1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1979. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata 57. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.282 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet a statisztika története és szervezete
Bálint József: A KGST jelentősége a magyar népgazdaság és statisztikájának fejlődésében5
Stanislaw Kuzinski: Közös céljaink és eredményeink15
Dr. Nyitrai Ferencné: Hazánk a KGST-ben22
Dr. Szilágyi György: Az értékmutató-összehasonlítások módszertanának fejlődése a KGST-ben35
Pesti Lajos: Az Elektronikus Adatfeldolgozási Munkacsoport 15 éve75
Dr. Futó Péter: Hipergráf modellen alapuló klaszter-elemzés és alkalmazása130
Csicsman József: A klaszter-elemzés módszerei és alkalmazási lehetőségei a statisztikában137
A. Bojarszkij - I. Veneckij: Állandó lakossági minta szervezése283
D. Balevszkij: A KGST 30 éve és a statisztika fejlődése Bulgáriában 289
Hajdú Imre: Nemzetközi gazdaságstatisztikai és társadalomstatisztikai adatbankok305
Dr. Szilágyi György: Köves Pál doktori értekezésének vitája308
I. Rüzsov - Ju. Ivanov: A KGST-országok statisztikai együttműködése és a fejlődés problémái, távlatai364
Jan Kazimour: A csehszlovák állami statisztika továbbfejlesztése370
V. Ovszienko: A statisztika oktatása a Szovjetunióban394
Dr. Gy. F.: Aktívaértekezlet a Központi Statisztikai Hivatalban410
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évfordulója453
A. Bojarszkij: A szovjet statisztikai tudomány történetéből507
Kerékgyártó Györgyné - Melega Tiborné: Az Általános statisztika c. tankönyv átdolgozásának előkészítése513
Dr. Kovacsics József: A jogi informatika a gazdaságpolitikai célkitűzések szolgálatában613
Dr. Horváth Pál: A politikai-kamerális tudományok, a leíró statisztika és a jogtudomány626
Dr. Fogaras István: A Dow-Jones index730
Végvári Jenő: A statisztikai adatállomány összetétele és az adatbázis-rendszer868
Dr. Gyulay Ferenc: A szovjet állami statisztika továbbfejlesztése906
A magyar szocialista statisztika harminc éves útja949
Hargitainé Bárzcy Orsolya: Az országos Községi Törzskönyvbizottság története995
B. Z.: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. június 22-i ülése1018
H. I.: Az Elektronikus Adatfeldolgozási Munkacsoport ülése1022
L. Volodarszkij: A KGST-oszágok statisztikusainak eredményes együttműködése1061
Zágon Csaba: A faktoranalízis alkalmazása a statisztikai gyakorlatban1105
A Statisztikai Koordinációs Bizottság irányelvei az új mértékegység-rendszerre való áttéréshez1144
Dr. Nyitrai Ferencné: A központi statisztikai szolgálat feladatai és funkciója az 1980-as években1173
Herman Sándor: A változó idényszerűség meghatározása analitikus módszerrel1229
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1/1979. számú elvi állásfoglalása a statisztikai adatgyűjtésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazásáról tervinformációk gyűjtése esetén1254
B. Z.: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. szeptember 26-i ülése1255
Népesség - egészségügy
Dr. Barna László: Az egészségügyi környezet minőségének kifejezése268
Dr. Horváth Róbert: Az önálló népességtudomány kialakítása körüli erőfeszítések294
Dr. Kovacsics József: A demográfia oktatása és kutatása Kanadában422
Móritzné dr. Gyenge Anna - Dr. Tury Peregrin: A mozgó intenzív betegellátás modelljének kialakítása973
A Szovjetunió 1979. évi népszámlálásának előzetes eredményei1013
Gazdaságstatisztika
Dr. Szilágyi György: Az értékmutató-összehasonlítások módszertanának fejlődése a KGST-ben35
Dr. Vukovich György: A környezeti statisztika kialakulása a KGST keretében63
Dr. Nyáry Zsigmond: Nemzetközi szimpózium a tervezési és előrejelzési modellekről199
Dr. Kozma Ferenc: Az újratermelés néhány kérdése a nyílt gazdaságban378
Somogyi Miklós: A fizikai dolgozók munkakörülményei (I)455
Abonyiné dr. Palotás Jolán: A termelő szféra és az infrastruktúra területi vizsgálata470
Dr. Árvay János: A nemzeti vagyon kiszámításának főbb módszertani kérdései495
Somogyi Miklós: A fizikai dolgozók munkakörülményei (II)565
Kovács Ilona: Fogyasztás és fogyasztási szerkezet az Egyesült Államokban, 1947-1977597
Dr. Kovacsics József: A jogi informatika a gazdaságpolitikai célkitűzések szolgálatában613
Dr. Mundruczó György: A gazdasági fejlettség színvonalának nemzetközi összehasonlítása720
Dr. Fogaras István: A Dow-Jones index730
M. Ejdel'man: Az 1977. évi ágazati kapcsolati mérleg kidolgozása a Szovjetunióban748
Dr. Botos Balázs - Dr. Papanek Gábor: Az ágazati és termékszerkezet megfigyelése az iparban834
Dr. Tűű Lászlóné: Az ágazati és termékszerkezet statisztikai szemszögből850
Dr. Baranyai István: Az új rendszerű háztartásstatisztikai megfigyelés módszerei857
Dr. Szilágyi György: Nemzetközi struktúra-összehasonlítások klaszter-elemzéssel955
Dr. Kaltenecker Margit: Hagyományos és új technológiai rendszerek anyag-, eszköz- és munkaigénye982
Huszár István: Eredményeink és feladataink az ipari tartalékok feltárásában1064
Mihályi Péter: Lakásvagyonunk értékéről1082
Inotai András: A nemzetközi működőtőke viselkedése az 1968-1976. években1090
A Statisztikai Koordinációs Bizottság irányelvei az új mértékegység-rendszerre való áttéréshez1144
Herman Sándor: A változó idényszerűség meghatározása analitikus módszerrel1229
Ipar-Építőipar-Beruházás
Dudás János: Egységes KGST statisztikai mutatók a beruházások összehasonlításánál (I)51
Dudás János: Egységes KGST statisztikai mutatók a beruházások összehasonlításánál (II)146
Dr. Török Ádám: A kelet-nyugati ágazaton belüli munkamegosztás a gépipar területén241
Simán Miklósné - Wagner Rudolf: Az élelmiszeripar ágazati és termékszerkezetének változása, 1960-1976.578
Deáky Györgyné - Németh László: A gépipar termelési és exportszerkezete 1977-ben677
Nyers József: A nemzetközi ipari termelékenységi összehasonlítások módszertani kérdései819
Dr. Botos Balázs - Dr. Papanek Gábor: Az ágazati és termékszerkezet megfigyelése az iparban834
Dr. Tűű Lászlóné: Az ágazati és termékszerkezet statisztikai szemszögből850
Dr. Kaltenecker Margit: Hagyományos és új technológiai rendszerek anyag-, eszköz- és munkaigénye982
Huszár István: Eredményeink és feladataink az ipari tartalékok feltárásában1064
Dr. Remetei Ferencné: A magyar textilipar szerkezete és perspektívái1202
Mezőgazdaság
Cseres Tiborné: Magyarország zöldség és gyümölcs ágazatának szerepe a KGST-országok körében16
Barsi András - Szilágyi József: A műszaki színvonal és a munkaerő a nagyüzemi mezőgazdaságban (I)229
Borsi András - Szilágyi József: A műszaki színvonal és a munkaerő a nagyüzemi mezőgazdaságban (II)341
Molnár István - Szabóné Medgyesi Éva: Az élelmiszer-termelés és mérésének problémái686
Dr. Kiss Albert: A magyar mezőgazdaságra vonatkozó adatok az osztrák statisztikában, 1829-18671185
Kereskedelem-közlekedés
Cseres Tiborné: Magyarország zöldség és gyümölcs ágazatának szerepe a KGST-országok körében161
Dr. Bézi Erzsébet. A szocialista kiskereskedelem hálózatának fejlődése, 1968-1977354
Kovács Ilona: Fogyasztás és fogyasztási szerkezet az Egyesült Állmokban, 1947-1977597
Németh László - Deáky Györgyné: A gépipar termelési és exportszerkezete 1977-ben677
Dr. Kaltenecker Margit: A textil szálas anyagok világpiaci árának várható alakulása699
Dr. Marton Ádám: A külkereskedelmi árak változásaz az 1920-as évek óta806
Dr. Zafyr Mihály: Százéves a magyar népélelmezés statisztikája885
Társadalomstatisztika
Bálint József: A társadalmi mobilitás elemzésének módszertana és nemzetközi összehasonlítása117
Dr. Andorka Rudolf: Az egyetemi és főiskolai hallgatók társadalmi összetétele, 1898-1942 176
Dr. Andorka Rudolf: A Társadalomstatisztikai jelzőszámok rendszerének kidolgozása a KGST keretében253
Hajdú Imre: Nemzetközi gazdaságstatisztikai és társadalomstatisztikai adatbankok305
Iszlainé Merkovszky Erzsébet - Dr. Varga Alajosné: Külföldi írók művei a magyar könyvkiadásban479
Kovácsné Seregi Judit - Dr. Tomai Éva: A javító-nevelőintézeti 13-18 évesek szociabilitásának vizsgálata739
Barta Barnabás. A hazai társadalmi szolgáltatások a nemzetközi adatok tükrében789
Molnár Béláné: A hazai tudományos kutatások szellemi erőforrásai1218
Történeti dolgozatok
Dr. Andorka Rudolf: Az egyetemi és főiskolai hallgatók társadalmi összetétele, 1889-1942173
Dr. Horváth Róbert: Az önálló népességtudomány kialakítása körüli erőfeszítések294
V. Ovszienko: A statisztika oktatása a Szovjetunióban394
A. Bojarszkij: A szovjet statisztikai tudomány történetéből507
Dr. Horváth Pál: A politikai-kamerális tudományok, a leíró statisztika és a jogtudomány626
Dr. Zafír Mihály: Százéves a magyar népélelmezés statisztikája885
A magyar szocialista harminc éves útja949
Hargitainé Bárzcy Orsolya: Az Országos Községi Törzskönyvbizottság története995
Laczka Sándorné: A XVII. Statisztikatörténeti Vándorülés Baján1022
Halkovics László: Az alsó-magyarországi nemesércbányászat üzemstatisztikái a XVI-XVIII. században1129
Dr. Kiss Albert: A magyar mezőgazdaságra vonatkozó adatok az osztrák statisztikában, 1829-1867.1185
Nemzetközi statisztika
Stanislaw Kuzinski: Közös céljaink és eredményeink15
Dr. Nyitrai Ferencné: Hazánk a KGST-ben22
Dr. Szilágyi György: Az értékmutató összehasonlítások módszertanának fejlődése a KGST-ben35
Dudás János. Egységes KGST statisztikai mutatók a beruházások összehasonlításánál (I.)51
Dr. Vukovich György: A környezeti statisztika kialakulása a KGST keretében63
Pesti Lajos: Az Elektronikus Adatfeldolgozási Munkacsoport 15 éve75
Bálint József: A társadalmi mobilitás elemzésének módszertana és nemzetközi összehasonlítása117
Dudás János: Egységes KGST statisztikai mutatók a beruházások összehasonlításánál (II)146
Cseres Tiborné: Magyarország zöldség és gyümölcs ágazatának szerepe a KGST-országok körében161
Dr. Nyáry Zsigmond: Nemzetközi szimpózium a tervezési és előrejelzési modellekről199
Dr. Török Ádám: A kelet-nyugati ágazaton belüli munkamegosztás a gépipar területén241
Dr. Andorka Rudolf. A társadalomstatisztikai jelzőszámok rendszerének kidolgozása a KGST keretében253
A. Bojarszkij - I. Veneckij: Állandó lakossági minta szervezése283
D. Balevszki: A KGST 30 éve és a statisztika fejlődése Bulgáriában289
Hajdú Imre: Nemzetközi gazdaságstatisztikai és társadalomstatisztikai adatbankok305
I. Rüzsov - Ju. Ivanov: A KGST-országok statisztikai együttműködése és a fejlődés problémái, távlatai364
Jan Kazimour: A csehszlovák állami statisztika továbbfejlesztése370
V. Ovszienko: A statisztika oktatása a Szovjetunióban394
Dr. Kovacsics József: A demográfia oktatása és kutatása Kanadában422
A. Bojarszkij: A szovjet statisztikai tudomány történetéből507
Kovács Ilona: Fogyasztás és fogyasztási szerkezet az Egyesült Államokban, 1947-1977597
Dr. Mudruczó György: A gazdasági fejlettség színvonalának nemzetközi összehasonlítása720
Dr. Fogaras István: A Dow-Jones index730
M. Ejdel'man: Az 1977. évi ágazati kapcsolati mérleg kidolgozása a Szovjetunióban748
Barta Barnabás: A hazi társadalmi szolgáltatások a nemzetközi adatok tükrében789
Dr. Marton Ádám: A külkereskedelmi árak változásai az 1920-as évek óta806
Nyers József: A nemzetközi ipari termelékenységi összehasonlítások módszertani kérdései819
Dr. Kovács Tamásné: A Statisztikai Állandó Bizottság 33. ülése902
Dr. Gyulay Ferenc: A szovjet állami statiusztika továbbfejlesztése906
Dr. Szilágyi György: Nemzetközi struktúra-összehasonlítások klaszter-elemzéssel955
A Szovjetunió 17979. évi népszámlálásának előzetes eredményei1013
Dr. V. L.: A szovjet jubileumi statisztikai kiadványok bemutatója1020
Dr. A. R.: A nők részvétele a gazdasági fejlődésben az EGB-régióban1021
H. I.: Az Elektronikus Adatfeldolgozási Munkacsoport ülése1022
L. Volodarszkij: A KGST-országok statisztikusainak eredményes együttműködése1061
Inotai András: A nemzetközi működőtőke viselkedése az 1968-1976. években1090
Dr. Nyitrai Ferencné: A központi statisztikai szolgálat feladatai és funkciója az 1980-as években1173
Dr. Kiss Albert: A magyar mezőgazdaságra vonatkozó adatok az osztrák statisztikában, 1829-1867.1185
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1978. évi terv teljesítéséről, a népgazdaság fejlődéséről403
A Szovjetunió 1979. évi népszámlálásának előzetes eredményei1013
Szemle
Kovács Tibor: A Területi Statisztikai Szekció 1978. évi tudományos ülése82
Dr. Nyáry Zsigmond: Nemzetközi szimpózium a tervezési és előrejelzési modellekről199
Hajdú Imre: Nemzetközi gazdaságstatisztikai és társadalomstatisztikai adatbankok305
Dr. Szilágyi György: Köves Pál doktori értekezésének vitája308
Dr. Gy. F.: Aktívaértekezlet a Központi Statisztikai Hivatalban410
Cs. M. - Dr. R. Sz.: Az MTA Statisztikai Bizottságának ülése420
Dr. Kovacsics József: A demográfia oktatása és kutatása Kanadában422
S. Molnár Edit: Békés Ferenc kandidátisu értekezésének vitája424
Kerékgyártó Györgyné - Melega Tiborné: Az általános statisztika c. tankönyv átdolgozásának előkészítése513
Dr. D. A.: Párniczky Gábor doktori értekezésének vitája516
Kulcsár Rózsa. Andorka Rudolf kandidátusi értekezésének vitája638
Szocialista szerződés a Központi Statisztikai Hivatal és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem együttműködéséről757
Dr. Kovács Tamásné: A Statisztikai Állandó Bizottság 33. ülése902
Dr. Gyulay Ferenc: A szovjet állami statisztika továbbfejlesztése906
B. Z.: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. június 22-i ülése1018
Dr. V. L.: A szovjet jubileumi statisztikai kiadványok bemutatója1020
Dr. A. R.: A nők részvétele a gazdasági fejlődésben az EGB-régióban1021
H. I. Az Elektronikus Adatfeldolgozási Munkacsoport ülése1022
Laczka Sándorné: A XVII. Statisztikatörténeti Vándorülés Baján1022
A Statisztikai Koordinációs Bizottság irányelvei az új mértékegység-rendszerre való áttéréshez1144
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1/1979. számú elvi állásfoglalása a statisztikai adatgyűjtésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazásáról tervinformációk gyűjtése esetén1254
B. Z.: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. szeptember 26-i ülése1255
Magyar szakirodalom
Pécsi Kálmán: A KGST termelési integráció közgazdasági kérdései (Holka Gyula)201
Szociálpolitika. Adatgyűjtemény (Barta Barnabás)316
Olajos Árpád: Szakképzés és foglalkoztatás (Molnárné Venyige Júlia)428
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1971-1975 (Bálint József)524
Dr. Román Zoltán: Termelékenység és gazdasági növekedés (Dr. Ollé Lajos)532
Sipos Aladár: A technikai haladás hatása a fejlett tőkés országok agrárviszonyaira (Dr. Homolya Ferenc)643
Dr. Halassy Béla: Adatbázisok kezelésének alapvető kérdései (Baracza Lajosné)646
Bevezetés a jogi informatikába (Dr. Horváth Gyula)758
Lukács Ottó: Matematikai statisztika számítógépes alkalmazásokkal (Dr. Párniczky Gábor)762
Dudás János: Az épiítőipar fejlődése, hatékonysága és tartalékai (Pócs Ervin)1029
Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek (Dr. Andorka Rudolf)1145
Ila Bálint: Gömör megye (Dr. Kovacsics József)1148
Kovacsicsné Nagy Katalin: Bevezetés a kriminálinformatikába (Dr. Vukovich György)1257
Vállalati jövedelemszabályozás - vállalati gazdálkodás, 1979 (Nyilas András)1259
Orosz Árpád: Gazdasági kapcsolataink a fejlődő országokkal (Dr. Homolya Ferenc)1262
Magyar nyelvű szakirodalom
A kapitalizmus válsága az 1970-es években (Dr. Homolya Ferenc)88
Z. V. Alferova - G. N. Lihacsova - V. V. Surakov: A számítógép software megközelítésben (Kecskés József)915
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1979. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1979. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1979. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1979. január-december I-II.

A borítók gerince elszíneződött. Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba