1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1984. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata 62. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.282 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet
A statisztika története és szervezete
Dr. Marton Ádám: Az árindexelmélet néhány újabb eredménye41
Dr. Csepinszky Andor: Konferencia a népgazdaság fejlődési tényezőinek statisztikai elemzéséről85
Nagy Zoltán: A multidimenziós skálázás alkalmazása adatstruktúrák vizsgálatára 154
Dr. Molnárli Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szekció XIII. Vándorülése194
Nyitrai Ferencné dr.: A Központi Statisztikai Hivatal 1983. évi munkájáról és 1984. évi feladatairól229
Dr. Kupcsik József: Hatékonyság és összetétel-változások népgazdasági szinten276
Dr. Marton Ádám: Értekezlet az összleírások statisztikai módszertani kérdéseiról423
Dr. Drechsler László: A statisztikai egység a nemzetgazdasági elszámolási rendszerekben489
Dr. Harsányi László: A statisztikai egység a magyar népgazdasági elszámolási rendszerben496
Dr. Kollár Zoltánné: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1983. november 23-i ülése525
V. Sz. Kudinov: A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztése és a szovjet állami statisztika565
Dr. Szilágyi György: Régi és új jelenségek az indexszámításban584
Dr. Horváth Róbert: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 44. madridi ülésszaka593
Dr. Dörnyei József: A statisztikai informatika az ISI madridi ülésszakán604
Dr. Hoóz István: Kislégi Nagy Dénes 100 éves653
Dr. Szilágyi György: A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése762
Az informatika fejlődésének hatása a statisztika elméletére és gyakorlatára831
Dr. Csikós-Nagy Béla: Gazdaságunk nemzetközi versenyképessége árpolitikai aspektusból949
Dr. Rácz Albert: A foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-gazdálkodás958
Dr. Melega Tibor: Külkereskedelmi politikánk és külpiaci helyzetünk968
Nyitrai Ferencné dr.: A statisztikai információs rendszer új feladatai976
Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok néhány új vonása Magyarországon986
Dr. Román Zoltán: A piaci verseny feltételeinek vizsgálata996
Oros Iván: Statisztikai tudományos konferencia1032
Dr. Harsányi László: A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése1038
D. Zogaszboldan: A Mongol Népköztársaság statisztikai szolgálatának 60 éve1125
A Mongol Népköztársaság társadalmi-gazdasági fejlődése1132
Kéry András: Tízéves a népességnyilvántartás1139
Aranyi Attila: A statisztikai informatikai szekció VI. vándorülése1143
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének állásfoglalása a népesedésről1173
Tizenhárom ország nyilatkozata a Nemzetközi Népesedési Konferencián1178
A mexikóvárosi deklaráció a népesedésről és a fejlődésről1182
Nyitrai Ferencné dr.: A mexikóvárosi nemzetközi népesedési konferencia tanulásai1191
Dvorák Ferenc: Az Európai Statisztikusok Értekezletének 32. plenáris ülése1241
Népesség - egészségügy
Dr. Miltényi Károly: Egészségügyi előrejelzések Európában147
Dr. Vukovich György: Népesség - urbanizáció - környezet573
Dr. Tamásy József: Az öregedés és néhány egészségügyi vonatkozása800
Valkovics Emil: Az általános korspecifikus termékenységi arányszámok indirekt modellezése905
Dr. Gyulay Ferenc: Dr. Móritz Pálné kandidátusi értekezésének vitája916
Kéry András: Tízéves a népességnyilvántartás1139
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének állásfoglalása a népesedésről1173
Tizenhárom ország nyilatkozata a Nemzetközi Népesedési Konferencián1178
A mexikóvárosi deklaráció a népesedésről és a fejlődésről1182
Nyitrai Ferencné dr.: A mexikóvárosi nemzetközi népesedési konferencia tanulságai1191
Dr. Monigl István - Dr. Vukovich Gabriella: A népesség számának és strusktúrájának alakulása Magyarországon az ezredfordulóig1207
Gazdaságstatisztika
Dr. Marton Ádám: Az árindexelmélet néhány újabb eredménye41
Dr. Drechsler László - Szűcs Andrásné dr.: A cserearány-változások és a gazdasági növekedés117
Dr. Kupcsik József: Hatékonyság és összetétel-változások népgazdasági szinten276
Hajdó Ottó - Kertész László - Sipos Béla: A munkabérek regressziós elemzése és a koncentráció vizsgálata389
Dr. Drechsler László: A statisztikai egység a nemzetgazdasági elszámolási rendszerben489
Dr. Harsányi László: A statisztikai egység a magyar népgazdasági elszámolási rendszerben496
Hajdó Ottó - Kertész László - Sipos Béla: A munkabérek regressziós elemzése a koncentráció vizsgálata501
Dr. Djogni Achille: A benini dinamikus input-output modell609
Kovács Ilona: Nemzetközi tendenciák a személyes fogyasztás alakulásában702
Dr. Kornai Gábor: A lakosság fogyasztásának vizsgálata Almon ökonometriai modelljével754
Dr. Ékes Ildikó: A láthatatlan személyi jövedelmek becslési módszerei862
Dr. Kornai Gábor: A lakosság fogyasztásának vizsgálata Almon ökonometriai modelljével888
Dr. Csikós-Nagy Béla: Gazdaságunk nemzetközi versenyképessége árpolitikai aspektusból949
Dr. Rácz Albert: A foglalkozáspolitika és a munkaerő-gazdálkodás958
Dr. Melega Tibor: Külkereskedelmi politikánk és külpiaci helyzetünk968
Dr. Román Zoltán: A piaci verseny feltételeinek vizsgálata996
Dr. Horváth Róbert: Valószínűség- és tudományelmélet a gazdaságstatisztikában1019
Ipar - építőipar - beruházás
Dr. Hoós János: A beruházáspolitika időszerű kérdései5
Dudás János: A beruházási információs rendszer fejlesztése24
Kovácsné Farkas J. Katalin: A bútoripar helyzete a hatodik ötéves tervidőszak elején58
Dr. Abonyiné dr. Palotás Jolán: Az élelmiszeripari telepek irányításának területi rendszere173
Orlando J. dos Santos: A magyar és a portugál vegyipar összehasonlítása181
Dr. Ráday Loránd - Zsarnay Judit: A textilipari vegyiszál-felhasználás az 1975-1981. években341
Hajdú Ottó - Kertész László - Sipos Béla: A munkabérek regressziós elemzése és a koncentráció vizsgálata389
Dr. Remetei Ferencné: Anyagazdálkodásunk jellemzői és központi programjának első eredményei453
Hajdú Ottó - Kertész László - Sipos Béla: A munkabérek regressziós elemzése és a koncentráció vizsgálata501
Dr. Ráth János: Az ipari szerkezetváltás néhány kérdése Spanyolországban638
Dr. Román Zoltán: A piaci verseny feltételeinek vizsgálata996
Nyers József: A termelés és a termékek korszerűsége az iparban1061
Dr. Bacskay Zoltán - Dr. Pákozdi Eszter: Az állami kivitelezésű lakások építési költsége 1093
Mezőgazdaság
Dr. Fazekas Béla: Szabóné Medgyesi Éva és Molnár István kandidátusi értekezésének vitája306
Csizmadia Ernőné: A második magyar-spanyol agrárközgazdasági kollokvium526
Dr. Kiss Albert: A magyar mezőgazdaság biológiai erőforrásai677
Dr. Kerékgyártó Györgyné: A vállalati koncentráció a nagyüzemi mezőgazdaságban, 1970-1982.789
Borbély László: Az új földértékesítési rendszer872
Kereskedelem - közlekedés
Szabó Ottó - Dr. Zombori Györgyné: A lakossági személygépkocsik teljesítményei és üzemeltetési körülményei244
Dr. Muraközy László: A szolgáltatás ágazat fejlődése a tőkés országokban468
Drechsler László - Magyar László: A közlekedés hatékonyságának mérési problémái724
Dr. Melega Tibor: Külkereskedelmi politikánk és külpiaci helyzetünk968
Dr. Tóth László: Tarifapolitika - személyi közlekedési szükségletek - munkamegosztás1081
Dr. Komjáti Zoltán: Az áruszállítási teljesítmények vizsgálata1112
Társadalomstatisztika
Dr. Vavró István: A bűnözés alakulása 1968 és 1982 között71
Imre János - Tassi Ilona: A természtvédelem statisztikai megfigyelésének időszerű kérdései136
Molnár Béláné: A tudományos kutatók képzettsége263
Molnárné Venyige Júlia: Diplomások Magyarországon 1980-ban360
Dr. Harcsa István: Társadalmi folyamatok Magyarországon és Csehszlovákiában370
Dr. Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika az 1930-as években397
Lakatos Mária: Vitaülés az ifjúság társadalmi helyzetéről528
Dr. Vukovich György: Népesség - urbanizáció - környezet573
Andorka Rudolf - Harcsa István - Liris Niemi: Az időfelhasználás Magyarországon és Finnországban621
Dániel Zsuzsa - Temesi József: A lakáseloszlás hatása a társadalmi egyenlőtlensége, 1976-1980.687
Dr. Korinek László: A bűnügyi statisztika valóságtükrözése737
Dr. Borsi Zoltán: A hazai bűnözés és bűnüldözési statisztika745
Dr. Tamásy József: Az öregedés és néhány egészségügyi vonatkozása800
Dr. Jobb Sándor: Egyesületi élet Magyarországon821
Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok néhány új vonása Magyarországon986
Róbert Péter: A társadalmi mobilitás többdimenziós megközelítése1225
Simó Tibor: Gondolatok a társadalmi struktúra vizsgálatáról1254
Dr. Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet vizsgálatának néhány kérdése1258
Nemzetközi statisztika
Dr. Miltényi Károly: Egészségügyi előrejelzések Európában147
Orlando J. dos Snatos: A magyar és a portugál vegyipar összehasonlítása181
Dr. Harcsa István: Társadalmi folyamatok Magyarországon és Csehszlovákiában370
Dr. Muraközy László: A szolgáltatás ágazat fejlődése a tőkés országokban468
Dr. Drechsler László: A statisztikai egység a nemzetgazdasági elszámolási rendszerben489
Csizmadia Ernőné: A második magyar-spanyol agrárközgazdasági kollokvium526
V. Sz. Kudinov: A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztése és a szovjet állami statisztika565
Dr. Horváth Róbert: A Nemzetközi Statisztikai Intézet 44. madridi ülésszaka593
Dr. Dörnyei József: A statisztika informatika az ISI madridi ülésszakán604
Dr. Djogni Achille: A benini dinamikus input-output modell609
Andorka Rudolf - Harcsa István - Iíris Niemi: Az időfelhasználás Magyarországon és Finnországban621
Dr. Róth János: Az ipari szerkezetváltás néhány kérdése Spanyolországban638
Kovács Ilona: Nemzetközi tendenciák a személyes fogyasztás alakulásában702
Dr. Korinek László: A bűnügyi statisztika valóságtükrözése737
D. Zagaszbaldan: A Mongol Népköztársaság statisztikai szolgálatának 60 éve1125
A Mongol Népköztársaság társadalmi-gazdasági fejlődése1132
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének állásfoglalása a népesedésről1173
Tizenhárom ország nyilatkozata a Nemzetközi Népesedési Konferencián1178
Mexikóvárosi deklaráció a népesedésről és a fejlődésről1182
Nyitrai Ferencné dr.: A mexikóvárosi nemzetközi népesedési konferencia tanulságai1191
Dvorák Ferenc: Az Európai Statisztikusok Értekezletének 32. plenáris ülése1241
Területi statisztika
Dr. Perczel György: A fejlesztések területi sajátosságai14
Dr. Abonyiné dr. Palotás Jolán: Az élelmiszeripari telepek irányításának területi rendszere173
Történeti dolgozatok
Dr. Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika az 1930-as években397
Dr. Hoóz István: Kislégi Nagy Dénes 100 éves653
Dr. Kápolnai Iván: Emlékezés Bél Mátyásra1009
Dr. Horváth Róbert: Valószínűség- és tudományelmélet a gazdaságstatisztikában1019
Dr. Zagaszbaldan: A Mongol Népköztársaság statisztikai szolgálatának 60 éve1125
A Monogol Népköztársaság társadalmi-gazdasági fejlődése1132
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a gazdaság és a társadaslom 1983. évi fejlődéséről414
Szemle
Dr. Csepinszky Andor: Konferencia a népgazdaság fejlődési tényezőinek statisztikai elemzéséről85
Dr. Molnárli Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági szekció XIII. Vándorülése194
Dr. Fazekas Béla: Szabóné Medgyesi Éva és Molnár István kandidátusi értekezésének vitája306
Dr. Marton Ádám: Értekezlet az összeírások statisztikai módszertani kérdéseiről423
Dr. Kollár Zoltánné: A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1983. november 23-i ülése525
Csizmadia Ernőné: A második magyar-spanyol agrárközgazdasági kollokvium526
Lakatos Mária: Vitaülés az ifjúság társadalmi helyzetéről528
Dr. Hoóz István: Kislégi Nagy Dénes 100 éves653
Dr. Szilágyi György: A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése762
Dr. Gyulay Ferenc: Dr. Móritz Pálné kandidátusi értekezésének vitája916
Oros Iván: Statisztikai tudományos konferencia1032
Dr. Harsányi László: A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának ülése1038
Kéry András: Tízéves a népességnyilvántartás1139
Aranyi Attila: A statisztikai informatikai szekció VI. vándorülése1143
Simó Tibor: Gondolatok a társadalmi struktúra vizsgálatáról1254
Dr. Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet vizsgálatának néhány kérdése1258
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1984. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1984. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1984. január-december I-II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.300 Ft
2.150 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
konyv