Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Boldogtalan hadiidők...

1914-1918/Avagy: Ami a "boldog békeidők" után következett

Előszó

A Magyar Köztársaság központi hadtörténeti intézménye főigazgatójaként mindig jó érzés tölti el lelkemet, amikor útjára bocsáthatok egy új kiadványt, amely munkatársaim tollából született.... Tovább

Tartalom

Dr. Holló József Ferenc: vezérőrnagy. Beköszöntő („ 1924 mintájú" emlékkönyv 2004-ben) 5
Dr. Holló József Ferenc: vezérőrnagy. A hadszíntér mint meghatározó tényező az I. világháború 6
hadműveleteiben (Terepbe vésett harcászat)
I. RÉSZ 13
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. Szövetségi rendszerek a XX. század eleji Európában (Avagy: út 15
a világháborúba)
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. Magyarország és az I. világháború (A birodalmi politika sodrában) 19
Dr. Ravasz István: alezredes. Magyar katonák a korai békemissziókban (A katonák igyekezete
a háború megelőzésére) 24
Dr. Ravasz István: alezredes. Tűzvész a szomszédban (A balkáni konfliktusok periodicitása) 29
Dr. Pollmann Ferenc: A balkáni hadszíntér (A puskaporos hordó felrobban) 30
Dr. Ravasz István: alezredes A keleti hadszíntér (Az osztrák-magyar haderő fő hadszíntere) 35
Dr. Balla Tibor: őrnagy. Przemysl ostroma (Várostrom a XX. században) 42
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. Az első osztrák-magyar győzelem a keleti fronton: Gorlice 47
(A császárért és királyért: Előre!)
Dr. Balla Tibor: őrnagy. Az olasz hadszíntér (Újabb arcvonal a küzdők hátában) 53
Babucs Zoltán: Verdun az olasz arcvonalon: Doberdo („Ha kimegyek, a doberdói harctérre/ 60
Feltekintek, a csillagos, nagy égre. /Csillagos ég, merre van a magyar hazám/Merre sirat engem az édesanyám?)
Dr. Ravasz István: alezredes. A román hadszíntér (Még újabb arcvonal a küzdök hátában) 68
Dr. Balla Tibor: őrnagy. Magyar katonák távoli hadszíntereken (Dzsámik, gótikus katedrálisok és pagodák árnyékában) 75
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. Az utolsó királykoronázás Magyarországon (Koronázó templom, esküemelvény, kardvágási domb) 80
Dr. Balla Tibor: őrnagy. Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai veresége és felbomlása 84
(Az I. világháború vége és az összeomlás)
lllésfalvi Péter: Az arcvonalak felbomlása (A magyar katonák hazatérése) 88
II. RÉSZ 91
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. A császári és királyi hadvezetés (Armeeoberkommando, Generalstab) 93
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. A magyar nemzeti haderő (Bakák, huszárok) 99
Udovecz György: Egy osztrák-magyar gyalogezred harci útja (A császári és királyi 68. gyalogezred az I. világháborúban) 109
lllésfalvi Péter: Az osztrák-magyar hegyicsapatok (Speciális alakulatok az I. világháborúban) 120
Dr. Ságvári György: főtanácsos. Huszárok az I. világháborúban (Kard kontra karabély) 127
Dr. Lugosi József: ezredes. Hősies lovasrohamok az 1. világháborúban (Szablya kontra
géppuska) 131
Dr. Kovács Vilmos: alezredes. Az osztrák-magyar tüzérség az I. világháborúban (Ez a háború a pattantyúsokról szólt) 136
Dr. Ravasz István: alezredes. A műszaki csapatok az I. világháborúban (Ez a háború
az állásépítőkről szólt) 144
Bán Attila: főhadnagy. Az osztrák-magyar híradócsapatok (A postagalambtól a szikratávíróig) 153
Süli Attila: főhadnagy. Az osztrák-magyar haderő élelmező szolgálata (Életünket és vérünket - de üres gyomorral?) 158
Dr. Kiss Gábor: Az osztrák-magyar haderő egészségügye a Hagy Háborúban (Sebesültellátás és járvány megelőzés) 162
Horváth Lajos M.Sc: A hajók réme: a torpedó (Egy magyar találmány és annak sikerei az Adrián) 167
Dr. Ravasz István alezredes: Az osztrák-magyar katonai repülés (A levegő lovagjai) 174
III. RÉSZ 185
Dr. Lugosi József: ezredes. Kézifegyverek az I. világháborúban (Mit adjunk a katona kezébe?) 187
Töll László: százados. Legenda születik: a tank (Az utolsó száz méter...) 197
Baczoni Tamás: őrnagy. Az osztrák-magyar haderő egyenruhái az I. világháborúban (Mit adjunk a katonára?) 208
Baczoni Tamás őrnagy: Az osztrák-magyar haderő felszerelései az I. világháborúban (Mit adjunk a katonának?) 213
Csákváryné Kottra Györgyi: tanácsos. Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai zászlói (Az ezred, a zászlóalj, a hajóegység becsülete) 221
Sallay Gergely Pál: Az Osztrák-Magyar Monarchia kitüntetési rendszerének „militarizálása"
(Elismerések a fronton) 225
Dr. Makai Ágnes főtanácsos: Kitüntetések, érmek Jelvények (Nem csak a fronton) 229
Dr. Csáky Imre őrnagy: A magyar (és az osztrák-magyar) államcímer változása az I. világháború idején (Árpádok és Habsburgok egymással megférő jelképei) 232
Dr. Bodor Imre: Emléktárgyak az I. világháború idejéből (Mesélnek a patinás tárgyak) 240
Csákváryné Kottra Györgyi: tanácsos. Az I. világháború a képzőművészetben (Mesélnek
az alkotások) 243
Dr. Suba János alezredes: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai térképei (A tiszt legfontosabb segédeszköze) 248
Szoleczky Emese tanácsos: A nagy Háború kéziratos dokumentumaiból (Mesélnek
a dokumentumok - I.) 253
Závodi Szilvia: Plakátok és aprónyomtatványok az I. világháborúban (Mesélnek a dokumentumok- II.) 261
Kreutzer Andrea tanácsos: Sajtó, könyv, könyvtár, papírellátás az I. világháború idején (Mesélnek a dokumentumok - III.) 267
Dr. Szijj Jolán főtanácsos: Június 25: a születés és a halál napja (Egy Qyóni-vers apropóján) 278
Dr. Szijj Jolán főtanácsos: Repeszdarabok. Humor a lövészárokban (Válogatás az első világháború tábori újságaiból) 281
Galván Károly: Az osztrák-magyar katonai zsargon (Bakanyelv) 286
Dr. Szijj Jolán: főtanácsos. Karácsony a fronton (Sóhajok a Hazába, sóhajok a frontra) 293
Babucs Zoltán: A m. kir. Honvédség lóállománya az i. világháborúban (A katona leghűségesebb munkatársa, sőt bajtársa) 297
Bánffyné Kalavszky Györgyi: tanácsos. Kutyák és galambok hadi alkalmazása az I. világháborúban (Bodri őrmester, Tubi tizedes) 306
Dr. Ravasz István: alezredes. A hadijog és a hadifogság jogi szabályzása (A genfi és a hágai jog) 309
Dr. Kiss Gábor: Hadifogság az I. világháborúban (.Szabadság!- szivárványa vagy csak az örült emberi képzeletnek.) 312
Dr. Ravasz István: alezredes. Magyarország vesztesége az I. világháborúban (Egy nemzet
fakeresztek alatt, gyökeréig visszavágva) 319
Várnai Patrícia: Magyar hadisírok az olasz hadszíntéren - olaszok Magyarországon (Bajtársias gondoskodás a volt ellenfélről) 325
Udovecz György: Katonai hagyományőrzés az I. világháború korából (Mire a levelek lehullanak, fiaink ismét csukaszürkébe öltöznek) 331
Dr. Ravasz István alezredes: A XX. századi világháború (Párhuzamok, értékelések, új értelmezések) 336
Csákváry Ferenc: főtanácsos. A Nagy Háború a Hadtörténelmi Közlemények lapjain (Mesélnek a hasábok) 345
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem