Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.834

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Snagovi jegyzetek - CD-vel

Gondolatok, emlékezések 1956-1957

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó-Nagy Imre Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 447 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-9610-55-0
Megjegyzés: CD-melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Örömmel nyújtjuk át az olvasónak az 56-os forradalom egyik kapitális, de mindeddig bujkáló dokumentumát: Nagy Imre snagovi jegyzeteit, amelyekből pontos, sokszor meglepő, s majd mindig fájdalmas... Tovább

Előszó

Örömmel nyújtjuk át az olvasónak az 56-os forradalom egyik kapitális, de mindeddig bujkáló dokumentumát: Nagy Imre snagovi jegyzeteit, amelyekből pontos, sokszor meglepő, s majd mindig fájdalmas betekintést nyerhetünk a forradalom kivégzett miniszterelnökének 1956 őszén-telén és a rákövetkező év első hónapjaiban papírra vetett gondolataiba.
Snagov volt Nagy Imre és legközelebbi bajtársai fogságba torkolló romániai háziőrizetének földrajzi színtere. Hogy kinek a parancsára, mi okból és kiknek a cinkosságával kerültek ők oda, ezt alább következő bevezetőjében a kötet tudós szerkesztője, Vida István, részletesen elmagyarázza. Bevezetője arról is számot ad, hogy miként kerültek elő az itt olvasható szövegek - a Gondolatok, emlékezések című emlékirat és az azt kiegészítő följegyzések, iratok, levelek s hogy milyen szempontok alapján történt ezeknek összeválogatása.
Az 1956. november végén Romániába hurcolt magyar kormányfő a számára kijelölt kényszerlakhelyen mind nagyobb elszigeteltségben és egyre mostohább körülmények között élt 1957. áprilisi őrizetbe vételéig és Magyarországra hurcoltatásáig. A snagovi háziőrizet annyiban azonban jobb volt az ezt követő fogság e kötetben ismertetésre nem kerülő viszonyainál, hogy gondolatait Nagy Imre „szabadon" papírra vethette, sőt folyamodásait is megírhatta (ámbár azokat úgyszólván soha nem továbbították a címzetteknek). Ebből a sajátos helyzetből született a Gondolatok, emlékezések címet viselő, műfajilag teljesen egyedülálló dokumentum.
Az emlékirat és a hozzá csatlakozó szövegek közvetlen betekintést nyújtanak a politikus Nagy Imre gondolkodásába. Ez természetesen csak bizonyos fenntartásokkal igaz. Először is: Nagy tudta, hogy az őrizetét ellátó román titkosrendőrség rendszeresen betekint papírjaiba, valószínűleg sejtette, hogy azoknak egy részét vagy mindegyikét le is másolják, ennélfogva óvatosabban írt, mint tette volna, ha szabad emberként formálhatja gondolatait. Másodszor: Nagy többé-kevésbé tisztában volt vele, hogy lényegében már a vádlottak padján ül, s az ellene szóló vádakat azok fogalmazzák meg, akik őt e kényszerlakhelyre hurcolták. Ezért aztán tollát nemcsak az önvizsgálat és a történeti megértés szándéka vezette, hanem az a hallgatólagos tudat, hogy mindaz, amit papírra vet, akarva-akaratlanul egy védőirat része is. Vissza

Tartalom

Előszó 5
Bevezető tanulmány 7
Szerkesztői megjegyzések 49
I. Gondolatok, emlékezések 53
Feljegyzések 188
II. Levelek, beszélgetések, jegyzőkönyvek 223
Nagy Imre levele Donáth Ferencnek
1956. november 23. 225
Feljegyzés Nagy Imrével folytatott beszélgetésről
1956. december 2. 225
Feljegyzés Nagy Imrének Goldberger Miklóssal
és Walter Románnál folytatott beszélgetésről
1956. december 10. 228
Lehallgatási jegyzőkönyv Nagy Imrének
Walter Románnál folytatott beszélgetéséről
Snagov, 1956. december 11. 230
Nagy Imre levele a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormánynak és az MSZMP Ideiglenes
Központi Bizottságának 1956. december 21. 244
Nagy Imre levele W. Gomulkának
1956. december 21. 248
Nagy Imre levele Chivu Stoicának
1956. december 23. 252
Nagy Imre levele Chivu Stoicának
1957. január 9. 254
Nagy Imre levele Walter Románhoz
1957. január 9. 256
Nagy Imre levele Goldberger Miklósnak
1957. január 9. 257
Nagy Imre levele W. Gomulkának
1956. január 10. 258
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak és
a Kádár-kormánynak 1957. január 11. 262
Nagy Imre levele G. Gheorghiu-Dejnek,
1957. január 12. 266
Nagy Imre személyes levele J. B. Titónak
1957. január 12. 267
Nagy Imre levele J. B. Titónak 1957. január 20. 269
SNAGOVI JEGYZETEK
Nagy Imre levele Palmiro Togliattinak
1957. január 21. 273
Lehallgatási jegyzőkönyv Nagy Imre és
Kállai Gyula beszélgetéséről 1957. január 25. 276
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak és
a Kádár-kormánynak 1957. január 26. 285
Nagy Imre levele Walter Romannak
1957. február 9. 291
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak
1957. február 22. 296
Nagy Imre levele Walter Romannak
1957. március 11. 309
Nagy Imre levele G. Gheorghiu-Dejnek az RMP
KB első titkárának 1957. március 19. 310
Nagy Imre levele J. B. Titóhoz és a JKSZ
Végrehajtó Bizottságához 1957. március 19. 314
Nagy Imre levele A. Málnásan
külügyminiszter-helyettesnek
1957. március 19. 319
Nagy Imre levele Walter Romannak
1957. április 6. 322
Lehallgatási jegyzőkönyv összefoglalója Nagy Imre
letartóztatásáról 1957. április 14. 343
III. Függelék 345
Az MDP KV határozata a párt politikai
irányvonalában és gyakorlati munkájában
elkövetett hibákról, s ezek kijavításával
kapcsolatos feladatokról 1953. június 27-28. 347
Az MDP KV határozata a politikai helyzetről
és a párt feladatairól 1955. március 2-4. 362
AZ MDP KV határozata: Pártegységgel
a szocialista demokráciáért (Részletek)
1956. július 18-21. 374
A Szovjetunió kormányának nyilatkozata
1956. október 30. 380
A Magyar Szocialista Munkáspárt nyilatkozata
Kádár János beszéde a Magyar Rádióban
1956. november 1. 383
A. Rankovic távirata D. Soldatic budapesti
jugoszláv nagykövetnek 1956. november 9. 386
Nagy Imre levele A. Rankovicnak
1956. november 10. 387
Nagy Imre és társainak levele J. B. Titónak
1956. november 16. 388
Kádár János levele E. Kardeljhez, a jugoszláv
kormány alelnökéhez 1956. november 21. 390
A. Malnasan külügyminiszter-helyettes
levele Sebes István külügyminiszterhelyettesnek 1956. november 22. 393
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának
1956. decemberi határozata (Részlet)
1956. december 5. 395
Az MSZMP IKB határozata az időszerű
kérdésekről és feladatokról (Részlet)
1957. február 26. 401
Válogatott bibliográfia 405
Rövidítések jegyzéke 417
Névmutató 419

Nagy Imre

Nagy Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nagy Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Snagovi jegyzetek - CD-vel

CD-melléklettel.

Állapot:
4.140 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba