808.982

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve 1955

Tartalom

Tamás Lajos: Rektori megnyitó beszéd5
Mód Aladár: A marxizmus alkalmazása, tudományos munkánk főkérdése népi demokráciánkban15
Hozzászólások:
Szabó Imre37
Incze Miklós43
Szádeczky-Kardos Elemér47
Nyelv- és irodalomtudományi kar
Kardos Tibor: Az oktatási és tudományos helyzet a nyelv- és irodalomtudományi karon57
Ágoston György: Egyetemi ifjúságunk nevelésének időszerű kérdései69
Nagy Sándor: Didaktikai alapfogalmak79
Pirnát Antal: Kolozsvár Dávid Ferenc évtizedeiben103
Hadrovics László: A délszláv filológia és a régi magyar irodalom kutatása123
Horváth István Károly: A catullusi költészet népi kapcsolatai129
Bárczi Géza: A magyar nyelv magyarsága157
Tőkei Ferenc: A rabszolgatartás patriarchális formái a Csou-kori Kínában169
Erckardt Sándor: Apponyi Rudolf igazi naplója191
Bódi László: Sonnenfels irodalomelmélete203
Sallay Géza: Pirandello értékelése217
Dömötör Tekla: Irodalom és folklór227
Lóránt Endre: A jakobinusok irodalom- és kulturális politikája241
Szabó Árpád: A gondolkozás dialektikájának történetéhez257
Sőtér István: Irodalomtörténetírásunk és élő irodalmunk287
Történettudományi kar
G. Fazekas Erzsébet: A népi demokratikus forradalom előfeltételei érlelődésének néhány kérdése Magyarországon a felszabadulás előtt297
Galántai József: A szovjet hadsereg segítsége a magyar népnek a felszabadulás idején315
Kerékgyártó Elemér: Az értelmiség szerepének néhány problémája a szocializmusért folyó harcban327
A magyar középkorral foglalkozó marxista történeti irodalom a felszabadulás után (írták: a középkori magyar történeti tanszék munkatársai)339
Siklós András: A Tanácsköztársaság történetével foglalkozó marxista irodalom359
Borzsák István: Ókorkutatásunk helyzete367
Élet- és földtudományi kar
Mödlinger Gusztáv: Megnyitó az élet- és földtudományi kar tudományos ülésszakán377
Faludi Béla. A Szovjetunió hatása tudományos-oktató és nevelő munkánk megjavítására381
Tóth Sándor: Filozófiai szempontok a fajkeletkezési vitához397
Frenyó Vilmos: A Szovjetunió segítsége a növényélettani oktatás és kutatás terén403
Székyné Fux Vilma: Az Ásvány-Kőzettani Intézet fejlődése a felszabadulás után407
Koch Ferenc: A marxizmus-leninizmus alkalmazása a földrajzi kutatásban és oktatásban415
Vadász Elemér: Egyetemi oktató-nevelő és tudományos munka a felszabadulás után425
Matematikai - fizikai - kémiai kar
Rényi Alfréd: A matematikai intézet munkája és feladatai435
A Matematikai - Fizikai - Kémiai kar intézeteinek története443
Állam- és jogtudományi kar
Eörsi Gyula: A magyar jog fejlődésének elvi kérdései népi demokráciánk első tíz évében501
Hozzászólások:
Nizsalovszky Endre523
Király Tibor528
Névai László536
Eörsi Gyula válasza544
Mártonffy Károly: A szocialista magyar államigazgatás és államigazgatási jog tíz éve551
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem