A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 1982. január-december

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata - Új Folyam XXX. /CVI./ kötet 1-4. szám

Tartalom

Jakucs László: Megnyitó beszéd203
Értekezések
Dr. Bartke István: Az 1970-es évtized területfejlesztésének értékelése107
Dr. Csinády László: Komárom megye környezetvédelmi-környezetegészségügyi kérdései120
Jean Dresch: A természetföldrajz aktuális irányzatai Franciaországban1
Dr. Fehér József: A földrajzoktatás képzési feladatai249
Dr. Hajdú Zoltán: Területrendezési törekvések a magyar földrajztudományban a két világháború között89
Dr. Jakucs László: Az árvizek gyakoriságának okai és annak tényezői a Tisza vízrendszerében212
Juhász Árpád: Magyarország legősibb kristályos kőzetei és kapcsolatuk a kárpátalpi hegységkerettel7
Kakas József: Emlékezés Bulla Bélára, a klimatikus morfológia művelőjére370
Dr. Krajkó Gyula: Az ipar néhány jellemzője Csongrád megyében236
Kretzoi Miklós: Bulla Béla és a földtudományok368
Kretzoi Miklós - Pécsi Márton: A Pannóniai-medence pliocén és pleisztocén időszakának tagolása300
Marosi Sándor: Bulla Béla tudományos munkássága333
Miklós Gyula: Harminc év távlatából293
Pécsi Márton: A földrajz oktatási, közművelődési és kutatási feladatainak főbb irányai a 80-as évekre206
Somogyi Sándor: Bulla Béla földrajzi társasági és tudományszervezői tevékenysége359
Székely András: Bulla Béla - az oktató349
Zólyomi Bálint: Bulla Béla, a pályatárs371
Szemle
Dr. Antal Zoltán: Az atomenergetika fejlődése az európai tőkésországokban141
Dr. Gábris Gyula: Szaharai sivatagtípusok II.159
Dr. Karceva Valentina: Délkelet-Ázsia I. rész128
Kéri András: A kubai városfejlődés22
Kéri András: Havanna városföldrajza269
A tudományos élet hírei
Miklós Gyula: Emlékezés Prinz Gyulára, társaságunk örökös tb. elnökére173
Pécsi Márton: Végső búcsú Julius Finktől (1918-1981), a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagjától179
Beszámolók
Enyedi György: A falufejlesztés Japánban. Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unió Falufejlesztési Bizottságának 1980. évi konferenciájáról33
Enyedi György: A 25. Nemzetközi FÖldrajzi Kongresszus - Párizs - Alpok, 1984379
Enyedi György: A Nemzetközi Földrajzi Unió Falufejlesztési Bizottságának konferenciája Fresnóban181
Dr. Füsi Lajos: A Magyar Földrajzi Társaság XXXIV. Vándorgyűlése263
Lóczy Dénes: Beszámoló a Magyarhoni Földtani Társulat Tokaji Napok c. rendezvénysorozatáról188
Tar Ferenc: Bulla Béla emlékkiállítás a keszthelyi Balatoni Múzeumban372
Haas János: Geológiai világkongresszus, Párizs, 1980184
Kéri András: Hírünk a nagyvilágban379
Sz. A.: Megemlékezés Bulla Béláról, a magyar geográfia nagy tudósáról327
Szilárd Jenő: Tájékoztató az MTA Földrajztudományi Intézetének az 1976-1980 közötti kutatási tervidőszakban elért fontosabb eredményeiről380
Tájékoztató a Nemzetközi Földrajzi Unió XXIV. kongresszusáról31
Csorba Péter: Talajeróziós kongresszus Nagy-Britanniában186
Barta Gyöngyi: Tanácskozás az alföldi falvak sorsáról180
Irodalom
Rétvári László: Magyarország gazdaságföldrajza191
Dr. Nyéki Lajos: A földrajztanítás módszertana40
Dr. Abonyiné Palotás Jolán: Gazdasági növekedés - iparpolitika194
Rétvári László: Vulkánok284
V. Tajti Erzsébet: Gastarbeiter - Raumrelevante Verhaltenweisen. Migrationsmodell und empirische Studie am Beispiel jugoslawischer Arbeitkräfte in Hannover45
Dr. Vuics Tibor: Mezőgazdaságunk korszakváltás küszöbén195
Dr. Tímár Eszter: A környezetvédelem nemzetközi körképe196
H. Lám Irén: Az éghajlat története47
Lóczy Dénes: Geography: a Study of its physical Elements288
Kéri András: A dinamikus nagyváros193
Dr. Tóth József: Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Földrajz285
Wallner Ernő: Die Obere Wart286
Tiner Tibor - Dr. Molnár Katalin: Alföldi Tanulmányok, IV.387
Dr. Csendes László: Egy könyvajánlás másik oldala196
Dr. Dési Illés: Geographia Medica 1981 - 11.385
Dr. Molnár Katalin: Húszéves a Hidrológiai Tájékoztató190
Bassa László: Karakunszkij kanal i izmenyenyije prirodnoj szredü198
Könyvújdonságok (annotációk, a magyaron kívül angol és orosz nyelven)388
Dr. Mezősi Gábor: Magyarország természeti földrajzi tájbeosztása282
Dr. Molnár Katalin: Mecsek és környéke. Útikalauz43
Lóczy Dénes: Suomen Kartasto (Finn Nemzeti Atlasz)197
Dr. Beluszky Pál: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv41
Dr. Tóth József: Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok283
Dr. Korompai Gábor: Zempléni-hegység. Turistakalauz44
Társasági közlemények
A Magyar Földrajzi Társaság CV., tisztújító közgyűlése52
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének levele elnökünkhöz és főtitkárunkhoz54
Pécsi Márton: Búcsúbeszéd Radó Sándor (1899-1981) ravatalánál290
Jean Dresch professzor felszólalása a tiszteleti tagságot megerősítő oklevél átvételekor55
Dr. Székely András: Emlékezés Láng Sándorra393
Főtitkári jelentés57
In memoriam Korpás Emil50
Jelentések a szakosztályok és vidéki osztályok működéséről66
Jelentés az MFT könyv- és térképtárának 1980. évi helyzetéről és a könyvtárban végzett munkáról83
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 105. közgyűlésén55
Megemlékezés és sírkoszorúzás Prinz Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából, 1981. január 10-én a Farkasréti temetőben397
Pénztárosi jelentés85
Radó Sándornak, az MFT elnökének a Közgyűléshez intézett sorai53
Visszapillantás Hegymászó Szakosztályunk nevezetes évfordulóira399
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem