A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Székfoglalók 1995-1998 I-II.

Fülszöveg

1997-ben az Akadémia vezetése úgy döntött, hogy könyvsorozatot indít "Akadémiai Műhely" címmel, amelynek feladata, hogy segítse Akadémiánk működésének rendszerességét, és egyben szervezze is az akadémiai fórumokat. El akarjuk érni, hogy az akadémiai székfoglalókat írásban is készítsék el tagtársaink, ezért jelentetjük meg azokat 1998-tól rendszeresen (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián). Erősíteni akarjuk a tudóstestület tradícióit mint bennünket összetartó erőt és a tudományban a folyamatosság fontosságára figyelmeztető tényezőt. Ezért újítottuk fel az 1949-ben megszakadt emlékbeszédek hagyományát az Akadémia elhunyt tagjairól. Gondoskodni kívánunk ezek kiadásáról (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett). Közreadjuk ezután a közgyűlések alkalmából elhangzott tudományos előadások szövegét (Közgyűlési előadások). És ezek mellett megindítjuk az Akadémia történelmében valahogy mindig elmaradt évkönyvsorozatot (Az MTA Évkönyve), és rendszeresen megjelentetjük az 1991-ben... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
Glatz Ferenc: Új szintézis
Nyelv- és irodalomtudományok osztálya
Róna-Tas András: Honfoglalás és népalakulás a középkori Eurázsiában
Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és dialógus
Somfai László: Kottakép és műalkotás
Filozófiai és történettudományok osztálya
Hanák Péter: Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon
Szakály Ferenc: Török kori történelmünk kritikus kérdései
Kákosy László: Théba a Ptolemaiosz- és a római korban
Matematikai tudományok osztálya
Makkai Mihály: A kategóriaelmélet szerepe a matematika megalapozásában
Sárközy András: Hibrid problémák a számelméletben
Agrártudományok osztálya
Horváth József: Növényvírusok in vivo
Solymos Rezső: Az erdészeti, fatermelési és erdőnevelési kutatások eredményei és alkalmazásuk az erdőgazdasági gyakorlatban (1958-1998)1
Orvosi tudományok osztálya
Kúnos György: Opio-melanokortin peptidek szerepe a vérkeringés agyi szabályozásában
Ihász Mihály: A pepticus fekélyek korszerű sebészi kezelése
Méhes Károly: Régi és új módszerek az orvosi genetikában
Palkovits Miklós: Agypályák - idegi hálózatok
Műszaki tudományok osztálya
Terplán Zénó: A gépszerkezettanról
Reményi Károly: Paradoxonok a tüzeléstechnikában
II. KÖTET
Kémiai tudományok osztálya
Bartók Mihály: Térkémiai tényezők szerepe a fémkatalízisben
Görög Sándor: A gyógyszer-analitika szépségei
Kálmán Alajos: Barangolások kristályrácsokban
Pálinkás Gábor: Molekuláris oldatkémia
Szabadváry Ferenc: Magyar tudománytörténeti tabló, előtérben a kémia
Lipták András: Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások
Tőke László: Szupramolekuláris kémia; koronaéterek
Farkas Tibor: Membránfoszfolipidek molekuláris összetétele és a testhőmérséklet
Biológiai tudományok osztálya
Venetianer Pál: A génsebész műszerei: a restrikciós-modifikációs enzimek
Teplán István: Antitumor aktivitású peptidek
Freund Tamás: Agykérgi neuronhálózatok szerkezete és működése
Gazdaság- és jogtudományok osztálya
Sajó András: A jogosultságok lehetősége
Palánkai Tibor: Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése
Vékás Lajos: A szerződési szabadság alkotmányos korlátai
Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája
Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége
Földtudományok osztálya
Marosi Sándor: A földrajzi tájkutatások összetettsége és alkalmazhatósága
Meskó Attila: Környezettudomány, környezeti geofizika
Bárdossy György: A radioaktív hulladék hazai elhelyezésének földtudományi alapjai
Fizikai tudományok osztálya
Zimányi József: A maganyagtól a kvarkanyagig a nehézion-fizikában
Vicsek Tamás: A természet geometriája
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem