992.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Statisztikai Szemle 1985. július

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata - 63. évf. 7. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A külföldi műszaki ismeretekre fordított eszközök nagysága hazánkban a hetvenes évek végéig dinamikusan növekedett, mind több vállalat élt a licencvásárlások adta lehetőségekkel. A nemzetközi... Tovább

Előszó

A külföldi műszaki ismeretekre fordított eszközök nagysága hazánkban a hetvenes évek végéig dinamikusan növekedett, mind több vállalat élt a licencvásárlások adta lehetőségekkel. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok e perspektivikusnak ígérkező formája iránt fokozott érdeklődés nyilvánul meg, mind a gazdaságirányítás, mind a vállalatok és műszaki körök részéről. Ez megmutatkozott a licencvásárlások említett gyakoribb megjelenésében. A licencforgalom alakulásáról az utóbbi években számos tanulmány készült, amelyek a gazdaság különböző részterületein megvalósított fejlesztések módjáról, tapasztalatairól, a műszaki, szellemi termékekkel kapcsolatos döntési folyamat vizsgálatáról szóltak. A különböző részvizsgálatok tapasztalatait az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) szintetizáló tanulmányban összegezte, amelyben áttekintette a külföldi licencek magyar gazdaságban játszott szerepét, hasznosításuk eredményeit. A jelen tanulmány e széles körű vizsgálatokra és a legfrissebb statisztikai adatokra támaszkodva a licencforgalom és a gazdaságpolitika kapcsolatát fejlődésében kívánja bemutatni. A hazai viszonyok ismertetését megelőzően rövid áttekintést ad a licencforgalom nemzetközi tapasztalatairól, a változást befolyásoló fontosabb tényezőkről. A hazai helyzetet az 1976 és 1983 közötti időszak statisztikai adatainak felhasználásával értékeli. A licencforgalom fejlődésének közgazdasági vetületét korszakokra bontva vizsgálja a tanulmány, a periodizálást a feltételek lényegi változásához igazítva. E rész kiemeli a markánsan megmutatkozó folyamatokat, bemutatja a műszaki ismeretek alkalmazásának a magyar vállalatok tevékenységében betöltött szerepét. A feltételek sokat vitatott kérdése a licencforgalom állami irányítása, ezzel a tanulmány külön fejezetben foglalkozik. A fejlődés tendenciáit és a hasznosítás folyamatát befolyásoló tényezőket elemezve elgondolásokat tartalmaz arról, hogy a nyolcvanas évek elejére megváltozott feltételek és követelmények között a műszaki fejlesztéspolitikában és a külgazdasági stratégiában milyen módon érvényesíthető a külföldi licencek megszerzésére és hatékony alkalmazására irányuló törekvés. Vissza

Tartalom

STATISZTIKAI ELEMZÉSEK
Nyers József - Szatmári Tamás: Licenchasznosítás és gazdaságpolitika 613
Dr. Korom Gyula: A népesség egészségi állapotának változásai 631
Csomósné Balla Jolán: Műtrágya-felhasználás az európai országokban 643
Dr. Zboróvári Katalin: A munkanélküliség alakulása a fejlett európai tőkés országokban. (I.) 655
MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK
Kotász Gyuláné: A lakosság keresleti struktúrájának elemzése LES és AIDS modellekkel 666
Keleti András: Kereszttábla-gyakoriságok becslése kis „tartományokra" 681
TÖRTÉNETI DOLGOZATOK
Dr. Horváth Róbert: A százéves Nemzetközi Statisztikai Intézet és a magyar statisztika 687
SZEMLE
Dr. Schwarcz Katalin: Halkovics László kandidátusi értekezésének vitája 701
Magyar szakirodalom
Bükyné Horváth Mária: A periodikumok használatának átalakulása az Akadémiai Könyvtárban. (Dr. Heinz Ervin) 704
STATISZTIKAI HÍRADÓ
Személyi hírek 706
Szervezeti hírek - Közlemények 706
STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELŐ
Külföldi statisztikai irodalom
Beedel K. - Coote N.: A Dezaggregált Információrendszer (DIS) Modell. (Ifj. Molnár István) 707
Goldsmith R. W.: A nemzeti termék a korai Római Birodalomban. (Nyáry Zsigmond) 708
Lawrence R. Z.: Ipar nélküli kereskedelem Amerikában? (Deáky Györgyné) 710
Piatier A.: Az innováció statisztikai mérése. (Barabás József)
Stahmer C. - Hippmann H. D.: Az energiaellátás input-output táblái. (Lantos Antal) 712
Zajceva A. - Hramcova T.: A lakossági kereskedelmi szolgáltatások statisztikai vizsgálata. (Farkas Gizella) 713
Zel'bner A.: A mezőgazdasági termékek önköltsége. (Molnár István) 714
Bibliográfia 715
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1985. július Statisztikai Szemle 1985. július Statisztikai Szemle 1985. július

A borítón bejegyzés található, az egyik sarka megtört. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba