Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Sugárzó izotópok hazai felhasználása I.

Az Országos Atomerő Bizottság Izotóp Alkalmazási Szakbizottságának kiadványa/Kézirat

Szerző

Kiadó: Országos Atomenergia Bizottság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 306 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. A könyv 400 példányban került kiadásra. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kémia
Molnár Ferenc - Tóth György: A Th-234, Zr-95 és Nb-95 izotópok alkalmazása a Th, Zr és Nb anioncserés elválasztásának tanulmányozásánál3
Gál Dezső - Dutka Ferenc: Alkiljodidok izotópkicseréléses reakcióinak kinetikája5
Dutka Ferenc - Gál Dezső: Aralkiljodidok izotópkicserélődéses reakcióinak kinetikája6
Guczi László - Kende Imre - Gál Dezső: A differenciális izotóp-módszerek alkalmazása alkiljodid gőzök és vörös foszfor felülete közötti kölcsönhatás vizsgálatában7
Kende Imre - Guczi László - Gál Dezső: Alkiljodid gőzök és szénfelület közötti kölcsönhatás vizsgálata kinetikai és izotópos módszerekkel8
Imre L. - Tóth G.: "Radioaktív nyomjelzős módszer korróziókinetikai vizsgálatokra"9
Zimányi József - Keszthelyi Lajos: Az Ir192 preparátum felhasználása13
Almássy Gyula - Hadobás Béla: UX1/Th234/ alkalmazása tórium ásványok analízisében15
Imre Lajos - Tóth Béla: Többkomponensű kristályok túltelített oldatokból való növekedési sebességének vizsgálata radioaktív indikátor módszerrel17
Róder Magda: Fricke-féle kémiai dozimeter alkalmazása Co60 forrásokból származó sugárdózis meghatározására19
Kiss István - Pfeifer Judit: Neutron abszorpciós módszer alkalmazása bórtartalom és bórizotóp arány meghatározására22
Biológia
Tigyi József: Kálium és foszfor izotóp kicserélődés működő izomban27
Niedetzky Antal: Megállt békaszív megindítása rádióaktív izotóppal28
Ernst Jenő: Megkülönbözteti-e az izom az eredeti kálium tartalmát a bevitt káliumtól?28
Tigyi József: Adatok az izom vízmegkötésének kérdéséhez29
Niedetzky Antal: K42, Na24 és P32O4 ioncserélődés vizsgálata működő idegben29
Tigyi József - Ernst Jenő: Kálium és foszforizotópcsere a működő izomban31
Bíró Endre - Mührád András: A miofibrillumok kötött nukleotidjának funkcionális jelentősége rádióaktív foszforizotóppal végzett vizsgálatok tükrében34
Faludi Béla - F.Dániel Ágnes - Kovács Ervin: P32 beépülése a különböző koncentrációjú 2,4-dichlor-phenoxyecetsav hatásának kitett burgonyaszövettenyészetek foszforfrakcióiba35
Fonyó Attila - Kovách Arisztid - Makláry Erzsébet - Leszkovszky György - Mészáros Judit: Kálium ionok és glutamát hatása agyszeletekben a P32 nukleotidokba és foszfokreatinba való beépülésére36
Antoni Ferenc - Hidvégi Egon - Varga Lászó: Harántcsíkolt izomból kinyert szubcelluláris partikulákban a ribonukleinsav jelzése radioaktív foszforral /P32/39
Garzó Tamás - T.Szabó Mária - Straub F. Brunó: Glicin-1-C14 beépülése in vitro körülmények közt galamb pankreász szeletek amiláz molekuláiba40
T.Szabó Mária - Garzó Tamás: Glicin-1-C14 beépülés galamb pankreász szeletek szubcelluláris frakcióiba és az azokból izolált amilázba41
Ullmann Ágnes - Garzó Tamás - Straub F. Brunó: Jelzett amiláz képződése izolált galamb pankreász mitochondriumokban42
Kocsár László - Szalai Sándor - Ujhelyi Csaba - Kesztyűs Lóránd: Adatok a kobalt ion-adrenalin antagonizmus hatásmechanizmusához43
Garzó Tamás - Mile Imre - Mühlrád András: Új módszer P32-vel jelzett adenozintrifoszfát előállítására44
Garzó Tamás - Mile Imre: Vizsgálatok aminosav aktiváló fermentekkel45
Orvosi alkalmazás
Nagy János - Dr Tarján Imre: Orvosi- biológiai izotóplaboratóriumok tervezésének és építésének néhány problémája47
Nagy János - Dr. Tarján Imre: Számlálócsöves készülékek a pajzsmirigyműködés J131-vizsgálataira53
Nagy János: Szcintillációs számlálóberendezés klinikai, kórházi diagnosztikai célokra59
Dr. Policzer Miklós - Dr. Földes János - Dr. Sáfrány László - Dr. Balassa Mária - Dr. Szatmári Sándorné: A J131 izotóp methodikával szerzett tapasztalataink a pajzsmirigy-működés vizsgálatában65
Dr. Policzer Miklós - Dr. Fiala Ervin - Dr. Földes János - Paucsics Vera: J131 izotóp vizsgálat diagnosztikai értéke saját anyag alapján70
Dr. Balassa Mária - Dr. Policzer Miklós - Dr. Fiala Ervin - Dr. Mike Terézia - Dr. Sáfrány László - Dr. Barta Gábor - Lengyel Zoltán - Paucsics Vera: Radioaktív jód "test"-ek a pajzsmirigyműködés vizsgálatában80
Dr. Barta Gábor - Dr. Fiala Ervin - Dr. Mike Terézia - Dr. Balassa Mária - Dr. Sáfrány László - Dr. Policzer Miklós - Lengyel Zoltán - Paucsics Vera: Vizelet J131 kiválasztás mérése a pajzsmirigyműködés vizsgálatában85
Dr. Sáfrány László - Dr. Policzer Miklós - Dr. Fiala Ervin - Dr. Mike Terézia - Dr. Balassa Mária - Dr. Barta Gábor - Lengyel Zoltán - Paucsics Vera: Jód anyagcsere chronicus latens jód-szegénységben90
Dr. Fiala Ervin - Dr. Policzer Miklós - Dr. MIke Terézia - Dr. Balassa Mária - Dr. Sáfrány László - Dr. Barta Gábor - Paucsics Vera - Lengyel Zoltán: A J131 vizsgálat diagnostikus és differential-diagnostikus értékeléséről94
Sós József - Kertai Pál - Nagy János - Csuzi Sándor: Tirozin antimetabolitok hatása a pajzsmirigy J131-kötésére99
Feuer György - Vekerdi László: Pajzsmirigyhormonok J131 incorporatioja102
Vekerdi László - Forgács Péter - Ligeti Gézáné: A hypophysis pajzsmirigyműködést szabályozó hatásáról104
Kovách Arisztid - Menyhárt János - Erdélyi András - Nagy János - Csuzi Sándor: Véreloszlás vizsgálata normál és shockos patkányokon P32-vel jelzett vörösvérsejtek segítségével106
Hársing László - Nagy János: Haemorrhagiás shock hatása a kicserélhető Na mennyiségre109
Végh Lajos - Kocsár László - Kertész László: A máj nyirokkeringésének izotópos vizsgálata szervi shockban112
Végh Lajos - Kocsár László - Kertész László: A pleuralis nyirokkeringés izotópos vizsgálata115
Kesztyűs L. - Szalay S. - Kocsár L. - Kertész L. - Salánki J.: képződhetnek-e specifikus ellenanyagok másodpercekig tartó antigeningerek hatására116
Vályi-Nagy Tibor - Kocsár László - Kelentey Barna - Kesztyűs Lóránd - Csernyánszky Hedvig - Kertész László - Ökrös Sándor: Vizsgálatok az experimentális ólommérgezés tárgyköréből117
Kertai Pál - Nagy János - Dömötr Lajos - Kneiszl ferenc: Néhány adat a granulociták eltüntetésének és mobilizálásának kérdéséhez118
Bozóky László - Szendrődi Zoltán - Fejes Péter - Magasi Péter: Szervspecifikus izotóp terápia lehetősége prostataráknál122
Vekerdi László: P32 beépülése guérin patkány-tumorokba126
Dr. Vándor Ferenc - Nagy János: Tapasztalatok radiojód terápiás alkalmazásával kapcsolatban128
Dr. Bozóky László - Fejes Péter - Dr. Lehoczky Győző: Gynaekológiai célokra szolgáló speciális kobalt133
Dr. Lehoczky Győző - Dr. Bozóky László: Különleges gynaekológiai kobalt aplikátorral szerzett klinikai tapasztalatok134
Dr. Bozóky László - Dr. Rodé Iván: Az országos onkológiai intézet radiológiai osztályán üzembehelyezett kobalt ágyu135
Mezőgazdaság
Molnár Ferenc - Máté Ferenc - Kende Imre: A talaj 32PO4-3 felvételének kinetikájához141
Máté Ferenc - Molnár Ferenc: Foszfátmegkötődési kísérletek réti talajban153
Szabolcs István - Máté Ferenc - Molnár Ferenc - Koch Lehelné: Szikesedési folyamatok vizsgálata modellkísérletekben154
Szabolcs István - Láng István - Koch Lehelné: Növény kalciumfelvétele Ca45-tel jelzett javítóanyagokkal kezelt szikes talajból156
Egerszegi Sándor - Láng István - T. Vágó Éva: Gyökeres talajbahatolási sebességének vizsgálata P32-vel aljtrágyázott homokon158
Bártfay Tiborné: Foszforvegyületek alakulása a borsónövény fejlődése folyamán160
Dr. Gáspár László: Búzacsíranövények foszforfelvétele161
Dr. Gáspár László - Győrffy Béla: Kukorica tápanyagfelvételi vizsgálatok P32 izotóppal163
Dévay Márta - Dr. Gáspár László: A fő- és oldalhajtás táplálkozás-élettani kapcsolatainak vizsgálata kukoricán165
Gál Dezső - T. Vágó Éva: A kinetikus izotóp-módszer (KIM) alkalmazása baktériumok által történő anyagszállítás vizsgálatában166
Szolnoki János: Jelzett P hatása az istállótrágya mikróbáira170
Pollhamer Ernő: Röntgen- és gamma sugár mutációs kísérletek tavaszi árpa nemesítésében171
Ipar
Nagy János - T. Kardos Margit: Na24 és K42 izotópok szennyeződésével kapcsolatos méréstechnikai problémák173
Fodor József - Varga Károly: Acél foszfortartalmának gyors meghatározása gyártás közben izotóp higítási analízissel179
Fodor József - Kakas János - Varga Károly: Vízelfolyás vizsgálata radioizotóppal180
Fodor József - Varga Károly: Radioaktív izotópok felhasználása a folyamatos öntés technológiájának ellenőrzésénél185
Fodor József - Varga Károly: Wolfram-tartalom gyors meghatározása acélban béta preparátum segítségével187
Dr. Bozóky László - Tilesch Leó - Varga Károly: Mélyfúrások béléscső cementezésének vizsgálata188
Almásy Andor: Módszer ioncserélő anyagok és adszorbensek radioizotóp megkötési képességének vizsgálatára190
Dr. Bozóky László - Mazalán Pál: Csőfal vastagság mérés195
Hangos István - Dr. Toperczer Johanna - Pozsgay Györgyi: A kötőanyag hatása a katódsugárernyők felületi fényességére. III. A koagulátor szerepe199
Dr. Bozóki László - Kakas János - Filesch Leó - Varga Károly: Csőgörénykeresés202
Fodor József: Bélelt tartályok béléselválásának és bélésrepedésének megkeresése rádióaktív izotóppal205
Kakas János: Földalatti csővezetékek szivárgási helyeinek megállapítása radioaktív izotóp segítségével211
Kakas János: Radioaktív izotópokkal végzett csőfalvastagságmérés kísérletei213
Berecz György: Ionizációs kamrák energiafüggőségének vizsgálata216
Dr. Bozóky László - Konczos István - Szabó László: Gázkisülési folyamatok vizsgálata219
Dr. Bozóky László - Vésey Ede - Vödrös Dániel: Talajvíz áramlások vizsgálata222
Almási Andor - Dr. Bozóky László: Ritkaföldfémek neutron aktivitásával kapcsolatos vizsgálatok225
Dr. Bozóky László - Dr. Toperczer Johanna: Radioarany előállítása232
Vajta László - Toperczer Johanna - Lengyel Tamás: Röntgen. illetve radioaktív sugárzás felhasználása parafinok klórozásának elősegítésére235
Dr. Bozóky László: Levegő ekvivalens anyagok előállítása242
Fodor József - József Tibor - Varga Károly: Dekontaminálási tapasztalatok radioaktív festéket felhasználó üzemben243
Dallos Illés: Injektivitási szelvények felvétele mészköves olajtárolókban249
Hering Jenő: Kádkövek belső hibáinak vizsgálata 3gamma sugárzó izotópokkal257
Hering Jenő: Falak minőségi vizsgálata, falüregek felkutatása gamma számlálással259
Hering Jenő: Hazai építőanyagok elnyelési együtthatójának mérése262
Kakas János - Papp József: Radioaktív izotóppal végzett fólia vastagságmérés265
Kakas János: Lemezek vastagságának meghatározása radioaktív gamma sugárzás reflexiója segítségével267
Fodor József: Az autoradiografia néhány alkalmazása a fémiparban269
Kakas János: Betétekkel ellátott radioaktív izotóptartók gazdaságossága271
József Tibor: Fénycsövek gyújtási idejének csökkentése radioaktív izotópokkal273
Fodor József: Acélok kristályosodási sebességének meghatározása radioizotópok segítségével276
Kakas János: Statikus töltés eltávolítása radioaktív izotópok alkalmazásával280
Kakas János - Papp József: Szigetelő papír felületi lakkrétegvastagságának meghatározása radioaktív izotóp segítségével283
Dr. Bozóky László - Vödrös Dániel: Alumíniumkohók áramhatásfokának meghatározása285
Varga Károly: Vasbeton testek átvilágítása radioaktív gamma sugárzó izotópokkal287
Kakas János: Nagy falvastagságú öntvények belső anyaghibáinak kimutatása radioaktív izotóppal és szcintillációs számlálóval288
Somorjai Péter: Vastagságmérés radioaktív izotópokkal293
Somorjai Péter: Szuszpenziók koncentrációjának folyamatos mérése299
Fodor József: Gumikopás vizsgálata radioizotóppal304
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem