A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gond 1992/1-3.

Filozófiai Esszéfolyóirat - I. évfolyam 1-3. szám

Tartalom

1. szám
Márkus György: Diogenész Laertiosz kontra Gadamer: Univerzális vagy történeti hermeneutika? 3
Boros Gábor: Etika az Etikában avagy hogyan analizálja Spinoza a mindennapi életet? 20
Angyalosi Gergely: A történész teste és a test történelme: a Michelet-spirál 31
Heller Ágnes: Az ismeretlen remekmű 50.
Tengelyi László: A kezdet kérdéséről 80.
Tatár György: Idegenek a Kertben 93.
Mesterházi Miklós: „... nézed a helyét és nincsen ott" (Spiró György: A Jövevény) 100
Steiger Kornél: Fragmentum és narratív egység. Szempontok a preszókratikus verses
töredékek értelmezéséhez 112
Arisztotelész: Metafizika, VII (Z) könyv 125.

2. szám
Neumer Katalin: Antiwittgenstein 3
Tallár Ferenc: Miről is vitatkozunk? 18
Karácsony András: Személyes és személytelen 26
Perecz László: A „nemzeti filozófia" születése 29
Marton Péter: A zsibbasztó rája fogságából 36
Bánfalvi Attila: A filozófus és a gyermek 59
Fehér Ferenc: A relativizmus és a fundamentalizmus között 67
Pethő Bertalan: Nyomozás 92
Bacsó Béla: Az ártatlan gondolkodás kívánalma 103
Richard Rorty: Vajon transzcendentális filozófus-e Derrida? 108
Heller Ágnes: Megváltás - Vég - Apokalipszis 118
Jacques Derrida: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről 129
Immánuel Kant: A filozófiában újabban meghonosodott előkelő hangnemről 160

3. szám
Mesterházi Miklós: Időbeli partikularitásunk előnyei.
Kant reflexiói a történetírók rossz erkölcseiről avagy: miért kellene egyetemes történetet írnunk? 3
Csikós Ella: A tudós és erkölcsisége Fichténél 25
Mezei Balázs: Metanoia és epokhé. Jan Patocka és a
háború fenomenológiája 33
Hamvas Béla: Tabula Smaragdina 45
Lev Sesztov: Plótinosz misztikus tapasztalatáról 69
Patkós Éva: A hiteles filozófus-magatartás állandó
újraértelmezése Lev Sesztovnál 80
Tóth Dénes: A titok filozófiája 88
Kendeffy Gábor: Szent Ágoston és az akadémiai szkepszis 107
Kocziszky Éva: Patmos „grausam nemlich hasset allwissende Stirnen Gott" 127
Lukács György: Jegyzetek a misztikáról
Eckhart mester: A vigasztalás könyve
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem