1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1969. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata - 47. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.278 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet
A statisztika története és elmélete
Horváth Tibor: A területi statisztika néhány problémája40
Dr. Benedecki Jánosné - Dr. Ollé Lajos: A statisztika oktatása a Közgazdaságtudományi Egyetemen57
Dr.Bóc Imre: A francia konjuktúrakutatás és rövid távú előrejelzés158
Dr. Horváth Róbert: A Tanácsköztársaság megalakulásának félévszázados fordulója és statisztikai kezdeményezéseinek jelentősége227
L. Volodarszkij: Az állami terv teljesítésének ellenőrzése és a statisztika feladatai372
Dr. Zala Julia: Az éves tervezés rendszere Magyarországon643
Árvay János: A népgazdaság ágazati osztályozásának néhány gyakorlati kérdése718
Dr. Ormai László: Az elektronikus adatfeldolgozás előkészítése734
Szirota István: A vízgazdálkodás helye a népgazdaság ágazati rendszerében754
Meixner László: A Gazdaságkutató Intézet tevékenységéről760
Dr. Kádár Iván - Pongrácz Tibor: Az operációkutatás és hazai alkalmazásának egyes problémái818
Dr. Bédi Gyula - Dr. Buda József - Dr. Kóbor József - Dr. Tényi Jenő: Modellkísérlet a várakozási idők csökkentésére1007
Dr. Mód Aladárné: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 37. ülésszaka1257
Gazdaságstatisztika
Gazdaságstatisztika
Dr. Hetényi István: Népgazdaságunk fejlettsége és főbb arányai3
Losonczi Károly: A munkaidő-csökkentés és a szabadidő. (1.)18
Árvay János: A nemzeti jövedelem és az életszínvonal alakulása115
Losonczi Károly: A munkaidő-csökkentés és a szabadidő (11.)129
Dr. Bóc Imre: A francia konjunktúrakutatás és rövid távú előrejelzés158
Olajos Árpád - Őry Istvánné: A keresetek népgazdasági arányai240
Cseres Tiborné: Az állati és növényi eredetű zsiradékok262
Glattfelder Péter: A Nehézipari Minisztérium ágazati kapcsolati modelljének előrebecslése282
Dr. Kupcsik József - Dr. Rácz Albert: Az ágazati kapcsolati mérlegek dinamikai összehasonlítása339
Dr. Tóth József: Hozzászólás "Az időjárás hatása a mezőgazdasági termelési eredmények alakulására" című cikkhez369
Deák Ferenc - Dr. Révfalvi Miklós: A folyamatban levő állami beruházások helyzete385
Dr. Baranyai István: A munkások és alkalmazottak kereseteinek és jövedelmeinek összefüggése451
Dr. Szilágyi György: Árváltozások elemzése az ágazati kapcsolatok mérlege segítségével620
Dr. Baranyai István - Eiler Erzsébet: A nyugdíjasok számának és ellátásának alakulása675
Árvay János: A népgazdaság ágazati osztályozásának néhány gyakorlati kérdése718
Mexner László: A Gazdaságkutató Intézet tevékenységéről760
Dr. Kádár Iván - Pongrácz Tibor: Az operációkutatás és hazai alkalmazásának egyes problémái818
Végvári Jenő: Magyarország egy lakosra jutó nemzeti jövedelme 2000-ben841
Dr. Mód Aladárné: Népgazdasági értékmutatók nemzetközi összehasonlítása az ENSZ keretében911
Dr. Róna Tivadar: A vásárolt lakossági szolgáltatások ártalakulása955
Hajdú István - Szikszai Istvánné: Az élelmiszer-gazdaság kapcsolatai a termelésben és a foglalkoztatottságban1097
L. Volodarszkij - M. Ejdelman: Az 1966. évi ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának főbb tapasztalatai a Szovjetunióban1114
Népesség - egészségügy
Salamon Lajos: Magyarország csecsemőhalandóságának néhány jellegzetessége464
Dr. Kiss István: A településfejlettség mérésének és összehasonlításának egyes kérdései598
Dr. Szabady Egon: Az 1970. évi népszámlálás787
Dr. Bédi Gyula - Dr. Buda József - Dr. Kóbor József - Dr. Tényi Jenő: Modellkísérlet a várakozási idők csökkentésére1007
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 18. számú törvényerejű rendelete az 1970. évi népszámlálásról1031
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években (I.) 1067
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években (II.)1171
Dr. Andorka Rudolf: A dél-dunántúli egykekutatások története1245
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/1969. (IX. 24.) KSH számú rendelkezése az 1970. évi népszámlálás végrehajtásáról1258
Ipar-építőipar-beruházás
Drechsler László - Jaroslav Kux - Jacques Mairesse: A csehszlovák és francia ipar termelékenységének összehasonlítása31
G. I. Baklanov: A gazdasági reform és az iparstatisztika néhány kérdése a Szovjetunióban69
Lukács Ottó: Az építőipari statisztikára vonatkozó nemzetközi ajánlások141
Glattfelder Péter: A Nehézipari Minisztérium ágazati kapcsolati modelljének előrebecslése282
L. Volodarszkij: Az állami terv teljesítésének ellenőrzése és a statisztika feladatai372
Deák Ferenc - Dr. Révfalvi Miklós: A folyamatban levő állami beruházások helyzete385
A Központi Statisztika Hivatal Beruházásstatisztikai Metodikai Bizottságának ülése535
Dr. Orosz László: A vegyipar nemzetközi fejlődési tendenciái563
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1949-1960 között (I.)887
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szakcsoport ülésszaka916
Nagy Dezsőné - Papp Zoltánné: Építőanyag-iparunk fejlődése, 1950-1968.966
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1949-1960 között (II.)1016
Lavich János: Az ipari munkások tevékenységének szakképzettségi igénye1189
Nyitrai Ferencné: Az összehasonlíthatóság biztosításának problémái az iparstatisztikában1214
Mezőgazdaság
Cseres Tiborné: Az állati és növényi eredetű zsiradékok262
Dr. Tóth József: Hozzászólás "Az időjárás hatása a mezőgazdasági termelési eredmények alakulására" című cikkhez369
Pálfai István: A munkaerő a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben401
Pálfai István: A munkatermelékenység alakulása a mezőgazdaságban485
Dr. Tóth József: A termelési szerkezet és források optimumának meghatározása510
Bethlendi László: A termelés növekedése és tényezői az állami gazdaságokban575
Molnár István - Szabó Józsefné: A nagyüzemi termelőeszközök a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben705
Szirota István: A vízgazdálkodás helye a népgazdaság ágazati rendszerében754
Dr. Kőszegi Lászlóné - Szikszai Istvánné: A mezőgazdasági nettó termelés kísérleti összehasonlítása a KGST országaiban875
Dr. Horváth Miklós: Magyarország zöldségtermelése985
Dr. D. A.: Dr. Fazekas Béla kandidátusi értekezésének vitája1031
Hajdú István - Szikszai Istvánné: Az élelmiszer-gazdaság kapcsolatai a termelésben és a foglalkoztatottságban1097
Dr. Takács József: A specializáció meghatározásának módszere a mezőgazdasági üzemekben1125
Szilágyi József: A gépesítés hatása a foglalkoztatottságra a termelőszövetkezetekben1201
Dr. Ay János: A termésbecslés néhány statisztikai vonatkozása1229
Szociális és kulturális kérdések
Losonczi Károly: A munkaidő-csökkentés és a szabadidő. (I.)18
Losonczi Károly: A munkaidő-csökkentés és a szabadidő (II.)129
Dr. Miltényi Károly: Hozzászólás a "Gondolatok a bűnözés statisztikai méréséről" című cikkhez298
Cseh-Szombathy László: A nemzetközi szociálstatisztikai irodalom a "Huszadik Század"-ban302
Dr. M. K.: A Statisztikai Bizottság társadalomstatisztikai albizottságának ülései424
Dr. Folkmann Miklós: Megjegyzések a bűnözés statisztikai méréséhez520
Dr. Vígh József: Néhány megjegyzés a bűnözés statisztikai mérésének problémáihoz523
B. Kolpakov - V. Bolgov: Időmérleg-vizsgálatok a Szovjetunióban526
Dr. Ősy József: Nőhallgatók az egyetemeken és főiskolákon590
Dr. Baranyai István - Eiler Erzsébet: A nyugdíjasok számának és ellátásának alakulása675
Erdész Tiborné - Fekete István: A tömegkommunikációs eszközök szerepe a népművelésben (I.)691
Erdész Tiborné - Fekete István: A tömegkommunikációs eszközök szerepe a népművelésben (II.)580
Cseh-Szombathy László: A budapesti szegényügy és statisztikája Kőrösy szemléletében a XX. század elején1140
Történeti dolgozatok
Dr. Hajpál Gyula: A nemzetivagyon-számítás története Magyarországon 170
Leonid Neszterov: Magyar kísérlet a nemzeti vagyon becslésére187
Dr. Horváth Róbert: A Tanácsköztársaság megalakulásának félévszázados fordulója és statisztikai kezdeményezéseinek jelentősége227
Cseh-Szombathy László: A nemzetközi szociálstatisztikai irodalom a "Huszadik Század"-ban302
Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság történetéből309
B. Kolpakov - V. Bolgov: Időmérleg-vizsgálatok a Szovjetunióban526
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1949-1960 között (I.)887
Dr. Gyulay Ferenc: A Statisztikatörténeti Szakcsoport VII. Vándorülése. 913
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1949-1960. között (II.)1016
Cseh-Szombathy László: A budapesti szegényügy és statisztikája Kőrösy szemléletében a XX. század elején1140
Dr. Andorka Rudolf: A dél-dunántúli egykekutatások története1245
Nemzetközi statisztika
Dreschsler László - Jaroslav Kux - Jacques Mairesse: A csehszlovák és francia ipar termelékenységének összehasonlítása31
G. I. Baklanov: A gazdasági reform és az iparstatisztika néhány kérdése a Szovjetunióban69
Magyar-lengyel statisztikai együttműködési egyezmény80
T. Ter: Statisztikai tudományos konferencia a Szovjetunióban83
Lukács Ottó: Az építőipari statisztikára vonatkozó nemzetközi ajánlások141
Dr. Bóc Imre: A francia konjunkturakutatás és rövid távú előrejelzés158
L. Volodarszkij: Az állami terv teljesítésének ellenőrzése és a statisztika feladatai372
B. Kolpakov - V. Bolgov: Időmérleg-vizsgálatok a Szovjetunióban526
Dr. Orosz László: A vegyipar nemzetközi fejlődési tendenciái563
Dr. Gy. F.: A Vesztnik Sztatisztiki jubileuma764
Dr. Kőszegi Lászlóné - Szikszai Istvánné: A mezőgazdasági nettó termelés kísérleti összehasonlítása a KGST országaiban875
Dr. Mód Aladárné: Népgazdasági értékmutatók nemzetközi összehasonlítása az ENSZ-keretében911
A Moszkvai Tudósok Háza Statisztikai Szekciójának ülése1036
L. Volodarszkij - M. Ejdelman: Az 1966. évi ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának főbb tapasztalatai a Szovjetunióban1114
Dr. D. L.: Az Európai Statisztikusok Értekezletének XVII. plenáris ülése1148
Dr. Mód Aladárné: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 37. ülésszaka1259
Szemle
Magyar-lengyel statisztikai együttműködési egyezmény80
Dr. Gy. F.: A Statisztikai Szakosztály vezetőség- és küldöttválasztó közgyűlése81
T. Ter: Statisztikai tudományos konferencia a Szovjetunióban83
Horváth Tibor: A Területi Statisztikai Szekció 3. teljes ülése196
Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság történetéből309
Megalakult az MKT Statisztikai Szakosztályának Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szakcsoportja314
Dr. M. K.: A Statisztikai Bizottság társadalomstatisztikai albizottságának ülései424
A Központi Statisztikai Hivatal Beruházásstatisztikai Metodikai Bizottságának ülése 535
Dr. D. A.: Megemlékezések a Magyar Tanácsköztársaságról a Központi Statisztikai Hivatalban654
Meixner László: A Gazdaságkutató Intézet tevékenységéről760
Dr. Gy. F.: A Vesztnik Sztatisztiki jubileuma764
Dr. Mód Aladárné: Népgazdasági értékmutatók nemzetközi összehasonlítása az ENSZ keretében911
Dr. Gyulay Ferenc: A Statisztikatörténeti Szakcsoport VII. Vándorülése913
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikatörténeti és Üzemgazdasági Szakcsoport Ülésszaka916
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 18. számú törvényerejű rendelete az 1970. évi népszámlálásról1031
Dr. D. A.: Dr. Fazekas Béla kandidátusi értekezésének vitája1031
A Moszkvai Tudósok Háza Statisztikai Szekciójának ülése1036
Dr. D. L.: Az Európai Statisztikusok Értekezletének XVII. plenáris ülése1148
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/1969. (IX. 24.) KSH számú rendelkezése az 1970. évi népszámlálás végrehajtásáról1258
Dr. Mód Aladárné: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 37. ülésszaka1259
Magyar szakirodalom1259
Statisztikai híradó
Személyi hírek202
Szervezeti hírek - Közlemények91
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom93
Bibliográfia104
Külföldi folyóiratszemle221
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem