Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.092

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1979/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Köpeczi Béla: Lukács 1919-ben1
Ormos Mária: A belgrádi katonai konvencióról12
Péteri György: A "tudományos üzemvezetés" és a munkásellenőrzés konfliktusa 1919-ben40
Közlemények
Balogh Sándor: Az 1946. február 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény59
Eva S. Balogh: A Böhm - Cininghame tárgyalások 1919 júliusában88
Vadász Sándor: Garami Ernő publikálatlan levele Jean Longuet-hoz a demokratikus intervenció ügyében101
Vita
Benda Gyula: Kvantifikáció és történelem (Hozzászólás Granasztói György: "A történész és a mérés - egy modell korlátai" című írásához)105
Az új magyar történeti szintézis előmunkálatai
R. Várkonyi Ágnes: Gazdaság és társadalom a XVII. század második felében109
Napló
Romsics Ignác: A gazdagparasztság és a forradalmak kora (Két forrás a XX. századi magyar parasztság politikai tudatához)127
Figyelő
L. Nagy Zsuzsa: "Középosztály", kispolgárság a két világháború között (A francia társadalomtörténeti irodalomról)145
Bölöny József: Hibás adatok - téves következtetések156
Soós István: Újabb eredmények az Októberi Forradalom kutatásában175
Rév István: Mennyire tágíthatók egy diszciplína határai? (Gondolatok az Edinburgh-i Gazdaságtörténeti Világkongresszus kapcsán)181
Niederhauser Károly (1894-1978) (G. F.)185
2. szám
Tanulmányok
Guy Bois: A feudalizmusmodelljének kérdéséhez187
Péter Katalin: Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század derekán. Az Országgyűlési pasquillus200
Szakály Ferenc: Honkeresők (Megjegyzések Cserni Jován hadáról)227
Közlemények
Sándor Pál: Deák politikai koncepciójához (Ismeretlen levele 1842-ből)262
Elmélet és módszertan
Bácskai Vera - Nagy Lajos: Matematikai módszerek alkalmazási lehetőségei a történettudományban (A faktoranalízis alkalmazása Magyarország 19. század eleji piacközpontjainak vizsgálatánál)283
Az új magyar történeti szintézis előmunkálatai
Pach Zsigmond Pál: Európa: Európa a 16-17. században (Egyetemes történeti bevezető a III. kötethez)297
Műhely
Kosáry Domokos: Akadémiai tervek a 18. századi Magyarországon341
Fügedi Erik: A befogadó: a középkori magyar királyság355
Figyelő
Mályuszné Császár Edit: Keresztesi Papp Miklós iratgyűjteménye377
Wellmann Imre: Bél Mátyás381
3-4. szám
Propaganda a második világháborúban
P. F. Iszakov - J. Ny. Kulkov: A szovjet sajtó - a hazafiság és az internacionalizmus propagandájának legfontosabb eszköze a Nagy Honvédő Háború éveiben401
Elisabeth Barker: Anglia tengelyellenes agitációja Délkelet-Európában a második világháború időszakában411
Klaus Scheel: A német háborús propaganda Délkelet-Európa megszállt országaiban436
Wolfram Wette: Német propaganda és a csatlós országok: Magyarország, Románia és Bulgária (1941-43)454
Juhász Gyula: A nagyhatalmak háborús propagandája és Magyarország484
Márkus László - Vásárhelyi Miklós: A sajtó szerepe Magyarországon a áborús propaganda terjesztésében505
A. I. Puskas: A háborús propaganda leleplezése a fronton522
Georgi Kamburov: Katonai problémák az illegális antifasiszta sajtóban és rádióban Bulgáriában az 1941-1944-es években529
Tóth Sándor: Háborús propaganda és nevelés a amgyar hadseregben (1941-1944)540
Fekete Edit - Gyarmati György: Nemzetközi konferenca a Közép- és Délkelet-Európa felé irányuló második világháorús propagandáról552
Első dolgozatok
Zinner Tibor: Adatok a szélsőjobboldali egyesületek megalakulásának körülményeihez562
J. Újváry Zsuzsanna: Kassa város polgársága a 16. század végén és a 17. század első felében577
Szvák Gyula: Rettegett Iván az újabb szovjet kutatások türkében592
Figyelő
Urbán Károly: Széljegyzetek egy programgyűjteményhez605
Granaszlói György: NDK - magyar történész konferencia az összehasonlító történetírás és a kvantitatív módszerek alkalmazása problémáiról610
Életművek
Paulinyi Oszkár: Bányagazdálkodás Magyarországon a fejlett feudalizmus időszakában614
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1979/1-4. Történelmi Szemle 1979/1-4. Történelmi Szemle 1979/1-4. Történelmi Szemle 1979/1-4. Történelmi Szemle 1979/1-4. Történelmi Szemle 1979/1-4.

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak, több lap nedvességtől hullámos.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba