A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1966. július-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XI. kötet Új folyam XII. kötet 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 799 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér fotókat és ábrákat tartalmaz.

Tartalom

Bánkövi György: A Monte-Carlo-módszer430
Berend T. Iván: A gazdaságirányítási mechanizmus történetéhez415
Bontovits Lajos: Egy komplex kutatási feladatról231
Bornemissza György: Műanyagok felhasználása a gyógyászatban441
Erdei Ferenc: A tudományos műhely szervezési problémái727
Erdey-Grúz Tibor: A természettudományok hazai fejlődésének fő vonásai145
Ferge Sándorné - Láng Györgyné: A tudományos kutatók életkörülményei769
Friss István: Terv és tudomány521
A gazdasági mechanizmus reformjához407
Geleji Sándor - Szántó István: Három év koordinációs tapasztalatai182
Gillemot László: Háló-tervezési módszerek alkalmazása a tudományos kutatómunkában92
Granasztói Pál: Az életmódváltozás problémái a településtudományban667
Grolmusz Vince: A kutatásirányítási rendszer néhány közgazdasági kérdéséről619
Hajós Károly: Az allergológiai kutatások jelentősége és újabb eredményei173
Hegedüs András: Marx a bürokrácia alapjairól213
Horn Artur: Az állati fehérjetermelés az alkalmazott genetika tükrében149
Horváth János: Tér, idő, téridő; terek és mezők601
Ill Márton: A magyarországi szputnyik-megfigyelőhálózat munkájáról297
Imre Samu: A kollektív kutatások szervezésének tapasztalatai a Nyelvtudományi Intézetben750
Issekutz Béla: A rák keletkezésének és gyógyításának problémái224
Kecső István: A kooperáció jelentkezése és mértéke a kutatásban306
Kéri Tamás: Kutatásszervezési tapasztalatok a novoszibirszki ipargazdasági és -szervezési intézetben763
Klár János: A kutatásgazdaságosság néhány fogalmi kérdése468
Kornai János: Népgazdasági programozás538
Kovács László: A teleológia bírálatához377
Lőrincz Ferenc: A hazai húsipari kutatás néhány kérdése692
A második évtized küszöbén1
Mócsy János: Egy kiemelt akadémiai kutatási feladatról75
Nagy Károly: A Tudományos Minősítő Bizottság munkájáról22
Pál Lénárd: Tízéves az Egyesült Atomkutató Intézet550
Polinszky Károly: Emlékezés Varga Józsefre687
Rényi Alfréd: A Matematikai Kutató Intézet 10 éve81
Rózsa György: Gazdasági mechanizmus és szervezéstudomány239
Rusznyák István: Korányi Sándor411
Sági Márton: Néhány tapasztalat a kutatómunka tervezéséről a Közgazdaságtudományi Intézetben726
Sándor Pál: A magyar filozófiatörténet kutatásáért3
Simon László: Az alföldi homokterületek öntözővíz-ellátásának kutatás163
Straub F. Bruno: A hazai biológiai kutatás helyzete és perspektívája277
Szántó István - Páris György: A tudományos kutatás néhány tervezési és szervezési krédése az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében743
Száva-Kováts Endre: Az "alkalmazott" földrajz problémája99
Szekér Gyula: Kemizálás a magyar népgazdaságban448
Takács József: Kísérleti tervezési rendszerünk új elemei758
Tangl Harald: Az antibiotikumok szerepe háziállataink takarmányozásában459
Vajda Imre: A világkereskedelem fejlődésének legújabb jelenségei és hatásuk a magyar gazdaságszerkezeti modellre287
Vámos Tibor: Kutatások a kibernetika és az automatizálás közös területein556
Varga Péter: A laser és alkalmazása13
Vas-Zoltán Péter: Önálló "politikai tudomány", vagy komplex társadalomtudományi kutatások?679
Vekerdi László: Leibniz élete és kora367
Zoltán László: Az agy- és idegsebészet perspektívái614
A Magyar Tudományos Akadémia 1966. évi CXXVI. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó249
Erdey-Grúz Tibor: Az elnökség beszámolója251
Apró Antal: Üdvözlő beszéd263
Vita
Akadémiai viták a gazdaságirányítási rendszer reformjáról244
Az Akadémia kibővített elnökségének vitája (Sági Márton)244
A Közgazdaságtudományi Bizottság és a Magyar Közgazdasági Társaság Választmányának együttes ülése (Gönczöl Ferenc)248
A Mezőgazdasági Ökonómiai és Üzemszervezési Bizottság tanácskozása (Kiss Albert)250
A Közgazdaságtudományi Intézet vitája (Berényi József)253
Bencze Imre: Időszerű kérdés, korszerű megoldásra vár786
Berend T. Iván: A marxista eszmeiség mércéje387
Farkas János: Néhány gondolat a Science of Science-ról29
Gábor Magda: Nemcsak a fiatalok - a 30-40 évesek problémája is642
Gyulai Zoltán: Megjegyzések kutatástervezésünk problémáihoz255
Jánossy Lajos - Elek Tibor: Még egyszer a Lorentz-elvről188
Király Péter: A nyelvészeti kutatások elvi-módszertani megalapozottságáról481
Korach Mór: Megjegyzések a "Science of Science" vitához632
Láng István: A tudományos kutatók nyelvtanulása - megoldatlan probléma566
Mádl Antal: A tudományos fokozatok nagyobb megbecsülése érdekében477
A marxista eszmeiség érvényesülése a társadalomtudományi disszertációkban114
Máté Ferenc: Megjegyzések Láng István "A tudományos kutatók nyelvtudása - megoldatlan probléma" című cikkéhez640
Mikó Pálné: A biztonságos nyelvtudásról704
Novobátzky Károly: A Lorentz-elv a kritika mikroszkópja alatt385
Párkányi László: A jobb képességű tanulókkal való foglalkozás kérdései a fizika oktatásában36
Suara Róbert: Megoldatlan, de megoldható probléma782
Nekrológok
Jancsó Miklós (Issekutz Béla)627
Mihailich Győző (Széchy Károly)474
Molnár Erik (Erdei Ferenc)701
Müller Sándor (Bruckner Győző)311
Surányi János (Láng Géza)111
Szemle
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei66
A Magyar Tudományos Akadémia 1966. évi közgyűlése391
A közgyűlés határozata392
Az 1966. évi akadémiai jutalmak393
Az Akadémia testületi szerveinek tevékenysége
Az elnökség hírei47
A baráti akadémiákkal közös kutatási témák47
A Magyar Tudomány című folyóirat47
Az MTA Műszerügyi Szolgálata47
A Műszaki Tudományok Osztályának irányító tevékenységéről és az irányítása alatt álló kutatások helyzetéről (Petrasovits Géza)48
A Magyar Tudomány szerkesztő bizottságának kiegészítése123
Az Akadémia részvétele kiállításokon123
A kutatások tervezési rendszerének módosítása123
Tudományos fokozat elnyerése kollektív tudományos munka alapján196
Új idegen nyelvű folyóiratok196
Akadémiai kutatóhelyek vezetőinek tudományos fokozata197
Az Akadémia országos felelőssége a társadalomtudományok hazai fejlesztésében260
A Kémiai Tudományok Osztályának tevékenysége a második ötéves tervben (Kardos Ibolya)261
A Béke-világtanács elnökségének nyilatkozata314
Akadémiai összes-ülések486
Az Akadémia műszaki és természettudomáyni osztályai és az ipari kutatóintézetek közötti együttműködésről486
Az Akadémia elnökségének állásfoglalása a vietnami háborúval kapcsolatban487
Üdvözlő levél az Académie des Sciences fennállásának 300. évfordulója alkalmából487
Rusznyák István elnök csehszlovák kitüntetése487
Az Akadémia 1967. évi közgyűlése és nagygyűlése573
A genetika helyzete hazánkban573
A kutatóintézmények érdekeltté tétele a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításában574
Az Akadémia egyes kutatóhelyeinek szervezeti változása710
Az akadémiai szolgálati találmányokkal kapcsolatos új eljárás szablyozásáról710
Üdvözlő levél a Román Szocialista Köztársaság Akadémiája fennállásának 100. évfordulója alkalmából711
Ünnepségek a Belga Királyi Orvostudományi Akadémia fennállásának 125. évfordulója alkalmából711
Odaítélték az 1966. évi kiadói nivódíjakat789
Üdvözlő levél a Jugoszláv Tudományos- és Művészeti Akadémia fennállásának 100. évfordulója alkalmából789
Tudományos élet
Az Akadémia a Budapesti Nemzetközi Vásáron (Cs. É.)496
Az Akadémia kutatóintézeti könyvtárhálózata (Simon Mária Anna)650
Akadémiai konferencia a heterózisról (Bálint Andor)321
Az Akadémiai Könyvtár új székházáról (Rózsa György)322
Akadémiai Levéltár létesítése és működése (Szelei László)326
Az állampolgári jogok és a helyi igazgatás (Halász József)644
Az állati fehérjetermelés az alkalmazott genetika tükrében (Egyed Imre)265
Bartók évforduló és a Bartók Archivum (Somfai László)52
A bécsi történészkongresszus (Ránki György)54
A berlini "Statisztikai minőségellenőrzés kérdései" kollokviumról (Csáki Endre)270
A biológiai kutatás hazai helyzete és perspektívája (Sz. Lázár Gabriella)315
Demográfiai szimpózium Budapesten (Szabady Egon)62
A gazdaásgirányítás reformjának kérdéséhez (Halay Tibor)124
A III. Magyar Belgyógyász Kongresszus (Varró Vince)127
A herendi porcelán és az egyetemes porcelánművészet (Molnár László)489
Időszerű genetikai kérdések kollokviuma (Sz. Lázár Gabriella)59
Kiállítás az Akadémiai Könyvtár új épületének homlokzati terveiből716
Konferencia a szocialista polgári jog időszerű kérdéseiről (Lontai Endre)199
A kongresszusi irányelvek vitája az Akadémián644
A Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság II. Tudományos Nagygyűlése (Nagy György)201
A Magyar Tudományos Akadémia Ókortudományi Kongresszusa (Harmatta János)317
Az MTA Botanikai Kutató Intézete (Vácrátót) tudományos munkájáról (Ubrizsy Gábor)646
Nemzetközi Analitikai Konferencia (Mázor László)488
A nemzetközi homok-értekezletről (Egerszegi Sándor)128
Szeleta-munkaértekezlet (Vértes László)713
Szimpózium a gyenge kölcsönhatások fizikájáról (Surányi Péter)714
A szocialista akadémiák IV. értekezlete (Nagy Lajos)197
A tudományos kutatómunka eredményeinek védelméről és hasznosításáról (Szőllősy László - Balogh Ferenc)267
Tudományos ülés a Down-betegségről (Palotás Gábor)493
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából130
Zalka Máté kiállítás az Akadémián397
Nemzetközi tudományos élet
Dokumentációs bevezetés a társadalomtudományi kutatások világhelyzetének felméréséhez (Rózsa György)579
"Görög-római ókor és jelenkor" Nemzetközi kongresszus Brnóban (M. Zemplén Jolán)501
A VII. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszus (Péteri Zoltán)718
A közgazdaságtudomány dokumentációs osztályozásának továbbfejlesztése (Földi Tamás)580
A magyar talajtani delegáció az Egyesült Arab Köztársaságban (Egerszegi Sándor - Láng István - Fekete Zoltán)504
Nemzetközi Krisztallográfiai Kongresszus Moszkvában (Zsoldos Lehel)717
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának közgyűlése498
A tudományos káderek képzése és a tudományos minősítés a Szovjetunióban (Tóth Béla)575
A tudományos kutatómunka hatékonyságát tárgyaló szimpóziumról (Szántó Lajos)502
Külföldi vendégek előadásai
S. A. Eklund: Az atomenergia fejlődése és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerepe (F. Wágner Anna)653
A. B. Sabin: Rosszindulatú daganatok vírus eredetének problémája (Tálas Józsefné)396
Történelmi adattár
Az agrárszövetkezeti gondolat első jelentkezése Magyarországon (Fenyő István)510
Széchenyi István hátrahagyott iratai (H. Boros Vilma)331
Veres Pálné (1815-1895) (Sáfrán Györgyi)134
Könyvszemle
Aba István: Műszaki-tudományos kutatás Magyarországon (Szántó Lajos)210
Általános nyelvészeti tanulmányok III. (Bakos Ferenc)662
Balogh Károly - Lelkes Kornél: A nyelv (Hattyasi Dezső)404
Benedek Pál - László Antal: A vegyészmérnöki tudomány alapjai (Németh Jenő)72
Diószegi István: Ausztria - Magyarország és a francia - porosz háború (M. Kondor Viktória)402
Eörsi Gyula: A szocialista polgári jog alapproblémái (Peschka Vilmos)515
Fukász György: A munka filozófiája (Ágoston László)139
Gortvay György - Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága (Vas György)726
Juvancz Iréneusz: Index-tulajdonságok szerepe az orvosi és biológiai kutatásban (Vekerdi László)70
Kardos Lajos: Általános pszichológia (Tánczos Zsolt)142
Kármán Tódor - Maurice A. Biot: Matematikai módszerek műszaki feladatok megoldására (Fényes Tamás)405
B. M. Kedrov: A természettudományok tárgya és kölcsönös kapcsolata (Farkas János)339
B. M. Kedrov: A tudományok osztályozása (Farkas János)793
Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig (Vargha Kálmán)725
Kudász József - Kunos István: Operálható szívbetegségek (Árvay Attila)592
Lantosyné Dabas Erzsébet: A felbomló család gyermeke (Murányi-Kovács Endréné)588
Monte-Carlo-módszerek (Palásti Ilona)590
A műszaki fejlődés társadalmi és gazdasági hatása (Szántó Lajos)723
Nagy Péter: Szabó Dezső (Fenyő István)209
Náray-Szabó István: Kristálykémia (Déri Márta)345
Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról (Péter Rózsa)279
Rózsa György: A társadalomtudományi kutatás és kutatásszervezés tájékoztatási problémái (Takács József)68
Sík Endre: Fekete-Afrika története II. (Borsányi Károly)271
J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve (R. Hutás Magdolna)338
Szakasits D. György: A tudományos kutatás szerepe a gazdasági fejlődésben (Gyetvai László)343
Szántó Tibor: A betű (Szíj Rezső)140
Szénássy Barna: Kőnig Gyula (1849-1913) (Sárdy Péter)663
Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia fejlődési irányai (Antalffy György)796
Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom (Rejtő István)513
Kazimierz Tuszynski: Vegyipari műveletek önműködő szabályozása (Németh Jenő)143
Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon (Vadász Elemér)71
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem