992.922

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1983. május

A Központi Statisztikai hivatal folyóirata - 61. évfolyam 5. szám

Tartalom

MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK
Dr. Kiss Albert: Elgondolások az árstatisztikai rendszer továbbfejlesztésére 453
Molnár Sándor - Szidarovszky Ferenc - S. Yakowitz: Parametrikus és nem parametrikus függvényközelítési eljárások 461
STATISZTIKAI ELEMZÉSEK
Dudás János - Jasperné dr. Darvas Mária: Környezetvédelem a beruházások szemszögéből 470
Dr. Abonyiné dr. Palotás Jolán: Az Alföld ipari termelőerőinek fejlődése 1971-1980. 495
Békés Ferenc: Adatok a színészek élet- és munkakörülményeiről (I.) 506
Pártos Judit: A tudományos kutatás és fejlesztés nemzetközi összehasonlításban 518
SZEMLE
Katonáné Kelemen Zsófia - Dr. Szilágyi György: A magyar árstatisztikai rendszer továbbfejlesztése 533
Magyar szakirodalom
Tóth György: Dr. Németi László: Magyarország élelmiszer-gazdasága a hetvenes években 538
Dr. Móritz Pálné: Székely J. Gábor: Paradoxonok a véletlen matematikájában 540
STATISZTIKAI HÍRADÓ
Személyi hírek 541
Szervezeti hírek - Közlemények 541
STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELŐ
Külföldi statisztikai irodalom
Móritz Pálné: Révész P. - Schmetterer, L. - Zolotarev, V. M.: A matematikai statisztika első Pannóniai Szimpóziuma 543
Nádas Magdolna: Euler, M.: Az 1983. évi reprezentatív jövedelmi és fogyasztási adatfelvétel 544
Szász Kálmán: Abercombie, K.: Az állatállomány intenzív takarmányozása 545
Hegedűs Péter: Adzsubej, Ju. V.: A külföldi tőke befolyása az Egyesült Államok gazdaságára 546
Csepinszky Andor: Engelmann, M.: A népgazdasági elszámolások felülvizsgálata 547
Bóc Imre: Meunier, F.: A második olajárrobbanás hatása a francia gazdaságra 549
Nyáry Zsigmond: Nugent, J. B. - Yotopoulos, P. A.: A növekedés morfológiája 550
Tűű Lászlóné: Taft, S.: Az alapanyagárak indexének átszámítása 1976. évi bázisra 552
Szőnyi Gyuláné: Újabb változások az OECD-tagországok külkereskedelmi politikájában 553
Andorka Rudolf: Erikson, R. E. - Goldthorpe, J. H. - Portocarero, R.: Társadalmi mobilitás ipari társadalmakban 554
Kápolnai Iván: Wacker, F.: Társadalmi jelzőszámok az agrárpolitikában 555
Bibliográfia 557
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1983. május Statisztikai Szemle 1983. május Statisztikai Szemle 1983. május Statisztikai Szemle 1983. május

A borító kissé elszíneződött.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba