A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Cseh nyelvkönyv

Csoportos és magántanulásra

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 352 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Cseh 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 5604. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal. Kihajtható melléklettel.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

A cseh nyelv a szláv nyelvek nyugati csoportjába (cseh, szlovák, lengyel, szorb) tartozik.
A cseh irodalmi nyelv nagyon korán kezd kifejlődni. Első kísérletei a 9-11. század közepéig a Cirill és... Tovább

Tartalom

Előszó3
Hangtani bevezetés5
A cseh betűsor
Mit írunk a magyartól eltérően?
A magyarból teljesen hiányzó hangjelölések
Mit ejtünk a magyartól eltérően?
Magánhangzónak számító mássalhangzók
Mássalhangzók az e, i, í magánhangzók előtt
Kemény és lágy hangzók
Mássalhangzók
Mássalhangzók hasonulása
Hangsúly
1. lecke10
A cseh főnév alakja s jelentése
A to névmás
A co, kdo kérdő névmás
A je kapcsolószó
Kérdő mondattá alakítás
A ne, neni tagadószók
2. lecke12
Szórend
Kérdő mondattá alakítás
A főnevek neme
3. lecke15
A főnevek többesszáma
Az -i rag előtti lágyulás
Az e hang kiesése hímnevű főnevekben
4. lecke17
A főnevek többes száma
A magyar "egy" névelő fordítása
A 2, 3, 4 számnevek mellett álló főnevek
5. lecke20
Általános tudnivalók a melléknevekről
A melléknév helye a mondatban
A sorszámnevek alakja
6. lecke23
A melléknevek és melléknévi alakú névmások többes szám alanyesete
Csak többes számban használatos főnevek
7. lecke26
Nyelvtani táblázatok
8. lecke29
A ja, ty személyes névmások elhagyása
A vy személyes névmás használata
A ne tagadószó írása
Foglalkozást jelentő hímnemű főnevek nőnemű alakjai
Az -an végű hímnemű főnevek t. sz. alanyesete
Melléknévképzés nemzetnevekből
Megszólítási formák
Családi nevek nőnemű alakjai
9. lecke34
Főnévi igenév
A jelen idő végződései
A -sky végű melléknevek határozószava
Alanyesettel egyező tárgyesetek
10. lecke37
Anyagnevek
Határozószóképzés
11. lecke40
Hangváltakozás az igéknél
Alanyesettel nem egyező tárgyesetek
A tárgyeset kérdő szavai
A se, si visszaható névmások
A ruce típusó kettős számú alakok
A ze kötőszó
12. lecke44
Alapvető tudnivalók a főnévragozásról
Elöljárószók
A my, nás, námi alakok
A fici-feknu ige ragozása
13. lecke49
A melléknevek tárgyesete
A jiti, jeti, zaciti igék jelen ideje
14. lecke52
Nyelvtani összefoglaló táblázatok
15. lecke56
Hangváltozás az elöljárós esetben
A főnevek e. sz. elöljárós esete
Elöljárós esetet vonzó elöljárószók
Általános alanyú szerkezetek
16. lecke60
A miti-mám ige ragozása és használata
A zádny névmás
A musim ige ragozása és használata
A védéti-vim, vziti-vezmu és moci-mohu igék ragozása
Tárgyeset mint időhatározó
17. lecke65
Felszólító mód
A psáti, clsti, chtiti igék ragozása
18. lecke68
Melléknevek e. sz. elöljárós esete
A főnevekből képzett melléknevek leggyakoribb képzői
A személyes névmás 3. személyének többes szám tárgyesete
19. lecke72
A főnevek t. sz. elöljárós esete
Melléknevek t. sz. elöljárós esete
20. lecke76
Összefoglaló nyelvtani táblázatok
21. lecke80
Múlt idő alakja
Múlt idő képzése
Múlt idő tagadása
22. lecke84
Múlt idő képzése
Hangcsere a nésti-típusnál
Hangcsere a minouti-típusnál
Hangcsere a sednouti-típusnál
Hangcsere a kétszótagú igéknél
A múlt idő szórendje
23. lecke87
A byti ige jövő ideje
A jsem rád kifejezés
A -li szócska használata
A személyes névmás 3. személyének e. sz. részeshatározó-esete
Megszólító eset
A podivaná-típusú melléknévi alakú főnevek
24. lecke91
Folyamatos, befejezett igék
Ez igék jövő ideje
A sobé, si alakok
A mne, mé alakok
25. lecke96
Befejezett és folyamatos igék
A po- igekötős jövő idők
Személytelen mondatok
26. lecke100
Összefoglaló nyelvtani táblázatok
27. lecke103
Részeshatározó eset
A részeshatározó eset végződése
28. lecke107
Meléknevek fokozása
Melléknevek felsőfoka
A jako, mez kötőszók
A felszólító mód körülírt alakjai
Az igekötők használata
29. lecke112
Melléknevek e. sz. részeshatározó esete
A proti, nnproti elöljárószók
Némely ige részeshatározó esetes szerkezete
A határozószók fokozása
30. lecke116
Főnevek t. sz. részeshatározó esete
Melléknevek és melléknévi alakú névmások t. sz. részeshatározó esete
A jim névmási alak
31. lecke120
Birtokos névmás és ragozása
A 3. személyű birtokos névmás
Birtokos melléknév
A Nováci - Novákovi kifejezések
32. lecke127
33. lecke129
A főnevek e. sz. birtokos esete
A puszta birtokos eset használata
A birtokos esettel járó leggyakoribb elöljárószók
Tagadó igealak utáni tárgy
34. lecke135
Melléknevek e. sz. birtokos esete
Feltételes mód
35. lecke140
Főnevek t. sz. birtokos esete
Melléknevek t. sz. birtokos esete
Határozatlan számnevek és a 5-nél nagyobb számnevek főnévi kapcsolata
36. lecke146
Eszköz- (társ)határozó eset
A főnevek e. sz. eszközhatározó eset végződései
Melléknevek eszközhatározó esetei
Eszközhatározó esettel járó elöljárószók
37. lecke151
Főnevek többes szám eszközhatározó esete
Melléknevek t. sz. eszközhatározó esete
Szenvedő múlt idejű melléknévi igenév
Igei főnevek
Igei melléknevek
Néhány ige eszközhatározó esetes szerkezete
38. lecke156
Tőszámnevek
Határozatlan számnevek
Tőszámnevek kapcsolata főnevekkel
Sorszámnevek ragozása
39. lecke162
Hímnemű főnevek ragozási áttekintése
40. lecke 167
Ismétlő
41. lecke170
Tárgyas és tárgyatlan igék
Cselekvő és szenvedő igei szerkezetek
A szenvedő múlt idejű melléknévi igenév
42. lecke175
A nőnemű főnevek ragozási áttekintése
Kicsinyítő képzők
43. lecke180
Határozói igenevek
Határozói igeneves szerkezetek
Köznyelvi hangtani jelenségek
44. lecke
Az -n, -e végződésű hímnemű főnevek ragozási mintái
45. lecke191
A neb, méls alakok
A semleges főnevek ragozási mintái
46. lecke196
A meléknevek ragozásának áttekintése
47. lecke201
A nebof alak
Idegen szavak ragozása
Tulajdonnevek ragozása
Latin és görög eredetű nevek ragozása
48. lecke206
Igeragozás áttekintése
49. lecke211
Ismétlő
50. lecke214
Melléknevek fokozása
Határozószók fokozása
51. lecke219
Elöljárószók áttekintése
52. lecke224
Kötőszók áttekintése
Rövidítések
53. lecke227
Képzők áttekintése
54. lecke233
Nagy kezdőbetűk használata
55. lecke237
Szemelvények240
Nyelvtani összefoglalás253
Mássalhangzók253
Magánhangzók253
Hangváltakozások254
Hangkiesés, hangbetoldás
Alaktan. Szófajok. Általános tudnivalók 259
Hímnemű főnevek ragozása261
Nőnemű főnevek ragozása263
Semleges főnevek ragozása264
Melléknév. Ragozás265
Névmás. Személyes névmások267
Egyéb névmások269
Számnevek271
Ige272
Igeosztályok273
Rendhagyó igék274
Összetett igei alakok278
Szenvedő igealakok279
Határozószó280
Elöljárószó281
A gyakoribb elöljárószók magyar jelentése282
Kötőszó283
Indulatszó284
Kísérő szövegek szókapcsolatainak magyarázata285
Magyar gyakorlatok cseh megfejtése289
Cseh-magyar szójegyzék298
Magyar-cseh szójegyzék333
Nyelvtani szakkifejezések jegyzéke345
Személynevek jegyzéke346
Felhasznált forrásmunkák347
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Cseh nyelvkönyv Cseh nyelvkönyv Cseh nyelvkönyv Cseh nyelvkönyv Cseh nyelvkönyv

A borító kissé kopott, foltos.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!