797.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Literatura 1982/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

Tartalom

1. SZÁM
Németh László életműve
Az MTA Irodalomtudományi Intézete és az Újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete közös tanácskozása
Budapest, 1981. november 26-27.
Bori Imre: Németh László 19813
Bata Imre: Németh László az irodalom hivatásáról10
Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája15
Szegedy-Maszák Mihály: A tanulmányíró Németh László értékrendjéről20
Kis Pintér Imre: A Kisebbségben magyarságképéhez35
Kiss Gy. Csaba: Németh László kelet-európai érdeklődésének első szakasza: a Tanú-évek Közép-Európa képe42
Erdélyi K. Mihály: Németh László romániai útirajza, különös tekintette annak román sajtóvisszhangjára49
Vásárhelyi Miklós: Németh László publicisztikája a második világháború éveiben54
Gerold László: A színikritikus Németh László62
Thomka Beáta: Németh László regénytípusai68
Kulcsár Szabó Ernő: Modellképző epikai sajátságok az Utolsó kísérletben74
Bodnár György: Regényiség és retorika az Irgalomban79
Pomogáts Béla: Németh László és Gulyás Pál84
Utasi Csaba: Adalék Németh László két önéletrajzi esszéregényéhez90
Hornyik Miklós: Németh László metaforái95
Rónay László: Adalékok Németh László életrajzához100
Tanulmányok
Monostori Imre: Németh László "harmadik oldal" és "minőségszocializmus" elméletének baloldali fogadtatása (1933-1937)106
Bakonyi István: Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter című regényében132
Szegedy-Maszák Mihály: A retorika alkalmazásának lehetősége az oktatásban139
Tverdota György: József Attila magyarság-élménye157
Csűrös Miklós: Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai? Kísérlet Kálnoky László Egy magánzó emlékirataiból című ciklusának értelmezésére168
Varga László: A magyar próza társadalomképe a hetvenes évek első felében181
Szemle
Vajda Gábor: Kázmér Ernő szellemi arca (Lengyel András)195
Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról (Vargha Kálmán)196
2. SZÁM
Az összehasonlító irodalomtudomány elméleti és módszertani kérdései
Konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézetében, 1982. március
Vajda György Mihály: Fenomenológia és összehasonlító irodalomtudomány203
Sőtér István: A magyar irodalom komparatista történetéről214
Bécsy Tamás: Természet vagy érték? (A dráma műneméről)219
Nagy Péter: Nemzeti irodalom - világirodalom - összehasonlító irodalomtörténet234
Kovács József: Az összehasonlító irodalomtudomány útja és lehetőségei Magyarországon240
Tanulmányok
Szili József: Lukács György történetiség-koncepciója és a történeti kutatások szaktudományos fejlődése251
Ónodi László: Az avantgarde művészet a bécsi MA című lapban261
Fehér Erzsébet: Műfajiság és szövegalkotásmód az aktivista regényben (Kassák Lajos: Tragédiás figurák)279
Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő pályakezdése - kitérőkkel304
Műhely
Varga József: Ady poétikája320
Odrovics Imre: Az idill elégizálódása (Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)325
3-4. SZÁM
A magyar irodalom a világirodalom folyamatában című kézikönyv XX. századi kötetének előtanulmányai
A kötetről339
Rónay László: A konzervatív irodalom342
Béládi Miklós: Az avantgarde - irodalomtörténeti nézetből348
Bata Imre: Népi írók, népi mozgalom372
Kulcsár Szabó Ernő: A harmadik nemzedék prózája379
Ludmilla Sargina: Az új irányzatok a közép- és kelet-európai irodalmakban az 1890-1914-es években385
Vujicsics D. Sztoján: Századunk magyar irodalmának délkelet-európai koordinációjához390
Pomogáts Béla: A határon túli magyar irodalom394
Tanulmányok
Kecskés András: Horváth János és a magyar vers402
Imre László: Ady Endre verses regénye428
Gróh Gáspár: Regény és program a történelem áramában (Szabó Dezső: Az elsodort falu)439
Csúri Károly: Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb454
Kamarás István: Élménykörök482
Műhely
Veres András: Az irodalomoktatás megújítása: ábránd vagy lehetőség?501
Gereben Ágnes: Az elbeszélésciklus szintaktikája512
Bókay Antal: Az irodalmi tipologizálás alapjai (Lukács György műnem fogalmának rekonstrukciójához)535
Bacsó Béla: Hermeneutika, érték, recepció549
Tiszteletadás Komlós Aladárnak (Nagy Miklós)567
Martinkó András hetven éves (Szörényi László)568
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Literatura 1982/1-4. Literatura 1982/1-4. Literatura 1982/1-4. Literatura 1982/1-4. Literatura 1982/1-4. Literatura 1982/1-4.

A kötetek borítói enyhén elszíneződtek, kopottak, gerinceik kissé töredezettek, bejegyzés látható rajtuk. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.500 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba