836.277

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendszeres spanyol leíró nyelvtan

Szerző
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 487 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Spanyol 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-205-281-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Tartalom

Előszó11
A felhasznált forrásművek jegyzéke13
A spanyol nyelv15
Hangtan
Bevezetés19
A hangképző és hangmódosító szervek20
A tüdő20
A gégefő20
A garat, a száj- és orrüreg21
A spanyol nyelv hangkészlete22
A magánhangzók25
A palatális magánhangzók27
A veláris magánhnagzók30
A kettős- és hármashangzók32
A mássalhangzók33
A zárhangok35
Az orrhangok38
Az affrikáták41
A réshangok42
A laterális hangok49
A pergő hangok50
Helyesírás és kiejtés51
A hangsúly57
A hangok időtartama60
A magánhangzók61
A mássalhangzók62
A szótagok hosszúsága63
A magánhangzók összevonása63
Szótan
A szófajok67
A névszó68
A főnév68
A névelő69
A határozatlan névelő69
A határozott névelő70
A főnév neme72
Nőnemű főnevek képzése77
A főnév száma81
A főnévképzés86
Képzőkkel alkotott főnevek86
Az előképzők86
Az utóképzők88
Kicsinyítő képzők95
Nagyító és rosszalló jelentésű képzők97
Az összetett főnevek98
Igetövek elvonása révén keletkezett főnevek99
Más szófajhoz tartozó szók főnevesítése100
A melléknév101
A melléknév neme101
A melléknév többesszáma102
A melléknevek fokozása103
A melléknevek képzése106
A határozószó109
A határozószók fokozása109
A helyhatározószók110
Az időhatározószók111
A módhatározószók113
A mennyiséghatározószók114
Igenlő határozószók115
Tagadó határozószók115
Kételkedést kifejező határozószók117
A határozószók képzése117
A számnév118
Tőszámnevek119
Sorszámnevek122
Törtszámok123
Szorzószámnevek124
Gyűjtőszámnevek125
A névmás125
A személyes névmás125
A birtokos névmás131
A mutató névmás133
A kérdő névmás135
A vonatkozó névmás136
A határozatlan névmás138
Az ige141
Általános tudnivalók141
Az igeragozás rendszere148
A segédigék149
Haber149
Ser151
Estar153
A szabályos ragozású igék156
Cselekvő igék156
I. igeragozás156
II. igeragozás159
III. igeragozás162
A visszaható igék165
A szenvedő igék168
A rendhagyó igék171
A tőmagánhangzó változásai171
A tővégi mássalhangzó változásai176
Más rendhagyó igék178
Hiányos ragozású igék188
Az igenévszók190
A főnévi igenév190
A melléknévi igenév191
A határozói igenév194
Az igeképzés194
Az igeképző (suffixumok)195
Az igekötők (praefixumok)195
A segédszavak197
Az elöljárószó197
Az összetett elöljárószók209
A kötőszó211
A mellérendelő kötőszók211
Az alárendelő kötőszók212
Az indulatszó213
A valódi indulatszók214
A másodlagos indulatszók214
Mondattan
Mondattani alapfogalmak219
Szószerkezet és szókapcsolat219
A mondat220
A mondat fajai223
A kijelentő mondat223
A kérdő mondat223
A felszólító mondat224
Az óhajtó mondat224
A felkiáltó mondat225
A tagadás226
A szórend228
Mondathangtani jelenségek231
A mondathangsúly232
A hanglejtés235
A hangösszevonás241
A hanglekopás242
Az egyszerű mondat243
Az egyszerű mondat fő részei és bővítményei243
Az alany245
Az állítmány247
Az egyszerű igei állítmány248
A kijelentő mód jelen ideje248
A kijelentő mód folyamatos múltja250
Az egyszerű múlt252
Az egyszerű jövő254
A feltételes mód egyszerű alakja255
A felszólító mód jelen ideje256
A felszólító mód egyszerű múltja257
A felszólító mód egyszerű jövő ideje257
A parancsoló mód257
Az igenevek állítmányi használata258
A főnévi igenév258
A melléknévi igenév260
A határozói igenév260
Az összetett igei állítmány261
A cselekvő jelentésű összetett igei állítmány262
A kijelentő mód összetett múltja262
A kijelentő mód első régmúltja263
A kijelentő mód második régmúltja264
A kijelentő mód összetett jövője264
A feltételes mód összetett múltja264
A szenvedő jelentésű összetett állítmány265
A körülírt igealakok267
A főnévi igenévvel szerkesztett körülírt igealakok268
Segédigével szerkesztett összetett állítmány268
Más igével szerkesztett összetett állítmány271
A melléknévi igenévvel szerkesztett igealakok275
Segédigével szerkesztett összetett állítmány275
Más igékkel szerkesztett összetett állítmány276
A határozó igenévvel szerkesztett igealakok279
A folyamatos alak279
Más igékkel szerkesztett összetett állítmány281
Az igenévszós állítmány285
Az alany és az állítmány egyezése288
A jelző290
A melléknévi jelző292
A főnévi jelző297
A számnévi jelző300
A névmási jelző301
A névelő301
A határozatlan névelő használata302
A határozott névelő használata302
A névelő használata a földrajzi elnvezések előtt303
A névelő használata a személynevek előtt304
Az igenévi jelző306
A tárgy306
A jelöletlen tárgy307
Az a elöljárószóval jelölt tárgy308
A tárgy helye309
A részeshatározó310
A részeshatározó szófajisága311
A részeshatározó szórendje311
Más határozók312
A határozószók szófajisága312
A határozók fajai313
A helyhatározó314
Az időhatározó318
A módhatározó320
Az okhatározó322
A célhatározó323
Az eszközhatározó324
A társhatározó324
Az eredményhatározó325
A tekintethatározó325
A szám- és mértékhatározó326
A hasonlító határozó326
A szenvedő szerkezethez tartozó határozó327
Az összetett mondat328
A mellérendelés328
A kapcsolatos mondatok328
Az ellentétes mondatok331
A választó mondatok333
A következtető mondatok333
A magyarázó mondatok333
Az alárendelés334
Az igés mellékmondatok334
Az alanyi mellékmondat334
Az állítmányi mellékmondat335
A jelzői mellékmondat336
A tárgyi mellékmondat341
A határozói mellékmondatok342
A részeshatározói mellékmondat343
A helyhatározói mellékmondat343
Az időhatározói mellékmondat343
A módhatározói mellékmondat346
A hasonlító mellékmondat346
Az okhatározói mellékmondat349
A célhatározói mellékmondat351
A megengedő mellékmondat352
A feltételes mellékmondat354
Az igemódok és igeidők használata a mellékmondatban360
A kijelentő mód használata360
A felszólító mód használata363
Az egyenes és a függő beszéd371
Az igeneves mellékmondat379
A főnévi igeneves mellékmondat379
A főnévi igeneves alanyi mellékmondat381
A főnévi igeneves állítmányi mellékmondat382
A főnévi igeneves jelzői mellékmondat383
A főnévi igeneves tárgyi mellékmondat383
A főnévi igeneves határozói mellékmondat384
Időhatározói mellékmondat384
Módhatározói mellékmondat386
Okhatározói mellékmondat387
Célhatározói mellékmondat387
A főnévi igeneves megengedő mellékmondat389
Feltételes mellékmondat389
A melléknévi igeneves mellékmondat390
Időhatározói mellékmondat391
Módhatározói mellékmondat391
Okhatározói mellékmondat391
Önálló melléknévi igeneves szerkezet392
Időhatározói mellékmondat392
Módhatározói mellékmondat393
Okhatározói mellékmondat393
Megengedő mellékmondat394
A határozói igeneves mellékmondat394
Időhatározói mellékmondat396
Módhatározói mellékmondat397
Az önálló határozói igeneves szerkezetek398
Időhatározói mellékmondat399
Okhatározói mellékmondat400
Módhatározói mellékmondat400
Következményes mellékmondat401
Megengedő mellékmondat401
Feltételes mellékmondat401
A névszós mellékmondat401
Jelzői mellékmondat401
Időhatározós mellékmondat403
Módhatározói mellékmondat403
Okhatározói mellékmondat404
Helyesírási függelék
Az új spanyol helyesírás407
A szavak elválasztása408
Az írásjelek409
Szó- és tárgymutató422
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan

A borító kissé kopott, a lapélek foltosak, a kötés megtört.

Állapot:
2.640 Ft
1.840 ,-Ft 30
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan Rendszeres spanyol leíró nyelvtan

A gerinc enyhén kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.640 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba