A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Római történeti chrestomathia

Tartalom

Előszó3
Rövidítésjegyzék5
Dionysos Halikarnasseus: Itália őslakossága7
Dionysos Halikarnasseus: Róma alapításának mondája9
Livius: Róma alapítása10
Dionysos Halikarnasseus: A patriciusok és plebejusok osztályellentéteinek kialakulása14
Dionysos Halikarnasseus: Servius Tullius reformjai16
Livius: A néptribunusi intézmény18
A XII. táblás törvények töredékei20
Livius: A caudiumi vereség, Róma és Makedonia összehasonlítása31
Justinus: Karthago alapítása38
Polybios: Róma és Karthago szerződései40
Polybios: Az első pun háború okai44
Polybios: Az első pun háború befejezése45
A karthagói zsoldosok zendülése46
Polybios: Hannibal hadereje49
Polybios: Agelaos beszéde a naupaktosi értekezleten50
Livius: V. Philippos makedón király és Hannibal tárgyalásai51
Polybios: V. Philippos és Hannibal szövetsége53
Livius: Róma és az aitóliai föderáció szövetsége54
Livius: Fabius Maximus (Cunctator) taktikája56
Livius: A cannae-i csata61
Livius: Capua elpártolása Cannae után66
Polybios: A római köztársaság államszervezete68
Livius: A II. makedón háború lezárása71
Görög városok feliratai rómaiak részére73
Flamininus consul levele Chyretiai lakosaihoz75
Marcus Valerius levele Teós lakosaihoz75
L. Aemilius proconsuli decretuma76
Vizsgálat a meggyilkolt delphoi-i követek ügyében76
Róma vádirata Perseus makedón király ellen77
Senatusi határozat Thisbai lakosainak kéréseiről78
Polybios: Popillius Laenas követsége Antiochosnál79
Diodóros: Az első szicíliai rabszolgafelkelés és kisázsiai visszhangja80
Strabón: A kilikiai kalózkodás és rabszolgakereskedelem84
Appianos: Tiberius Gracchus reformmozgalma85
Róma szövetsége Méthvmnai városával92
P. Popillius Laena felirata93
Appianos: Gaius Gracchus93
A Gracchusok földosztásának felszámolása96
Velleius Paterculus: Az i.e. II. sz. második felének eseményei98
Gellius: Az italikusok helyzete az i.e. II. században101
Létai város határozata M. Annitus kitüntetéséről 102
Diodóros: A második szicíliai rabszolgafelkelés103
Appianos: A szövetséges háború109
Florus: A szövetséges háború113
Egy Róma-barát polgár viszontagságai a mithridatési háború idején114
Appianos: Marius és Sulla polgárháborúja, Sulla diktatúrája115
Plutarchos: Részletek Sertorius életrajzából124
Appianos: Spartacus rabszolgafelkelése128
Plutarchos: Crassus életrajzából Spartacus felkelése131
Az óróposi Amphiaraos-szentély adómentessége134
Cicero: A római tőke a provinciákban136
Cicero: Asia provincia kormányzásáról137
Cicero: A provincák kizsákmányolása141
Q. Cicero: De petitione consulatus143
Appianos: Pompeius diadalmenete Mithridatés fölött147
Sallustius: Catilina összeesküvése149
Cassius Dio: Az első triumvirátus161
Appianos: Caesar első consulsága163
Caesar: Pompeius hadereje165
Cicero levelezéséből166
Appianos: A második triumviratus megalakulása174
Velleius Paterculus: A polgárháború évei179
A rhósosi Seleukos kiváltságai184
Cassius Dio: Maecenas politikai tanácsai Augustusnak 187
Cornelius Gallus Egyiptomban192
Res gestae divi Augusti193
Senatusconsultum de mense Augusto198
A cumae-i Augustus-szentély naptára199
Augustus kyrénéi edictumai199
Augustus vizsgálata és döntése egy családi viszályban203
Paultus Fabius Maximus javaslata az Augustus-kultusz kiterjesztésére204
Plinius: Adversa Augusti206
Velleius Paterculus: Tiberius és Seianus207
Tiberius és Seianus209
Tiberius és az uralkodókultusz210
Germanicus egyiptomi edictumai212
A decuriók terhei213
A vidéki lakosság terhei213
Tacitus: A numidiai Tacfarinas felkelése213
Tacitus: Boudicca britanniai felkelése215
Claudius levele az alexandriakhoz217
Claudius beszéde220
Nero beszéde a görögök felszabadításáról223
Columella: a colonusok szerepe224
Senatusconsultum de imperio Vespasiani226
Plautius Silvanus felirata227
Titus, Jeruzsálem elpusztítója228
Lex metalli Vipascensis229
Egy rossz termés következményei Kisázsiában231
Kiszolgált katonák kiváltságai Domitianus alatt232
Az ifj. Plinius leveleiből234
Az ifj. Plinius hagyatéka237
Az észak-afrikai Villa Magna colonusainak törvénye237
Egy kyrénéi fürdő helyreállítása240
Ara legis Hadrianae240
Hadrianus manőver-bírálata241
Antoninus Pius döntése egy városi alapítvány felhasználásáról243
Egy daciai rabnő adásvételi szerződése244
Pékek sztrájkja Kisázsiában245
A pannoniai védőrendszer megerősítése245
Decretum Commodi de saltu burunitano245
Senatusi jegyzőkönyv a Commodus meggyilkolását követő ülésről247
Caracalla edictuma249
Héródianos: Augustus hadseregpolitikájának végzetes következményei250
Héródianos: Septimius Severus és a senatus251
Héródianos: Maximinus Thrax belső kormányzása252
Decretum Gordiani ad Scaptoparenos253
A lydiai colonusok helyzete a III. században255
A phrygiai colonusok helyzete a III. században256
A dominatus törvényhozásából257
Ammianus Marcellinus: Julianus császár jellemzése263
Ammianus Marcellinus: A hunok társadalmi rendje és szokásai266
Ammianus Marcellinus: Az alánok társadalmi rendje és szokásai268
Ammianus Marcellinus: A gótok letelepedése a római birodalomban269
Ammianus Marcellinus: A gótok és a thrakiai rabszolgák felkelése270
Libanios: A patrociniumokról271
A kereszténység történetéhez
A III. század - Cyprianus egyházatya megítélésében274
Áldozási igazolvány 250-ből275
Lactantius: A kereszténység üldözése 303-ban275
Galerius császár türelmi rendelete276
A mediolanumi türelmi rendelet276
A nikaiai zsinat278
A Donatus-féle eretnekség társadalmi háttere279
A késő római törvényhozás a katolikus vallás uralkodó helyzetéről281
Az agonisztikusok (circumcelliók) mozgalma284
A rabszolgák viselkedése a vallási viták idején284
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem