863.871

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a filozófiába

Tankönyv/Szöveggyűjtemény

Szerkesztő

Kiadó: Holnap Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 343 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-346-119-7
Megjegyzés: Tankönyvi szám: HO 0001. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Előszó11
Az ókori görög filozófia kezdetei15
A preszókratikus filozófia15
Az arkhé15
Arisztotelész: Fizika A 2 184 b 15-2116
Szimplikiosz: Kommentár Arisztotelész Fizikájához (Részlet)17
A kozmosz létrejötte18
Anaximandrosz A 1019
Anaximandrosz A 2719
Empedoklész B 820
A megismerés20
Hérakleitosz B 121
Parmenidész B 824
Empedoklész B 1728
A szofista filozófia29
A nyelvhasználat problémái. Megismerés és érvelés30
Prótagorász B 132
Gorgiász: A nemlétezésről (Részletek)33
Az emberi közösség filozófiai kérdései. Politika és morál35
Antiphón B 44 (Részletek)36
Anonymus Iamlichi (Részletek)37
Szókratész39
Platón és Arisztotelész41
A forma problémája43
Az ideatan43
A dialógus mint módszer44
A Phaidón szerkezete46
Platón: Phaidón 95 b-107 b (Kerényi Grácia fordítása nyomán)48
A szubsztancia elmélete65
Arisztotelész: Metafizika Z, 1-3 fejezet67
Társadalomelmélet és etika72
Platón államelmélete és morálfilozófiája72
Platón: Állam VII., 514 a-518 b (Szabó Miklós fordítása)73
Arisztotelész államelmélete és etikája78
Arisztotelész: Politika III, 1., 6., 7. fejezet (Szabó Miklós fordítása)78
Arisztotelész: Nikomakhoszi Ethika II., 4-6. fejezet (Szabó Miklós fordítása)83
A hellenisztikus filozófia87
Epikurosz87
Epikurosz levele Menoikeuszhoz. (Részlet, Kövesdi Dénes fordítása)88
A sztoikus filozófia89
Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete (Részletek a VII. könyvből)91
Epiktétosz: Kézikönyvecske I. fejezet (Sárosy Gyula fordítása)92
A szkeptikus filozófia93
Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete (Részlet a IX. könyvből)94
Az újplatonizmus. Plótinosz filozófiája99
Plótinosz: A három eredendő valóságról (Horváth Judit és Perczel István fordítása)100
Plótinosz: Az első után következők keletkezéséről és rendjéről (Horváth Judit és Perczel István fordítása)111
A keresztény filozófia első korszaka: a patrisztika115
Szent Ágoston116
Értelem és tekintély118
Ágoston: A rendről II, 9. 26-27 (Kendeffy Gábor fordítása)118
Az akarat119
Ágoston: Vallomások VIII, 5. 10-11; 8.19-9.22 (Városi István-Kendeffy Gábor fordítása)119
A lélek121
Ágoston: A lélek halhatatlanságáról 16. fejezet (Kendeffy Gábor fordítása)121
Az értelmi megismerés122
Ágoston: Az Isten városáról XI., 26. (Kendeffy Gábor fordítása)122
A testetlen dolgok megismerése. Az értelmi megvilágosodás123
Ágoston: A Szentháromságról XII, 14.23-15.24 (Kendeffy Gábor fordítása)123
Az ember a történelemben124
Ágoston: A kezdők hitoktatásáról 19.31 (Kendeffy Gábor fordítása)124
Ágoston: Az isten városáról XIV, 1 (Kendeffy Gábor fordítása)124
Isten és a teremtett világ viszonya: válasz a "Honnan a rossz?" kérdésére126
Ágoston: Az isten városáról XII, 4 (Kendeffy Gábor fordítása)126
Isten és a teremtett világ viszonya. Isten, mint a természetet folyamatosan fenntartó erő128
Ágoston: A Teremtés Könyve szó szerinti értelmezésben IV, 12.22-23 (Kendeffy Gábor fordítása)128
A fejlődés a természetben129
Ágoston: A Teremtés Könyve szó szerinti értelmezésben IX, 17.32 (Kendeffy Gábor fordítása)129
A skolasztikus filozófia131
Az univerzália-vita131
Az ontológiai istenérv132
Anzelm: Proslogion 2. fejezet133
Aquinói Szent Tamás134
A Summa Theologica módszere és felépítése134
Tamás: ST 1, 2, Harmadik artikulus: Vajon van-e Isten? (Klima Gyula fordítása)136
Az újkori filozófia kialakulása141
Francis Bacon és a filozófia új módszere142
F. Bacon: Novum Organum I. könyv (Részletek, Csatlós János fordítása)144
Thomas Hobbes
Hobbes: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. (Részletek, Vámosi Pál fordítása)152
Racionalizmus és empirizmus161
Descartes és a racionalizmus164
Descartes: Emélkedések a metafizikáról (Részletek, Alexander Bernát fordítása nyomán)164
A kartezianizmus továbbfejlesztése: Baruch Spinoza186
Spinoza: Etika (Részletek, Szemere Samu fordítása)187
Az empirizmus192
John Locke: Értekezés az emberi értelemről (Részletek, Dienes Valéria fordítása)192
George Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde (Részletek, Vámosi Pál fordítása)207
David Hume: Értekezés az emberi természetről (Részletek, Bence György fordítása)213
A felvilágosodás kora229
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei (Részletek, Kis János fordítása)231
Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? (Vidrányi Katalin fordítása)238
Kant: A tiszta ész kritikája245
Kant: A tiszta ész kritikája (Részlet, Alexander Bernát és Bánóczi József fordítása)247
A tiszta ész kritikájának felépítése261
A klasszikus német filozófia269
Johann Gottlieb Fichte: Első bevezetés a tudománytanba (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása)269
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása)275
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai (Részlet, Szemere Samu fordítása)281
A 19. századi filozófia283
A klasszikus német filozófia fölbomlása283
Sören Aabye Kierkegaard: Lezáró tudománytalan utóirat a filozófiai töredékekhez (Részlet, Valaczkai László fordítása)285
Karl Marx: Tézisek a Feuerbachról295
Auguste Comte és a pozitivizmus298
Auguste Comte: Beszéd a pozitív szellemről (Részlet, Berényi Gábor fordítása)299
A 20. század filozófiája301
Henri Bergson intuicionizmusa301
Henri Bergson: Bevezetés a metafizikába (Részlet, Fogarasi Béla fordítása)302
Edmund Husserl és a fenomenológia305
Edmund Husserl: A fenomenológia ideája. Öt előadás (Részletek, Baránszky Jób László fordítása)306
A neopozitivizmus318
Moritz Schlick: A filozófia fordulata (Fehér Márta fordítása)319
Az egzisztencialista filozófia325
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába (Részlet, Szatmári Lajos fordítása)326
Filozófia és teológia332
Karl Rahner: A hit alapjai (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása)333
Fogalommutató341
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába

A borító enyhén megtört, elszíneződött.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba