992.921

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1985. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata/63. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Általános elmélet - A statisztika története és szervezete
Leslie Kish: A közérdekű döntések előkészítését szolgáló felvételek időzítése5
Dr. Marton Ádám: Reprezentatív felvételek adatainak elemi szintű összekapcsolása15
Dr. Harsányi László: A Statisztikatörténeti Szakcsoport XXII. Vándorülése92
J. van Yzeren: A Fisher-féle ideális indexek mint természetes Divisia-indexek117
Dr. Iglai Mariann: A diverzifikáció statisztikai mérése138
Dr. Molnár Sándor - Dr. Szidarovszky Ferenc: A többcélú bayesi döntésekről149
Dr. Oroszi Sándor - Dr. Sipos Béla: Heller Farkas közigazgatási iskolájáról a statisztikus szemléletében188
Matits Ágnes: A vállalatnagyság statisztikai mérése229
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztika és Üzemgazdasági Szekció XIV. Vándorülése310
Dr. Nyitrai Ferencné: A szocialista statisztika útján341
Keleti András: Kereszttábla-gyakoriságok becslése kis "tartományokra"681
Dr. Horváth Róbert: A százéves Nemzetközi Statisztikai Intézet és a magyar statisztika687
Dr. Varga József: Idősorok előrejelzése az egyedi előrejelzések kombinációiával779
Dr. Sipos Béla: Emlékezés Kádas Kálmán professzorra789
Belyó Pál: A Magyar Tudományos Akadémia 145. közgyűlése798
Juhász Györgyné - Dr. Melaga Tiborné: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Statisztikai Tanszékének tudományos ülésszaka804
Dr. Rédey Katalin - Dr. Sipos Béla: Az import- és exportárak közötti kapcsolat vizsgálata898
Dr. Koós Szabolcs - Dr. Szidarovszky Ferenc: A statisztikai módszerek jogi alkalmazásai908
Kiss Tibor: Koyck és Solow modelljeinek felhasználása a döntéselőkészítésben1001
Lev Volodarszkij: Új feladatok a statisztika területén1061
Dvorák Ferenc: Az Európai Statisztikusok Értekezletének 33. plenáris ülése1101
Dr. Schwarcz Katalin: A Statisztikai Szakcsoport XXIII. Vándorülése1142
Sivák József - Szabó László: Tervezési célú adatbázisok az Országos Tervhivatalban1188
Dr. Fogaras István: A gazdaságiteljesítmény-index1197
Lutzer György: Beszámoló a Nemzetközi Statisztikai Intézet 45. üléséről1214
Népesség - egészségügy
Dr. Munkácsy Ferenc: A népesség és a munkaerő-állomány összetétele156
Dr. Klinger András: Magyarország népesedése az elmúlt 40 évben370
Dr. Klinger András: A házasodási mozgalom és a népesség összetétele501
Dr. Korom Gyula: A népesség egészségi állapotának változásai631
Dr. Kepecs József - Dr. Klinger Andás: Az 1984. évi mikrocenzus837
Gazdaságstatisztika
Dr. Kupcsik József: Az input-output táblák szektorbontása és a tartalommutatók34
Dr. Frey Mária: Munkaidő a fejlett tőkés országokban72
Dr. Szilágyi György: Sir Richard Stone, az 1984. évi közgazdasági Nobel-díjas90
dr. Iglai Mariann: A diverzifikáció statisztikai mérése138
Dr. Oroszi Sándor - Dr. Sipos Béla: Heller Farkas közgazdasági iskolájáról a statisztikus szemléletben188
Matits Ágnes: A vállalatnagyság statisztikai mérése229
Lakatos Mária: Vita László kandidátusi értekezése470
Inotai András: Az Európai Gazdasági Közösség versenyképességének alakuása535
Richard Stone: Áttekintés az input-output kutatások fejlődéséről és jelenlegi irányairól555
Nyers József - Szatmári Tamás: Licenchasznosítás és gazdaságpolitika613
Dr. Zboróvári Katalin: A munkanélküliség alakulása a fejlett európai tőkés országokban (I.)655
Kotász Gyuláné: A lakosság keresleti struktúrájának elemzése LES és AIDS modellekkel666
Bóday Erzsébet - Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítás Európában, 1980725
Nemes Nagy József - Berde Éva - Gether Istvánné - Gulácsi Gábor: Az infrasturkturális ellátás területi egyenlőtlenségei739
Dr. Zboróvári Katalin: A munkanélküliség alakulása a fejlett európai tőkés országokban (II.)750
Dr. Mészáros Sándor: Vizsgálatok a mezőgazdasági termékek árrugalmasságának meghatározásához765
Kovács Ilona: Fogyasztási struktúrák nemzetközi összehasonlítása871
Dr. Rédey Katalin - Dr. Sipos Béla: Az import- és az exportárak közötti kapcsolat vizsgálata898
Dr. Hauck Ferenc: Tudományos konferencia a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán 915
Nemzetközi versenyképesség és hatékonyság1068
Dr. Fogaras István: A gazdaságiteljesítmény-index1197
Dr. Gyulay Ferenc: Kupcsik József doktori értekezésének vitája1253
Ipar - építőipar - beruházás
Dr. Herczeg András: Változások a magyar energiagazdálkodásban51
Dr. Iglai Mariann: A diverzifikáció statisztikai mérése138
Matits Ágnes: A vállalatnagyság statisztikai mérése229
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szekció XIV. Vándorülése310
Dudás János: A beruházások alakulása, 1945-1984 389
Nyers József: A KGST-országokkal kötött kooperációk szerepe a magyar ipari fejlődésben412
Nyers József - Szatmári Tamás: Licencehasznosítás és gazdaságpolitika643
Dr. Schwartz Katalin: Halkovics László kandidátusi értekezésének vitája701
Dr. Romn Zoltán: A termelőegységnövekedés lassulása az európai KGST-országok iparában949
Dudás János - Nagy József - Pukli Péter: A beruházás hatékonyságának néhány vizsgálati módszere1081
Mezőgazdaság
Szabóné dr. Medgyesi Éva: A mezőgazdasági vállalatok nem mezőgazdasági tevékenységéről166
Dr. Domokos Attila: Dr. Fecske Mihály kandidátusi értekezésének vitája204
Dr. Kerékgyártó Györgyné - Dr. Mundroczó György: A mezőgazdasági termelés színvonalának összehasonlítása244
Dr. Fehér Alajos: A termelési tényezők összefüggéseinek vizsgálata a meliorált területeken257
Dr. Csizma János: Mezőgazdasági termelésünk és kivitelünk 1880-1893-ban426
Kacsó Tamásné - Szilágyi József: A gépállomány kapacitása és összetétele a mezőgazdasági nagyüzemekben514
Csomósné Balla Jolán: Műtrágya-felhasználás az európai országokban643
Dr. Mészáros Sándor: Vizsgálatok a mezőgazdasági termékek árrugalmasságának meghatározásához765
Dr. Nehéz Rudolf - Dr. Selley Ferenc: A szántóföldi növénytermelés színvonalának nemzetközi összehasonlítása886
Oros Iván - Schindele Miklós: A háztáji és kisegítő gazdaságokban végzett emberi munka968
Németh Józsefné - Rózsa Béla - Vita László: Egy nemzetközi összehasonlítás stratégiája1205
Kereskedelem - közlekedés
Szabó Ottó: A személysérüléses közúti közlekedési balesetek összehasonlítása124
Dr. Totth Gedeon: A budapesti fogyasztói szokások alakulása a dísznövényvásárlásban273
Varga Imre: A magyar külkereskedelmi statisztika kezdetei287
Dr. Probáld Ákos: Az Idegenforgalmi Világszervezet statisztikai munkacsoportjának ülése309
Dr. Csima János: Mezőgazdasági termelésünk és kivitelünk 1880-1893-ban426
Kovács Ilona: Fogyasztási struktúrák nemzetközi összehasonlítása871
Dr. Rédey Katalin - Dr. Sipos Béla: Az import- és az exportárak közötti kapcsolat vizsgálata898
Dr. Komjáti Zoltán: A költséggazdálkodás vizsgálata a közúti szállítási vállalatoknál1012
Dr. Domonkos Attila: Dr. Bóc Imre kandidátusi értekezésének vitája1028
Társadalomstatisztika
Dr. Miltényi Károly: Az ismertté vált bűnelkövetők aránya a társadalomban179
Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok alakulása a felszabadulástól napjainkig357
Dr. Sipos Béla: Korinek László kandidátusi értekezéséenk vitája571
Keleti András: Kereszttábla-gyakoriságok becslése kis "tartományokra"681
Pártos Judit - Szenes Istvánné: A felsőoktatási kutatóhelyek fejlődése, 1972-1982857
Dr. Koós Szabolcs - Dr. Szidarovszky Ferenc: A statisztikai módszerek jogi alkalmazásai908
Oros István - Schindele Miklós: A háztáji és kisegítő gazdaságokban végzett emberi munka968
Dr. Vavró István: A bűnözés területi különbségei988
Dr. Kulcsár Rózsa: Az első magyar országos presztízsvizsgálat eredményei1115
Dr. Herman Sándor: A szakképzettségi szint elemzése1173
Gács Endre: Szociális kiadásaink nemzetközi összehasonlításban1226
Dr. Tóth Tihamér: A bűnözés viktimológiai jellemzői1238
Területi statisztika
Nemes Nagy József - Berde Éva - Gether Istvánné - Gulácsi Gábor: Az infrastrukturális ellátás területi egyenlőtlenségei739
Halminé dr. Vissi Mária: Hajnal Béla kandidátusi értekezésének vitája916
Dr. Vavró István: A bűnözés területi különbségei988
Nemzetközi statisztika
Leslie Kish: A közérdekű döntések előkészítését szolgáló felvételek időzítése5
Dr. Frey Mária: Munkaidő a fejlett tőkés országokban72
Dr. Szilágyi György: Sir Richard Stone, az 1984. évi közgazdasági Nobel-díjas90
J. van Yzeren: A Fisher-féle ideális indexek mint természetes Divisia-indexek117
Dr. Kerékgyártó Györgyné - Dr. Munkroczó György: A mezőgazdasági termelés színvonalának összehasonlítása244
Nyers József: A KGST-országokkal kötött kooperációk szerepe a magyar ipar fejlődésében412
Adatok a Szovjetunió fejlődéséről, 1945-1984458
Inotai András: Az Európai Gazdasági Közösség versenyképességének alakulása535
Richard Stone: Áttekintés az input-output kutatások fejlődéséről és jelenlegi irányairól555
Csomósné Balla Jolán: Műtrágya-felhasználás az európai országokban643
Dr. Zboróvári Katalin: A munkanélküliség alakulása a fejlett európai tőkés országokban (I.)655
Bóday Erzsébet - Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítás Európában, 1980725
Dr. Zboróvári Katalin: A munkanélküliség alakulása a fejlett európai tőkés országokban750
Dr. Nehéz Rudolf - Dr. Selley Ferenc: A szántóföldi növénytermelés színvonalának nemzetközi összehasonlítása886
Dr. Román Zoltán: A temelékenységnövekedés lassulása az európai KGST-országok iparában949
Lev Volodarszkij: Új feladatok a statisztika területén1061
Nemzetközi versenyképesség és hatékonyság1068
Dvorák Ferenc: Az Európai Statisztikusok Értekezletének 33. plenáris ülése1101
Németh Józsefné - Rózsa Béla - Vita László: Egy nemzetközi összehasonlítás stratégiája1205
Lutzer György: Beszámoló a Nemzetközi Statisztikai Intézet 45. üléséről1214
Gács Endre: Szociális kiadásaink nemzetközi összehasonlításban1226
Történeti dolgozatok
Dr. Oroszi Sándor - Dr. Sipos Béla: Heller Farkas közgazdasági iskoláról a statisztikus szemléletében188
Varga Imre: A magyar külkereskedelmi statisztika kezdetei287
Dr. Nyitrai Ferencné: A szocialista statisztika útján341
Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok alakulása a felszabadulástól napjainkig357
Dr. Klinger András: Magyarország népesedése az elmúlt 40 évben370
Dudás János: A beruházások alakulása, 1945-1984389
Dr. Csima János: Mezőgazdasági termelésünk és kivitelünk 1880-1893-ban426
Hazánk négy évtizede számokban445
Adatok a Szovjetunió fejlődéséről, 1945-1984458
Dr. Horváth Róbert: A százéves Nemzetközi Statisztikai Intézet és a magyar statisztika687
Dr. Schwarcz Katalin: Halkovics László kandidátusi értekezésének vitája701
Dr. Sipos Béla: Emlékezés Kádas Kálmán professzorra789
Pártos Judit - Szenes Istvánné:A felsőoktatási kutatóhelyek fejlődése, 1972-1982857
Dr. Faragó Tamás: Buda és környékének kézműipari szerkezete a XVIII. század elején1127
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a gazdaság és a társadalom 1984. évi fejlődéséről300
Szemle
Dr. Szilágyi György: Sir Richard Stone, az 1984. évi közgazdasági Nobel-díjas90
Dr. Harsányi László: A Statisztikatörténeti Szakcsoport XXII. Vándorülése92
Dr. Domonkos Attila: Dr. Fecske Mihály kandidátusi értekezésének vitája204
Dr. Probáld Ákos: Az Idegenforgalmi Világszervezet statisztikai munkacsoportjának ülése309
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szekció XIV. Vándorülése310
Lakatos Mária: Vita László kandidátusi értekezése470
Dr. Sipos Béla: Korinek László kandidátusi értekezésének vitája571
Dr. Schwarcz Katalin: Halkovics László kandidátusi értekezésének vitája701
Belyó Pál: A Magyar Tudományos Akadémia 145. közgyűlése798
Juhász Györgyné - dr. Melega Tiborné: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Statisztikai Tanszékének tudományos ülésszaka804
Dr. Hauck Ferenc: Tudományos Konferencia a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán915
Halminé dr. Vissi Mária: Hajnal Béla kandidátusi értekezésének vitája916
Dr. Domokos Attila: Dr. Bóc Imre kandidátusi értekezésének vitája1028
Dr. Poór József: Az EAN-kódszimbólum a Statisztikai Szemlén1031
Dr. Schwarcz Katalin: A Statisztikatörténeti Szakcsoport XXIII. Vándorülése1142
Dr. Gyulay Ferenc: Kupcsik József doktori értekezésének vitája1253
Magyar szakirodalom
Kovács Tibor: Területi összefüggések a szocialista gazdaságirányításban208
Káposztás Ferenc - Koncz Gábor - Monigl István: A kulturális szféra tervezése (Kuti Éva)474
Gogota Béla - Garam József: Mit kell tudni az 1985. évi népgazdasági tervről? (Dr. Belyó Pál)576
Szeben Éva - Tóthné Sikora Gizella - Mausecz Zsuzsa: az értelmiség anyagi érdekviszonyai (Dr. Késedi Ferenc)580
Bükyné Horváth Mária: A periodikumok használatának átalakulása az Akadémiai Könyvtárban (Dr. Heinz Ervin)704
A területfejlesztési politika Magyarországon (Dr. Kőszegfalvi György)806
Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság negyven éve (Dr. Ollé Lajos)1033
Statisztikai híradó
Személyi hírek99
Szervezeti hírek - Közlemények100
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom103
Bibliográfia111
Külföldi folyóiratszemle220
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1985. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1985. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1985. január-december I-II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba