A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Maradok

I remain - Magyar költők hangja Erdélyből/Voices of the Hungarian Poets from Transylvania

Szerző

Kiadó: Pro-Print Könyvkiadó
Kiadás helye: Csíkszereda
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 431 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 973-931-109-1

Tartalom

Translator's Note . 5
Sütő András:
Maradok, másként nem tehetem 9
András Sütő
I remain, I Can do no Other! 15
Tartalom/Contents 23
Farkas Árpád: 29
Apáink arcán 30
Upon Our Fathers' Faces 31
Anyám 32
My Mother . . .33
A nevetésed 34
The Laughing You 35
Simogatás 36
Caresses 37
Mikor az öregemberek mosakodnak, 38
During the Ablutions of Old Men 39
Másnapos ének 40
Hangover Song 41
Lipovánok 44
Lipovans 45
Idegenben 48
Abroad 49
Maradok 52
I Remain 53
A kerti törpe 54
The Plaster Elf of Our Garden 55
Furulyaszó 56
Flute Song 57
Anyák némasága 58
The Silence of Mothers 59
A nagyszoros elégiája 60
The Elegy Of Nagyszoros 61
Tánc 66
Dance 67
Egy állomáson 68
At the Train Station 69
Zsoltár 70
Psalm 71
Az iszony ellen 72
Against the Horror 73
Együtt 76
Together 77
A szivárgásban 78
In Seepage 79
Farkas utca 82
Farkas Street 83
Vallató 86
Interrogation 87
A tökély kiszemeltje 88
The Chosen of Perfection 89
Ostorzúgásban ének 90
The Roar of the Scourgesong 91
Kányádi Sándornak 92
To Sándor Kányádi 93
Tartalékaink 94
Our Reserves 95
Kocsmafüst 96
Tavern Smoke 97
Hideg 1 98
Cold Spell 99
Alagutak a hóban 100
Tunnels in the Snow 101
Régészet 104
Archeology 105
Ének 106
Song 107
Ferenczes István: 109
Szélbekiáltott hazám 110
Homeland Shouted in the Wind 111
Virrasztó 114
TheWake 115
Visszanézés 118
Looking Back to Csík 119
Krumpliföld, örökzöld 120
Potato Field, Evergreen 121
Könyörgés 124
Supplication 125
Teher 126
Unblessed Burden 127
Mintha 128
Aslf 129
Blues 130
Echoes of the Blues 131
Felirat egy induló vonatra 134
Sign on a Departing Train 135
A Hunyadiak emlékére 136
In Memory of the Hunyadi Heroes 137
Mikor a kedves beteg lett 138
When the Beloved Fell Ill 139
Hervay Gizella: 141
Otthoniak f 142
Folks Back Home 143
Szertartás 144
Ceremony 145
Tűzkoronával 146
Crowned with Fire 147
Mennyei felvonulás 150
The Heavenly Rally 151
Hangtalanul 152
Voiceless 153
A szobor 154
The Statue 155
Űrlap 156
Resume 157
Kányádi Sándor: 159
Fekete-piros 160
Black-and-Red 161
In memóriám Szilágyi Domokos 168
In Memóriám Szilágyi Domokos 169
Vajon 170
I Wonder 171
Úgy fogok meghalni 172
On My Deathbed 173
Kaland 174
Adventure 175
Ostinato 176
Ostinato 177
Mert félek 178
Because I Am Afraid 179
Purdé 180
Smoky 181
Időmadárijesztő 182
Scarecrowwheathercock 183
Rekviem egy erdőért 186
Requiem for a Forest 187
Bartók 188
Bartók 189
Játszva magyarul 190
Playing with Words 191
Majd 192
In Preview 193
Noé bárkája felé 194
Into Noah's Ark . 195
Sóhajtás 196
Sigh 197
Hát itt maradunk megint % 198
Left Behind Again 199
Vannak vidékek 200
There Are Regions 201
Isten háta mögött 202
Out Of God's Sight 203
Epigrammák 204
Epigrams 205
Halottak napja Bécsben 206
Ali Souls' Day in Vienna 207
Király László . 233
Anabázis 234
Anabasis . . . 235
Kis derűs dallam 236
A Merry Little Tune 237
Ballada fáradt asszonyokról 238
Ballad 239
Virradat . 242
Daybreak 243
Három pengetés 246
String Picking in Three Parts 247
Április 250
April 251
Útirajz . . 252
Travelogue 253
A fenyegetés 254
The Threat 255
Lászlóffy Aladár: 257
A felgyújtott macska 258
The Cat Set on Fire 259
Az első betű 260
The First Symbol 261
Egy-két délutánt 262
One or Two Afternoons 263
Nyugtalanító történelemóra 264
An Unsettling History Class 265
Férfiak 266
Men 267
A hetvenes évek 268
The Nineteen Seventies 269
Rokokó nagymama 270
The Rococo Grandmother 271
Az első hó éjszakáján 272
On the Night of the First Snow 273
Örökké 274
Forever 275
Az országúti balesetek 276
Highway Accidents 277
A hang 278
The Voice 279
Magyari Lajos 281
Nem a fenyők 282
It's Not the Pines 283
Miért? 284
Why? 285
Bölöni Farkas Sándor: 286
Sándor Farkas de Bölön 287
Gábor Áron Kökösnél 288
Áron Gábor at Kökös 289
Mikor már 292
When no Longer . .293
Csorna Sándor naplója 294
Sándor Csoma's Diary 295
Markó Béla: 311
Tél 312
Winter 313
Levél kislányomnak, aki néha rosszat álmodik 314
Letter to My Daughter Who Has Bad Dreams 315
Egy lehetséges ars poetica 316
A Possible Ars Poetica 317
Ne vándorolj! 318
Do Not Wander! 319
Égő évek 320
Burning Years 321
Szonett gyermekeimnek, akik félnek a sötétségtől . . . 324
Sonnet to My Children Who Are Afraid of the Dark . . 325
Vak ember tükre 326
Blind Man's Mirror 327
Szilágyi Domokos: 329
Ha nem vagy itt 330
When You're Away 331
Boszorka 332
The Witch 333
Együgyű dal esős időben 334
Simple Song in the Rain 335
Észrevétlenül 336
Unnoticed 337
Szülőföld 338
Homeland 339
Majdnem-szerelmes-vers 340
Almost-Love-Poem 341
A költő mit tehet? 342
What Can the Poet Do? 343
Az ünnep 344
The Celebration 345
Bartók Amerikában 348
Bartók in America 349
Sajtóértekezlet 362
Press Conference 363
Október 368
Chrysanthemums of October . 369
Díszszázad 370
The Honor Guard 371
Pogány zsoltárok 372
Pagan Psalms 373
Szőcs Géza 385
Underground 386
Underground 387
Indián szavak a rádióban 392
Indián Words on the Radio 393
Szőnyeg a Kolozsvári utcán 396
A Rug for Hospitál Street of Kolozsvár 397
Dal a házkutatásról 398
Ballad About the Search of the House 399
Az elveszett törzs 400
The Lost Tribe 401
Esti ima 404
Evening Prayer 405
Űrlap 408
Passport Application 409
Én lakom szíved mint denevér 412
I Inhabit Your Heart as a Bat 413
Kapkodnád te is a fejed 414
You Too Would Watch Your Head 415
A fordító, Sohár Pál, önmagáról 416
Comments from the Translator, Paul Sohar 417
About The Editor 418
Kedves Olvasó! 419
Tartalom/Contents 423
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Maradok Maradok Maradok

A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Maradok
Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba