A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény

Szakmunkásképző és speciális szakiskolák számára

Tartalom

I. AZ ÓKOR IRODALMA
MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
Gilgames - A vízözön 3
Prométheusz és az emberek 5
Európé 8
Hermész és a favágó 10
Erisz almája 11
Lohengrin, a hattyús lovag 13
A csodaszarvas 14
BIBLIA: ÓSZÖVETSÉG
A világ teremtése (1 Móz. 1, 1-28) 15
Noé és a vízözön (1 Móz. 6-7-8. rész) 17
Bábel tornya (1 Móz. 11, 1-9) 21
Jónás könyve 21
ÚJSZÖVETSÉG
A hegyi beszéd: kik a boldogok (Mát. 5, 1-10) 25
A hegyi beszéd (Luk. 6, 20-31) 25
A tékozló fiú (Luk. 15, 11-32) 26
Jézus öt kenyérrel ötezer embert megvendégel
(Ján. 6, 1-13) 27
II. A KÖZÉPKOR IRODALMA
Halotti Beszéd (eredeti olvasat és mai értelmezése) 29
Ómagyar Mária-siralom (eredeti olvasat és mai értelmezése) 31
Szent László király legendája (részletek) 32
Szent Ferenc legendája (részletek):
Szent Ferenc a madaraknak prédikál 33
Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast 35
Az fordólt farkasról (részlet a Jókai-kódexből) 37
Margit-legenda (részletek):
Felülmúl vala mindeneket nemességgel 38
Ezen képpen szolgála Szent Margit asszony 39
És mit gyűjtött asszonyunk? 40
III. A RENESZÁNSZ
JANUS PANNONIUS: (1434-1472)
Galeotto Marziohoz (ford. Geréb László 41
Pannónia dicsérete (Berezeli A. Károly) 42
Mentegetőzik, hogy nem nagyon harcias (Berezeli A. Károly) 42
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor) 43
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos) 43
Búcsú Váradtól (Berezeli A. Károly) 45
Hunyadi Jánosnak ... sírfelirata (Csorba Győző) 46
Siratóének anyjának,
Borbálának halálára (részletek: Csorba Győző) 46
Mikor beteg volt a táborban (részletek: Végh György) 48
BORNEMISZA PÉTER: (1535-1594)
Siralmas énnéköm 49
BALASSI BÁLINT: (1554-1594)
Hogy Juliára talála, így köszöne néki 50
Ó nagy kerek kék ég (részletek) 51
Adj már csendességet 52
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött akkor,
hogy házasodni szándékozott (részletek) 53
Darvaknak szól 53
Egy katonaének 54
Borivóknak való 56
Fulviáról 57
SZENCZI MOLNÁR ALBERT: (1574-1634)
XLII. zsoltár 57
WILLIAM SHAKESPEARE: (1564-1616)
LXXV. szonett 59
IV. BAROKK IRODALOM, KURUC KÖLTÉSZET
ZRÍNYI MIKLÓS: (1620-1664)
Szigeti veszedelem (részlet az I. énekből) 60
KURUC KÖLTÉSZET:
Megjártam a hadak útját 60
Őszi harmat után 61
Rákóczi-nóta 62
MIKES KELEMEN: (1690-1761)
Törökországi levelek: 108. és 112. levél 64
FALUDI FERENC: (1704-1779)
Forgandó szerencse 67
V. A FELVILÁGOSODÁS
JEAN-JACQUES ROUSSEAU: (1712-1778)
Az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről (részlet) 68
BESSENYEI GYÖRGY: (1747-1811)
Magyarság (részlet) 69
VERSEGHY FERENC: (1757-1822)
A marsziliai ének 70
BATSÁNYI JÁNOS: (1763-1845)
A franciaországi változásokra 72
A látó 72
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: (1773-1805)
Az estve 74
A boldogság 77
Tartózkodó kérelem 77
A rózsabimbóhoz 78
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban 78
A tihanyi Ekhóhoz 79
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 81
A Reményhez 82
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 83
Dorottya (részlet) 84
KISFALUDY SÁNDOR: (1772-1844)
A kesergő szerelem (részlet): 90. dal 86
Csobánc (részlet) 86
KAZINCZY FERENC: (1759-1831)
A nagy titok 87
Szokott és szokatlan 87
A kész írók 87
Himfy 87
Írói érdem 88
Fogságom naplója (részlet) 88
BERZSENYI DÁNIEL: (1776-1836)
A közelítő tél 91
A magyarokhoz (II.) 92
Osztályrészem 92
A magyarokhoz (I.) 93
Napoleonhoz 95
VI. A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK IRODALMA
KISFALUDY KÁROLY: (1788-1830)
Mohács 96
Szülőföldem szép határa 98
KÖLCSEY FERENC: (1790-1838)
Himnusz 99
Huszt 100
Emléklapra 100
Vanitatum vanitas 100
Zrínyi dala 102
Zrínyi második éneke 103
Rebellis vers 104
Búcsú az Országos Rendektől 104
BAJZA JÓZSEF: (1804-1858)
Sóhajtás 106
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: (1800-1855)
Zalán futása (részlet az I. énekből) 106
Szózat 107
A Guttenberg-albumba 108
A merengőhöz (Laurának) 108
Országháza 109
Harci dal 110
Előszó 111
A vén cigány 112
PETŐFI SÁNDOR: (1823-1849)
Fürdik a holdvilág 114
Egy estém otthon 115
Az alföld 116
A négyökrös szekér 117
Egy gondolat bánt engemet 118
Szeptember végén 119
A puszta, télen 120
A XIX. század költői 121
Respublika 122
Európa csendes, újra csendes 123
Úti levelek III. 124
KERÉNYI FRIGYES: (1822-1852)
Az erdei lak 127
VII. IRODALMUNK
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
TOMPA MIHÁLY: (1817-1868)
A gólyához 128
A madár, fiaihoz 129
ARANY JÁNOS: (1817-1882)
Nemzetőr-dal 130
Évnapra 131
Letészem a lantot 131
Emlények 1-3. 132
Ősszel 134
V. László 135
Ágnes asszony 136
Szondi két apródja 138
A walesi bárdok 141
Rendületlenül 143
Magányban 145
Vojtina Ars poétikája (részletek) 146
A csillag-hulláskor (részletek) 148
Főtitkárság 148
Toldyhoz 148
Epilógus 149
A tölgyek alatt 150
Kozmopolita költészet 151
Híd-avatás 152
Sejtelem 154
LÉVAY JÓZSEF: (1825-1918)
Mikes 154
MADÁCH IMRE: (1823-1864)
Az ember tragédiája (részletek) 156
VAJDA JÁNOS: (1827-1897)
Húsz év múlva 165
Az üstökös 166
Harminc év után 166
REVICZKY GYULA: (1855-1921)
Számlálgatom 168
Arany Jánosnak (részletek) 168
KISS JÓZSEF: (1843-1921)
Egy sír 169
Ó mért oly későn 170
Tüzek 170
VIII. A XX. SZÁZAD IRODALMA
ADY ENDRE: (1877-1919)
Góg és Magóg fia vagyok én 173
Héja-nász az avaron 173
Harc a Nagyúrral 174
A magyar Messiások 175
Az Illés szekerén 175
Párizsban járt az Ősz 175
Lédával a bálban 176
Szeretném, ha szeretnének 176
Elbocsátó, szép üzenet 177
A Duna vallomása 178
Vallomás a szerelemről 179
Intés az őrzőkhöz
Emlékezés egy nyár-éjszakára 180
Üdvözlet a győzőnek 181
Az eltévedt lovas 182
Krónikás ének 1918-ból 182
Nézz, Drágám, kincseimre 184
őrizem a szemed 184
GYÓNI GÉZA: (1884-1917)
Csak egy éjszakára 185
HELTAI JENŐ: (1871-1957)
Mert dalaimnak 186
MÓRICZ ZSIGMOND: (1879-1942)
Tragédia 187
Kis Samu Jóska 191
BABITS MIHÁLY: (1883-1941)
A lírikus epilogja 196
Húsvét előtt 196
Fortissimo 199
Petőfi koszorúi 200
A gazda bekeríti házát 201
Cigány a siralomházban 202
Ősz és tavasz között 203
Jónás könyve 205
Jónás imája 215
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: (1885-1936)
Üllői-úti fák 216
A szegény kisgyermek panaszai (részletek) 216
Mint aki a sínek közé esett 216
Már néha gondolok a szerelemre 217
Mostan színes tintákról álmodom 217
Akarsz-e játszani? 218
Zászló 219
Halotti beszéd 219
Fürdés 221
A kulccs 226
Egy és más az írásról 230
Ábécé a nyelvről és lélekről 232
TÓTH ÁRPÁD: (1886-1928)
Meddő órán 232
Rímes, furcsa játék 232
Körúti hajnal 233
Esti sugárkoszorú 234
Lélektől lélekig 235
Jó éjszakát! 236
JUHÁSZ GYULA: (1883-1937)
Himnusz az emberhez 237
Milyen volt 238
Tápai lagzi 238
Anna örök 239
Az Isten malmai 240
Tiszai csönd 240
Szeged 240
JÓZSEF ATTILA: (1905-1937)
Tiszta szívvel 241
Tedd a kezed 241
Bethlehemi királyok 242
Tavasz van! Gyönyörű! 242
Óda 243
Levegőt 246
Kései sirató 248
A Dunánál 249
Thomas Mann üdvözlése 250
Hóra (részletek)
2. Rejtelmek 252
3. Már két milliárd 253
Ars poetica 253
Hazám 254
RADNÓTI MIKLÓS: (1909-1944)
Federico Garcia Lorca 256
Hispánia, Hispánia 257
Első ecloga 258
Két karodban 259
Járkálj, csak halálraítélt! 260
A „Meredek út" egyik példányára 260
Tajtékos ég 260
Tétova óda 261
Nem tudhatom 262
Sem emlék, sem varázslat 263
Töredék 264
Hetedik ecloga 265
Levél a hitveshez 266
Erőltetett menet 267
Razglednicák 1-4 268
Huszonnyolc év 269
NAGY ZOLTÁN: (1884-1945)
Zsidócsillag 270
ÁPRILY LAJOS: (1887-1967)
Március
Tavasz a Házsongárdi temetőben 272
NADÁNYI ZOLTÁN: (1892-1957)
A két szemed szeretett legtovább 273
SZABÓ LŐRINC: (1900-1957)
Májusi orgonaszag 274
Negyedóra Isten és a Hivatal között 275
Tücsökzene (részletek)
74. Az ígéret városa 276
75. Debrecenben 276
78. Hatodnap 277
109. Fiume 277
240. Akkor hát szerdán 278
243. Babits 278
A huszonhatodik év (részletek)
9. Mindenütt ott vagy 279
10. Mert sehol se vagy 279
ILLYÉS GYULA: (1902-1983)
Nem volt elég 280
Hidak 281
Szekszárd felé 282
Puszták népe (részletek) 284
DÉRY TIBOR: (1894-1977)
Szerelem 287
ÖRKÉNY ISTVÁN: (1912-1979)
Egyperces novellák (részletek)
Használati utasítás 296
Arról, hogy mi a groteszk 297
Rossz álom 298
A végzet 299
BENJÁMIN LÁSZLÓ: (1915-1986)
Se cinikus, se prédikátor 300
NAGY LÁSZLÓ: (1925-1978)
Csodafiú-szarvas 301
Ki viszi át a szerelmet 301
Himnusz minden időben 302
Tűz 303
VÁCI MIHÁLY: (1924-1970)
Mikor vetkezni kezd és karcsú 304
Szelíden, mint a szél 304
Azóta 305
Valami nincs sehol 307
FEJES ENDRE: (1923- )
A hazudós 309
KÁNYÁDI SÁNDOR: (1929- )
Szemed 316
Két nyárfa 316
A festő 317
Indián ének 317
SZÉCSI MARGIT: (1928- )
Körülötted bolyongok 318
SIMONYI IMRE: (1920- )
Rendületlenül 318
SERFŐZŐ SIMON: (1942- )
A tiéddel élek 319
UTASSY JÓZSEF: (1941- )
Magyarország 319
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A borító, néhány lap és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba