A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika a gimnázium szakosított tantervű III. osztálya számára II.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 368 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-1012-2
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér ábrákat tartalmaz. Tankönyvi száma: 10335/K-II.

Tartalom

Hőtan
A termodinamika elemei11
A hőegyensúlyi állapot
Egymástól elválasztott gázmennyiségek kölcsönhatásai
Kölcsönhatások a test és környezete között
A hőegyensúlyi állapot
A termodinamikai folyamatok
Kérdések
A belső energia16
A tágulási munka
A tágulási munka értelmezése a kinetikai gázmodell alapján
A belső energia
A belső energia változása
A termodinamika első főtétele
Az energia megmaradásának törvénye
A hőmennyiség
Olvasmány
A gáz fajhője
Az ideális gázok kétféle fajhőjének összefüggése
A hőmennyiség és a munka mértékegységeinek összefüggése
Példák
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakorlatra
Termodinamikai gépek45
Nyílt folyamatok ideális gázokkal
Körfolyamatok
A hőerőgép
A hűtőgép
A termodinamika első főtétele körfolyamatokra
Hőerőgépek hatásfoka
A termodinamika második főtétele
Kérdések, feladatok
Összefoglalás
Halmazállapotváltozások66
Az olvadás és a fagyás
A párolgás és a lecsapódás
Telített és telítetlen gőzök
A forrás
A kritikus állapot
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakorlatra
Összefoglalás
A hőközlés módjai83
A hővezetés
A hőáramlás
A hősugárzás
Kérdések
Összefoglalás
Rezgőmozgás és hullámmozgás89
A rezgőmozgás leírása
A rezgőmozgás fogalma
A kitérés és az idő összefüggése
A harmonikus rezgőmozgás
Fázisszög, fázisállandó
Példák, feladatok
A harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás kapcsolata
A rezgőmozgást végző test sebességének és gyorsulásának meghatározása a kitérés és az idő összefüggése alapján
Példák
Feladatok
A rezgőmozgás dinamikai leírása
Példák
Feladatok
Tanulói gyakorlatra
A harmonikus rezgőmozgás energetikai vizsgálata
Példák
Feladatok
Csillapított rezgés
Példa
Ingamozgás114
A matematikai inga
A matematikai inga mozgásának dinamikai leírása
A fonálinga lengésideje és a nehézségi erő
Példák, feladatok
Tanulói gyakorlatra
A fizikai inga
Forgó rezgések
Példák
Feladatok
Kényszerrezgés, rezonancia
Rezgések összetétele
Különböző frekvenciájú rezgések összetétele
Egymásra merőleges rezgések összetétele
Példák
Összefoglalás
A hullámmozgás leírása139
Pontsoron terjedő hullámok
A deformációs állapot kialakulása
A helyileg létrehozott deformáció terjedésének sebessége
Példák, feladatok
Tanulói gyakrolatra
A hullámmozgás (hullámterjedés) jelensége A transzverzális hullám
Fázishullám
A hullámhossz
A hullám matematikai leírása
Példák, feladatok
A longitudinális hullám
Kitérés- és feszültséghullám
Hullámok találkozása, hulláminterferencia
Állóhullámok
Hullámok kiterjedt közegben161
Hullám minden irányú akadálytalan terjedése
Huygens elmélete a térbeli hullámok terjedésére
Síkban terjedő hullámok találkozása
Interferencia
Maximum- és minimumhelyek interferencia esetén
Az interferencia észlelhetőségének feltétele (koherens hullámok)
A Doppleer-jelenség
Példák, feladatok
Hangtan179
A hang keletkezése, hangérzet
A hang terjedési sebessége
Példák, feladatok
Longitudinális hullámok terjedése a levegőben
Levegőben (gázokban) kialakuló hanghullámok láthatóvá tétele (Álló hanghullámok)
Rezonanciajelenségek a hangtanban
Tanulói gyakorlatra
Hanghullámok interferenciája
A hangérzet jellemzői
Relatív hangmagasság, hangközök, hangsor
Dopplerjelenség a hangtanban
A hangérzet erőssége
Hangforrások (hangszerek)
Hangsugárzás
Ultrahang
Feladatok
Összefoglalás
Fénytan
A fényjelenség205
A fény terjedése homogén környezetben207
A fényforrások
A fénynyaláb és a fénysugár fogalma
Az árnyékjelenségek
A fény terjedési sebessége
Kérdések, feladatok
Fényjelenségek két közeg határfelületén213
Fénynyalábbal megvilágított határfelületen észlelt jelenségek
A fényvisszaverődés törvényei
A fénytörés törvényei
A teljes visszaverődés
A fénysugarak visszaverődése síklapokkal határolt felületekről
A fénysugarak törése síklapokkal határolt felületekről
A fénysugarak visszaverődése görbült felületekről
A fénysugarak törése görbült felületeken
A színszóródás
Példák
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakorlatra
Összefoglalás
A fény terjedése homogén közegben; a fény visszaverődése és törése; a színszóródás
A fény terjedésének leírása az energia fogalmával
A fényforrás fényerőssége
A fényáram
A megvilágítás erőssége
Kérdések, feladatok
A fény interferenciája247
A fényinterferencia jelensége
Az interferencia észlelhetőségének feltételei
A fényjelenségek értelmezése a Huygens-elv alapján
A fény elhajlása255
A fényelhajlás jelensége
Az elhajlási jelenségek értelmezése a Huygens-Fresnel-elmélet alapján
Fényelhajlás résen
Fényelhajlás rácson
A fény polarizációja264
A fénypolarizáció jelensége
Polarizált fény előállítása
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakrolatra
Összefoglalás
A fény interferenciája, elhajlása és polarizációja
Az optikai leképezés tulajdonságai273
A képalkotás jelensége
A kép keletkezésének értelmezése
A pontszerű leképezés
Leképezés közegek határfelületén visszaverődő fénynyalábbal278
Leképezés síktükörrel
A (kis nyílásszögű) gömbtükrök képalkotása
A (kis nyílásszögű) gömbtükrök leképezési törvénye
A (kis nyílásszögű) gömbtükrök nagyítása
Leképezés közegek határfelületén megtört fénnyalábbal283
Leképezés síkfelületekkel határolt fénytörő közeggel
A (vékony) lencsék képalkotása
A (vékony) lencsék leképezési törvénye
A (vékony) lencsék nagyítása
Leképezési hibák289
A leképezési hibák forrásai
A fontosabb leképezési hibák
A lencserendszerek
Példák
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakorlatra
Összefoglalás (Az optikai leképezés egyszerűbb esetei)
Optikai készülékek297
A fénynyalábok határolása
A fényrekesz
A kép megvilágításának erőssége
A látótér nagysága
A mélységélesség
A perspektíva
Képrögzítő és vetítőkészülékek302
A fényképezőgép
Az emberi szem
A vetítőgépek
A látószöget növelő készülékek307
A nagyító
A mikroszkóp
A távcsövek
Az optikai készülékek feloldási határa
Színképelemző készülékek315
A kibocsátási és elnyelési színképek
A spektroszkóp
Kérdések, feladatok
Tanulói gyakorlatra
Összefoglalás (Legfontosabb optikai készülékek)
Általános tömegvonzás
Bolgyómozgás3321
A bolygók mözgásának kinematikai leírása
Példák
A bolygómozgás dinamikai leírása
A bolygómozgás és a szabadesés
Az általános tömegvonzás328
A gravitációs töltés
A gravitációs töltés és a tehetetlenség mértékének összefüggése (A súlyos tömeg)
A gravitációs állandó
A Föld által a testekre kifejtett gravitációs vonzóerő és a nehézségi erő összefüggése
A nehézségi erő változása
Eötvös mérési módszere a tehetetlen és a súlyos tömeg arányosságának megálapítására (Olvasmány)
A gravitációs vonzóerő munkája. Testeknek a Föld gravitációs vonzásából származó helyzeti energiája.
Példák
Feladatok
Mesterséges holdak és bolygók345
A mesterséges holdak (a körsebesség)
Mesterséges bolygók (a szökési sebesség)
Mesterséges holdak, illetve bolygók pályára állításának technikai megvalósítása
Példák
Feladatok
Összefoglalás
Függelék361
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem