A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1980. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata LVIII. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.282 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet a statisztika története és szervezete
Dr. Andorka Rudolf: A többváltozós matematikai statisztikai módszerek felhasználása45
Botka Zoltán: A statisztikai tevékenység szervezésének néhány kérdése55
Hablicsek László: Történeti idősorok elemzése spektrálanalízissel65
Vita László: Az additív és a multiplikatív felépítésű indexformulák összefüggése172
Dr. Lothar Bosse: Százötven éves az osztrák hivatalos statisztika181
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottság 34. ülése Kisinyovban187
Az MTA Statisztikai Bizottságának és Munkatudományi Bizottságának együttes ülése192
Hajdú Imre: ISIS '79 Szeminárium Pozsonyban196
Jan Kazimour: A csehszlovák állami statisztika feladatai az 1980-as években253
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. december 18-i ülése310
Dr. Gráf Magdolna: A Statisztikai Informatikai Szekció IV. Vándorgyűlése312
A statisztika feladatai a XII. kongresszus határozatainak tükrében341
Dr. Vukovich György: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 42. konferenciája375
Györki Ildikó: Statisztikai adatbázis-rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban388
Dr. Dreschler László: A hatékonyság időbeli változásának mérési problémái491
Dr. A. Donda: A statisztikai szervek új feladatai622
Dr. Nyitrai Ferencné: A statisztika szerepe a népgazdaság fejlesztésében677
Botka Zoltán: A statisztikai adatgyűjtések jogi rendje709
Dr. Hetényi István: A népgazdasági tervezés és a statisztikai információ789
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának 35. ülése Varsóban907
Oros Iván: A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának tudományos konferenciája909
Osváth Lajos: Megjegyzések az éves fejlődési ütem számítási módszeréhez996
Az informatika jelenlegi irányai és alkalmazási politikái1003
Dr. Fülöp Sándor: Feladatok a vállalati információs rendszer fejlesztésében1133
Olavi E. Niitamo: A nemzetgazdasági számlarendszer és a nemzeti statisztikai szolgálat1246
Népesség- Egészségügy
Szabó Emilné: A gazdaságilag aktív személyek halandósága14
Hablicsek László: Történeti idősorok elemzése spektrálanalízissel65
Dr. Klinger András: A megyék termékenységi arányai az utolsó 150 évben74
Dr. Kiss György: A városok és a városkörnyéki községek kapcsolatának vizsgálata276
Az 1980. évi népszámlálás előzetes eredményei402
Dr. Klinger András: A népesedéspolitikai határozat eredményei, 1973-1979. I.453
Dr. Klinger András: A népesedéspolitikai határozat eredményei, 1973-1979. II.565
Kovács Tibor: Magyarország településhálózata és fejlődésének főbb tendenciái1061
Gazdaságstatisztika
Nyilas András: A magyar gazdaság a külkereskedelem tükrében141
Az MTA Statisztikai Bizottságának és Munkatudományi Bizottságának együttes ülése192
Dr. Jánosi Andrásné - Kepecs Gábor - Pál Gáborné: A nagyberuházások költségütemezésének vizsgálata261
Dr. Kiss György: A városok és a városkörnyéki községek kapcsolatának vizsgálata276
Somogyi Miklós: A munkaidőalap és kihasználása a magyar gazdaságban347
Dr. Dreschler László: A hatékonyság időbeli változásának mérési problémája491
Harsányi László: A fizikai dolgozók bérének összetevői és arányai588
Lóczi Sándorné: A beruházáshatékonysági mutató érzékenységi vizsgálata633
Nyilas András: A rövid távú prognózisok szerepe a makroökonómiai döntésekben796
Riecke Werner: Ráfordításarányos, világpiaci áras és optimalizációs ármodellek802
Dr. Kozma Ferenc: A termelési tényezők összetétele és népgazdasági szerepe843
Oros Iván: A Magyar Közgazdasági Társulat Statisztikai Szakosztályának tudományos konferenciája909
Dr. Dreschler László: Az ENSZ keretében folyó nemzetközi összehasonlítások néhány kérdése985
Osváth Lajos: Megjegyzések az éves fejlődési ütem számítási módszeréhez996
Kovács Tibor: Magyarország településhálózata és fejlődésének főbb tendenciái1061
Dr. Szilágyi György: A nemzetközi összehasonlítások egyszerűsített módszereiről1090
Dr. Bóc Imre: A gazdasági előrejelzések hibaforrásai1216
Hulyák Katalin: A lakosság fogyasztásának vizsgálata dinamikus keresleti függvényekkel1224
Olavi E. Niitamo: A nemzetgazdasági számlarendszer és a nemzeti statisztikai szolgálat1246
Ipar- Építőipar- Beruházás
Bonifert Ádám: Struktúrafejlesztési politikánk és az építőipar5
László Béla: A kisipar szerepe és fejlődése a hetvenes években154
Deáky Györgyné - Németh László: Az ipar gazdálkodásának főbb eredményei, 1976-1978.229
Dr. Jánosi Andrásné - Kepecs Gábor - Pál Gáborné: A nagyberuházások költségütemezésének vizsgálata261
Sz. A. Fateeva: A termelőberendezések üzemelési idejének meghatározása294
G. I. Baklanov - É. V. Vergilesz: Az iparvállalati tevékenység hatékonyságának értékelése515
Péterffy Tibor: Strukturális változás és a nyereség differenciálása a kohászatban575
Lóczi Sándorné: A beruházáshatékonysági mutató érzékenységi vizsgálata633
Dr. Rédey Katalin - Dr. Sipos Béla: Termelési függvények a magyar ipar néhány ágazatában692
Dr. Deák István - Hazadi Sándor - Németh Józsefné: Hústermelés és -felhasználás720
Sz. D. Il'enkova: A berendezések hatékony kihasználásának statisztikai vizsgálata816
Dr. Árva László - Dr. Éliás András: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar exportorientált fejlesztése862
Dr. Abonyiné Dr. Palotás Jolán: Az élelmiszeripari termelőerők területi egyensúlya972
Dr. Fülöp Sándor: Feladatok a vállalati információs rendszer fejlesztésében1133
Mezőgazdaság
Oros Iván: Az Agrárközgazdászok Nemzetközi Szövetségének konferenciája194
Szabóné Medgyesi Éva: A mezőgazdasági vállalatok gazdálkodása pénzügyi mérlegük tükrében239
M. Dobos Krisztina - Vígh Judit: A kukorica termésátlagának és termelési költségének vizsgálata504
Guba Mária - Varga Gyula: Zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk jellemzői és kilátásai608
Dr. Deák István - Hazadi Sándor - Németh Józsefné: Hústermelés és -felhasználás720
Dr. Árva László - Dr. Éliás András: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar exportorientált fejlesztése862
Csánky Zsuzsa - Dr. László Lajosné:A takarmánytermő terület táplálóanyag hozama876
Ács Imre - Burgerné Gimes Anna - Horváth Gyula: A zöldségtermesztés és -felhasználás területi alakulása1173
Molnár István: Szakosodás és ágazattársítás1184
Kereskedelem- közlekedés
Nyilas András: A magyar gazdaság a külkereskedelem tükrében141
Dr. Szabadi Béla: A motorizáció Magyarországon470
Dr. Deák István - Hazadi Sándor - Németh Józsefné: Hústermelés és -felhasználás720
Dr. Árva László - Dr. Éliás András: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar exportorientált fejlesztése862
Dr. Trencséni Lajos: A kiskereskedelmi árak alakulása az 1976-1979. években1081
Surányi Bálint - Vita László: A fogyasztói árarányváltozások mérése1107
Ács Imre - Burgerné Gimes Anna: A zöldségtermesztés és -felhasználás területi alakulása1173
Társadalomstatisztika
Szabó Emilné: A gazdaságilag aktív személyek halandósága14
Ladányi Andor: Az európai KGST-országok felsőoktatásának fejlődése28
Dr. Andorka Rudolf: A többváltozós matematikai statisztikai módszerek felhasználása45
A Magyar Szociológiai Társasgá első vándorgyűlése86
Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok fontosabb jellemzői117
Dr. Varga Alajosné: A lengyel és a magyar könyvkiadás statisztikája165
D. Dumnov - A. Romanov: A lakosság időmérleg-statisztikája395
Harcsa István: KGST-értekezlet a társadalomstatisztikai mutatószám-rendszerről534
M. Klimczyk: A lengyel társadalomstatisztika fejlesztésének néhány problémája824
Dr. Andorka Rudolf - Falussy Béla: A magyar társadalom életmódja az 1976-1977. évi felvétel alapján I.828
Dr. Andorka Rudolf - Falussy Béla: A magyar társadalom életmódja az 1976-1977. évi felvétel alapján II.949
Dr. Andorka Rudolf: Konferencia a fejlődési tényezők társadfalmi jelzőszámairól1138
Hosszú Katalin: Egy kísérleti presztízsvizsgálat tapasztalatai1202
Nemzetközi statisztika
Dr. Lothar Bosse: Százötven éves az osztrák hivatalos statisztika181
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottság 34. ülése Kisinyovban187
Oros Iván: Az Agrárközgazdászok Nemzetközi Szövetségének konferenciája194
Hajdú Imre: ISIS '79 Szeminárium Pozsonyban196
Jan Kazimour: A csehszlovák állami statisztika feladatai az 1980-as években253
Sz. A. Fateeva: A termelőberendezések üzemelési idejének meghatározása294
Gara Judit: Az olaszországi társadalmi-gazdasági helyzet főbb vonásai360
Dr. Vukovich György: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 42. konferenciája375
D. Dumnov - A. Romanov: A lakosság időmérleg-statisztikája395
Feles György: Statisztikai adatgyűjtemény a KGST-országok három évtizedes fejlődéséről420
G. I. Baklanov - É. V. Vergilesz: Az iparvállalati tevékenység hatékonyságának értékelése515
A Német Demokratikus Köztársaság társadalmi-gazdasági fejlődése526
Harcsa István: KGST-értekezlet a társadalomstatisztikai mutatószám-rendszerről534
Dr. A. Donda: A statisztikai szervek új feladatai622
A. Volkov - N. Druzsinin: Negyven éves a Moszkvai Tudósok Házának Statisztikai Szekciója650
D. C. Balevszki: Népességi adatok gyűjtése és felhasználásuk a Bolgár Népköztársaságban749
Sz. D. Il'enkova: A berendezések hatékony kihasználásának statisztikai vizsgálata816
M. Klinczyk: A lengyel társadalomstatisztika fejlesztésének néhány problémája824
A Szovjetunió népessége895
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának 35. ülése Varsóban907
Dr. Dreschler László: Az ENSZ keretében folyó nemzetközi összehasonlítások néhány kérdése985
Az informatika jelenlegi irányai és alkalmazási politikái1003
Szabó Alexandra: A KGST-tagországok gazdasági együttműködése című folyóirat1033
Dr. Szilágyi György: A nemezetközi összehasonlítások egyszerűsített módszereiről1090
Konferencia a fejlődési tényezők társadalmi jelzőszámairól1138
Olavi E. Niitamo: A nemzetgazdasági számlarendszer és a nemzeti statisztikai szolgálat1246
Történeti dolgozatok
Hablicsek László: Történeti idősorok elemzése spektrálanalízissel65
Dr. Klinger András: A megyék termékenységi arányai az utolsó 150 évben74
Dr. Lothar Bosse: Százötven éves az osztrák hivatalos statisztika181
Dr. Horváth Róbert: Széchenyi-"Hitel"-ének másfél évszázados jubileumára886
Dr. Kádas Kálmán: Emlékezés Theiss Ede professzorra1022
Dr. Andorka Rudolf - Laczka Sándorné: A Statisztikatörténeti Szakcsoport XVIII. Vándorülése Tatabányán1257
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1979. évi terv teljesítéséről, a népgazdaság fejlődéséről302
Az 1980. évi népszámlálás előzetes eredményei402
A Szovjetunió népessége895
Szemle
Dr. Andorka Rudolf: A Magyar Szociológiai Társaság első vándorgyűlése86
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottság 34. ülése Kisinyovban187
A Fényes Elek nívódíjának kiosztása189
Az MTA Statisztikai Bizottságának és Munkatudományi Bizottságának együttes ülése192
Oros Iván: Az Agrárközgazdászok Nemzetközi Szövetségének konferenciája194
Hajdú Imre: ISIS '79 Szeminárium Pozsonyban196
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1979. december 18-i ülése310
Dr. Gráf Magdolna: A Statisztikai Informatikai Szekció IV. Vándorgyűlése312
Feles György: Statisztikai adatgyűjtemény a KGST-országok három évtizedes fejlődéséről420
Harcsa István: KGST-értekezlet a társadalomstatisztikai mutatószám-rendszerről534
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szekció Ünnepi Vándorülése643
A. Volkov - N. Druzsinin: Negyven éves a Moszkvai Tudósok Házának Statisztikai Szekciója650
D. C. Balevszki: Népességi adatok gyűjtése és felhasználáuk a Bolgár Népköztársaságban749
Dr. Kovács Tamásné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának 35. ülése Varsóban907
Oros Iván: A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának tudományos konferenciája909
Dr. Bodnár Pál: Sipos Béla kandidátusi értekezésének vitája1028
Szabó Alexandra: A KGST-tagországok gazdasági együttműködése című folyóirat1033
Dr. Andorka Rudolf: Konferencia a fejlődési tényezők társadalmi jelzőszámairól1138
Dr. Andorka Rudolf - Laczka Sándorné: A Statisztikatörténeti Szakcsoport XVIII. Vándorülése Tatabányán1257
Magyar szakirodalom
Wiesel Iván - Wilcsek Jenő: A monetáris rendszer fejlődése és a konertibilitás (Dr. Horváth Róbert)87
Tűű Lászlóné dr.: Az ipari koncentráció mérése (Kerékgyártó Györgyné)89
Benet Iván: Mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság, agráripari komplexum197
B. Lukács Ágnes: Magyarország népessége törvényhatóságok szerint az 1820-as években199
Idő a mérlegen313
Szabó Béla: A Szovjetunió ipara424
Ajánlások a fejlesztési kritériumok információs bázisára az iparvállalatok részére756
Dániel Tamás: Iparvállalatok állóeszköz-gazdálkodása1034
Nyitrai Ferencné: Nemzetgazdaságunk fejlettsége - nemzetközi tükörben1139
Dr. Pálos István - Dr. Arányi Emil: Szolgáltatások Magyarországon1142
Magyar nyelvű szakirodalom
A fejlett szocialista társadalom gazdasága1262
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1980. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1980. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1980. január-december I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!