A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyartanítás 1964/1-6.

A Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata/VII. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám - Január
MÓDSZERTAN
Kenderesi Aranka: A tudatos helyesírás kialakításának néhány módszeréről 1
Hoffmann Ottó: Miről fogalmaztatnék az ötödik osztályban? 6
Vidor Pálné: Dolgozatírás: szövegelemzés 12
Bölcs István: A párhuzamos verselemzés előnyeiről és módszereiről 17
Huszty Mihály: Irodalomelméleti óra a drámáról a gimnázium első osztályában 24
VITA
Hernádi Sándor: Irodalmi párhuzamok és ellentétek 30
SZEMLE
Lengyel Dénes: A népköltészet tanítása általános- és középiskolai fokon 35
Pálmai Kálmán: József Attila: A Dunánál 40
KÖNYVEKRŐL
Bessenyei György: Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója 44
Gyenis Vilmos: Nemeskürty István: A magyar széppróza születése 46

2. szám - Március
MÓDSZERTAN
Eörsiné Hajdú Marianna: A gimnáziumi irodalomtanítás és a nevelési célok 49
Turcsányi Tibor: A hangsúlyról 53
Nyakas László: A középiskolai irodalmi anyag zenei vetülete 59
Radnóti Tamás - Somfai László: Egy tanulmányi verseny tapasztalatai 65
Kunné Jász Vera: A könyv megszerettetése 72
VITA
Csontos Sándor: A korszerűségről és a kísérletről 83
SZEMLE
Vargha Kálmán: József Attila: Flórának 83
Pálmai Kálmán: Garai Gábor: őszi meditáció 91
KÖNYVEKRŐL
Végh Ferenc: A könyv és a könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig 93
Fényi András: Irodalmi Figyelő 94

3. szám - Május
MÓDSZERTAN
Szende Aladár: Nyelvszemlélet és nyelvtanoktatás 97
Horváth Ernő: A Fejér megyei középiskolai helyesírási verseny néhány tapasztalata 105
Vidor Pálné: Stílusirányok tisztázása a III. gimnázium irodalomtörténeti
anyagában 109
Ballai Mihály: A magyar nyelv és irodalom tanítása a szakközépiskolában 115
Molnár Mátyás: Az irodalmi hagyományok gyűjtése és felhasználása az
általános iskolában 122
Szilágyi Péter: A verstanoktatás módszertanához 126
VITA
Katona Béla: Az úgynevezett „helyi tétel" néhány elvi és gyakorlati kérdéséről 132
SZEMLE
Pálmai Kálmán: Illyés Gyula: Üvegvilág 138
KÖNYVEKRŐL
Fényi András: Irodalmi Figyelő 142

4. szám - Augusztus
Horváth Károly: Madách Imre (1823-1864) 145
MÓDSZERTAN
Horváth Gedeonné - Vörös József: Útmutató az általános iskola 6. osztályának irodalomkönyvéhez 152
Szemere Gyula: Útmutató az általános iskola 6. osztályának nyelvtankönyvéhez I. 161
Berkó Pálné: A számonkérés szerepe a magyar irodalom tanításában az általános iskolai felnőttoktatás keretében 163
Szabó Károly: A tájnyelvek és a nyelvtanítás 173
VITA
Kövesi Józsefné: Az irodalmi színpad jelentősége és lehetőségei a korszerű irodalomtanításban és a koplex esztétikai nevelésben 176
SZEMLE
Pálmai Kálmán: Irodalomtörténeti vándorgyűlés Győrött 180
Vargha Kálmán: Radnóti Miklós: A la recherche 183
KONZULTÁCIÓ 188
Tompa József: A kötőhangzóról 188
KÖNYVEKRŐL
Fényi András: Irodalmi figyelő - 190
- e - a: Munkatársainkhoz! 192

5. szám - Október
MÓDSZERTAN
Szemere Gyula: Útmutató az általános iskola 6. osztályának nyelvtankönyvéhez II. 193
Megyer Szabolcs: Az új IV. osztályos irodalomtörténeti tankönyvről és
szöveggyűjteményről 199
TANTERV ÉS KÍSÉRLET
Bölcs István: Filmoktatás irodalomórán 203
Fajcsek Magda: Szerkesztéstani ismeretek. Közéleti beszéd- és írásművek szerkesztése 210
Balogh Márta-Szende Aladár: A felnőttoktatási tanterv reformról 220
SZEMLE
Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság nyelvoktatási szakosztályának munkájáról 233
KONZULTÁCIÓ
Rácz. Endre: Két mondat elemzése 234
KÖNYVEKRŐL
Lengyel Dénes: Irodalmi olvasókönyv (Budapest) 235
Fényi András: Irodalmi figyelő 238
BIBLIOGRÁFIA
Az anyanyelv és az irodalom oktatásával kapcsolatos cikkek a külföldi sajtóból

6. szám - December
Bóka László emlékére 241
MÓDSZERTAN
Vidor Pálné: A modernség jegyei a XX. századi stílusáramlatokban 242
Vécsy György: Felmérés helyesírási feladatlapokkal Bács-Kiskun megyében 252
Szávai Tiborné - Horváth Gedeonné: Házi olvasmányok elemzése az általános
iskolában 262
TANTERV ÉS KÍSÉRLET
Bencédy József: Az új stilisztikai tankönyvről 272
TOVÁBBKÉPZÉS
Szokolszky István: Aktivitás és álaktivitás 275
SZEMLE
Pálmai Kálmán: A Madách-ünnepségekről 280
Gráf Rezső: A csehszlovák tankönyvkiállításról 283
KONZULTÁCIÓ
Szablyár Ferenc: A legfontosabb regényszerkezeti formák 285
KÖNYVEKRŐL
Fényi András: Irodalmi figyelő 287
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem