó ..................................................... 266
Az altalajlazító....................................................267
A barázdaszelet szélessége ........................................267
A vonóerő-szükséglet .............................................268
A szántás sebessége ...............................................269
A szántás módjai .................................................271
A talajművelés helyes időpontja ..................................275
6. A mélyművelés és a mélyítés módszerei..................................276
A mélyművelés hatása a talajra .....................................277
A mélyítés módszerei ............................................280
A mélyítés végrehajtása ...........................................281
Különleges mélyítési módszerek ..................................... 283
7. A szántás utáni talajművelési eljárások .................................284
Lazítás és porhanyítás .............................................286
a) A boronálás ..............................................288
b) A tárcsázás..............................................291
c) A kultivátorozás............................................294
d) A küllőskapa munkája ......................................295
ej A talajmaró munkája ..................................295
A tömörítés.....................................................297
Az egyengetés...................................................302
B) Talajművelési rendszerek
1. A talajművelési rendszer fogálma és alapelvei ............................305
2. A gyeptörés módjai ................................................. 307
3. A trágya alászántása ............................................... 310
Az istállótrágya alászántása ........................................ 310
A zöldtrágya alászántása ........................................... 310
4. Az őszi vetésű növények talajművelési rendszere ......................... 311
Talajművelés a korán lekerült elővetemények után ................... 312
a) A tarlóhántás...........................................312
b) A hántott tarló ápolása .................................... 315
c) Talajelőkészítés szántással .............................. 316
d) Talajelőkészítés eke nélkül................................... 317
Talajművelés a későn lekerült elővetemények után..................... 318
a) Talajelőkészítés szántással .............................................318
b) Talajelőkészítés eke nélkül ....................................................................318
Talajművelés az évelő takarmánynövények után ..........................................318
5. A tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere..................................................319
Az őszi mélyszántás .............................................. 319
A tavaszi szántás.................................................. 321
A tavaszi talajelőkészítés .......................................... 322
6. A tarlónövények talajművelési rendszere ................................ 325
7. A szélsőséges talajok különleges művelése .............................. 327
Homoktalajok művelése ........................................... 327
Láptalajok művelése ...............................................328
Szikesek művelése ................................................. 329
Túl kötött talajok művelése......................................... 332
Eróziónak kitett talajok művelése ................................... 333
8. Az ugar talajművelési rendszere........................................ 334
Az ugar fogalma és jelentősége ............................................................................334
Az ugarok osztályozása .................................................335
Az ugar szerepe a talajtermékenység fenntartásában ......................................336
A fekete ugar művelése .................................................................337
9. Szerzőkről elnevezett talajművelési rendszerek .................................337
Jean de Brue ......................................................................................337
H. W. Campbell.................................................338
T. Sz. Malcev .................................................................................338
Baross László ......................................................................339
id. Manninger G. Adolf.............................................340
10. A talajművelés minőségének értékelése ................................341
Az értékelés alapvető szempontjai ...................................341
Az értékelés fokmérői ..............................................342
1. A művelés ideje ............................................342
2. A művelés mélysége.........................................342
3. A növényi maradványok alátakarása .........................342
4. A trágya alátakarása .......................................343
5. A gyomnövények irtása ....................................344
6. A porhanyítás .............................................344
7. A felszín rögössége ..................................................................................344
8. Az ormosság ...............................................345
9. A vakbarázdák ..........................................................................345
Irodalom ...............................................................346
VIII. Vetésforgó
A) A vetésforgó elméleti kérdései
1. A vetésforgó fogalma és alapelemei .................................... 349
2. A vetésforgó jelentősége és feladata ....................................352
3. A tervezést befolyásoló természeti tényezők .............................. 358
Az éghajlat .................................................................................359
A domborzat .............................................................................360
A talaj ...............................................................364
4. A tervezést befolyásoló biológiai és agrotechnikai tényezők ........................364
A növények vízigénye..................................................365
A növények táplálóanyag-igénye ..........................................366
A talaj szervesanyag-készlete ............................................................368
Talajuntság.......................................................371
Gyomnövények ...........................................................372
Kártevők és betegségek .........................................................373
Talajvédelem ............................................................................................373
5. A főbb növények elhelyezése a vetésforgóban ..............................377
Évelő takarmánynövények ......................................... 377
Zöldtrágyanövények................................................ 378
Kapásnövények................................................... 378
Hüvelyes növények ................................................ 381
Őszi gabonák .....................................................382
Tavaszi gabonák .................................................. 382
Rostos növények .................................................. 383
Olajosmagvú növények.............................................483
Egynyári takarmánynövények ...................................... 384
Az ugar.......................................................... 385
6. Az elővetemény-elmélet .............................................385
7. A vetésforgó szerkezete .............................................. 392
A növények elhelyezése a szakaszokon ............................... 392
A kettős termesztés................................................ 394
A forgón kívüli szakasz .................... .......................395
A vetésforgók felépítése ............................................ 397
A szakaszok száma és a körforgás évei ............................... 398
8. A vetésforgók osztályozása ............................................ 400
B) A vetésforgó tervezésének és bevezetésének módszere
1. A táblásítás irányelvei .......................................................................405
A táblák nagysága sík vidéken.......................................400
A táblák nagysága dombos vidéken ..................................................................400
A táblák közel azonos nagysága ..........................................................................406
A táblák alakja sík vidéken.........................................407
A táblák alakja dombos vidéken ......................................................................408
A táblák fekvése sík vidéken........................................408
A táblák fekvése dombos vidéken .............................................408
Az úthálózat.................................................................................410
A táblásítás végrehajtása ....................................................................................411
2. A vetésforgók tervezése .........................................................411
3. A vetésforgók bevezetése ......................................................421
Irodalom .....................................................................425
IX. Földművelési rendszerek
1. A földművelési rendszer fogalma ................................................427
2. A legelőváltó, a parlagos és az erdőváltó földművelési rendszer .............429
3. Az ugaros földművelési rendszer ................................................432
4. A vetésváltó földművelési rendszer ..................................................435
5. A földművelés szabad rendszere és a monokultúra ...........................439
6. A füves földművelési rendszer .........................................442
Irodalom ......................................................................................445

Sipos Gábor

Sipos Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Sipos Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem