A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Eötvös József

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 347 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, átdolgozott kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Sőtér István monográfiájának második, átdolgozott kiadása magában foglalja mindazokat az újabb eredményeket, amelyek részint a szerző kutatásai, részint az egész magyar irodalomtudomány 1953, a mű első kiadása óta kialakult szemlélete és módszere folytán adódtak. Érvényesülnek benne a szerzőnek a Világos utáni irodalom jelenségeivel, a magyar liberalizmus és az 1848 előtti és utáni irodalmi irányzatok folyamataival foglalkozó korszakmonográfiájának (Nemzet és haladás, 1963.) elvei. Az első kiadás óta közreadott Eötvös-levelek és -szövegek felhasználásával részletesen tárgyalja az író pályaképét, behatóan elemzi nagy regényeit, politikai és államtörténeti műveit, s bemutatja a körülötte kialakult ún. centralista csoport tevékenységét. a kor politikai viszonyainak, filozófiai és világirodalmi irányzatainak szem előtt tartásával tárgyalja a szerző Eötvös közoktatási reformjait és korának nagy politikusaival, Kossuthtal, Széchenyivel, Deákkal való kapcsolatát. Rendszerezi Eötvös... Tovább

Fülszöveg

Sőtér István monográfiájának második, átdolgozott kiadása magában foglalja mindazokat az újabb eredményeket, amelyek részint a szerző kutatásai, részint az egész magyar irodalomtudomány 1953, a mű első kiadása óta kialakult szemlélete és módszere folytán adódtak. Érvényesülnek benne a szerzőnek a Világos utáni irodalom jelenségeivel, a magyar liberalizmus és az 1848 előtti és utáni irodalmi irányzatok folyamataival foglalkozó korszakmonográfiájának (Nemzet és haladás, 1963.) elvei. Az első kiadás óta közreadott Eötvös-levelek és -szövegek felhasználásával részletesen tárgyalja az író pályaképét, behatóan elemzi nagy regényeit, politikai és államtörténeti műveit, s bemutatja a körülötte kialakult ún. centralista csoport tevékenységét. a kor politikai viszonyainak, filozófiai és világirodalmi irányzatainak szem előtt tartásával tárgyalja a szerző Eötvös közoktatási reformjait és korának nagy politikusaival, Kossuthtal, Széchenyivel, Deákkal való kapcsolatát. Rendszerezi Eötvös regényírói művészetének sajátosságait és elméleti következtetéseket von le a romantika és a realizmus irányzatainak összefüggéseiből. Vissza

Tartalom

Felkészülés9
Az elődök és a környezet9
Kapcsolatok a felvilágosodással13
A pályakezdés 18
Eötvös és Szalay László barátsága19
Eötvös és Kölcsey23
A fiatal Eötvös költészete27
Dráma- és regénytervek27
A Bel és Kül Világ27
Az első költemények. A megfagyott gyermek29
Eötvös előszava a Palocsay-költeményekhez. A Palocsay-korszak költeményei31
Eötvös korai jegyzetfüzetei33
Egy vígjáték és egy tragédia40
Felkészülés a nagy utazásra42
Ötvös külföldi utazása45
Hazatérés48
A Svájci útinapló52
Tanulmányok Victor Hugoról55
Romantika és spiritualizmus58
Költmények és értekezések62
A Karthausi
Kritikai értékelések71
Az Ein Jüngling71
A karthausi célzata75
Armand alakja76
Az utópista szocilalista eszmék78
A júliusi forradalom83
A világfájdalom84
Az önösség képe86
A kiút keresése89
Az én-regényjelleg90
Útinapló és aforizmák91
A kompozíció92
Az Első Rész expozíciós jelentősége93
A Második Rész: Gusztáv drámája94
A Harmadik Rész: értekező jellege96
Az orgia-jelentet98
A konfliktusok elsimulása a Negyedik Részben98
Összegezés100
A Pesti Hírlap103
A Kelet Népe-vita103
Eötvös gondolkodásának sajátosan jogi jellege105
A centralista kör kialakulása106
Változások Eötvös családi viszonyaiban107
Szalay az 1843-44-es országgyűlésen110
A Pesti Hírlap átvétele112
A centralisták és a városi polgárság114
Eötvös az iparosításról115
Az értelmiség helye a centralista tervekben116
A centralisták és a munkáskérdés117
A centralisták és az utópista szocialisták119
Az "egyesületi eszme"120
A polgári demokrácia eszményei121
A centralisták mintái122
A "szabad községek"124
A centralisták felfogása az osztrák összbirodalomról125
Félelem a pánszlávizmustól126
Az Agricola-levelek128
A Reform131
Az elszigeteltség érzete134
A falu jegyzője137
Ellentétek a nemesi liberalizmussal. Az Éljen az egyenlőség137
A filantróp érzelmesség megszűnte139
A vármegyei mindennapok140
Túlhaladás a centralista programon146
A cselekmény mozgatója: az intrika148
Tengelyi Jónás149
Az értelmiség hivatása152
Viola ábrázolásának lírai elemei154
A regény keletkezésének indítékai157
A regény cselekménysorai158
A portrék160
A kompozíció161
Az irányköltészet vitája164
Magyarország 1514-ben171
A centralista visszavonulás171
Polgári rokonszenv Dózsa iránt174
A népjogok175
A korrajz177
Dózsa alakja178
Lőrincz alakja179
A forradalom ábrázolása180
Az "egyes ember" sorsa a forradalomban182
Lőrincz meghasonlása183
Megoldatlan dilemmák185
Az arisztokrácia bírálata186
A jobbágyfelszabadítás követelése187
A történetírói módszer187
A drámai elrendezés189
Az elemző módszer190
A középponti hős hiánya190
Közélet és magánélet191
A szerelmi történet funkciója192
A fejezetfűzés technikája193
A regény stílusa199
Eötvös és a magyar történelmi regény201
A kortársak a történelmi regény műfajáról204
Petőfi és Eötvös206
Eötvös a forradalomban211
Eötvös és az ellenzék211
A Teendőink213
A "közjogi viszony"216
A monarchiát fenyegető veszélyek217
Eötvös és Széchenyi219
Ellentétek a városi reform kérdésében222
A vukovár-fiumei vasútügy224
Eötvös a 48-as kormányban227
Szalay külföldön229
Eötvös szeptemberi magatartása231
Eötvös kölföldre távozása234
Közoktatási reform-tervek237
Törvényjavaslat az elemi iskolai oktatásról241
Az uralkodó eszmék243
Az emigrációban243
A müncheni vázlat245
A "nyugalom" igénye254
Választás a szabadság és az egyenlőség eszméje között255
Az abszolutizmus ellen257
Az "egyéni szabadság" kérdése258
A polgári állam eszménye260
Az egyensúly-rendszer262
Eötvös nemzet-szemlélete267
A "mértékek" szerepe a liberális gondolkodásban273
Eötvös és Madách275
A röpiratok277
A nemzetiség kérdés283
Visszatérés a szépirodalomhoz285
A nővérek285
A novellák287
A kiegyezés297
Az irodalmi és a politikai élet297
A Gondolatok300
A kiegyezés előkészületei304
A 67-es kormányban311
Eötvös és Montalembert315
A 1868. évi XXXVIII. tc.317
A katolikus autonómia321
A "csalhatatlansági" dogma326
Jelentés a népiskolai nevelés állapotáról328
Eötvös halála332
Jegyzetek335
Névmutató343

Sőtér István

Sőtér István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Sőtér István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Eötvös József Eötvös József

A védőborító kopott.

Állapot:
3.280,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!