A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1931. január-december

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - Huszadik évfolyam

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 309 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér illusztrációval és német nyelvű összefoglalóval.

Előszó

Részlet a kötetből:

NÉGYESY TANULMÁNYOK
Négyesy László.
Írta: HORVÁTH JÁNOS.

Irodalomtörténetünk, mint ismeretes, kezdettől fogva nyomon követte az irodalom fejlődésszerű mozdulatait s... Tovább

Fülszöveg

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, beható tájékoztatást nyújt a magyar irodalom és irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról.

Tartalom

Tanulmányok.
Horváth János: Négyesy László 1
Gulyás Pál: Négyesy László élete és munkái 8
Alszeghy Zsolt: Négyesy László irodalmi tanulmányai 21
Badics Ferenc: Négyesy László középiskolai tanári pályája 29
Baros Gyula: Négyesy László és a magyar közlélek 48
Borbély István: Négyesy László és XIX. századi irodalmunk 51
Brisits Frigyes: Négyesy László egri évei 54
Császár Elemér: Négyesy László, a kritikus 63
Császár Ernő: Négyesy László a tanárképzés szolgálatában 69
Dézsi Lajos: Négyesy László és XVI-XVII. századi irodalmunk 76
Farkas Gyula: Négyesy László külföldi kapcsolatai 79
Gálos Rezső: Négyesy László és XVIII. századi irodalmunk 81
Hankiss János: Négyesy László, az egyetemi tanár 92
Horváth Cyrill: Négyesy László és a magyar verstudomány 97
Kéky Lajos: Négyesy László a Kisfaludy-Társaságban 105
Kristóf György: Négyesy László és őstörténelmi kutatásaink 116
Morvay Győző: Négyesy László, a szónok 121
Pap Károly: Négyesy László és Beöthy Zsolt barátsága 130
Pintér Jenő: Négyesy László a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban 142
Pitroff Pál: Négyesy László, a pedagógus 145
Sajó Sándor: Négyesy László a Középiskolai Tanáregyesületben 154
Sik Sándor: Négyesy László és XX. századi irodalmunk 158
Szász Károly: Négyesy László akadémiai drámabírálatai 164
Szinnyei Ferenc: Négyesy László és középkori irodalmunk 170
Tolnai Vilmos: Négyesy László, a nyelvtudós 175
Várdai Béla: Négyesy László a Szent István Akadémiában 181
Viszota Gyula: Négyesy László a Magyar Tudományos Akadémiában 185
Zlinszky Aladár: Négyesy László, a tankönyvíró 196
Zolnai Béla: Négyesy László és középiskolai tanítványai 204
Zoltvány Irén: Emléksorok Négyesy László ünneplésére 209
Szász Károly: Elnöki megnyitó-beszéd 215
Szentgyörgyi László: Kisfaludy Károly emléke 220
Kerecsényi Dezső: Katona József színi utasításai 229
Kisebb közlemények.
Fejérváry Dezső: Az érckakas 250
Kardos Albert: Zirc emlékezete és a Mohács 238
Tolnai Vilmos: Arany és „Keveháza" értelmezése 243
Trencsény Károly: Tompa Mihály „Zivatar" c. költeményének értelmezése 245
Turóczi-Trostler József: Az gallus virágéneket fú 246
Zipser Sándor: Petőfi Sándor Nemzeti Dala és a csehek 241
Könyvek szemléje.
A Nagykőrösi Arany János-Társaság Évkönyvei 266
A Nemzeti Színház és Kamara Színházának Zsebkönyve 266
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve 267
Barta János: Az ismeretlen Madách 267
Bálint Nagy István: Sámboky János orvosi működéséről 267
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre 268
Bessenyei György: A törvénynek útjai. Tudós Társaság 268
Bessenyei György kisebb költeményei 268
Bessenyei György: Tarimenes utazása 260
Bethlen-emlékkönyv 268
Biró Lajos Pál: A Nemzeti Színház története 1837-1841 268
Brachfeld Olivér: Magyar vonatkozások a régi katalán irodalomban és a katalán népballadában 269
Csahihen Károly: Pest-Buda irodalmi élete 1780-1830 269
Császár Elemér: Ferenczi Zoltán emlékezete 269
Dénes Tibor: Péterfy Jenő esztétikája 269
Döry Ferenc: Gróf Buttler János házassága 269
Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkalmából 270
Faludi Ferenc: Caesar Aegyptus földjén Alexandriában 270
Halmi Bódog: Móricz Zsigmond, az író és az ember 270
Hangay Sándor: Azért is! 271
Hankiss János: Jules Verne 271
Hegedűs Lóránt: Rákosi Jenő emlékezete 271
Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei 252
Katona József új síremlékének felavatási ünnepélye 271
Kováts József: Török Gyula élete 271
Lehel István: Jászai Mari utolsó szerepe 272
Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei 272
Magyar Irodalmi Ritkaságok 272
Magyar Bálint: A Nemzeti Színház előtti magyar színészet történetének vázlata 272
Mai Magyar Múzsa 265
Monsberger Ulrik: A hazai német naptárirodalom története 1821-ig 273
Osztern Rózsa: Zsidó újságírók és szépírók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban a Pester Lloyd megalapításáig, 1854-ig 273
Pintér Jenő magyar irodalomtörténete 273
Preszly Lóránd: A szegedi népies írók 274
Pukánszky Béla: Geschichte des deutsehen Schrifttums in Ungarn 263
Rácz Lajos: Adalékok a XVII. század magyar műveltség történetéhez 274
Rédey Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok 274
Rubinyi Mózes: Pósa Lajos 274
Schack Béla - Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon 274
Soproni Katolikus Köri Almanach 274
Speneder Andor: Kisfaludy Károly 275
Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában 275
Szent-Iványi Béla: Szilágyi Sándor szerepe az irodalmi életben 275
Gróf Széchenyi István: Hitel 275
Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal 275
Szép Ernő: Magyar drámák a bécsi színpadokon 276
Vajda Péter erkölcsi beszédei 276
Világirodalmi Lexikon 277
Folyóiratok szemléje.
Alszeghy Zsolt - Baros Gyula - Pintér Jenő: Ötvenhat folyóirat és hírlap irodalomtörténeti vonatkozású cikkei 273
Figyelő.
Négyesy László ünneplése a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1931. évi közgyűlésén 296
Elhúnytak 296
Új könyvek 301
Társasági ügyek 307
Inhalt N. 1-8. 308

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem