1.033.476

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Talajtan

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-231-035-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A talajtan tárgya, feladata, felosztása és története5
A talajtan hazai fejlődése6
A talajképző tényezőkről általában15
Földtani viszonyok18
Hidrológiai viszonyok25
A kőzetek néhány, talajtani szempontból fontosabb tulajdonsága 31
A kőzet és a talaj ásványi részének jellemzése34
Kloridok, szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok, karbonátok és oxidok34
Szilikátok37
Szigetszilikátok38
Láncszilikátok38
Szalagszilikátok38
Rétegszilikátok38
Anyagszilikátok41
Vázrácsos szilikátok51
A kőzet aprózódása és a mállás53
Fizikai mállás53
Kémiai mállás55
A kémiai és a fizikai mállás hatására bekövetkező változások értékelése a talajképződés szempontjából58
Biológiai mállás59
A fizikai talajféleség60
A szemcseösszetétel meghatározásának elve61
A talaj szerves anyaga67
A talaj szerves anyagainak csoportosítása67
A humusz felosztása alkotóelemei alapján68
Nem humuszanyagok68
Új képződmények68
Humuszanyagok68
A humuszanyagok felosztása a humuszféleségek alapján74
A humuszanyagok felosztása a humuszformák alapján74
A humuszanyagok képződése75
A humusz és a talaj szervetlen része közötti kapcsolat77
A talaj szervesanyag-tartalmának dinamikus egyensúlya77
Kolloidok a talajban82
A kolloidok tulajdonságai82
A kolloid rendszerekben lejátszódó határfelületi jelenségek83
Adszorpció84
Ionadszorpció84
Molekulák adszorpciója85
Adhézió86
Kohézió86
A talajkolloidokon lejátszódó folyamatok és jelentőségük87
Gázok és gőzők adszorpciója87
Vízadszorpció90
Oldott anyagok adszorpciója és kemoszorpciója90
Kationadszorpció93
Anionadszorpció, sóadszorpció, kemoszorpció100
Praktikus folyamatok101
A talaj kémhatása102
A talaj savanyúságának mértéke106
A redukció és az oxidáció szerepe a talajban108
A kolloid rendszerek megszűnése112
A talaj szerkezete114
A talajszerkezet kialakulása114
Koagulumok114
Mikroaggregátumok115
Aggregátumok118
A talajszerkezet megítélése119
Morfológiai szerkezet119
Agronómiai szerkezet121
A szerkezeti elemek vízállósága123
A talaj pórustérfogata126
A pórusviszonyok meghatározása132
A talaj víz- és levegőgazdálkodása136
A talaj nedvességtartalma136
A talaj nedvességállapota140
Vízformák a talajban, vízgazdálkodási állandók141
Vízkapacitás141
Vízformák142
Törvényszerűségek a természetes talajoszlopokban143
A talajok csoportosítása vízgazdálkodási tulajdonságai szerint145
Vízmozgás a talajban146
Vízmozgás vízzel telített (kétfázisú) talajban147
Vízmozgás vízzel nem telített (háromfázisú) talajban151
A talaj víznyelő és vízvezető képességének meghatározása152
Páramozgás a talajban155
A talaj kiszáradása156
Párolgás156
Párologtatás157
A talaj vízgazdálkodása157
A talajvíz158
A talaj konzisztenciája160
A talaj levegőgazdálkodása163
A talaj hőgazdálkodása165
A talaj tápanyag-gazdálkodása169
A tápanyagok171
Makrotápanyagok173
Nitrogén173
Foszfor176
Kálium180
Egyéb makroelemek183
Mikrotápanyagok185
A talajok osztályozása188
Az osztályozás alapja189
A talajok genetikai osztályozási rendszere195
Váztalajok197
Köves, sziklás váztalajok198
Kavicsos váztalajok1998
Földes kopárok198
Futóhomok és jellegtelen homoktalajok199
Humuszos homoktalajok199
Kőzethatású talajok200
Humuszkarbonát talajok201
Rendzina talajok202
Fekete nyiroktalajok203
Ranker talajok203
Barna erdőtalajok203
Karbonátmaradványos barna erdőtalajok205
Csernozjom barna erdőtalajok207
Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok)210
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok213
Podzolos barna erdőtalajok (podzolos, agyagbemosódásos barna erdőtalajok)218
Pangóvizes (pszeudoglejes) barna erdőtalajok218
Kovárványos barna erdőtalajok220
Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok225
Csernozjom talajok227
Öntés csernozjomok229
Kilúgzott csernozjom talajok230
Mészlepedékes cssernozjom talajok231
Réti csernozjom talajok234
Szikes talajok236
Szoloncsák talajok239
Szoloncsák-szolonyec talajok241
Réti szolonyec talajok242
Sztyeppesedő réti szolonyec talajok244
Másodlagos elszikesedett talajok245
Réti talajok246
Szoloncsákos réti talajok248
Szolonyeces réti talajok249
Réti talaj (típusos réti talajok)250
Öntés réti talajok253
Lápos réti talajok253
Csernozjom-réti talajok254
Láptalajok254
Mohaláp talajok256
Rétláp talajok256
Lecsapolt és telkesített rétláp talajok258
A mocsári és ártéri erdők talajai258
Folyóvizek és tavak üledékeinek és hordalékainak talajai260
Nyers öntéstalajok261
Humuszos öntéstalajok262
Lejtőhordalék talajok263
Talajpusztulás265
Erózió266
Kiváltó és befolyásoló tényezők266
Csapadékviszonyok266
Lejtőviszonyok267
A talaj nedvességi állapota269
A talaj vízgazdálkodása269
Talajszerkezet270
Növényborítottság270
Az erózió formái271
Felületi rétegerózió271
Barázdás erózió273
Vízmosásos erózió273
Padkásodás274
Szedimentáció274
Az erózió fokozatai274
A talajpusztulási folyamatok fejlődése278
Csernozjomokon278
Barna erdőtalajokon279
Szikeseken280
A talajképző kőzet hatása281
A talajpusztulás várható alakulásának országos képe281
Az emberi tevékenység hatása283
Az erózió elleni védekezés283
Sáncolás284
Teraszolás284
Agronómiai talajvédelem285
A talajvédelem gazdaságossága291
Defláció291
Kiváltó és befolyásoló tényezők292
Szélviszonyok292
A deflációs terület hossza293
Szemcseösszetétel293
Szerkezetesség294
Szervesanyag-tartalom294
A talajfelszín érdekessége és nedvessége294
Növényborítottság295
A defláció formái296
A talajszemcsék mozgása296
A defláció fokozatai297
A defláció elleni védekezés300
A talaj termékenysége, valamint a földértékelés301
Az aranykorona-érték303
A talajtermékenység303
A talajértékszám306
A termőhelyi értékszám306
A földértékelés alkalmazásának lehetőségei306
Magyarország talajföldrajza309
Alapfogalmak309
Magyarország nagytájai311
Az Alföld313
A Kisalföld313
Az Alpokalja314
A Dunántúli-dombság314
A Dunántúli-középhegység315
Az Északi-középhegység316
A föld talajföldrajzi viszonyai317
Talajképző tényezők317
Földrajzi övezetek318
Sarkvidéki övezet318
Boreális övezet319
Szubboreális övezet319
Szubtrópusi övezet321
Trópusi övezet321
A talajművelés talajtani vonatkozásai324
A talajművelés hatása a talajra324
Pozitív hatások324
Negatív hatások324
A talajviszonyok hatása a talajművelésre329
A trágyázás talajtani vonatkozásai332
A trágyák hatása a talajra332
A talaj hatása a trágyákra335
Összetett kölcsönhatások335
Talajjavítás338
Mechanikai talajjavítás339
Kémiai talajjavítás342
Biológiai talajjavítás345
A talajjavítási eljárások összehangolása347
Az öntözés talajtani vonatkozásai348
Hatása a talajra350
Kedvező hatások350
Kedvezőtlen hatások350
Az öntözővíz minősége352
Az öntözővíz minősítése352
Az öntözővíz minőségének javítása355
Az öntözővíz mennyisége355
Talajvízviszonyok355
A talajvízszint ingadozása355
Kritikus talajvízszint357
A helytelen öntözés következményei és a káros hatások elleni védekezés szempontjai358
A talajtérképezés360
Története360
Átnézetes talajtérképek361
Üzemi térképek362
Talajpusztulási és talajvédelmi térképek362
Kataszteri térképek364
Ajánlott irodalom365
Tárgymutató366
Névmutató375

Stefanovits Pál

Stefanovits Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Stefanovits Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv