A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kőrösi Csoma Sándor emlékkönyv

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

"Ő a tudományok országában világpolgár volt; de soha nem feledve, hogy magyar, s a dicsőséget, melyet oly méltán érdemlett, velünk meg kívánta osztani."
(Toldy Ferenc)

"Ő független volt a szó szoros értelmében, mert akaratján s indulatján uralkodni tudott. Iskolai éveit is megróvás és büntetés nélkül járta le, mivel sok van mondva, mert a szoros szabályokat akkor mind megtartani - főleg a durva deák szeszélyeit feltalálni - nem kis feladat vala."
(Újfalvi Sándor)

"Példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek, mely valamint emberi tetteinknek legtisztább, úgy minden valóban nagy s nemesnek egyedüli kútforrása."
(Eötvös József)

"Nem fürkészte hipotézisek bonyodalmait - ahhoz ő túlzottan is józan eszű ember volt. De ő volt az, aki az alapokat lefektette, mások csak építettek arra."
(S. C. Malan levele Duka Tivadarhoz. 1884. Április 17.)

"Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól váltig forró - bölcsőjét kereste a magyarnak -... Tovább

Tartalom

Sütő András: Haza a magasban4
Farkas Árpád: Kőrösi Csoma Sándor6
Pályaművek7
Gazda József: A Kőrösi Csoma Sándor pályázatról8
Lászlóffy Aladár: Tibeti kantáta13
Burján Gáll Emil: Félprofi prózai terzinákban17
Ferenczes István: Kőrösi Csoma Sándor Tibeti dalai18
Marschalkó Zsolt: Medvetánc20
Palásti Erzsébet: Az idős mester búcsúja tanítványától27
Sombori Sándor: Az utolsó állomás29
Gál Éva Emese: Kései levél Tibetbe40
Búzás Csilla Orsolya: Dardzsiling-jelzőtábla41
Jánosházy György: Kőrösi Csoma Sándor szobra Tokióban49
Fényi István: Utravaló Kovásznáról Dardzsilingbe és vissza, korunkba, mindegy, hogy mikor50
Az elindulás53
Kisgyörgy Zoltán: Ahonnan vétettünk54
Csetri Elek: Az egykori Kőrös56
Csetri Elek: Kőrösi élete keleti útja előtt61
Vita Zsigmond: A hagyományos falusi nevelés hatása Kőrösi Csoma Sándor jellemének alakulására79
Győrfi Dénes: Kőrösi Csoma Sándor emlékek Nagyenyeden83
Tonk Sándor: Göttinga és az erdélyiek egyetemjárása89
Marczell Péter: Kőrösi Csoma a múzsák karjában92
Petkó Iván: Egy Csoma dokumentumról97
Vita Zsigmond: Salamon József emlékezése Kőrösi Csoma Sándorra100
Gazda József: Kőrösi Csoma Sándor személyisége101
A cél felé113
Fábián Ernő: Őstörténet és nemzettudat114
Aradi Éva: Kőrösi Csoma Sándor hagyatéka nyelvészeti kutatások tükrében119
Bethlenfalvy Géza: A Kőrösi Csoma Sándor kérdés127
Vita Zsigmond: Kőrösi Csoma Sándor francia kutatója135
Bernard Le Calloc'h: Jean Basptiste Ventura Kőrösi Csoma Sándor utazótársa Északnyugat-Indiában135
Bernard Le Calloc'h: Jean Francois Allard, Kőrösi Csoma Sándor francia utazótársa135
Bernard Le Calloc'h: Victor Jaquemont, Kőrösi Csoma Sándor francia barátja147
Bernard Le Calloc'h: Ki volt a rejtélyes "Pécsi generális"152
Bethlenfalvy Géza: Megjegyzések Csoma és Moorcroft barátságáról és a korabeli nyugat-himalájai gazdasági és politikai eseményekről156
Bodor András: Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológus165
Ioan Viorel Badica: Kőrösi Csoma Sándor és a román kultúra171
Demény Lajos: Kőrösi Csoma Sándor a korabeli román sajtóban174
Fábián Ernő: A korszerűség jegyében178
Emlékezünk...181
Győrfi Dénes: Kőrösi Csoma Sándor szenttéavatása Japánban182
Szász Tibor András: A Kőrösi Csoma Sándor hagyaték sorsa189
Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor a szülőföld népének emlékezetében194
Kónya _ÁŰÚ
199
Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor hagyatékára vonatkozó iratok Sepsiszentgyörgyön203
Két színmű223
Szilágyi Ferenc - Csoma Sándor: A zarándok224
Földi István: Kőrösi Csoma Sándor273
Egyesületi dokumentumok313
A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület alapító jegyzőkönyve314
Alapszabályzat315
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány317
Kovásznán317
Budapesten318
Elképzelés a Kőrösi Csoma Sándor Múzeum és Dokumentációs Központról320
Megemlékezések Csomakőrösön és Kovásznán323
Kőrösi Csoma Sándor napok a 150. halálévforduló emlékezetére Csomakőrösön és Kovásznán327
Országos rendezvények 1992-ben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján336
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület díszoklevéllel kitüntetett tiszteletbeli tagjai 1992. augusztus 30-ig337
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem