A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ronsard és a francia reneszánsz költői

Tartalom

Clément Marot:
Rondó arról, aki éjjel járt a kedveséhez (Rónay György)9
Rondó Ysabeau hűtlenségéről (Rónay György)9
Boris és Jaquette (Rónay György)10
Festett szakáll (Győri-Juhász Jenő)11
Igen és nem (Győri-Juhász Jenő)11
Önmagáról (Radnóti Miklós)12
A királyi rendeletre, mely szerint Párizsban csak arányosan szabad építkezni (Rónay György)12
A pokol (Rónay György)13
Az udvar hölgyeinek küldött búcsúdal (Illyés Gyula)28
Maurice Scéve:
A Délia-ciklusból
A Saone a Thone-nal (Rónay György)33
Mint Hekaté (Rónay György)33
Akit a mezőn (Rónay György)34
Ha a vágy (Rónay György)34
Úgy szerettem (Rónay György)35
Szólhat, hallgathat (Rónay György)35
Szenvedésem Kaukázusára (Rónay György)36
A Hajnal (Rónay György)36
Hajnali álmom (Bárdos László)37
Ó, évek (Illyés Gyula)37
Minden nap (Illyés Gyula)38
Édes ittléted (Rónay György)38
Gondolatom élő lelke (Rónay György)39
Benned élek (Bárdos László)39
A reszkető tél (Rónay György)40
Én egymagamban (Illyés Gyula)40
Nézd, mint hull (Rónay György)41
Büszkén suhansz el (Rónay György)41
A te tündöklőn (Rónay György)42
Csónakba szállunk (Rónay György)42
Az óceán (Rónay György)43
Érzem, napom hajnala (Rónay György)43
Hol szarvason (Rónay György)44
Ha bepanaszolom (Illyés Gyula)44
Nem mindig tombol (Rónay György)45
Cédrusfa vagy (Rónay György)46
A fehér hajnal (Illyés Gyula)47
A szőke hajnal (Rónay György)46
A lakomán (Rónay György)47
Úgy ellágyít (Rónay György)48
A földmíves (Rónay György)48
Rólam a fogyó évek (Rónay György)49
Ha sok szenvedés (Rónay György)49
Ha föltűnik (Rónay György)50
Lelkünk dajkája (Rónay György)51
Ez a szent láng (Rónay György)51
A füzes (Részlet) (Rónay György)51
Mikrokozmosz (Rónay György)57
Pernette du Guillet:
Ha azt mondják (Rónay György)63
Hogy örömet szerezzek (Rónay György)64
Szabadságától megfosztani (Rónay György)64
Vádlom magam (Rónay György)65
Hányszor kívántam (Rónay György)65
Pontus de Tyard:
Arcképed (Nemes Nagy Ágnes)71
Bár rangod a sors (Rónay György)71
Louise Labé úrhölgyet szemlélve (Nemes Nagy Ágnes)72
Nyugalom atyja (Rónay György)73
Joachim du Bellay
Már cserényébe gyűjtötte (Szabó Lőrinc)77
Ha az öröklétben (Rónay György)77
Gabonarostáló a szélhez (Rónay György)78
Arról, hogy anyanyelvünkön írjunk (Rónay György)79
Egy hölgyhöz (részletek) (Tellér Gyula)81
A Róma régiségei ciklusból
Ki keresed (Rónay György)87
Megszentelt dombok (Radnóti Miklós)88
Se félelmetes (Tímár György)89
Te, ki Rómában (Vas István)89
Panaszok ciklusból
Nem kutatgatom én (Rónay György)90
Ronsard, lelkem fele (Kiss Zsuzsa)91
Átkozott az az év (Kiss Zsusza)92
Mert láthatod (Kiss Zsuzsa)92
Frankhon, művészetek (Radnóti Miklós)93
Hazám, művészetek (Rónay György)94
Bár Apolló tanán (Kiss Zsuzsa)95
Panjas, azt kérdezed (Rónay György)96
Ha nem tudnád, Morel (Rónay György)97
Te boldog vagy, Baif (Rónay György)98
Mikor idejövet (Rónay György)98
Honvágy (Tóth Árpád)99
Boldog, ki mint Ulissz (Győri-Juhász Jenő)100
Boldog, ki szép utat tett (Rónay György)101
Tudóssá képezem (Rónay György)102
Régen volt, rég, mikor (Rónay György)102
Boldog, ki életét (Rónay György)103
De boldog (Rónay György)104
Ha kit szolgálok (Rónay György)105
Amíg te nyulakat (Rónay György)106
Breton okos fiú (Rónay György)107
Sosem találkozunk (Rónay György)108
Jóbarátok között (Rónay György)108
Miért morogsz (Rónay György)108
Nem tárom itt föl (Rónay György)110
Vágyakról nem írok (Rónay György)111
Ott fenn a palotán (Rónay György)111
Jó, Paschal, ha a zárt konklávét (Rónay György)112
Kíváncsi vagy, Duthier (Rónay György)113
Ne gondold, Robertet (Rónay György)114
Urazni uzsorást (Illyés Gyula)114
Lépkedni peckesen (Rónay György)116
Nehogy azt hidd, Bouju (Rónay György)116
Ó kecsesen sodort (Rónay György)117
Bodorodó haját (Rónay György)118
Boldog, ki hosszasan (Rónay György)119
Átkozott Líbia (Rónay György)120
Doulcin, ha néha (Rónay György)120
Mit szóljunk hát (Rónay György)121
Nem jó minden fa (Rónay György)122
Ha szőlő és gyümölcs (Rónay György)123
Hogy egy hív udvaronc (Rónay György)123
Mint aki nekilát (Rónay György)124
Nyomorult az a föld (Rónay György)125
No, nézd csak, De Magny (Vas István)126
Ha látom (Rónay György)126
Itt van a Karnevál (Rónay György)127
Azt gondoltam (Rónay György)128
Kedvesebb tartományt (Rónay György)129
Itt termékeny a táj (Rónay György)129
Úgy voltam én (Rónay György)130
Fölvesz minden folyót (Rónay György)131
Uram, nem nézhetem (Rónay György)132
Nem épülök a nagy görögök sorain (Kiss Zsuzsa)132
Pierre de Ronsard:
A királyasszonyhoz, Medici Katalinhoz (Lothár László)137
Szerelméhez (Nemes Nagy Ágnes)141
Bellerie forrása (Lothar László)141
A gastine-i erődhöz (Rónay György)143
A nyárról (Illyés Gyula)144
A ki lelkét ma adja ki (Illyés Gyula)148
Álmomban nem érezlek (Tóth Judit)149
Sírhelye kiválasztásáról (Nemes Nagy Ágnes)150
A maga választotta sírról (Rónay György)155
Ha már húsz-harminc hónapig (Timár György)159
Szép ifjúságom odavar már (Rónay György)160
Szegény paraszt, mért remeg (Rónay György)161
Hozott az Isten (Rónay György)162
Virágosan remegő (Rónay György)163
Midőn Bacchus hozzám belép (Timár György)165
Múzsájához (Lothár László)165
A legsűrűbb (Kálnoky László)166
Bízom s félek (Bárdos László)167
Még gyermekes szépség (Nemes Nagy Ágnes)168
Úgy szeretnék (Tóth Judit)169
Előbb szűnik meg (Kálnoky László)169
Tettem már száz meg száz kísérletet (Kálnoky László)170
Könnyű szellemek (Rónay György)171
Rólam mesét sohase költenének (Kálnoky László)172
Ó, bárcsak bosszút tudnék állni (Kálnoky László)172
Mint őzbak (Tóth Judit)173
Menny, lég és szél (Hárs Ernő)174
Majd ha oltárnál leszünk (Illyés Gyula)175
E mosoly (Tóth Judit)177
Elégetném, hogy égbe szálljak át (Rónay György)177
Az, aki a világegyetemet (Kálnoky László)178
Ha látom, hogy külön foglalsz helyet (Rónay György)179
Csók (Rónay György)180
Dal (Kálnoky László)180
Elhallgatsz rögtön, locska fecske? (Szabó Lőrinc)182
Most csak az Iliászt fogom olvasni (Rónay György)182
Elégia a Mária szerelmei-hez (Részletek) (Képes Júlia)183
Kárhoztattak, Tyard (Rónay György)186
Marie, arcod akár (Rónay György)187
Hevertem április huszadikán (Nemes Nagy Ágnes)188
Megdorgáltál, Marie (Kálnoky László)189
Szép kedvesem (Rónay György)189
Kelj fel már, kicsikém! (Rónay György)190
Ébredjen, Máriám! (Timár György)191
Megveted a tavaszt (Rónay György)192
Nagyobb öröm neked (Rónay György)192
Amint az ág hegyén (Nemes Nagy Ágnes)193
A vándor és a géniusz (Rónay György)194
Ez a pompás májusi nap (Rónay György)195
Mit mondasz, mit csinálsz (Kálnoky László)195
Ha nyáron betegen pihengetsz (Rónay György)196
Mikor zöld tavasza (Rónay György)197
Bár fölülmúlja e honnak (Rónay György)198
Ha holmi arabus, török (Petra-Szabó Gizella)198
Öreg vagy (Rónay György)199
E szerelem (Lothár László)200
Himnusz a halálról (Részlet) (Rónay György)204
Értekezés Pierre Lescot-nak, a Louvre építészének (Részlet) (Bárdos László)208
Értekezés az emberi dolgok változandóságáról és átalakulásáról (Részlet) (Bárdos László)208
Buzdítás békére (Részlet) (Kárpáty Csilla)213
Értekezés korunknak nyomorúságáról (Részletek) (Lothár László)216
Válasz némely genfi prédikátorocskák és lelkészecskék rágalmaira és gyalázkodásaira (Részletek) (Rónay György)221
A gastine-i erdő favágói ellen (Szabó Lőrinc)225
A saláta (Rónay György)227
Frankiász (Részlet) (Lothár László)230
Minap a teraszon sétáltam (Tóth Judit)234
Immár, Paszitheám (Vas István)235
Szép unokahugod oldalán (Nemes Nagy Ágnes)236
Mivel csupa fagy ő (Szegzárdy-Csengery József)237
Csak hagyná végre el (Timár György)237
Azt mondtad, amikor (Rónay György)238
Virágok közt ugy ülsz (Vas István)239
Az ember szellemét (Kiss Zsuzsa)240
Hogy megtudják (Vas István)240
Míg maga táncol (Vas István)241
Helénám, ma, mikor (Vas István)242
Kübélé vesszejét (Tóth Judit)23
Szép Kasszandra, agyő (Vas István)243
Már három napja múlt (Rónay György)244
Legyőzted szívemet (Szegzárdy-Csengery József)245
Szégyellem szégyenem (Vas István)246
Ha beköszöntenek a hosszú téli éjek (Vas István)246
Szonett, Heléna számára (Tóth Árpád)247
Ha majd öreg leszel (Szabó Lőrinc)248
Az este, mikor a terembe küldött (Vas István)249
Elégia (Rónay György)249
Föladom a csatát (Illyés Gyula)252
Ölelj, csókolj (Rónay György)253
Melletted ültem (Rónay György)253
Stancák (Timár György)254
Csak csont vagyok ma már (Radnóti Miklós)255
Kocitusz lányai (Tellér Gyula)258
Kertet, házat, hazát (Illyés Gyula)259
Szőlőt, kertet, lakot (Somlyó György)260
A saját sírjára (Rónay György)260
A lelkéhez (Hárs Ernő)261
Belleau-m, úgy gondolom (Kiss Zsuzsa)261
Louise Labé:
Ó elfordult tekintet (Vas István)267
Ó, hasztalan remények (Rónay György)267
Fényes Vénusz (Rónay György)268
Élek, halok (Illyés Gyula)269
Ha megpillantlak (Rónay György)270
Lantom, ki bajaimnak társa vagy (Rónay György)270
Amíg szemem (Nemes Nagy Ágnes)271
Csókolj még (Szabó Lőrinc)272
Mily férfi az (Nemes Nagy Ágnes)273
Rémy Belleau:
Egy ezüst váza terve (Rónay György)277
Április (Radnóti Miklós)278
A szüret leírása (Jékely Zoltán)281
Hah! Gondok gondjai (Jékely Zoltán)283
Olivier de Magny:
Békét keresek (Somlyó György)287
No ülj le már, Guyon (Vas István)287
Ó, Gordes, mi lesz velünk? (Kálnoky László)288
Be boldog az (Jékely Zoltán)289
Szolgálj csak jó soká (Jékely Zoltán)290
A királyhoz (Rónay György)290
Étienne de la Boétie:
Ma nagy volt a meleg (Nemes Nagy Ágnes)295
Akkor, midőn a nyár kiadta mérgét (Illyés Gyula)295
Nem vagyok gyermek (Pór Judit)296
Vesd szememre (Pór Judit)297
Étienne Jodelle:
Mint aki elveszett (Rónay György)301
Múltkor, az Alpokon (Kálnoky László)301
Mint szorgos kézműves (Somlyó György)302
Szeretem a babért (Somlyó György)303
Jean-Antoine de Baif:
Önmagához (Rónay György)307
Békehimnusz (Részlet) (Kárpáty Csilla)308
Ó, édes kéj (Kálnoky László)309
Százhuszonegyedik zsoltár (Illyés Gyula)310
Guillamue de Salluste du Bartas:
A teremtés hét napja (Részletek) (Végh György, Tellér Gyula, Rónay György)315
Philippe Desportes:
Testek körül (Rónay György)323
Ikárusz (Tóth Árpád)323
Itt hullt le Icarus (Rónay György)324
Vénusz hívja fiát (Lothár László)325
Egy forrásnál (Somlyó György)326
Nap űzi a napot (Rónay György)326
Agrippa D'Aubigné
Mi földdel tette (Somlyó György)331
Habár a háború (Somlyó György)331
Űznek orkánok és habok (Rónay György)332
A végzet versei (Részletek) (Tellér Gyula, Jékely Zoltán, Illyés Gyula, Rónay György)333
Marc de Papillon:
Hah! Lelkem lelke te! (Jékely Zoltán)355
Elnéztem őt (Jékely Zoltán)355
Hogyan? Ez mit jelent? (Jékely Zoltán)356
Csintalan szépemet (Tellér Gyula)357
Jean de Sponde:
Látnál nyilat (Rónay György)361
Mind meg kell halnotok (Rónay György)361
Számold meg napjaid (Illyés Gyula)362
Kik ezek, kik ezek (Rónay György)363
Mindenki azt nyögi (Kálnoky László)364
Ha már e gyönge test (Jékely Zoltán)364
Tekintsd hát bátran azt (Szegzárdy-Csengery József)365
Jean-Baptiste Chassignet:
Egy hullámzó folyó partjára (Rónay György)369
Mi az élet (Rónay György)369
Lábadba görcs akad (Bárdos László)370
Mint a rozsda a vasat (Rónay György)371
Megtér minden dolog (Szegzárdy-Csengery József)372
Ha tudnád, mily nehéz (Nemes Nagy Ágnes)373
Lovakat cifra dísz (Nemes Nagy Ágnes)374
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.240 Ft
860 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői Ronsard és a francia reneszánsz költői

A védőborító és a lapélek elszíneződtek. A védőborító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
1.240 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba