A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A földrajz dimenziói

Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek

Fülszöveg

Az utóbbi időszak egyik elismerésreméltó fejleménye a hazai tudományos életben, hogy ismét általánossá vált a tiszteletkötetek megjelentetése. Ez a kedves gesztus érdemdús kollégák tudományos teljesítménye előtti szakmai főhajtás, ami egyúttal lehetőséget ad nívós tanulmányok csokorba gyűjtésére is. A hazai társadalomföldrajz egyik kiemelkedő alakja, Tóth József intézetigazgató egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora 2005-ben érte el azt az életkort, amikor a magyar geográfia elismerése jeléül tiszteletkötettel adózott mindazért, amit szakterületéért és általában a tudományért az elmúlt évtizedekben tett.
A 43 szerző 31 tanulmánya jó keresztmetszetet ad arról, ami napjainkban leginkább foglalkoztatja a honi geográfiát. A tisztelgő kötet tematikai sokszínűségét jelzi, hogy a társadalomföldrajzi tanulmányok mellett térképtudományi, természetföldrajzi és földtani munkák is helyet kaptak benne, így a közel ötszáz oldal terjedelmű, számos ábrával, térképpel, grafikonnal és... Tovább

Tartalom

A földrajz szenvedélyes szerelmese (Becsei József) 9
Városföldrajzi tanulmányok
Mészáros Rezső: Városszerkezet, városfejlődés, városi élmény 15
Kőszegfalvi György: A magyarországi településrendszer a 21. század elején, a városi-urbánus
térségek 23
Becsei József: Alföldi város, kertes város, tanyák 33
Kovács Zoltán: A társadalmi-gazdasági átalakulás területi jellemzői Budapest
városrégiójában 59
Csapó Tamás: Sopron településmorfológiája 83
Kocsis Zsolt: Egy hányatott sorsú kísérlet Szombathely társadalmának
térbeli vizsgálatára 113
Regionális tanulmányok
Rechnitzer János: Vázlatpontok a regionális fejlődés új dimenzióihoz 129
Nemes Nagy József: Fordulatra várva - a regionális egyenlőtlenségek hullámai 141
Próbáld Ferenc - Szabó Pál: Európa térszerkezetének modelljei 159
Berényi István - Dövényi Zoltán: A falusi térségek földhasználata és az EU-csatlakozás 171
Csatári Bálint: A területi konfliktusokról és a magyar vidékről 185
Pillantás a múltra
Kocsis Károly: Adalékok az államhatalmi térfelosztás változásaihoz Délkelet-Európa
területén 197
Beluszky Pál: A demográfiai átmenet Magyarországon 213
Frisnyák Sándor: A Felső-Tisza-vidék ősi ártéri gazdálkodása 235
Kubassek János: Az iszlám világ magyar utazói 249
Társadalom- és gazdaságföldrajzi esettanulmányok
Bora Gyula: A vas- és acélipar világméretű változásai egykor és ma 259
Ekéné Zamárdi Ilona: A belső vándorlás jellemzői bihari kistelepüléseken 277
Timár Judit - Jelenszkyné Fábián Ildikó: Nők a földrajztudományban 297
Térkép és geoinformatika
Klinghammer István: Statisztikai térképek - térképes statisztikák 313
Papp-Váry Árpád: Topográfiai térképrendszereink, mint a földrajzi kutatások alapjai 325
Mezősi Gábor - Barta Károly - Bódis Katalin - Kiss Tímea - Mucsi László - Rakonczai János - Szatmári József: Árvízi információs rendszer néhány földrajzi vetülete 337
Természet és környezet
Kerényi Attila: A termelés energiafüggősége és a környezeti korlátok hierarchiája 349
Somogyi Sándor: Az Északi-középhegység vízgazdálkodása 365
Hevesi Attila: Élettelen természeti tényezők szerepe a táj életében: a Bükkalja 375
Tardy János: Természetvédelem és biodiverzitás-megőrzés az ezredforduló
Magyarországán 393
Perczel György: Gazdaság - környezet. Gondolatok a gazdaság és a települési szilárd hulladék összefüggéseiről a Dél-Alföldi Régióban 417
Felszínfejlődési problémák
Molnár Béla - Jenei Mária: A Duna-Tisza közi karbonátok elterjedése, keletkezése és
hasznosítása 435
Keveiné Bárány Ilona: A talajok szerepe a környezeti hatások semlegesítésében
a karsztokon 449
Fábián Szabolcs Ákos - Schweitzer Ferenc - Varga Gábor: A Pécsi-víz völgyének kialakulása
és kora 461
Marosi Sándor: A geomorfológiai adottságok közlekedési és településföldrajzi összefüggései hazai példák alapján 473
Pinczés Zoltán: Periglaciális felszínfejlődés a Hargitában 483
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem