A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XXXVIII. Magyar Találkozó krónikája

Az Árpád Akadémia XXXIII. évkönyve

Előszó

A tudás hatalom, néha életet is menthet, egy pozitív valami, amit senki el nem vehet tőlünk. A tudást meg lehet szerezni: tanulással, élettapasztalattal vagy olvasás útján. Ezekkel a gondolatokkal... Tovább

Tartalom

A SZERZŐK 4
ÁTTEKINTÉS 5
ELŐSZŐ 6
Baloghné Petres Judit: Magyar kulturélet Amerikában 7
I. A XXXVII. MAGYAR KONGRESSUS MEGNYITÁSA 15
Főt dr. Dömötör Tibor: Megnyitó imádság 15
II. A JELENLEGI HAZAI HELYZET 19
gróf Széchényi Ágost: Intelem népünkhöz 19
Abelovszky Eliz: Mi a helyzet a mai Magyar-országon? 24
Beke György: Az önrendelkezés Kálváriája 31
III. MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 41
dr. Várdy Béla: Rendszerváltás nyolc éves késéssel. Magyar-magyar viszony az 1990-es években 41
dr. Lelbach Antal: Kosovo in the spotlight. Hungary in defense of the Christian West 61
Töttösy Istvánné dr.: Néhány gondolat a határontúli magyarság és az anyaország kapcsolatrendszerének új alapokra helyezéséről 64
Béla Pomogáts: The idea of Hungárián autonomy in Transylvania 66
dr. Kardos Béla: A XXXVIII. Magyar Kongresszus Clevelandben 76
Tomory Zsuzsa: A Magyarságtudományi Intézet megalakulása és célkitűzései 82
Lágyi Csiszár Árpád: Emlékezés Trianonra 84
Hetyey Sándor: „Ember, küzdj és bízva bízzál! Mert a hit az erő, mert aki hisz, az győzött" 85
IV. KIÁLLÍTÁSOK 89
V. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 91
Ruttkay Arnold: Földönfutók. Korosztályom száműzötteinek 96
dr. Hasznos Miklós: Az utolsó vonat 98
dr. Palasics Jánosné Kapossy Kati beiktatása 102
VI. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL 103
Buzáné Ormai Ildikó - Peller Miklós: Amerikai és magyar Himnusz 103
Ft. Antal András: Asztali áldás 103
dr. Nádas Gyula: A magyar Kongresszus üdvözlése 103
Somogyi F. Léi: Az arany Árpád-érmek odaítélése 103
Somogyi F. Léi: A kitüntetések ünnepélyes átadása 103
Az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása 103
Mustos István Sch.P. Vasárnapi szentmise és szentbeszéd 109
főt. dr. Vitéz Ferenc: Református istentisztelet 110
VII. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. KÖZGYŰLÉSE 111
Az Igazgatótanács ülése 111
Elhunyt 111
Egyéni működések 112
Előadások. Tagok működése 113
Madaras Jenő: Hamvazószerda. Műegyetemisták a drezdai tűzviharban 113
Parlánszky Tibor: Búcsú Kemenes Ernőtől 113
vitéz Szakály János: Dálnoki Veress Lajos vezérezredes nyugodjon magyar földben 115
dr. Ludányi András: Hungarian human rights. Hungarians in Romania 117
Fáy István: Székely regös 123
dr. Pungor Ernő kitüntetése 128
vitéz Martonfalvay Hugó: Keresünk egy tisztességes, becsületes, igaz magyar embert 130
dr. Mester Fiore: Loyolai Szent Ignác törekvése a végső realitás megértésére 134
Tassy Lajos: Mit kell tennünk? 142
Töttösy Ernő: Féllábú Magyarország. Az ember csak akkor ember, ha két lábon jár 153
Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved 158
Gulliverként lekötözött hazánk 159
VIII. A XXXVIII. MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 161
A mérnökök találkozója 161
Ürmös Antal: Köszöntés és főtitkári jelentés 161
Somogyi F. Léi: Az Internet hátrányai. Rövid összefoglalás 163
Haralyi Fejér Pál: Energy a dinamikus geometriában 163
dr. Balogh Sándor: Forradalom a tudományokban 171
Haralyi Fejér Pál: Az arisztotelészi filozófia matematikai alapjai 174
Az Árpád Akadémia orientalisztikai osztályának ülése 182
Csókné Veress Etelka: Magyarok és táltosai 182
dr. Veress Örs Ferenc: Benső ázsiai sámánizmus és a magyar magas vallás 194
dr. Kovacsics József: Honfoglalás, tatárjárás, Trianon. Hányan éltek itt eleink? 202
Beszámoló a Szabad Magyar Újságírók Szövetsége gyűléséről 207
dr. Hasznos Miklós beszéde Clevelandben az újságírók gyűlésén, 1988. november 28-án 208
IX. A MAGYAR NEMZETI VILÁGTANÁCS 221
Dr. Jajczay Frigyes: Válasz a Magyar Nemzeti Világtanács nevében 221
vitéz Szakály János: Ismerjük meg, ismertessük utódainkkal hazánk igazi történelmét 222
Radnóthy Károly: Ránk szakadt tragédia 225
Kókai Kun Tamás: És mégis emlékezünk! 225
vitéz Szakály János: Az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség közleménye 228
Sulyánszky Jenő: Nyilatkozat 229
Kuczka Margit: Uramisten, mivé lettünk? 231
X. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 239
dr. Varga László: Felszólalás az ENSZ Emberi Jogok egyetemes nyilatkozatának 50. évfordulója alkalmából 239
gróf Széchényi Ágost: Történelmi tények 242
Csapó Endre: A liberalizmus történelmi garázdálkodása 248
dr. Varga László: Megemlékezés Mindszenty József bíboros elítélésének 50. évfordulójáról 254
Révffy László. Hol vagy István király? 256
Bakos Béla: Valakik hazudnak. A XX. század a statisztikusok százada 260
Mag. vitéz Csoknyai Péter: Őszi ködök 264
Simonffy Katalin: Marosvásárhely véres márciusa 279
dr. Töttösy Ernő. A sátán jogot teremt 285
Hetyey Sándor: Közeledik a mi legnagyobb ünnepünk: a Hősök Napja 290
Stirling György: Amerikai magyar rapszódia. Visszaemlékezés a Magyar Társaság 1995. évi működésére 293
Megyesy Jenő: Út a boldoguláshoz 299
Kecskés János: Hogyan kezdődött az 1848-49-es szabadságharc? 300
Majláth-Ábray Ágnes: Emlékeztető 304
Kókai Kun Tamás. Elrománosodó magyarok - elmagyarosodó románok 307
Becker Zsolt: Miként tudjuk magyarságunkat és anyanyelvünket a legjobban megtartani? 310
dr. Kardos Béla: Nemzetközi tanácskozás a kárpátaljai nemzeti kisebbségek helyzetének javítására 313
dr. Balogh Sándor: A Szabad Magyarok Világszövetsége és a vasfüggöny lebontása 315
Gaál Gyula: Önmagunk bűvöletében 319
Kókai Kun Tamás: Kosová 324
XI. NÉVMUTATÓ 329
XII. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 337
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem