A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyartanítás 1961/1-6.

A Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata/IV. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
A magyar nyelv és irodalom általános iskolai új tantervi tervezetéről 1
MÓDSZERTAN
Komár Pálné: Az irodalomtanítás reformjának módszertani alapkérdései II. 10
Eörsiné Hajdú Marianna: Az írói életrajz tanítása a gimnáziumban 18
Somfai László: Nyelvtani teljesítmény-vizsgálat az általános iskola V. osztályában 21
T. Tedeschi Mária: A XX. századi világirodalom tanításának módszertanához 29
VITA
Brósz Róbertné: Neveljük olvasóvá tanítványainkat! 35
Hermann István: A gimnáziumok első osztályának irodalmi tanterve és az oktatási reform 38
SZEMLE
Kis esztétika (Gyurkovics Tibor) 44

2. szám
A. Tvardovszkij: Tantárgy, amely az öntudatot alakítja 49
MÓDSZERTAN
Komár Pálné: Az irodalomtanítás reformjának módszertani alapkérdései 3.
közlemény 54
Horváth Gedeonné: A VIII. osztályos nyelvtanításról 59
T. Lovas Róza: Mikszáth: A pénzügyminiszter reggelije (A gimnáziumi szövegelemzés módszertanához) 62
Hernádi Sándor: Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez (Verselemzés) 66
Tanka János: Helyesírási verseny az általános iskolában 71
VITA
Fried István: Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában 73
Dombrády Lóránd: Az általános iskolai tanulók olvasási készségéről 75
Kertész György: Hozzászólás a technikumi fogalmazástanítás ügyéhez 77
Szakmány László: A fogalmazástanítás néhány kérdése a technikumok esti tagozatán 79
Hársing Lajos: Tapasztalatok a gimnáziumi első osztályos kísérleti tantervekről 83
Makay Gusztáv: Új gimnáziumi tankönyveink elé 87
SZEMLE
Az iskolai szavalóversenyek jelentősége (Kabdebó Lóránt) 92
Horváth János emlékezete (Pálmai Kálmán) 84
KÖNYVEKRŐL
Száll az ének (Balogh Márta) 95
Színházi kalauz (Fényi András) 96

3. szám
MÓDSZERTAN
Seres József: Mit jelent az irodalomolvasási fokon való irodalomtanítás az általános iskolában? 97
Sipka Sándor: A tananyagcsökkentés és a műveltségi színvonal emelésének kérdése a gimnáziumi magyartanításban 101
Zrinszky László: Egy módszertani kísérletről 104
VITA
Farkas Sarolta: Az általános iskolai tanulók olvasási készségéről 108
Ambrus Z. Miklós: Szakdidaktikai feladatlap 110
Komár Pálné: Válasz Ambrus Z. Miklósnak 113
Szemere Gyula: Gimnáziumi anyanyelvi képzésünk néhány időszerű kérdéséről 116
Lengyel Dénes: A felnőttek oktatásának néhány szaktárgyi kérdéséről 120
Cs. Világhy Izabella: Hozzászólás Gyurkovics Tibor „Kis esztétika" című cikkéhez 124
SZEMLE
Mit olvas ifjúságunk? (Szabó Gábor) 126
Anyanyelvi műveltségünk (Egedy Mária) 130
Egy általános iskolai irodalmi körről (Sellei Zoltán) 135
Az iskolareform és a magyar szakkör (Vajda Zsigmondné) 140
KÖNYVEKRŐL
Helyesírási segédkönyv az általános iskolák számára (Kulcsár Adorján) 142
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet (Miklós Róbert) 143

4. szám
Seres József: Tananyagcsökkentés az általános iskolai magyartanításban 145
MÓDSZERTAN
Gartner Éva: Ady Endre költészetének tanítása az általános iskola VIII. osztályában 149
Révész Pál: Néhány gyakorlati „fogás" a helyesírás tanításában 151
Bárczy Jánosné: Az iskolán kívüli irodalmi nevelés 154
Pusztai Gyula: Nyelvészeti fikció, vagy objektív nyelvtani kategória? 161
VITA
Tarján László: Az általános iskolai olvasási készségről (Válasz a hozzászólásokra) 164
Lengyel Dénes: Az olvasási készség fejlesztése az általános iskola felső tagozatában (Egy vita tanulságai) 168
Kúthy Zoltán: Irodalomtanítás a gimnázium első osztályában 172
Hermann István: A filmelmélet oktatásának lehetőségei a középiskolában - 175
SZEMLE
Akadémiai leíró nyelvanunk első kötetéről (Szemere Gyula) 179
Vándorgyűlés Sopronban (Pálmai Kálmán) 188
Néhány szót a szakmai munkaközösségekről (Berkes Miklós) 192

5. szám
MÓDSZERTAN
VIDOR PÁLNÉ: Arany modernségének bemutatása a középiskolában 193
BENKÖ LÁSZLÓ: Juhász Gyula: „Magyar táj magyar ecsettel" c. versének stilisztikai elemzése 200
VITA
MÁTHÉ PÁLNÉ: A helyesírás tanításának gondjai az általános iskolában 204
KOMÁR PÁLNÉ: Az általános iskola új irodalmi tantervi tervezetének országos vitájáról 209
SERES JÓZSEF: Ami nem vált be a gyakorlatban 217
SZEMLE
Irodalomtanítás a Szovjetunióban (Barczán Endre) 218
Az új gimnáziumi magyar irodalmi tankönyvekről (Harsányi Zoltán) 235
KÖNYVEKRŐL
DIENES ANDRÁS: Négy nap (Miklós Róbert) 238
Bibliográfia (Bródy Miklós) 240

6. szám
MÓDSZERTAN
HINORA SÁNDOR: Gondolatok az SZKP XXII. kongresszusáról 241
M. OBERLÁNDER ERZSÉBET: A proletár nemzetköziségre nevelés lehetőségei a magyar irodalom tanításában 243
MUSZTY LÁSZLÓ: A találós kérdések a magyar nyelvtan és irodalom tanításában 247
TERESTYENI FERENC: A politechnikai képzés és az anyanyelvi oktatás kapcsolata 253
(A szocialista mezőgazdaság szakszókincsének feldolgozása a nyelvtanórán)
KOVÁCS IMRE: Az olvasási készség fejlesztése felső tagozati gyakorló órán 259
VITA
SURÁNYI IMRE: A filmművészet középiskolai oktatásáról 262
HORVÁTH GEDEONNÉ: Milyen legyen az új tankönyvekben a szemelvények utáni magyarázó szöveg? 264
NÉVERY MÁRTA: A szakmai munkaközösségek gondjairól 269
CSERMELY TIBOR: A szakmai'munkaközösségek és a továbbképzés 271
SZEMLE
Helyesírási alapnorma (Zsadányi Nagy Árpád) 273
Neveljük olvasóvá az általános iskolai tanulókat! (Fried István) 275
A magyar nyelvtan tantervi tervezetének országos bírálatáról (Takács Etel) 279
„Havonta egy könyvet" (Majoros József) 283
KÖNYVEKRŐL
LÖRINCZE LAJOS: Édes anyanyelvünk (Egedy Mária) 285
SZATMÁRI ISTVÁN: A magyar stilisztika útja (Harsányi Zoltán) 286
Bibliográfia 288
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem