A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófia

Tankönyv a középiskolák számára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Holnap Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 194 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-346-190-1
Megjegyzés: Tankönyvi száma: HO 438.

Fülszöveg

Könyvünk középiskolai tankönyvnek készült, amely válogatott filozófiai tételek és problémák bemutatása révén vezeti be olvasóját a filozófiai gondolkodásba. A tárgyalt tételek és problémák elemi jellegűek a szónak abban az értelmében, hogy megértésükhöz nincs szükség előzetes filozófiai ismeretekre. Az olvasó megismerkedhet a metafizika, az ismeretelmélet, az etika, valamint két, a huszadik században kialakult filozófiai irányzat, az analitikus filozófia és a fenomenológia alapfogalmaival. A tankönyv nagyrészt a Holnap Kiadónál már korábban megjelent, Bevezetés a filozófiába című szöveggyűjteményre épül, s a legeredményesebben ezzel a kiadvánnyal együtt használható. A függelékben közölt és az egész anyagot átfogó 192 ellenőrző kérdés mellett zárójelben föltüntettük, hogy az adott kérdésre a tankönyvben és a szöveggyűjteményben hol található meg a válasz. Így az olvasó maga ellenőrizheti és könynyen kiegészítheti tudását.

Tartalom

Előszó11
Bevezetés15
METAFIZIKA21
Az antik és a középkori metafizika főbb problémái25
Mi az, ami létezik? Mi a létező?25
A jelentés problémája és az ideák30
A részesedés paradoxonai32
Mi a dolgok valódi természete?35
A diairetikus módszer35
Arisztotelész metafizikája37
A létezés szerkezete: a genus, a species és az individuum37
A kategóriák39
A szubsztancia40
A négy ok41
A szubsztancia mint individuum és mint species41
Az attribútumok42
Potencialitás és aktualitás43
Az Első Mozgató44
Az újplatonikus metafizika46
A középkori metafizika48
Az univerzália-vita48
A realizmus érve49
A nominalizmus érve50
A konceptualizmus érve50
Az ontológiai istenérv51
A belső tapasztalat metafizikája52
Az újkori metafizika53
A korpuszkula53
Test és lélek szétválasztása54
A pszichofizikai paralellizmus55
Spinoza panteizmusa56
Az okkazionalizmus56
A harmonia praestabilita elve57
A monászok58
Az okság59
ISMERETELMÉLET61
Az ismeretelmélet főbb kérdései61
Az ismeretelmélet előtörténeti63
Prótagorász tétele66
Az elme fogalmának megjelenése. Az anamnézis67
A barlanghasonlat68
Mi a tudás?70
Arisztotelész. A megismerés fokozatai72
Az érzékelés és a közös érzék72
A képzet73
A gondolkodás73
A megismerés sztoikus elmélete75
Szkeptikus érvek a megismeréssel kapcsolatban76
A tíz szkeptikus troposz77
A középkori filozófia. Szent Tamás tanítása a megismerésről78
A kutatás és a megismerés módszerének problémája az újkor elején79
Tapasztalat, megfigyelés, kísérlet80
A matematika szerepe82
A módszeres kételkedés84
Gondolkodom, tehát vagyok85
A racionalizmus és az empirizmus közös alapja86
A racionalizmus88
Descartes88
Leibniz90
Az empirizmus92
Érvek a velünk született ideák ellen92
Ideáink eredete93
Elsődleges és másodlagos minőségek93
Az egyszerű és összetett ideák94
Módozatok, szubsztanciák, viszonyok95
A tudás95
Berkeley kritikája Locke szubsztancia-fogalmáról96
Az ideák és az elme97
Hume továbbfejleszti Berkeley elméletét99
Az intuitív és a bizonyításon alapuló tudás100
Kant kriticizmusa101
A "kopernikuszi fordulat"101
A metafizika bírálata102
ETIKA105
Az erény homéroszi fogalma106
A morális reflexió kezdetei107
Az erények108
A boldogság109
A jó112
A boldogság és az erények viszonya114
Platón115
Az erények meghatározása115
Az Állam etikai elmélete116
Arisztotelész117
A lélek és az erények117
Az erény: lelki alkat118
Az erkölcsi erény mint közép118
Az okosság irányító szerepe119
Az erkölcsös cselekvés előkészítése120
Az igazságosság121
A sztoikus etika122
Fátum és erkölcs122
A tétlenség érve122
A kettős okság elmélete123
Az ember mint mikrokozmosz124
A tőlünk függő dolgok125
Az etikailag közömbös dolgok126
Az emóciók és az emóciómentesség127
Az erkölcsi megismerés128
Az erények129
Szent Ágoston. Az akarat szabadsága131
A predesztináció132
Az etika az újkor elején132
Descartes ideiglenes etikája133
Az indulatok és az értelem. Spinoza etikai tanítása138
Az indulat139
Az indulatok ereje és az emberi szolgaság140
Az értelem és az emberi szabadság141
A 17-18. századi brit moralisták143
Az erkölcsi érzék elmélete. John Locke és Francis Hutcheson143
Az emotivizmus147
Az utilitarizmus149
Kant etikája154
Az etika megalapozása154
A gyakorlati szintézis154
A kötelesség155
A hipotetikus és a kategorikus imperatívusz155
A szabadság157
AZ ANALITIKUS FILOZÓFIA159
Az analitikus filozófia jellege159
Az analitikus filozófia alapfogalmai160
Az érzet-adatok160
A dolog fogalma161
A kijelentés és a látszatállítás162
A tudományos állítások164
A verifikáció elve165
A metafizika kritikája166
A FENOMENOLÓGIA169
A fenomenológia létrejötte a pszichologizmus bírálatából171
A filozófia mint "szigorú tudomány"172
A természetes beállítódás és a filozófiai beállítódás173
Az intencionalitás174
A fenomén175
A fenomenológiai redukció176
Az eidetikus redukció177
Módszer vagy rendszer?178
ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK181

Steiger Kornél

Steiger Kornél műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Steiger Kornél könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filozófia Filozófia Filozófia

A borító kissé elszíneződött, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
980 Ft
680,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!