1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1970. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, IIL. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet
A statisztika története és szervezete
Bruno Minowsky: A Német Demokratikus Köztársaság fennállásának 20 esztendeje és statisztikai rendszere63
Dr. Horváth Róbert: A magyar statisztikai tudomány kialakulásának tudománytörténeti és tudományelméleti problémái I.71
Dr. Horváth Róbert: A magyar statisztikai tudomány kialakulásának tudománytörténeti és tudományelméleti problémái II.182
Dr. Szilágyi György: Az árollószámítás módszertani kérdései279
A. Jezsov: Lenin eszméinek megvalósulása a statisztika területén339
Huszár István: Statisztikai gyakorlat és tudomány354
Dr. Kádas Kálmán: Az indexegyenletek szerepe és jelentősége a prognosztikában443
Dr. Román Zoltán: A termelés tényezőinek korrelációja562
Dr. Horváth Gyula: A statisztikai információkezelés modern megszervezésének problémái659
Dr. Szabó László: Az ágazati kapcsolatok mérlege alapján számítható főbb mutatók újszerű értelmezése I.677
Dr. Szabó László: Az ágazati kapcsolatok mérlege alapján számítható főbb mutatók újszerű értelmezése II.791
A. Levasev: Az 1970. évi statisztikai munkaterv a Szovjetunióban807
Dr. Andrzej Barczak: A termelési költségek ökonometriai modelljei882
Dr. Bátorfy Róbert - Dr. Keszthelyi Károly: A döntéselőkészítés statisztikai információszükséglete895
Dr. Tar József: A statisztikai munka fontosabb szervezeti Indiában948
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/1970. (VII. 4.) KSH számú rendelkezése az állami statisztikai adatgyűjtési rendszer fejlesztéséről970
Rabár Ferenc: Beruházási döntések szimulációja az energiagazdaságban1065
Dr. Horváth Róbert: Lenin és a statisztika1177
Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal szervezetének továbbfejlesztéséről1185
Dr. Wincenty Kawalec: Statisztika a Lengyel Népköztársaságban1268
Dr. Horváth Róbert: Quesney, a "Tableau Économique" és a mai statisztikai tudomány1286
Népesség - Egészségügy
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években III.227
Az 1970. évi népszámlálás előzetes adatai311
Dr. Szabady Egon: A magyar társadalom változásai az elmúlt 25 évben371
P. A. Compton: A városok közötti vándorlási áramlás Magyarországon751
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években IV.1111
Dr. Klinger András: Magyarország népesedési helyzete az 1960-as években V.1215
Gazdaságstatisztika
Dr. Mód Aladárné: Szociális programok és életszínvonal Magyarországon3
Dr. Zafir Mihály: Az árváltozások fogyasztói megítélése159
Éltető Ödön - Surányi Bálint: Új mutató a jövedelmi különbségek elemzéséhez171
Dr. Szilágyi György: Az árollószámítás módszertani kérdése279
Dr. Marton Ádám: A kiskereskedelmi árindexek szezonális változásairól292
Adatok hazánk negyedszázados fejlődéséről363
Olajos Árpád: Munkaerőhelyzet 1968-ban550
Dr. Román Zoltán: A termelés és tényezőinek korrelációja562
Dr. Szabó László: Az ágazati kapcsolatok mérlege alapján számítható főbb mutatók újszerű értelmezése I.677
Dr. Marton Ádám: A magyar külkereskedelmi árak változásai 1949-1958 között731
Dr. Dreschler László: A lakosság teljes fogyasztásának mutatószáma és szerepe a nemzetközi statisztikában767
Dr. Szabó László: Az ágazati kapcsolatok mérlege alapján számítható főbb mutatók újszerű értelmezése II.791
Dr. Andrzej Barczak: A termelési költségek ökonometriai modelljei882
Dr. Bóc Imre: A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom rövid távú előrejelzése935
A népgazdasági mérlegrendszer továbbfejlesztése1023
Dr. Schmidt Ádám: A jövő kérdéseivel foglalkozó munkaerő felmérése1076
Dr. Baranyai István: Jövedelem, gépkocsi és fogyasztási struktúra1138
L. I. Neszterov: A háború utáni világ az ENSZ-statisztika tükrében1149
Hajdú Györgyné: A nemzetközi idegenforgalom devizális eredményeinek megfigyelése1159
Rolf NickStadt: A népgazdasági újratermelési folyamat modellrendszerének kidolgozása1278
Ipar
Végvári Jenő: A minőség alakulása textil- és textilruházati iparunkra18
Lacfalvi József: Az ipari termelés növekedési ütemének néhány kérdése115
Nyitrai Ferencné: Az iparstatisztikai módszerek fejlődése és új irányai428
Németh László: Nem ipari ágazatok ipari tevékenysége619
Lukács Ottó: Néhány gondolat az iparstatisztikai adatok összehasonlíthatóságával kapcsolatban699
Deáky Györgyné: A hazai gépipar termékszerkezetének nemzetközi összehasonlítáya859
Dr. Bátorfy Róbert - Dr. Keszthelyi Károly: A döntéselőkészítés statisztikai információszükséglete895
P. J. loftus: A munka aránya feldolgozó iparban999
Dr. Tűű Lászlóné: A népgazdaság ipari tevékenységének teljes körű megfigyelése1054
Lacfalvi József: A termelékenység Csehszlováki és Magyarország közötti összehasonlítása1256
Építőipar - Beruházás
Kerekes Ottó: A magyar építőiparban az új gazdaságirányítási rendszer első két évében253
Dr. Tar József: Beruházások-építkezések a hazánk felszabadulása óta eltelt időszakban392
Dr. B. Gorzó János: A magán-lakásépítkezések néhány problémája534
Konkoly Károly: Az állami építőipar folyamatban lévő építkezései636
Szende György: Az állami és a szövetkezeti lakásépítés839
Rabár Ferenc: Beruházási döntések szimulációja az energiagazdaságban1065
Mezőgazdaság
Pelva Ágoston: A vonóerő-állomány alakulásának új vonásai34
Pelva Ágoston: A gépek elhasználódási folyamatának gazdasági háttere I.132
Dr. Fazekas Béla: Mezőgazdaságunk fejlődésének főbb vonásai417
Pelva Ágoston: A gépek elhasználódási folyamatának gazdasági háttere II.507
Dr. Bethlendi László - Dr. Kerékgyártó Györgyné: Koncentráció és hatékonyság az állami gazdaságokban649
Pelva Ágoston: A traktor- és aratócséplőgép-állomány pótlása és bővítése 1975-ig869
Borbély László: Művelésiág-változtatások 1961 óta1011
Dr. Fecske Mihály: Mezőgazdasági termelésünk és a termelés biztonsága1241
Kereskedelem - Közlekedés
Dr. Zafir Mihály: Az árváltozások fogyasztói megítélése159
Dr. Marton Ádám: A kiskereskedelmi árindex szezonális változásairól292
Dr. Pálos István: Az áruszállítása tarifaindexek577
Dr. Marton Ádám: A magyar külkereskedelmi árak változásai 1949-1958 között731
Dr. Tóth Tamás - Dr. Wiesel istván: A külkereskedelmi áruforgalom szerkezetének elemzése919
Dr. Bóc Imre: A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom rövid távú előrejelzése935
Hajdú Györgyné: A nemzetközi idegenforgalom devizális eredményeinek megfigyelése1159
Szociális és kulturális kérdések
Dr. Mód Aladárné: Szociális programok és életszínvonal Magyarországon3
Békés Ferenc: A rádiós és televíziós közönség mérésének módszertani problémái51
Hostin Róbert - Pártos Judit: A tudományos kutatás és fejlesztés személyi feltételei144
Dr. László Tivadar: A lakás- és kommunális ellátás ágazati jellege és sajátos információs igénye303
Árvay János: Megjegyzések a lakás- és kommunális ellátás ágazati jellegével kapcsolatban309
Nemzetközi statisztika
Bruno Minowsky: A Német Demokratikus Köztársaság fennállásának 20 esztendeje és statisztikai rendszere63
Dr. Klinger András: A Nemzetközi Népességtudományi Unió londoni népesedési konferenciája85
Dr. M. A.-né: Tanácsadó testületi ülés Olaszországban195
Dr. Iványi Tamás: A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdasági Intézetének konferenciája315
A. Jezsov: Lenin eszméinek megvalósulása a statisztika területén339
Dr. Nyári Zsigmond: A készülő csehszlovák-magyar ökonometriai modellről469
Olajos Árpád: Ötvenéves a Munkaügyi Világszervezet704
Dr. Dreschler László: A lakosság teljes fogyasztásának mutatószáma és szerepe a nemzetközi statisztikában767
A. Levasev: Az 1970. évi statisztikai munkaterv a Szovjetunióban807
Dr. M. A.-né: ENSZ szakértői csoport alakítása810
Deáky Györgyné: A hazai gépipar termékszerkezetébnek nemzetközi összehasonlítása859
Dr. Tar József: A statisztikai munka fontosabb szervezetei Indiában948
A Szovjetunió 1970. évi népszámlálásának előzetes eredményei964
P. J. Loftus: A munka aránya a feldolgozó iparban999
L. I. Neszterov: A háború utáni világ az ENSZ-statisztika tükrében1149
Lacfalvi József: A termelékenység Csehszlovákia és Magyarország közötti összehasonlítása1256
Dr. Wincenty Kawalec: Statisztika a Lengyel Népköztársaságban1268
Rolf Nickstadt: A népgazdasági újratermelési folyamat modellrendszerének kidolgozása1278
Az Ökonometriai Társaság II. Világkongresszusa1310
EGB termelékenységi szeminárium Budapesten1312
Jelentések
Az 1970. évi népszámlálás előzetes adatai311
Adatok hazánk negyedszázados fejlődéséről363
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a népgazdaság 1969. évi fejlődéséről453
A Szovjetunió 1970. évi népszámlálásának előzetes eredményei964
Szemle
Dr. Klinger András: A Nemzetközi Népességtudományi Unió londoni népesedési konferenciája85
Dr. M. A.-né: Tanácsadó testületi ülés Olaszországban195
Dr. Iványi Tamás: A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgazdasági Intézetének konferenciája315
A statisztikai információs pályázat eredménye316
A Statisztikai Szakosztály 10 éve467
Dr. Nyári Zsigmond: A készülő csehszlovák-magyar ökonometriai modellről469
Dr. Molnárfi Tibor: Az iparstatisztikusok győri vándorülése591
Olajos Árpád: Ötvenésves a Munkaügyi Világszervezet704
A. Levasev: Az 1970. évi statisztikai munkaterv a Szovjetunióban807
Dr. M. A.-né: ENSZ szakértői csoport alakítása810
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/1970. (VII. 4) KSH számú rendelkezése az állami statisztikai adatgyűjtési rendszer fejlesztéséről970
Oros Iván: A VIII. Statisztikatörténeti Vándorülés973
Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal szervezetének továbbfejlesztéséről1185
Dr. Róna Tivadar: Dr. Szilágyi György kandidátusi értekezésének vitája1186
Az Ökonometriai Társaság II. Világkongresszusa1310
EGB termelékenységi szeminárium Budapesten1312
Magyar szakirodalom
Dr. Burgerné dr. Gimes Anna: A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság növekedésében196
Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal471
Dr. Balogh Ferenc: Növénytermesztés a számok tükrében593
Dr. Sárkány Pál: A harmadik évezred küszöbén705
Dr. Kóródi József: Változások Magyarország gazdasági térképén811
Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények977
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem